Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Visma Finale og -Boardroom
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Knut Lofsberg VISMA
Her forklares hvordan dette kan gjennomføres i Finale.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Hermod Gundersen VISMA ‎27-05-2019 15:19
Ved innsendelse til Altinn fra Visma Finale Skatt kommer feilmeldingen:   Tax return for selv-employed persons etc. (RF-1030) cannot contain the groups 8621 and/or 8629. The groups must be removed before submitting.   Denne feilmeldingen kommer på skattytere der denne meldingen fremkommer ved innlesing av forhåndsutfylt data: Under innlesing av preutfylt skattemelding er det funnet innberettede næringsposter som normalt blir medtatt på næringsoppgave eller som forenklet næringsoppgave. Inntekt for disse postene blir automatisk nullstilt. Dette gjelder følgende poster: - Annen næring personinntekt <beløp> - Annen næring næringsinntekt <beløp> Feilmeldingen kommer hvis brukeren legger inn beløp i disse nullstilte postene.   Løsningen er at disse inntektene medtas i næringsoppgave.   Dersom skattyter leverer Skattemelding for lønnstakere/pensjonister kan beløp registreres i postene som er blitt nullstilt, men da vil heller ikke denne feilmeldingen fremkomme.   Beløpene kan eventuelt registreres i Visma Finale Skatt i menyen Forenklet innrapportering av næringsinntekt, dersom samlet beløp i denne posten er kr 50.000 eller lavere. Beløp i forenklet innrapportering vil medføre feilmelding dersom næringsoppgave finnes.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎23-05-2019 09:12
Hvilke roller trengs for å hente prefill fra Altinn?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎09-05-2019 14:34
Spar tid, send inn aksjonærregisteroppgavene for 2019 allerede nå.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎07-05-2019 09:45
Her forklares hvordan man pakker ut systemets sikkerhestkopi for å gjøre endringer etter at klienten er overført til nytt år.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎03-05-2019 13:01
Gratis webinar Visma Boardroom, Onsdag 5. juni 09.00 -09.45
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎29-04-2019 13:19
Her får du en detaljert fremgangsmåte for hvordan dette skal gjøres.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎21-03-2019 10:40
Det er ikke mulig å sende inn skattemelding for personlige skattytere elektronisk for 2017 eller tidligere år fra Visma Finale Skatt eller andre datasystemer. Skatteetaten sperrer automatisk for dette noen uker før ligningen legges ut om høsten året etter inntektsåret. Dette kan ikke Finale påvirke, så her må man sende skattepapirer (ligningsdokumenter) på papir eller fylle ut direkte i Altinnportalen. Det beste er om man tar kontakt med skatteetaten og forhører seg om hvordan man skal gå frem. Vanligvis er det manuell utfylling i Altinn portalen som må til.  Se info fra skatteetaten på denne siden:   https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/skattemelding-for-person/tidligere-ars-skattemelding/
Vis hele artikkelen
av Knut Lofsberg VISMA
Elektronisk innsendelse av RF-1030, Skattemelding for personlige skattytere, for inntektsåret  2017 er ikke lenger mulig.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎10-12-2018 13:16
Slik finner du aktiveringskoden til ditt Visma Finale produkt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎22-11-2018 12:02
Se hvordan Visma Boardroom fungerer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎13-11-2018 12:54
Før du sender opp data til Visma Boardroom må du påse at all påkrevet informasjon er fyllt ut korrekt.
Vis hele artikkelen
av Knut Lofsberg VISMA
Her får du en detaljert fremmgangsmåte for hvordan dette gjennomføres i Finale Årsoppgjør.
Vis hele artikkelen
av Knut Lofsberg VISMA
Følgende fremgangsmåte kan følges:
Vis hele artikkelen
av Knut Lofsberg VISMA
Dersom du har varige driftsmidler som ønskes importert i Finale Årsoppgjør eller Finale Rapportering, finner du beskrivelse av importformatene her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎08-08-2018 08:06
Man jobber med en klient og programmet henger seg opp, eller det har skjedd en annen unormal avslutning (strømbrudd etc.) Etter omstart får man beskjed om at klienten man jobbet med er låst.   Løsning: For alle Finale-programmer bortsett fra FINALE Skatt: Be ASP/IT drifter å tvangslukke fila KLInnnnn.LOC (der nnnnn er 5-sifret klientnummer). Denne fila finnes på klientkatalogen:   For FINALE Skatt: Be ASP/IT drifter å tvangslukke fila PERnnnnn.LCK (der nnnnn er 5-sifret klientnummer). Denne fila finnes på klientkatalogen     Hvordan gjøres dette: Windows Server 2003:  Se http://technet.microsoft.com/ en-us/library/cc783450(v=ws. 10).aspx   Windows Server 2008 : Se http://technet.microsoft.com/ en-us/library/cc725689.aspx
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎06-08-2018 13:45
Du kan enkelt fylle ut ligningsoppgaver for forhåndsligning med Finale Årsoppgjør. Du finner beskrivelse av fremgangsmåten i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎11-07-2018 08:53
 Feilen, Bryter med lenght-begrensning for 9- Kan ikke analysere elementet, tyder på at det er lagt inn tekst i et tallfelt eller tilsvarende ved innsendingen til Altinn, hvilket Altinn ikke kan ta i mot. Filen kan også skyldes at det mangler opplysninger i påktevet felt, eksempelvis kommunenummer på eiendommer eller annet hvor dette er påkrevet. Sjekk om det er lagt inn feil opplysninger i et av feltene du har fylt ut i skattemeldingen . Den andre muligheten til en slik feil er at det er skjedd feil ved innlesing av data fra Altinn. Du må da hente inn data og lese de inn på nytt før innsendingen.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎10-07-2018 20:19
 Driver man flere næringer må man levere en næringsoppgave og skille næringene på næringsoppgavens side 4. Det er da veldig praktisk å skille dette allerede ved innlesing av saldotall fra regnskapet.   Driver man 2 næringer må man opprette 1 dimensjon og  2 dimesjonselementer.   Oppretting av dimesjon gjøres på kontomenyen under valget Registrer dimensjoner   Her skal man så registrere 1 dimensjon. For oversikten sin skyld kan man kalle denne "Næring".   Så må man opprette dimensjonselementene, dvs næringene.   Opprett så de 2 næringene du driver. Angi så nærings ID og Navn.   Husk at man også må fortelle hvilken næring som skal ha hvilken saldotall, (den næringen med lavest nummer går automatisk til den første beregningsenheten, Hovednæringen. Man kan om nødvendig overstyre næringsinntekten i den ene næringen. Resterende næringsinntekt vil da gå på den andre næringen.      Når man så leser inn saldotall fra fil velger man hvilken næring tallene skal leses inn til.   Fordelingen vil da gjenspeiles på næringsoppgavens side 4.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Lofsberg VISMA ‎10-07-2018 14:10
Dette er anvendelig hvis du f.eks. ønsker å slå sammen flere næringer for en person til en samlet næringsoppgave, siden det ikke er tillatt at en person sender flere næringsoppgaver, men skal samle alle næringene i en og samme næringsoppgave.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker