cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Brukertips i Visma Finale

Sort by:
Har du sett i oversikten deres, for hvem som bruker løsningene av Visma Finale?
View full article
25-08-2016 18:38 (Updated 01-12-2020)
 • 3 Replies
 • 0 kudos
 • 1798 Views
Her vises hvordan du enkelt kan ta et skjermbilde av et bestemt område på skjermen din, og legge ved bildet som vedlegg til en e-post/supportsak.
View full article
12-11-2020 12:43 (Updated 12-11-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 67 Views
Slik finner du aktiveringskoden til ditt Visma Finale produkt. Dette gjelder alle produkter, alle versjoner og alle år.
View full article
10-12-2018 12:43 (Updated 05-11-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 1363 Views
Spar tid, send inn aksjonærregisteroppgavene for 2020 allerede nå.
View full article
03-11-2020 10:50 (Updated 03-11-2020)
 • 5 Replies
 • 1 kudos
 • 3868 Views
Du kan enkelt fylle ut ligningsoppgaver for forhåndsligning med Finale Årsoppgjør. Du finner beskrivelse av fremgangsmåten i denne artikkelen.
View full article
10-09-2016 17:00 (Updated 03-11-2020)
 • 0 Replies
 • 2 kudos
 • 3613 Views
Bruk konto 3410 for tilskudd i kompensasjonsordning i forbindelse med korona-utbruddet.
View full article
20-08-2020 08:57 (Updated 03-11-2020)
 • 0 Replies
 • 1 kudos
 • 168 Views
Hei forklares hvordan dette kan føres i Finale Årsoppgjør.
View full article
17-08-2020 12:11 (Updated 17-08-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 113 Views
Her viser vi hvordan dette enkelt kan gjøres.
View full article
17-06-2020 15:30 (Updated 17-06-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 168 Views
Dette er en hurtigveileder til utfylling av RF-1315 Begrensning av rentefradrag med hovedfokus på hvilke deler av skjema RF-1315 som skal fylles ut i ulike situasjoner.
View full article
10-06-2020 14:48 (Updated 11-06-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 284 Views
Får du melding fra Altinn om at det mangler navn ved innsending av skattepapirer fra Finale Skatt?
View full article
27-05-2020 11:29 (Updated 27-05-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 153 Views
Dersom du har varige driftsmidler som ønskes importert i Finale Årsoppgjør eller Finale Rapportering, finner du beskrivelse av importformatene her.
View full article
18-09-2018 09:43 (Updated 14-05-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 751 Views
Til høyre i knapperaden din under redigering av offentlig regnskap finner du valgboksen for språk.
View full article
10-11-2019 13:02 (Updated 13-05-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 364 Views
Informasjon til ligningsmyndighetene om SkatteFUNN fylles ut på skjema RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling. Her er informasjon om hvordan beregnet skattefradrag regnskapsføres. Denne artikkelen tar for seg behandlingen i Visma Finale Årsoppgjør.
View full article
19-05-2016 19:17 (Updated 30-04-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 2567 Views
Hvordan finner man differansen.
View full article
16-04-2020 16:03 (Updated 16-04-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 265 Views
Det er viktig at man husker på å lage en tilleggspostering av forskjeller pr 31.12 foregående år. Dette kommer i tillegg til at man fyller ut post 9996-9998 på Næringsoppgave 1 side 3. Posteringer krever std konto 2058 og std konto 8958. Posteres Debet driftsmidelkonto og Kredit 2058.
View full article
06-04-2020 11:34 (Updated 06-04-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 181 Views
Dersom du får feilmeldingen "Uventet feil eller ikke-eksisterende org.nr./f.nr" ved innsendelse til Regnskapsregisteret, kan dette skyldes at forsendelsen inneholder et vedlegg som er for stort.
View full article
07-07-2016 24:17 (Updated 26-03-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 388 Views
Det er flere måter å ta med seg disse på. Notene du laget i fjor ligger i fjorårsversjonen din og er ikke automatisk tilgjengelige på årets installasjon. 
View full article
09-03-2020 09:03 (Updated 09-03-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 250 Views
Årsoppgjøret er ferdig og du skal nå hjelpe dine kunder med Styremøte og Generalforsamling.
View full article
07-01-2020 18:36 (Updated 06-03-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 410 Views
1. April i år vil PowerOffice Go gjøre en endring i api'et som gjør at integrasjonen i eldre versjoner av Finale ikke lenger vil fungere.
View full article
02-03-2020 10:01 (Updated 02-03-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 269 Views
 Dersom du får denne meldingen ved registrering av aktiveringskode,  innhenting av prefill til Finale Skatt eller ved innsending av data til Altinn enten fra Finale Årsoppgjør eller fra Finale Skatt, skyldes dette at Finale programmet du benytter ikke har tilgang til internet.  
View full article
19-06-2018 21:35 (Updated 18-02-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 499 Views
Visma kursoversikt