Mine områder
Hjelp

Oppstart av regnskap

08-10-2013 22:53
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1796 Visninger
Saldi fra hovedbok, samt kunder og leverandører registereres inn på perioden før oppstart.
  1. Registrering av åpne poster kunder og leverandører
  2. Registrering av saldo hovedbok
  3. Registrering av saldo kunder og leverandører...

Dersom en skal starte opp 01.01.XX registreres saldoene inn pr. 31.12. året før. En kan da registrere inn hovedbokstallene fra gammelt system, og føre årsoppgjørsposteringene i VC når de kommer.

En kan også velge om en vil legge inn saldo fra kunde- og leverandørskonto , eller om en vil legge inn åpne poster.

Registrering av åpne poster er beskrevet i punkt 1.

Registrering av inngående saldo er beskrevet i punkt 3.

 

1. Registrering av åpne poster kunder og leverandører pr. oppstart

Ved bruk av denne metoden vil postene kunne purres/remitteres på vanlig måte.

Kundepostene føres for seg, med akkumulert motpost og fast motkonto 2999.

Leverandørpostene føres for seg, med akkumulert motpost og fast motkonto 2999.

Start av føringen:

Meny: Regnskap- bilagsføring

Bilagsår: Aktuelt regnskapsår

Føringsdato: Siste dag i måned før oppstart.

Bilagstype: Utgående- eller inngående faktura.

Periode: Styres av føringsdato ( kan overstyres)

OBS!! Hak nå av for at akkumulert motpost skal brukes, og sett inn Fast motkonto 2999.( se bilde)

Bilagsart:

51 Utgående faktura

52 Utgående kreditnota

1 Inngående faktura

2 Inngående Kreditnota.

Bilagsnr.: Fakturanr.

Bilagsdato: Bilagets dato- fakturadato.

Beløp: Tastes uten fortegn, da det styres av bilagsarten.

Forfallsdato: Foreslås ut ifra hvilke betalingsbetingelser som er lagt inn på kunde/leverandør. Kan overstyres.

Med denne føringsmåten blir alle kunde/leverandør postene ført fortløpende på venstre side. Når er er ferdig og trykker "Esc" blir akkumulert beløp ført på Fast motkonto.

Beløpet som posteres på 2999 ( interimskonto) skal være sum kunder og leverandører i hovedbruk.

 

2. Registrering av saldo hovedbok:

Opprett ny bilagsart for registrering av inngående saldo f.eks 40 SALDO 311216. 

Teksten bør angi når saldo er fra.

Bilagsarten skal ha bilagstype 'Diverse' og

OBS! Det er viktig at det ikke er haket av for saldo på bilagsarten. Fortegn settes til pluss.

(Bilagsart 6 SALDO brukes av systemet ved årsavslutning for å danne IB neste år )

 

Meny: Regnskap - bilagsføring

Husk! Beløp for kunder ( 1500) og leverandør ( 2400) i hovedbok, skal ikke føres med hovedbokskontoene.

De blir ført med kunder og leverandører.

Bilagsår: Aktuelt regnskapsår.

Føringsdato: Siste dag i mnd før oppstart.

Bilagstype: Diverse.

Periode: Styres av føringsdato ( kan overstyres)

OBS!! Hak nå av for at akkumulert motpost skal brukes samt at bilagsnr skal økes med ´-´, og sett inn Fast motkonto 2999. ( Se bilde1)

Bilagsart: f. eks 40 SALDO  31.12.

Bilagsnr:  nummerserien for Diverse.

Bilagsdato: Foreslår føringsdato. OK

Beløp: Tastes med fortegn

Når en er fedig og trykke 'Esc* blir akkumulert beløp ført på Fast motkonto 2999.

Konto 2999 skal gå i null etter føring av kunde-, leverandør- og hovedboksposteringer.


3. Registrering av saldo på kunder og leverandører.

Bilagsart for registrering av inngående saldo kan benyttes samme som for saldo hovedbok.

Start føringen:

Meny: Regnskap - Bilagsføring 

Bilagsår: Aktuelt regnskapsår.

Føringsdato: Siste dag i mnd før oppstart.( Året før om en starter 01.01. )

Bilagstype: Diverse

Periode: Styres av føringsdato ( kan overstyres)

OBS!!    Hak nå av for at akkumulert motpost skal brukes samt at bilagsnr skal økes med ´-´, og sett inn Fast motkonto 2999. ( se bilde1)

Bilagsart: f. eks 40 SALDO 31.12

Bilagsnr:  nummerserien for Diverse

Bilagsdato: Foreslår føringsdato. OK.

Beløp: Tastes med fortegn.

Når en er ferdig og trykker " Esc" blir akkumulert beløp ført på Fast motkonto 2999.

Konto 2999 skal gå i null etter føring av kunde-, leverandør- og hovedboksposteringer.

 

Veien til Visma.net Payroll
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"