Mine områder
Hjelp

Korrigering i avsluttede mva-perioder i versjon 17.00

27-09-2022 16:06 (Sist oppdatert 27-09-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 345 Visninger
Hvis man åpner en periode som er stengt endrer status seg på mva-meldingen. Forklaring på hva man må gjøre for å kunne korrigere.
 
Hvis man har behov for å føre et bilag i en periode som allerede er rapportert inn kan man gjøre følgende.

Endre mva-perioden og regnskapsperioden til perioden før terminen du skal føre bilaget i, i systemkodene og fanen regnskap. Deretter må man tilbakeføre bunten som oppdaterte mva-meldingen og føre bilaget. Dersom det påvirker mva-meldingen må denne sendes inn på nytt.


1. Huk av for Manuell overføring til Altinn (dersom man benytter Autoreport)
2. Dann tall på nytt
3. Dann xml-fil
4. Avslutt Meldingsperiode
 
tilbake.JPG
 
BESKRIVELSE AV HVORDAN TILBAKEFØRE EN BUNT:

Når man står i inntastingsfeltet Bunt, vises en knapp for kopiering/tilbakeføring av bunter.Det er bare oppdaterte bunter som kan kopieres/tilbakeføres.
 
bunt.JPG
 

NB ! Knappen er kun tilgjengelig for brukere med tilgang til kopier/tilbakefør bunter
Tilgangen settes på under 
System - vedlikehold - brukere
 
bunt1.JPG
 
Etter å ha valgt Kopier/Tilbakefør knappen, vises et nytt søkebilde for oppdaterte bunter.

NB ! KUN bunter/bilag som er registrert i bilagsregistreringen kan kopieres/tilbakeføres og i tillegg kan BBS-innbetalinger, remittering og lønn tilbakeføres.
 
NB ! Vær oppmerksom på at hvis en betaling/remittering tilbakeføres og evt. er merket/oppgjort, må man manuelt rette opp i merking av åpne poster.
 
bunt2.JPG
 
Når man står i buntfeltet kan buntnummer tastes inn for søk.
Nytt regnskapsår kan velges for å vise bunter for valgt år.
Knappen for Vis detaljer og F7, viser buntlinjene.
 
bunt4.JPG
 
Velger man knappene for Kopier bunt, vises nytt bilde:
 
bunt 5.JPG
 
Når man velger [Kopier bunt], vises aktuelt år som "Til regnskapsår" mens "Til føringsdato" er lik dagens dato og "Til periode" er aktuell periode.
Det sjekkes at "Til regnskapsår" og "Til periode" IKKE er avsluttet.

I feltet for "Fra/Til bilagsnummer", kan man også velge bilagsnummer man skal kopiere fra.Buntnummer og bilagsnummer til den nye bunten tildeles automatisk.

NB! Husk at bilagsnummer må være tilknyttet en bilagsnummerserie som ligger på arten.

Dette sjekkes før kopiering starter, og melding gis hvis dette ikke er tilfelle.
Har man lagt inn ordre/anlegg på linjer i bunten, vil også disse dannes i den nye bunten man kopierer til.Inneholder bunten periodisering og "Til periode" ikke er lik "Fra periode", vil den nye periodiseringen økes eller minskes i forhold til hvilken ny periode som ble valgt.
 
Eks.: Hvis "Fra periode" var 5, 6 og 7 og "Til periode" er 8, så vil periodiseringen i den nye bunten bli periode 8, 9 og 10.
 
 Velger man knappene for Tilbakefør bunt, vises nytt bilde:
 
bunt6.JPG
 
Dette bildet er likt [Kopier bunt], men forslag til "Til regnskapsår", "Til føringsdato" og "Til periode" er lik bunten det tilbakeføres fra.
Det som skjer i tilbakeføring er at også alle fortegn i beløpsfelt snus både på buntlinjer og evt. ordre-/anleggs-poster.
 
 Det sjekkes også her at "Til regnskapsår" og "Til periode" IKKE er avsluttet.
I feltet for "Fra/Til bilagsnummer", kan man også velge bilagsnummer man skal kopiere fra.
Buntnummer og bilagsnummer til den nye bunten tildeles automatisk.

NB! Husk at bilagsnummer må være tilknyttet en bilagsnummerserie som ligger på arten.

Dette sjekkes før kopiering starter, og melding gis hvis dette ikke er tilfelle.Har man lagt inn ordre/anlegg på linjer i bunten, så vil også disse dannes i den nye bunten man kopierer til og fortegn i beløpsfelt snus.
 
bunt8.JPG

Etter at Ok knappen er valgt, får man spørsmål om man skal starte kopiering/tilbakeføring.
Velger man her Ja (Yes), så starter kopiering/tilbakeføring og den nye bunten vises i bilagsregistreringen.
Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"