Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Finale Avstemming

Sorter etter:
Hvilke produkter legges ned og hvilke lever videre. Hva må man gjøre og hva kan la være å gjøre.
Vis hele artikkelen
16-11-2023 15:38
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 94 Visninger
I Visma Finale Avstemming ligger det i avstemmingsoversikten linker til avstemmingsdokumentene.  Det ligger ingen dokumenter i selve programmet. Dersom man flytter installasjonen sin, eller får ny server eller ny leverandør av it-tjenester, kan også avstemmingsdokumentene flyttes.
Vis hele artikkelen
07-08-2018 09:25 (Sist oppdatert 18-09-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1871 Visninger
Vi har hatt litt problemer med MVA-avstemmingen etter at vi sendte ut oppdatering 28, som inneholdt ny pålogging og nedlasting av MVA-data fra Altinn Disse er forsøkt rettet i noen etterfølgende oppdateringer, uten at vi kom helt i mål. Vi mener at det nå skal være løst i oppdatering 30.   Symptomene har vært at avstemte terminoppgaven ikke fikk med seg utfylte poster fra siden merket MVA2740 fra forrige termin. For de klienter som har problemer må følgende oppskrift benyttes   1. Slett den avstemmingen som er gjort for aktuell termin fysisk fra dokumentområdet. 2. Lagre klienten og avslutt Finale Avstemming 3. Gjennomfør avstemmingen på nytt.
Vis hele artikkelen
11-08-2022 14:56
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 689 Visninger
Tripletex endrer sitt api for alle brukere med virkning fra 01.07.2018. For deg som bruker integrasjon mot Tripletex i Visma Finale produktene medfører dette at du må sette opp inegrasjonen mot Tripletex på nytt
Vis hele artikkelen
11-05-2018 14:07 (Sist oppdatert 03-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1443 Visninger
Vi har oppdatert sertifiseringskurset med nytt kapittel for den nye MVA avstemmingen.   Kurset finner det her: https://vismaacademy.com/trainer/course/id:691
Vis hele artikkelen
11-04-2022 10:07 (Sist oppdatert 11-04-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 669 Visninger
Vår avstemmingsskjema avviker noe fra det avstemmingsskjema som Regnskap Norge benytter i sin manuelle avstemming.
Vis hele artikkelen
23-03-2022 08:06
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 579 Visninger
Feil - ............, Cannot create file "C:\**********". Ingen tilgang, eller Feil ved sletting av C:\********* feilkode 5.   Denne feilen kommer av at arbeidskatalogen er satt til lokal disk C:\***** Lokal disk eksisterer ikke på terminalserver.   Man må da endre arbeidskatalogen til standard, så ordner det seg.    
Vis hele artikkelen
08-09-2021 14:47 (Sist oppdatert 08-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 778 Visninger
Det har sneket seg inn en skrivebeskyttelse når KG AGA 2021 - Alle næringer - ikke forhåndsdefinert kontonr eller kontonavn.xlsx åpnes etter avstemmingen.   Det er mulig å komme rundt det ved å svare Nei. For å fjerne skrivebeskyttelsen permanent for skjema, kan det gjøres etter at regnearket er åpnet.  Trykk FIL i venstre hjørnet Deretter på Informasjon  / Beskytt arbeidsbok  Der fjernes skrivebeskyttelsen     Det kan være lurt å fjerne skrivebeskyttelsen i malfilen også  
Vis hele artikkelen
12-03-2021 10:56 (Sist oppdatert 12-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 907 Visninger
  Det kommer stadig spørsmål som gjelder mangler på en eller annen innberetningspliktig konto eller AGA-pliktig konto.   Det er verken hensiktsmessig eller ønskelig å lage kontoer som passer alle forhold.   Følgende kan derfor være til hjelp:   Kontoen er AGA-pliktig og innberetningspliktig og inngår i feriepengegrunnlaget: Bruk STD 5000 eller 5100. Kontoen er AGA-pliktig og innberetningspliktig og inngår ikke i feriepengegrunnlaget: Bruk STD 5280 Annen fordel AGA-pliktig / innberetningspliktig. Kontoen er innberetningspliktig men ikke AGA-pliktig: Bruk STD 5287 Annen fordel ikke AGA-pliktig. Kontoen er AGA-pliktig men ikke innberetningspliktig: Bruk 5425 OTP/Pensjoner AGA, ikke oppgave pliktig. Kontoen er ikke AGA-pliktig og ikke innberetningspliktig: Bruk 5299 Lønn utland ikke AGA pliktig og ikke innberetningspliktig. (kommer ikke på RF 1022  
Vis hele artikkelen
24-04-2018 08:24 (Sist oppdatert 01-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2296 Visninger
Velkommen som kunde av Visma Finale Avstemming. Etter at systemet er installert av din Visma Partner trenger du sikkert litt hjelp til å komme igang. Vi har laget en rekke videoer som tar deg igjennom systemet fra A til Å. Se følgende arktikkel.  
