Mine områder
Hjelp

Rutine for feriepengekjøring

17-06-2019 11:13 (Sist oppdatert 19-06-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1662 Visninger

Som regel kjører man feriepengelisten for forrige år i januar, via rutinen:
Lønn - Periodiske lister – Feriepengeliste

feriepenger 2018.PNG

Ved oppstart av rutinen, får man spørsmål om feriepengelisten skal gjelde for foregående år.

feriepenger2.PNG

Ved å svare <Yes>, blir dato satt til 31.12 foregående år.

feriepenger 3.PNG

Lønnsart for fastlønn

For ansatte med fastlønn blir beløp for fastlønn skrevet ut på listen.
Art for fastlønn vises her.

 

Lønnsart for feriepenger v/ slutt
For lønnstakere som har feriepenger tilgode v/ slutt, har vi egen lønnsart, som vises her.

 

Sats feriepenger / Sats ekstraferie.
Satsene for feriepenger hentes fra Firmaopplysninger Lønn - Faste satser og grenser.

 

Kun feriepenger for sluttede.
Koden settes hvis det kun er personer som har sluttet det skal beregnes feriepenger for.
Når feriepengelisten kjøres med avkrysning for ”kun sluttede”, blir beregnede feriepenger lagt i kolonnen for ”feriepenger v/slutt”.
Når feriepenger utbetales helt eller delvis for en som har sluttet i inneværende år, avregnes dette mot ”feriepenger v/slutt”.
Dersom en ansatt som har sluttet først skal få utbetalt feriepenger til neste år, legger de seg til i kolonnen ”feriepenger til gode” på vanlig måte og ”feriepenger v/slutt” nullstilles.
Feriepenger utbetales da med ordinær lønnsart for feriepenger (555).

 

Med oppdatering.
Hvis man velger "med oppdatering" blir beløpet for feriepenger oppdatert på lønnstakeren.

 

feriepenger4.PNG

Beløpene overskriver det som evt. ligger der fra før og listen kan således kjøres etter behov

feriepenger 5.PNG

Deretter går man til Lønnsberegning.
Gjøres under rutinen Lønn - utlønning – lønnsberegning

feriepenger6.PNG

Ønsker du ikke å ha med andre arter enn feriepenger på denne kjøringen, svarer du Yes her.
Dette vil si at alle arter som har artstype feriepenger blir lagt til i tabellen "Selekterte lønnsarter". Man trenger ikke tenke mer på å flytte disse.
Dersom man svarer  (Yes) på dette spørsmålet, vil de lønnsarter som ikke har artstype feriepenger slettes fra tabellen.
Som regel vil man ikke at faste arter som f.eks. månedslønn skal være med i denne lønnskjøringen.

 

Hvis man tar bort krysset for feriepenger vil artene med artstype feriepenger bli slettet fra
"Selekterte lønnsarter". 

Meldingen under vises .

feriepenger7.PNG

Har man i forrige punkt svart  (Yes) på å slette alle andre arter, vil nå tabellen "Selekterte lønnsarter" bli tom.
Man må da fylle den opp igjen, ved å bruke utvalg, dobbeltklikke eller markering og til slutt knapper.

feriepenger 8.PNG

Øverste knapp.
Denne flytter / sletter en eller flere lønnsarter, de som til enhver tid er markert med gult.

 

Midterste knapp.
Denne flytter / sletter alle lønnsarter som er i den tabellen man står i.

 

Nederste knapp.
Denne flytter / sletter lønnsarter som det er registrert linjer på i lønnsregistreringen.
Spesielt hendig dersom man ikke er sikker på hvilke lønnsarter som nå har fått registrert lønn, og hvilke man skal ta med i lønnskjøringen.
Deretter klikker en for å starte beregningen

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"