avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Søknad om utsatt leveringsfrist direkte fra Finale's programvare

15-03-2016 22:26 (Sist oppdatert 24-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 313 Visninger

Det er mulig å levere søknad om utsettelse av innlevering av ligningsoppgaver direkte fra FINALE's programvare. Funksjonen er tilgjengelig i FINALE Skatt og i FINALE Årsoppgjør. Denne funksjonen kan kun brukes av regnskapskontorer og revisorer for disse selskapenes klienter.

Det er mulig å levere søknad om utsettelse av innlevering av ligningsoppgaver direkte fra FINALE's programvare. Funksjonen er tilgjengelig i FINALE Skatt og i FINALE Årsoppgjør.

Denne funksjonen kan kun brukes av regnskapskontorer og revisorer for disse selskapenes klienter.

Søknad må sendes innen 31. mai

31. mai er den generelle fristen for innsendelse av ligningsoppgaver.

Elektronisk søknad om utsettelse MÅ sendes før 31. mai også for utsettelser ut over 30. juni. Forsendelse av utsettelsessøknad etter 31. mai er ikke mulig.

Antall klienter det kan søkes utsettelse for

For informasjon om og regler for søknad om utsettelse, regner vi med at det blir lagt ut informasjon på Skatteetatens nettsider etterhvert.

Elektronisk søknad om utsettelse vil normalt ikke være aktuelt å sende før medio/ultimo mai.

Søkes det elektronisk, må ligningsoppgavene leveres elektronisk

Det er et krav om at ligningsoppgavene må sendes inn elektronisk i tilfeller der utsettelsessøknaden er sendt inn elektronisk via Altinn-portalen.

Hvor finnes funksjonen?

Funksjonen finnes som en verktøyknapp i klientoversikten, og kan kun anvendes dersom en klient ikke er åpnet.

 

Utsettelses-informasjon i klientoversikten

Skatteetaten-kolonnen i klientoversikten vil også inneholde informasjon om søknad om utsettelse.

Det vil være mulig å registrere og endre utsettelsesinformasjon manuelt i klientoversikten ved hjelp av funksjonen for manuell endring av Altinn-status på klienter.

Utfyllende informasjon om funksjonen

SØKNAD OM UTSETTELSE MED INNLEVERING AV LIGNINGSOPPGAVER FOR KLIENTER TIL REGNSKAPSFØRERSELSKAPER OG REVISJONSSELSKAPER:

Elektronisk søknad om utsettelse (RF-1113) for regnskapskontorer og revisorer kan sendes inn via denne funksjonen. Søknad som sendes inn av selskapet selv kan ikke sendes inn elektronisk direkte fra programmet, men kan registreres som søknad inne i Altinn-portalen.

Slik søknad må sendes inn innen 31. mai kl. 23:59:59.

Søknad om utsettelse som skal sendes i ettertid, kan ikke leveres elektronisk via Altinn-portalen etter 31.05. Slike søknader om utsettelser må tas opp med skattekontoret direkte.

Begrunnelse skal ikke angis for utsettelser til og med 30. juni som leveres elektronisk.

Denne funksjonen gjør at du får sendt inn søknad om utsettelse direkte fra programmet. Funksjonen forutsetter at søknaden signeres direkte fra programmet, slik at søknadsstatus kan oppdateres på klientene direkte i klientoversikten.

Vær oppmerksom på at klienter som er åpnet av deg eller andre brukere mens søknaden sendes inn, vil miste sin utsettelsesstatus når klienten lagres. Det anbefales derfor at klientene blir lagret og lukket før send-knappen brukes i siste steget i denne veiviseren for søknad om utsettelse.

Søknadsstatus vil vises som en del av Altinn-status-kolonnen i klientoversikten etter at søknad er sendt. Søknadstatus kan også endres manuelt ved å bruke funksjonen for å sette søknadsstatus manuelt.

Denne funksjonen skal kun anvendes av regnskapskontorer og revisjonsselskaper som sender søknaden på vegne av sine klienter.

Dersom det er flere enn 999 klienter som det skal søkes utsettelse for, må veiviseren kjøres flere ganger for inntil 999 klienter hver gang.

Det kan sendes søknad flere ganger, også selv om det er færre enn 999 klienter.

Denne veiviseren tar kun frem klienter som har riktig innsendelsesstatus. Dersom en klient ikke kommer frem i listen, kan derfor Altinn-status endres på klienten direkte fra klientoversikten før veiviseren blir startet.

Denne veiviseren tar kun frem klienter der ligningsoppgavene kan sendes inn fra dette programmet. Dersom det skal søkes om utsettelse for klienter fra både FINALE Årsoppgjør og fra FINALE Skatt, må det sendes separate fra hvert av programmene.

 

 
Bidragsytere
Aktuelt brukertips