Mine områder
Hjelp

Hurtigtaster i Global

15-06-2015 23:57 (Sist oppdatert 23-10-2018)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2940 Visninger

Hurtigtaster er implementert i systemet for å gjøre det enklere og raskere for deg og bruke systemet.

I alle menypunkter og skjermbilder er det lagt inn snarveier for å kunne nå funksjonen direkte fra tastaturet ved å trykke "Alt"-tasten og bokstaven som er markert med understreking.

Funksjonstaster

F1 Hjelp Viser hjelp om valgt emne.
Shift-F1 Felthjelp Viser hjelp om valgt felt i applikasjonen. Se også "Felthjelp"-knapp.
F2 Rediger Åpner for redigering av et felt.
F3 Utvalgsdialog Åpner utvalgsdialogen.
F4 Nedtrekksliste Åpner en nedtrekksliste for valg av forekomst (Alternativt kan Alt + i brukes).
F5 Oppfrisk Oppfrisker skjermbildet/tabellen.
F7 Vis info/rediger Viser bakenforliggende informasjon i en nedtrekksliste. Samme som ved dobbeltklikk i feltet. Gir også direkte tilgang til URL-sti.
F12 Søk Åpner en søkedialog som viser alle forekomstene.
Ctrl-F6 Neste vindu

Gå til neste vindu.

Ctrl-F4 Lukk vindu Lukker aktivt vindu.
Alt-F4 Avslutt Avslutter programmet.
+/- Pluss og minus på høyre side av tastaturet Benyttes for å åpne og lukke "drill-down" i en tabell.

Windowstaster

Ctrl + S Lagre Lagrer forekomsten.
Esc Avbryt Avbryter registreringen.
Delete Slett Sletter valgt verdi eller forekomst.
Ctrl + X Klipp ut Klipper ut en valgt tekst.
Ctrl + C Kopier Kopierer en valgt tekst.
Ctrl + V Lim inn Limer inn en kopiert tekst.
Ctrl + N Ny Oppretter en ny forekomst.
Ctrl + P Utskrift Starter utskrift.
Alt + [tast] Snarvei Alt + en bokstav gir snarveien til et menyvalg, et felt eller en knapp. Hvilken bokstav som er gyldig som hva vises ved at bokstaven er understreket i ordet. For eksempel vil Alt + F åpne menyvalget Fil.
Alt + i Nedtrekksliste åpner en nedtrekksliste for valg av forekomst (Alternativt kan F4 brukes).

 

Denne oversikten ligger også under "F1"- hjelpefilen i Global, søk på snarveier.

 

Legg til og slett linjer

Hvis du ønsker å sette inn en ny linje i bilagsregistreringen gjør du følgende:
1. Marker linjen
2. Trykk på tastaturknappen "Insert"

 

For å slette en linje i bilagsregistreringen gjør du følgende:
1. Marker linjen
2. Trykk på tastaturknappen "Delete"

 

Du har også en hurtigtast for å komme raskt ned til første registreringslinje. I registreringsrutinene ordreregistrering, tilbudsregistrering og innkjøpsregistrering flytter du markøren ved å trykke på tastaturknappene "Alt + J" samtidig.

 

ZOOM i tabell

Noen ganger føles tallene som blir vist litt små. Zoom kan da være et godt hjelpemiddel.

Stå i en tabell visning ( kontoforespørsel ) og hold CTRL tasten inne samtidig som du ruller på hjulet på "musa". Zoom inn / ut.

 

Andre ting:

Bidragsytere
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"