avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Global

Sorter etter:
Sist oppdatert av Kaja Lundgaard VISMA ‎23-06-2020 13:18
Hvis du ønsker å jobbe med flere utvalg samtidig i Kontoforespørsel, kan du ha flere mapper med ulike kriterier. Dette gjør du ved å velge "Nytt utvalg" helt nederst i tabellen. I denne kan du sette nye kriterier. Hvis du ønsker å slette et utvalg (en lomme) høyreklikker du på navnet (lommen). Ved å dobbeltklikke på en lomme, kan du gi lommen et nytt navn som gjenspeiler utvalget som er gjort. Den nye lommen (utvalget) blir bare lagret så lenge du har skjermbildet oppe.
Vis hele artikkelen
av norabernhardsen VISMA
Før du gjør noe annet, start med å forsøke å refreshe lisensen. Dersom det ikke fungerer, kan du forsøke disse stegene:   1. Stopp POS Service og lukk POS client. 2. Åpne SQL og POS Server DB, vcrSystemConfig tabell. 3. Sett NULL i LicenseFile og LicenseData kolonnene. 4. Start POS Service. 5. Start POS client.   😊
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Merete Guttulsrød Andersen1 VISMA ‎19-06-2020 15:35
Det er to måter å aktivere lisens på i Visma Global, avhengig av om du har en online eller offline lisens.    For online lisens aktivering:  Ved oppstart av global vil du få beskjed om at lisens ikke er installert riktig. Velg da "aktiver lisens", og legg inn kundenummer og lisensnøkkel. Trykk "aktiver" og restart serverprosess.   For offline aktivering:    Her benyttes lisensfilen du fikk tilsendt fra Visma til å lisensiere installasjonen av Visma Global. Benytt denne framgangsmåten:   Lagre lisensfilen du har fått tilsendt fra Visma i en mappe på serverens lokale stasjon.   Endre navnet på filen til dette formatet: hostnavn.domene_Visma Global.lic Eksempel: Applikasjonsserver1.abc.hakkebakkeskogen.no_Visma Global.lic   Høyreklikk på filen og velg egenskaper - huk av for "read only".   4.Legg filen i mappen: C:\ProgramData\Visma\Global\Config. Pass på at dette er den eneste .LIC filen i mappen. Dersom du har en annen fra før må du rename denne til å slutte på f.eks .LICOLD   5.Restart Visma Global server
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av norabernhardsen VISMA ‎05-06-2020 10:01
Dessverre ser vi at noen brukere har utfordringer med aktivering av 2FA fra remitteringsbildet i Visma Global.   Dere får feilmelding: Loading 2FA. Årsaken kan være problemer med "embedded" (innebygde) sider i Global for Autopay, når de benyttes i kombinasjon med 2FA.  Disse sidene er bygd mot Internet Explorer.   Det jobbes med å erstatte Internet Explorer med Microsoft Edge. Forhåpentligvis blir dette implementert i versjon 15.10.   Workaround blir å logge inn i Visma.Net AutoPay i nettleser utenfor Visma Global.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av norabernhardsen VISMA ‎02-06-2020 14:40
Fra versjon 14.10 av Visma Global, finner du parameteret "Nullstill grunnlagskonti ved avslutning mva-termin" under Verktøy / Firmainnstillinger / 3 Økonomi. Setter du et kryss her så aktiveres denne funksjonaliteten.   Dette vil føre til at rutinen som genererer bunten ved avslutning av mva-terminer, også inkluderer grunnlagskontiene, slik at de nullstilles på samme måte som MVA-kontoene.   Det er kun kontoene som er oppgitt på de ulike klassene som vil bli behandlet. Dette betyr at hvis du har endret grunnlagskonto på én av klassene, er det kun den som nå er oppført som blir automatisk behandlet.   Når du da avslutter en MVA-termin, vil MVA-oppgjørsbunten også inneholde nullstilling av grunnlagskontoene for import og omvendt skatteplikt.   En forutsetning for denne funksjonaliteten er at kontiene som er satt opp som grunnlagskonti på de ulike avgiftsklassene, ikke endres underveis.   Tips: Ønsker du å nulle ut tidligere terminers grunnlagskonti, eller tidligere oppgjør på en termin, så kan dette gjøres ved at de nødvendige linjene legges inn manuelt i en mva-oppgjørsbunt under de genererte linjene. Benytt da mva-kodene som slutter på 8 og 9, slik at du ved oppdatering av bunten ikke får satt momsrapportkode på disse linjene. Dette er viktig for at disse linjene ikke skal blandes med vanlige føringer på mva-oppgaven. Husk også på å endre posteringsdato/bilagsdato tilbake til den aktuelle perioden.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaja Lundgaard VISMA ‎15-05-2020 15:35