Vis hele artikkelen
11-12-2017 08:23 (Sist oppdatert 01-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4818 Visninger
Forutsetningen for at denne integrasjonen kan benyttes, er at det for alle kontoer som skal avstemmes, må finnes en egen oppgave definert i PO.   Det betyr, for eksempel, at om man i PO har to bankkontoer, f.eks 1920 og 1921, må det defineres to oppgaver i oppsettet i PO. Det holder ikke med at man definerer én og kopierer den oppgaven slik at den også skal gjelde den andre bankkontoer under utførelse.   Når dere har definert oppgave til hver konto, finnes det en liten boks som kan hakes av i oppsettet i FA     Det fordrer derfor at man har gjort et bra grunnarbeid i PO. Er grunnlaget på plass, vil Finale hente opplysninger fra PO om hvor avstemmingsdokumenter skal lagres. Finale vil da sette OK på oppgaven i PO under utførelse, og utfylt KS-Komplett-skjema vil legges til under dokumentasjon.   Når denne haken er satt på, vil linjene for basekatalog og underkatalog til balanseavstemmingen forsvinne fra oppsettet og Finale Avstemming vil nå hente opplysningene fra PO i stede.   Grunnarbeidet for oppsettet i PO må være på plass for at dette samspillet skal fungere som forventet.
Vis hele artikkelen
14-02-2020 14:17 (Sist oppdatert 11-11-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1505 Visninger
Visma Finale Avstemming, Rapportering og Årsoppgjør, støtter innlesing av SAF-T filer som er eksportert fra regnskapssystemet.   Oppsette settes opp på skillekortet regnskapsintegrasjon i Finale, under Firmaopplysninger.  
Vis hele artikkelen
04-11-2019 12:54 (Sist oppdatert 29-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1407 Visninger
  Det at tallene bommer på skjemaet skyldes at man har begynt å avstemme med KS.komplett 2017, for senere å bytte til KS-komplett 2018 etter at vi har gjort tilpasninger i programmet til de nye avstemmingsarkene.   Løsningen er å slett avstemmingsarkene for bank og skattetrekk, og andre skjemaer hvor utfyllingen bommer på skjemaene,  for tidligere perioder, eventuelt kan man også endre navn på de utførte avstemmingsarkene.   Husk at Visma Finale Avstemming MÅ startes på nytt etter at du har slettet/endret navn på avstemmingsarkene som beskrevet.   Deretter skal man avstemme på nytt med de rette skjemaene.  
Vis hele artikkelen
05-04-2018 15:18 (Sist oppdatert 25-08-2020)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 2969 Visninger
Her er det forklart hvordan Visma Finale har løst dette.
Vis hele artikkelen
18-08-2020 12:44
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1385 Visninger
1. April i år vil PowerOffice Go gjøre en endring i api'et som gjør at integrasjonen i eldre versjoner av Finale ikke lenger vil fungere.
Vis hele artikkelen
02-03-2020 10:04
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1334 Visninger
Denne feilmeldingen kommer av at du benytter en gammel versjon av Visma Finale.   Altinn har oppdatert sikkerhetssertifikatene sine, og støtter derfor ikke lenger gamle versjoner.   Løsningen er derfor å oppdatere til versjon 32 av Finale.
Vis hele artikkelen
15-01-2020 10:12 (Sist oppdatert 17-01-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1186 Visninger
Kan importfil fra bank inneholde transaksjoner for flere selskaper? Kan man styre flere 27xx kontoer mot std konto 2740?
Vis hele artikkelen
20-09-2019 11:17 (Sist oppdatert 02-12-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1302 Visninger
Har du problemer med å få opp saldo i avstemmingsbildet, kan dette skyldes at det er feil på regnskapsintegrasjonen. Dette kan du sjekke på Firmaopplysninger / Regnskapsintegrasjon. Trykk på Test dataintegrasjon. Hvis du trenger veiledning for hva som kreves for integrasjon mot ditt regnskapssystem, finner du brukerveiledning under Relevante emner på venstre side av skjermen din.
Vis hele artikkelen
24-09-2019 09:53 (Sist oppdatert 02-12-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1333 Visninger
Hva er viktig når man avstemmer MVA og hva klarer ikke programmet å fylle ut.   Vi fyller ut alle utgående grupper som har egne kontoer. Dette gjelder hovedsakelig de kontoene som ligger i 3000 serien. Her er det standardkontoen som er avgjørende for hvor kontoen vil havne i avstemmingsskjema.   I tillegg kan vi håndtere kjøp av tjenester fra utlandet. Den kan enten legges opp som en egen resultatkonto (STD6780), eller legges opp i balansen (STD2708/2709)   All inngående MVA må håndteres manuelt, da vi ikke har mulighet til å analyse hvert enkelt bilag for å finne ut MVA-koden.   Vi har derimot en kontroll i avstemmingsskjema; 2740 MVA for hver enkelt balansekonto. Her vil vi legge ut bevegelsen for perioden som en kontroll på at grunnlagsbeløpet er korrekt
Vis hele artikkelen
01-11-2019 11:01
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1798 Visninger
Vi har dessverre en feil med integrasjonen mot Visma Global v14, og overføringen av bilag. Det vil kommer en fix for dette i en oppdatering til inale i løpet av September, forhåpentligvis i første halvdel av måneden.   Vi beklager feilen.
Vis hele artikkelen
03-09-2019 14:38 (Sist oppdatert 05-09-2019)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 2063 Visninger
Kategorier