Mine områder
Hjelp

Varetelling

11-12-2013 23:23 (Sist oppdatert 03-11-2022)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 3464 Visninger

Alle kunder som har varer på lager ved årets utgang, skal igjennom varetelling rutinen. Her kan du lese mer om hvordan denne utføres.

Varetellingsrutinen i Visma Contracting har tidligere vært brukt av de som har lagerstyring.

En trenger ikke å ha lagerstyring for å kunne bruke denne.

 

- Rutinen er beskrevet nedenfor og i Veileder på skjerm (F1).

 

Varene må finnes med kostpris i vareregisteret fra grossist.

Diverse-varer ( for eksempel 10000 varer ) kan IKKE brukes i rutinen for varetelling, fordi det ikke finnes individlager i Contracting.

Man trenger ikke ha rutiner for lagerstyring for å bruke rutine for varetelling, men det er noen fordeler man går glipp av.

Uten lagerstyring har man ikke:

 

Beregning av gjennomsnittlig kostpris, fordi man ikke fanger opp all lagertilgang.

Opptellingsliste lager(varer), fordi den ikke blir vedlikeholdt gjennom året.

Men man kan skrive ut en telleliste for solgte varer.

 

Dersom det ikke brukes lagerstyring, kan man også få lagerverdien ved å sette opp en ”internordre” med materialavtale kun kost, og registrere beholdningen som en pakkseddel.

Det er ikke lenger nødvendig å merke ordren med Anbud i ordretype da en kan velge bort ”internordre” i rapporter.

 

Rutinene for bil lager på PDA vil være avhengig av leverandøren, men det er fra Visma Contracting at klargjøring og oppdatering utføres.

Husk at lager må klargjøres for telling før overføring fra pda’en.

Det kan også brukes håndterminal med skanner for å utføre tellingen.

 

Beskrivelse

Rutinen starter med å klargjøre lageret for telling. Da flyttes Lagerbeholdning til Gammel beholdning samtidig som opptalt beholdning settes til null. Lageret får status Telling pågår. Det kan fortsatt registreres materiell på ordrer, da det ikke påvirker tellingen.

Gå på Varelager og velg knappen Varetelling.

 

2. Som grunnlag for tellingen kan man bruke Opptellingsliste lager, Telleliste solgte varer, eller for de som kjører lagerstyring: Telleliste fra skjermen, sortert på varenummer eller lokasjon og overført til Excel.

 

3. Tellingen kan registreres på PDA, håndterminal eller direkte på skjerm.

 

Varetelling fra Speedy Craft


1.

Lageret behøver ikke settes i telling pågår på forhånd
Når varetelling er foretatt på håndholdt enhet vises dette med følgende symbol inne i
Rutinen - Varetelling

sc.PNG

 

2.

Etter at lager er klargjort og man velger registrering , kan man velge telleliste Speedy
Craft . Deretter følges vanlig brukertips for varetelling

 

Varetelling fra Handyman

1.

Her kommer telling fra håndholdt inn i brannmur - egen knapp ( Lagertelling)
Hvis lager / lagre som det skal telles på er klargjort for telling , vil oppdater
knappen være aktiv .

Hvis knappen ikke er aktiv - må alle lagre her klargjøres for
Telling i rutinen - Varetelling ( se brukertips for varetelling)

 

hm.PNG

 

2.

Når man har oppdatert i brannmur – kan telling hentes opp i varetelling
Hent varer til telleliste og alle varer , varer som da er talt har antall

 

3.

Det er viktig man IKKE oppdaterer tellingen før man er sikker på at beh.verdi listen
er riktig

 

Dersom registreringen overføres fra en håndterminal hentes den inn ved å trykke på knappen Håndterminal.

 

For registrering av tellingen velg knappen Registrering.

Du kommer da inn i følgende bilde:

  

Det finnes ingen linjer i registreringsbildet når du starter.

Varene kan registreres manuelt fra en telleliste eller du kan overføre varer til din telleliste ved å trykke på knappen Hent varer til telleliste.

Du får da frem et nytt vindu med flere valgmuligheter.

 

Her kan du søke på varer på lageret og deretter trykke på Utvalg lagervarer for en begrenset overføring.

 

Eller du kan trykke på Alle lagervarer for en overføring av alle varene du har på lageret.

 

Tellelister kan registreres på flere arbeidsplasser ved å velge forskjellig vareintervall til tellelister (bruk fra/til varenr. ved Hent (lager)varer til telleliste).

Det er mulig å registrere samme vare på flere arbeidsplasser.

 

 4.

Dersom det er innkjøpsavtale for et prosjektlager, kan Grossist og Innkjøpsavtale angis for beregning av kostpris.

 

 5.

Det kan ryddes opp i gamle snittpriser ved å bruke Kostpris til snittpris.

 

 6.

Snittpris kan registreres ved å sette hake i feltet for Registrer snittpris.

 

 7.

Ved valget Slett registrert, slettes tellelisten uten at kolonnen Opptalt hittil blir berørt.

 

 8.

Aktive tellelister viser lister som ikke er oppdatert fra andre brukere. En annens liste kan hentes til skjermen.

 

9.

Dersom du har en telleliste på skjermen, vil markøren gå til Antall på neste linje når du har startet registreringen. For å avslutte brukes Avbryt [F3].

 

 10.

Tellelisten kan sorteres på varenummer eller lokasjon.

 

11.

Varer som ikke lenger skal være lagervare kan merkes for Slett fra lager.

 

12.

Overfør telling avslutter tellelisten og summerer antallet til Opptalt hittil

 

13.

Både før og etter at tellelistene er oppdatert, kan man kjøre en liste med Beholdningsverdi.

 

Velg knappen Beholdningsverdi og du kan skrive ut listen til skriver eller overføre den til Excel.

 

14.

Siste punkt i tellerutinen er Oppdater lagertelling.

Tellingen blir da slått sammen med bevegelsene som har skjedd på varene i telleperioden og kostpriseverdier blir oppdatert. Varer som ikke er talt blir nullstilt.

 

15.

Hvis du kjører Stikkprøve oppdatering vil kun de varene som lå på tellelista bli   oppdatert på lageret.

Alle andre varer ligger urørt med sine opprinnelige verdier.

Denne rutinen kan for eksempel brukes til å korrigere beholdning på noen varer mellom ordinære lagertellinger.

 

16.

Etter at Oppdater lagertelling er foretatt, kan man kjøre en liste med Beholdningsverdi med valg av hvilken/hvilket varetelling/lager man ønsker å kjøre ut.

Kommentarer
Terje Ørnes
CONTRIBUTOR **
av Terje Ørnes

Hvordan kan jeg VELGE lageret jeg ønsker og importere varetellingen i fra?

I eksemplet ønsker jeg og importere nr 71, ikke de andre. Får ikke valgt dette for så op oppdater.Brannmur.JPG

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"