avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til området for Visma Global

Finn informasjonen du trenger om Visma Global - innenfor alt fra forhåndsdefinerte arbeidsroller, til bilagsregistrering, til budsjettering. Snakk med andre brukere, og finn kurs og nyheter som er relevante for deg.
Siste nytt

Hei!Savner mulighet for å kunne angi på kampanje at den kun gjelder registrering i kasse (ERP POS).Ser for meg en ja-/nei-boks hvor setter hake hvis kampanjen ikke skal være gjeldende ved registrering direkte i Global - men fungere fra kassa.Bakgrunn:Kampanjer har normalt svært lav dekning og annonseres gjerne som "hentet ved kontantbetaling".Når legger inn kampanjen på ordinær måte i Global medfører det at kunder som anfører og/eller bestiller hjemkjørt får kampanjerabatten.Det er såppas uheldig at vurderer å droppe registrering av kampanjepriser/-rabatter og heller la ekspeditør registrere manuelt - men det føles også som en dårlig løsning. Så det hadde vært veldig fint med en forbedring av dette området.
På grunn av mange lovpålagte endringer fra myndighetene, som i stor grad påvirker økonomisystemene og kassesystemet spesielt, har vi besluttetvedlikehold stopp av Visma Global Kasse fra 31.12.2018.De viktigste endringene fra myndighetene er: Lov om krav til kassasystem (kassasystemlova):https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-06-19-58?q=kassasystemlova Forskrift om krav til kassasystem (kassasystemforskrifta):https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-18-1616
Når dobbeltklikker på et tall i skjermbildet fordringsoversikt vises transaksjoner med restbeløp 0 (gitt forfall i aktuell periode).Vi benytter kasse og da blir det veldig mange transaksjoner med restbeløp 0 som vises her.Ønsker at transaksjoner med restbeløp 0 skjules fra visningen slik at tabellinnholdet blir mer oversiktlig.
Har søkt å lest for å finne ut om dette, men er usikker så jeg må prøve å spørre.Jeg posterer på følgende måte med tall i fra Deklarasjonsoversikten fra Altinn.Ordinær innførsel:kto: 4111 K 1.253,00kto: 4112 D 1.253,00Så gjør systemet dette automatiskt:kto: 2727 K 313,25 (MVA rapportkode: Post 9 Innførsel av varer, og beregnet avgift 25%)kto: 2741 D 313,25 (MVA rapportkode: Post 17 Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25%)kto: 2761 D 1.253,00kto: 2762 K 1.253,00 (MVA rapportkode: Post 9 Grunnlag for Innførsel av varer, og beregnet avgift 25%)Via post 17 trekkes den samme beregnede avgiften fra.Beregnet MVA for Ordinær innførsel av varer går i null på MVA-Meldingen. Er det riktig?Før hadde jeg tollkreditt og betalte MVA ved tilsendt faktura fra tollvesenet.Firma er et AS og registrert i MVA registeret.Bruker Mamut Enterprise E3mvh. John Eric
Vi ønsker eit felt til for mail adresse i bildet: Utvalg/Ny personVi skulle gjerne hatt eit felt for jobb mail adr i tillegg til det feltet som er der. Mange ønsker lønnsslippen sin til privat mail og da er det den adressen som kommer i bildet: Personalopplysninger.
Relevante linker
Les om elefanten i rommet