Mine områder
Hjelp

Feriepengeutbetaling ved slutt

18-06-2019 08:26 (Sist oppdatert 27-10-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1574 Visninger

Når en lønnstaker slutter, hender det at de vil ha opptjente feriepenger utbetalt for inneværende år.

Dette er skattbar inntekt.

Rutinen er beskrevet her

Dette forutsetter at man har oppdatert siste utlønning på den / de ansatte man skal beregne feriepenger på.

 

Start med å gå på 

Lønn - vedlikehold - lønnstakere

sluttet.PNG

Sett sluttdato på den ansatte og lagre.

Gå inn på tilleggsfanen - og sett vedkommende til 'vanlig' ved utbetaling

løonn1.PNG

 

Gå deretter på Lønn - periodiske lister - Feriepengeliste

sluttet2.PNG

Svar nei på dette spørsmålet

sluttet3.PNG

Sett hake på disse to

Når en setter hake på Med oppdatering vil denne meldingen komme opp 

 

feriepenger.PNG

Dette er kun et varsel som kommer opp. 

at hvis lønnstaker ( e ) fremdeles har beløp i feltene for feriepenger at dette vil da bli overskrevet.

 

Gå så tilbake til Lønn - vedlikehold - Lønnstakere

Gå inn på Feriepenger

sluttet4.PNG

sluttet5.PNG

Beløpet legger seg på lønnstaker i feriepenger ved slutt kolonnen ( disse kolonnene er skrivbare for evt korrigering )

 

Gå deretter på Lønn - lønnsregistrering - registrering lønn.

Registrer linje med lønnsart for feriepenger ved slutt - eks. 554 og beløpet vil legge seg inn her 

sluttet6.PNG

Gå til Lønn - utlønning - lønnsberegning og beregn lønn på vanlig måte.

Evt opprett en egen lønnskjøring for denne kjøringen, og beregn kun den / de som har sluttet.

NB: Husk å sette lønnstaker som sluttet ETTER oppdatering av lønnskjøringen.

gå da på Lønn - vedlikehold - lønnstakere

sluttet7.PNG

og sett vedkommende til sluttet.

Den ansatte vil da ikke bli med på flere utlønninger.

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"