avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

RF-1213 Lottskjema i FINALE Årsoppgjør og FINALE Skatt

31-03-2016 22:01 (Sist oppdatert 22-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 485 Visninger

Her finner du en gjennomgang av behandling av lott fra aktiv fiske i FINALE Årsoppgjør og FINALE Skatt. Vær oppmerksom på at lottskjema kun skal sendes inn i ett eksemplar for en personlig skattyter.

Kun ett RF-1213 Lottskjema kan leveres sammen med selvangivelsen ved elektronisk levering til Altinn

RF-1213 Lottskjema kan kun sendes inn som ett enkelt skjema til Altinn. Lottskjemaet skal inneholde lott og inntekter fra følgende kilder:

 • Del A1, del B og side 2: Lott fra et eller flere deltakerlignet selskaper der deltakeren er medeier.
 • Del A2, del B og side 2: Lott fra andre fartøyer
 • Del B og side 2: Selvstendig næringsdrivende med inntekt fra fiske i næringsoppgave.

Inntekter fra alle disse kildene må fylles ut i ett og samme skjema. Det er ikke mulig å opprette flere eksemplarer av skjemaet og sende flere eksemplarer inn til Altinn. Altinn vil gi feilmelding i slike tilfeller.

Dersom et KS foretar lønnsinnberetning av lott fra aktiv deltakelse i fiske, behandles dette som lott fra andre fartøyer og inngår i del A2, lott fra andre fartøyer. I slike tilfeller skal ikke lotten føres opp som arbeidsgodtgjørelse i RF-1221 / RF-1233 deltakeroppgave, men behandles på samme måte som lott til andre lottakere som ikke er deltakere.

Hvor kan RF-1213 Lottskjema opprettes?

RF-1213 Lottskjema kan opprettes på følgende steder:

 • FINALE Skatt, opprettes på skattyteren som et manuelt skjema.
 • FINALE Årsoppgjør, egen næring.
 • FINALE Årsoppgjør, på et deltakerlignet selskap (ANS, DA osv) der deltakeren er medeier/deltaker.

Skjemaet må kun opprettes på en av stedene.

Viktig om utfylling av fødsels- og organisasjonsnummer på skjemaet

Utfylling av fødselsnummeret i skjemaets header

Ved utfylling er det viktig at fødselsnummeret i toppen av skjemaet fylles ut korrekt. I FINALE Skatt blir fødselsnummerfeltet automatisk fylt ut med skattyterens fødselsnummer.

Organisasjonsnummer i del A1. Lott fra eget deltakerlignet selskap

Det er viktig at organisasjonsnummeret i del A1 fylles ut korrekt med organisasjonsnummeret til det deltakerlignede selskapet.

Dersom skattyteren er deltaker i mer enn 3 deltakerlignede selskaper, må det opprettes ett ekstra eksemplar av skjemaet der man KUN fyller ut del A1 for den eller de deltakerlignede selskapene dette gjelder.

Ved opprettelse av et slikt ekstra skjema, er det viktig at skjemaet opprettes samme sted (på samme klient) som det første skjemaet. Det er videe viktig at informasjonen i headeren av skjemaet fylles ut identisk med samme navn og fødselsnummer.

Generelt om utfylling av RF-1213 Lottskjema

Nedenfor er det angitt enkelte forhold om utfylling av skjema RF-1213 og de enkelte delene av skjemaet. Etter disse punktene er det angitt hvordan verdier fra RF-1213 Lottskjema automatisk eller manuelt kan overføres til andre skjemaer.

1. Lott fra deltakelse i deltakerlignet selskap (RF-1213 Lottskjema del A1)

2010-03-10-kontoplan-lott
Lottinntekten regnskapsføres på konto med standardkontokode 5601 Lott fra deltakelse i aktivt fiske. Det anbefales at det regnskapsføres med en konto for hver eier. Det er også mulig å anvende avdeling eller andre dimensjoner, og kun ha en enkelt konto.

2010-03-10-forlodd-lott

På hver eier registreres det lott med beløp eller, aller best, som en formel med referanse til kontoen (eventuelt konto + avdeling) som vist i bildet ved siden av.

2010-03-10-rf-1213-1-lott-dls

Skjema RF-1213 Deltakers deltakeroppgave KAN registreres på denne klienten, eller skjemaet kan fylles ut direkte i FINALE Skatt. Utfyllingen vil f.eks. bli slik som vist i bildet til høyre.

Beløpet i post 107 "Beregnet næringsinntekt (overføres post 126 og 16 i RF-1221)" skal videre inn i post 126 via eierregisteret i selskapet, se neste avsnitt.

2010-03-10-skjemainfo-lott-dls

Under Skjemainformasjon på eieren kommer beløpet fra RF-1213 Lottskjema post 107 automatisk dersom skjemaet finnes på denne klienten.

2010-03-10-skjemainfo2-lott-dls

Dersom skjemaet ikke finnes på denne klienten, registreres beløpet som overstyrt verdi under skjemainformasjon post 126 / 160a, se bildet til venstre.

2010-03-10-rf-1221-lott-dls

Deltakeroppgaven (RF-1221 / RF-1233) får beløpet fra registrert eller beregnet verdi i menyen Eiere - Skjemainformasjon på eieren.

2. Utfylling av del A2. Beregning av næringsinntekt for lottfiskere og side 2 Fiskerfradrag.

Skjema RF-1213 del A2 fylles ut på skjemaet.

Side 2 med beregning av fiskerfradrag registreres direkte i skjemaet.

3. Overføring til selvangivelse i FINALE Skatt

Skjema RF-1213 del A2 fylles ut på skjemaet, og blir av programmet automatisk fylt inn på RF-1030 Selvangivelse for personlig skattyter.

Utfylling av selvangivelsen skjer uansett hvor skjemaet er registrert:

 • Dersom skjemaet finnes på et deltakerlignet selskap (ANS, DA osv) i FINALE Årsoppgjør, blir beløpet fra post 117 Beregnet næringsinntekt og post 300 Fiskerfradrag overført til FINALE Skatt sammen med beløpene fra RF-1221 Deltakers deltakeroppgave.
 • Dersom beløpet finnes på en personlig næringsdrivende i FINALE Årsoppgjør, blir beløpet fra post 117 Beregnet næringsinntekt og post 300 Fiskerfradrag overført til FINALE Skatt sammen med beløpene fra næringsoppgave 1 / næringsoppgave 2.
 • Dersom skjemaet er registert i FINALE  Skatt, blir beløpene automatisk overført til selvangivelsen.
Bidragsytere
Aktuelt brukertips