Mine områder
Hjelp

Feil på avgiftsoppgaven

08-10-2013 22:49
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1286 Visninger
Har du differanser på avgiftsoppgaven bør du ta ut følgende rapport for å se hva som danner grunnlag for tallene som kommer frem på avgiftsoppgaven...

Har du differanser på avgiftsoppgaven bør du ta ut følgende rapport for å se hva som danner grunnlag for tallene som kommer frem på avgiftsoppgaven:
Gå på regnskap/hovedbok/lister/rapporter/Avgiftsspesifikasjon. HUSK å sette hake for spesifikasjon ihht omsetningsoppgaven og i tillegg må du velge riktige perioder i forhold til termin.
Sjekk følgende punkter:
1.Har det havnet beløp på interimskontoen.

Dersom det har gått feil i en fakturering kan det skje at det har havnet beløp på interimskontoen(2999) i stedet for på salgskontoen. Dette beløpet vil da ikke komme med i linje 1 og 2 på avgiftsoppgaven.
For å finne ut av om dette har skjedd går du på spørring/posteringer og taster inn konto 2999 for gjeldende periode. For å rette på dette må du gjøre en føring i bilagsregistreringen hvor du fører beløpet ut av interimskontoen og inn på salgskontoen uten mva kode(kode 13) .

2. Feil koder på en eller flere kontoer.

Alle kontoer som skal være med i grunnlag for utgående omsetning, må ha kode for dette i kontoplanen. I kontoplanen så endres dette på kontotype (pliktig salg)og kode omsetning, salg innenfor mva loven. Har du feil beløp i punkt 1 og 2, så skyldes det sannsynligvis dette. Et eksempel på en konto hvor dette kan være aktuelt er 7830 "Tap på fordringer", hvis mva kode er utgående mva.

3. Avdelingsregnskap, føringer uten knytning til avdeling. (gjelder dersom du kjører avdelingsregnskap)

Punkt 1 på omsetningsoppgaven vil ikke ha med posteringer hvor det mangler avdeling. For å finne ut av dette må du kjøre ut transaksjonsliste på salgskonti og sjekk om det er posteringer uten avdelingshenvisning. Ta kontakt med support for å legge til avdeling.

4. Brukt avgiftskode for både utgående og inngående mva på samme konto.

Dersom du for eksempel har brukt konto 3010 med avgiftskode både for utgående og inngående mva, vil du få feil på punkt 1 og 2 på avgiftsoppgaven. Årsaken til det er at føringer med inngående avgift vil også komme med i grunnlaget for utgående avgift. Har dette skjedd må du reversere bilagene som er ført med feil avgiftskode, og føre de på nytt mot en annen konto.

5. Feil avgiftskode på en mva kontoen.

Dersom det ikke er brukt en avgiftskode 5 eller 6 på mva kontoen så blir ikke grunnlaget tatt med i punkt 4 og det blir differanse mellom avsatt avgift og beregnet avgift. Dette må eventuelt rettes opp manuelt i bilagsregistreringen.

Veien til Visma.net Payroll
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"