I Visma Global må alle hovedbokskontoer være tilknyttet en SAF-T konto, det kan derfor være lurt å sette opp en valideringsregel som sier at når du oppretter en ny hovedbokskonto, så må du også legge inn SAF-T konto. Dette gjør du ved å gå på Verktøy - Administrator rutiner og Valideringsregler. Her oppretter du en ny regel ved å klikke enter. Velg tabellen Hovedbok og sett "Må fylles ut" på SAF-T kontonr. Huk også av for "Gjelder for alle" oppe til høyre i skjermbildet. Du vil da få en melding om at SAF-T kontonr. må fylles ut neste gang du opretter en ny hovedbokskonto   
Vis hele artikkelen
av Merete Guttulsrød Andersen1 VISMA
I Visma Global har du anledning til å legge inn kontraktsnummer. Kontraktsnummeret kan du knytte til ordren og det vil da komme med i EHF filen.   Om du har behov for å sende med kontraktsummer, så kan dette gjøres på følgende måte:    Opprett kontraktsnummer i Visma Globa ved å på: Grunndata / Vedlikehold register / Kontrakt.    Her kan du opprette flere kontrakter.   På ordren kan du legge til kontraktsnummer ved enten å skrive nummeret eller benytte F12 for å velge riktig kontrakt.        Om du ikke har kontraktsnummer fremme i ordreregistrering, må feltet hentes inn. I Design Studio dra inn feltet Kontraktsnr (objektid 3874) og evt. Kontraktsnavn (objektid 3875) til ordreregistreringsbildet.     Merk: Husk at det, som tidligere, er Kontraktsnavnet tilhørende kontrakten som sendes til AutoInvoice og som konverteres til EHF/PeppolBIS.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Lene-Marie Aas VISMA ‎05-05-2020 13:40
I vedlagt dokument finner du en beskrivelse av lagerstyringsrutiner i Visma Global
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎30-04-2020 12:53
Avhengig av hvilken epostklient som benyttes på brukers arbeidsstasjon/terminalserver så kan det oppstå problemer med standardinnstilling for e-post format (Outlook Enhanced Email Format). Dersom du opplever problemer ved utsending på e-post kan det være fornuftig å forsøke gammelt e-post format (MAPI).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaja Lundgaard VISMA ‎24-04-2020 10:51
Dersom du har vedlegg på ordre som sendes til Visma.net Autoinvoice, kommer ikke vedlegget med dersom du har XML 5.3 på EDI - profilen. Denne må du da endre til XML 6.0   EDI - profilen finner du på kundekortet i Visma Global, under ordreregler. Dobbeltklikk på EDI - profilen og velg Visma XML- format 6.0 under faktura format  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av norabernhardsen VISMA ‎23-04-2020 13:52
På inkassoprofilen på kundekortet, finnes det en huke for "Betalingsvarsel per e-post". Avkryss denne hvis eventuelle betalingsvarsler skal sendes per e-post til de kundene som har denne inkassoprofilen. Hvis du velger betalingsvarsel pr. e-post, vil betalingsvarsler sendes med e-post til de kunder som har registrert e-postadresse. For kunder uten e-postadresse registrert i kunderegisteret, får du beskjed om dette og muligheten til å skrive ut blankettene til skriver.     Prioritering: Alt annet enn faktura går til e-postadressen under "Annen selskapsinfo", men det overstyres av den e-postadressen som settes under "Purring" under "Andre kontaktpersoner" på kundekortet. Du kan for eksempel legge en kontaktperson der, med samme e-postadresse som på fakturadresse.   Dersom både kunden og kundens hovedkontaktperson er registrert med e-postadresse, vil hovedkontaktpersonen motta e-posten. Dersom bare kunden er registrert med e-postadresse, sendes e-posten til denne adressen.
