Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Finale

Sorter etter:
H vor finner vi dette skjemaet i Visma Finale Årsoppgjør?
Vis hele artikkelen
10-02-2022 13:16 (Sist oppdatert 07-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 504 Visninger
Regnskap Norge melder at revisorer og regnskapsførere kan søke om utsettelse med levering av skattemeldinger for alle sine klienter til 30. juni 2022.   Les artikkelen her.   Ifølge Regnskap Norge er det en forutsetning at det anvendes den nye løsningen for søknad om utsettelse.   Denne nye løsningen støttes ikke internt i Visma Finale-produktene, men du finner løsningen på Skatteetatens nettsider. I den nye løsningen lastes det opp en fil med fødselsnumre og organisasjonsnumre.    Vær oppmerksom på at du både i Visma Finale Årsoppgjør og i Visma Finale Skatt kan eksportere klientoversikten til Excel, slik at det blir enkelt å filtrere ut hvilke skattytere du har behov for å ta med i søknaden, og bruke klipp og lim for fødselsnumre og organisasjonsnumre for å overføre dem til csv-filen som skal legges ved i søknaden om utsettelse.    
Vis hele artikkelen
24-05-2022 08:43 (Sist oppdatert 07-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 353 Visninger
Slik finner du aktiveringskoden til ditt Visma Finale produkt. Dette gjelder alle produkter, alle versjoner og alle år.
Vis hele artikkelen
10-12-2018 12:43 (Sist oppdatert 28-11-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3540 Visninger
Spar tid, send inn aksjonærregisteroppgavene for 2022 allerede nå.
Vis hele artikkelen
03-11-2020 10:50 (Sist oppdatert 17-11-2022)
 • 3 Svar
 • 1 liker
 • 8115 Visninger
Informasjon til ligningsmyndighetene om SkatteFUNN fylles ut på skjema RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling. Her er informasjon om hvordan beregnet skattefradrag regnskapsføres. Denne artikkelen tar for seg behandlingen i Visma Finale Årsoppgjør.
Vis hele artikkelen
19-05-2016 19:17 (Sist oppdatert 26-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4205 Visninger
Har du avvik mellom   Beregnet egenkapital 31.12. ihht spesifikasjon   og   Næringsoppgave\Næringsspesifikasjon, Sum egenkapital? Som oftest skyldes dette at man mangler en saldo under spesifikasjonen.
Vis hele artikkelen
14-05-2022 14:27 (Sist oppdatert 14-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 233 Visninger
Hvilke roller trengs for å hente prefill fra Altinn?
Vis hele artikkelen
31-03-2016 21:13 (Sist oppdatert 09-05-2022)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 1872 Visninger
Hvordan fører man det på skattemeldingen?
Vis hele artikkelen
05-05-2022 12:36
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 248 Visninger
Oppsett for regnskapsintegrasjon mot Tripletex v2
Vis hele artikkelen
11-05-2018 13:59 (Sist oppdatert 03-05-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1053 Visninger
Her forklares hvordan man pakker ut systemets sikkerhestkopi for å gjøre endringer etter at klienten er overført til nytt år.
Vis hele artikkelen
07-05-2019 09:34 (Sist oppdatert 23-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1480 Visninger
Det er mulig å skru av renummerering av noter så kan du styre rekkefølgen som du vil.
Vis hele artikkelen
22-02-2022 09:49
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 421 Visninger
Altinn stenger muligheten for innsending av RF-1030 fra  1. februar 2022. For å levere Skattemelding RF-1030 for 2020 eller eldre etter denne dato må man sende inn endringsoppgave RF1366 direkte i Altinn. Se denne linken for veiviser: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/klage-pa-skatteoppgjoret/  
Vis hele artikkelen
25-01-2022 19:38 (Sist oppdatert 10-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 369 Visninger
Her forklares hvordan aksjonærlån og tilbakebetaling av aksjonærlån skal føres i aksjonæroppgaven.
Vis hele artikkelen
02-02-2022 08:55 (Sist oppdatert 02-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 276 Visninger
Dersom det ikke er ført som fordring, skal du føre beløpet kredit 8309, for mye/lite avsatt tidligere. Konto 2500 kan også krediteres, da vil systemet ta seg av resten.
Vis hele artikkelen
14-01-2022 15:08
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 320 Visninger
Det er mulig å importere eieropplysninger til eierregisteret i Finale. Her forklarer vi hvordan du går frem.
Vis hele artikkelen
03-12-2021 12:48 (Sist oppdatert 03-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 536 Visninger
Du kan enkelt fylle ut ligningsoppgaver for forhåndsligning med Finale Årsoppgjør. Du finner beskrivelse av fremgangsmåten i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
10-09-2016 17:00 (Sist oppdatert 03-12-2021)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 6333 Visninger
Har du sett i oversikten din, for hvem som bruker hvilke produkter i Visma Finale?
Vis hele artikkelen
25-08-2016 18:38 (Sist oppdatert 15-11-2021)
 • 3 Svar
 • 0 liker
 • 3874 Visninger
Feil - ............,  Cannot create file "C:\********". Ingen tilgang.
Vis hele artikkelen
22-10-2019 14:12 (Sist oppdatert 08-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1215 Visninger
Ved utdeling av ekstraordinært utbytte etter aksjeloven § 8-2 a må det utarbeides en mellombalanse.   Mellombalanse utarbeides med det verktøyet man har tilgjengelig, f.eks. med et Visma Finale-produkt som støtter perioderegnskaper. Visma Finale-produktene som støtter utarbeidelse av perioderegnskaper er Visma Finale Rapportering og Visma Finale Konsolidering.    Mellombalanser som utarbeides, skal i henhold til aksjeloven § 8-2 b sendes inn til regnskapsregisteret. Innsendelse skjer i skjema RR-0200 Mellombalanse.   Skjema RR-0200 Mellombalanse inneholder noen få opplysninger, mens regnskapsrapporten med noteopplysninger og eventuelt revisjonsberetning legges ved som filvedlegg.    Skjema RR-0200 Mellombalanse fylles ut og sendes inn direkte i Altinn. 
Vis hele artikkelen
01-09-2021 13:19
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 793 Visninger
Noen ganger blir ikke fjerning av null-linjer håndtert korrekt i noteredigeringen i offentlig regnskap. Her er en beskrivelse av symptomer og hvordan du kan komme deg rundt problemet.
Vis hele artikkelen
10-08-2021 11:17 (Sist oppdatert 10-08-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 471 Visninger