avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Forklaring til innlogging

27-06-2016 17:24
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1007 Visninger
Her er en forklaring til brukerpålogging i programvaren som gjelder Visma Finale.

Brukerpålogging

Ved bruk av Visma Finale produkter, kreves det brukerregistrering og brukerpålogging sammen med lisenskoder. Denne brukerpåloggingen er en del av lisenssystemet for Visma Finale.

Ved registrering av aktiveringskode for lisens, vil lisensen for anvendelse av produktet være tilgjengelig for brukerne av programvareinstallasjonen.

Ved registrering av ny bruker eller pålogging for eksisterende bruker, vil brukeren bli knyttet til lisensen for programvaren for kundens aktiveringskode.

Lisenssystemet består av følgende elementer

Kunde:

En registrert kunde hos Visma Finale, som har fått tilsendt en aktiveringskode for å registrere lisens. Kunden blir identifisert med det kundenummeret som fremkommer på lisensbrevet sammen med aktiveringskoden

Aktiveringskode:
Aktiveringskode henter lisenser fra lisensdatabasen til Visma Finale. Aktiveringskoden vil knytte kunden til kundens lisenser i lisensdatabasen.

Programvare:
Programvare eller programtillegg som er tilgjengelig for den enkelte kunde ut fra den registrerte aktiveringskoden.

Bruker:
En bruker er en person som registrerer seg i brukerpåloggingen. Det kreves ingen særskilt kode for å opprette en bruker i brukerpåloggingen. En bruker identifiseres ved hjelp av e-postadressen som registreres ved brukerregistreringen.

Hvordan ta i bruk programvaren første gang

For å ta i bruk programvare, må man følge følgende fremgangsmåte:

  1. Registrere kundenummer og aktiveringskode.
  2. Opprette bruker hvis dette ikke er gjort (e-postadresse er brukernavnet ditt).
  3. Logge deg på ved hjelp av brukernavn og passord.

Etter at dette er gjort, er programmet klart til bruk.

Dersom det er behov å registrere aktiveringskoden for flere programmer eller dersom programvaren er installert på flere datamaskiner, følges følgende fremgangsmåter ved etterfølgende installasjon:

  1. Registrere kundenummer og aktiveringskode.
  2. Logge deg på ved hjelp av brukernavn og passord.

Registrere aktiveringskode

I dette bildet registreres aktiveringskoden, som består av kundenummeret og en 8-sifret aktiveringskode som knytter lisensene til programmet. Dersom flere Visma Finale programmer anvendes, må aktiveringskoden i mange tilfeller registreres i flere produkter, avhengig av hvordan programvaren er installert.

Første gangs brukerpålogging

Brukere som logger seg på for første gang, når programmet allerede er aktivert, vil kun ha behov for å opprette ny bruker (hvis dette ikke er gjort allerede), og deretter angi brukernavn og passord for pålogging.

For å opprette ny bruker trykker man på Opprett ny bruker i påloggingsvinduet. Da vil bildet som vises til høyre fremkomme, hvor man oppretter ny bruker. Brukertype angis med følgende alternativer

Bruker: Ordinær bruker av programmet.
Administrator: Bruker som også skal forestå administrasjon av lisenser.
Drift: Bruker som forestår drift av systemet

Postnummeret som brukes til gruppering og sortering av brukere i lisensadministrasjonsfunksjonen. Dette administrasjonsverktøyet er foreløpig ikke satt i drift, men det anbefales at man i større organisasjoner med bruker på ulike kontorer, registrerer postnummeret i dette feltet. Dette vil i fremtiden forenkle administrasjon av lisenser.

Ordinær pålogging

Ved ordinær pålogging vil programmet huske brukernavnet. Dersom det krysses av for å huske passordet, vil du ikke trenge å angi passord ved hver pålogging.

Selv om man angir at passordet skal huskes, vil påloggingsvinduet fremkomme hver gang programmet startes. Da kan man trykke på Enter eller OK-knappen for å bekrefte påloggingsinformasjonen. Denne avkryssingen kan derfor fjernes senere hvis det ikke er ønskelig at passordet skal huskes.

Glemt passord?

Dersom du har glemt passordet, kan du få dette tilsendt på e-post ved å trykke på "Glemt passord" i påloggingsvinduet. Du vil da motta et nytt passord pr e-post. Når det nye passordet fra e-posten blir anvendt, vil man automatisk få frem pålogging med endring av passord, slik at man kan registrere det passordet man selv ønsker.


Endre passord

Ved å krysse av for "endre passord" kan man enkelt endre passordet ved behov. Endring av passord krever at man har internett-tilgang, slik at programmet kan kommunisere med lisens-serveren.

Når man ber om nytt passord, er det kun passordet fra e-posten som kan anvendes, og man vil automatisk bli bedt om å endre passordet første gang passordet fra den mottatte e-posten anvendes.

Bruk av programmet uten internett-tilgang

For å ta programmet i bruk, kreves det at man aktiviserer programmet. Aktivisering av programmet krever at programmet kommuniserer med lisens-serveren, slik at man må ha tilgang til Internett for å aktivisere programmet.

For å opprette en bruker første gang, kreves det at programmet har tilgang til Internett. Dersom man har brukt programmet tidligere på en datamaskin, kan man senere bruke programmet uten at man har tilgang til Internett.

Aktuelt brukertips