Vis hele artikkelen
av Merete Guttulsrød Andersen1 VISMA
Vedlagt følger en beskrivelse av hvordan bestillingsforslagsrutinen fungerer. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av norabernhardsen VISMA ‎06-04-2020 09:22
Her kommer tips til hva du kan gjøre hvis du får "Ugyldig periode ved oppdatering av bilagsbunt".   1. Sjekk at du ikke har sperret perioden du ønsker å oppdatere.   2. Er sist sperret periode lenge siden, sjekk antall åpne perioder.   Dette kan du gjøre ved å gå til Verktøy / Firmainstillinger / Økonomi   Dersom det står et annet tall enn 0 i ant. åpne perioder så vil tallet angi hvor mange perioder du får føre på etter sperret periode    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Eirik Skorstad VISMA ‎10-03-2020 16:17
Her får du en oversikt over hvordan du kan avslutte Autoinvoice og avregistrere i ELMA.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Merete Guttulsrød Andersen1 VISMA ‎06-03-2020 15:12
Ved ordreregistrering kan du få frem notat som er lagt på kunde. Dette gjøres på følgende måte:    Gå i kunderegistert og hent frem kunden. Klikk på de tre 'prikkene'.    Da vil du frem dette bildet: Der kan du legge inn ønsket tekst som skal komme opp som en pop-up på den kunden ved ordreregistrering.    Hvis du går i ordreregistrering, vil det se slik ut:         
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Lene-Marie Aas VISMA ‎09-03-2020 10:53
Denne artikkel tar for seg hva som må gjøres i de forskjellige integrasjonene mot Visma Global dersom en klient skal bytte organisasjonsnummer og/eller endre kundeforhold.   Visma.net Autoinvoice Her kan dere selv endre MVA-nummer ved å logge inn i Autoinvoice portalen med en admin bruker.   For å endre organisasjosnummeret må det legges opp en support sak til Visma support.  Dersom kundeforholdet skal endres må dere også sørge for å legge opp en ny admin bruker. Husk også å fjerne admin brukere som ikke lenger skal ha tilgang til selskapet i Autoinvoice.   Visma.net tjenestene Her kan dere selv logge inn i Visma.net for å endre organisasjonsnummeret. Gå i Admin / Firmaer. Finn deretter det aktuelle selskapet og bytt ut gammelt organisasjonsnummer med nytt. For å endre kundeforhold må dere kontakte lisens (lisens@visma.com) som da kan flytte klientene over på nytt kundeforhold. Det skal da også vedlegges bekreftelse på at kundeforholdet skal flyttes.   Webfaktura Her kan dere selv logge inn i webfaktura for å endre organisasjonsnummer. Gå til Innstillinger / Mitt firma og legg inn nytt organisasjonsnummer.   For å endre kundenummer i Webfaktura må dere logge inn med en byråbruker. Gå til Byrå innstillinger / Byrå og bytt ut gammelt serienummer med nytt serienummer (kundenummer).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Lene-Marie Aas VISMA ‎06-03-2020 15:28
Adressene som ligger som standard på betalingsvarsel blankettene henter den adressen som er lagt inn i tabellen BasisOfDebtCollection. Hvilken adresse som kopieres hit, når betalingsvarselet lages, bestemmes av inkassoprofilen på det tidspunktet.     Om det er hake for "Inkasso pr.fakturaadresse" er det ordrens fakturaadresse som legges inn. Dersom det ikke er hake for "Inkasso pr.fakturaadresse" vil det være den fakturaadressen som ligger på kunden når betalingsvarselet genereres som legger seg inn hit, ikke adressefeltene fra fakturaen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎20-02-2020 09:03
I versjon 14 av Global kom det en ny funksjonalitet som lar deg benytte firmanavn fra firmaopplysninger som visningsnavn i Global. For å benytte deg av denne nye funksjonen  kreves det at pålogging gjøres fra ssc fil (standard pålogging i Global). Funksjonen vil ikke fungere med f.eks. pålogging fra Visma User Directory. Fremgangsmåten under beskriver hvordan du kan aktivere den nye funksjonen:    I Global navigerer du til Verktøy / Administrator rutiner. Under Generelt / Administrator / Generelt finner du en avhukingsboks for "Bruk firmanavn som visningsnavn". Sett hake på denne dersom du ønsker å benytte firmanavn som visningsnavn. Trykk så "Lagre".     Ved neste restart av Global server vil firmanavnet fra Grunndata / Firmaopplysninger bli benyttet som visningsnavn.         For å fjerne firmanavn som visningsnavn fjerner du haken beskrevet over, og ved neste restart av Global server vil firmanavn ikke lenger bli benyttet som visningsnavn.         
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaja Lundgaard VISMA ‎11-02-2020 10:07
Dersom du har egne bankkontoer for EUR, USD etc. som benyttes ved fakturering, er det ønskelig at rett kontonummer kommer i xml-filen. Det gjør du ved å opprette finansforbindelser under betalingsbetingelser på kundekortet. Her legger du inn ønsket kontonummer under OCR/Mottak   Merk! Om du benytter Autopay: Koble bankkkonto mot hovedbokskonto i firmaopplysninger / eksterne kontoer. Husk at det må være huket av for valider bankkonto ved OCR-innlesning i firmainnstillinger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av norabernhardsen VISMA ‎10-02-2020 08:25
For å unngå at noen salg henger igjen i ERP Pos etter dagsoppgjør, kan det være kjekt å kjenne til at det finnes en innstilling for "Utfør alle ventende transaksjoner ved dagsslutt" under Innstillinger / Butikker / Diverse konfigurasjon.   Da vil ventende transaksjoner utføres automatisk når brukeren starter Dagsoppgjør (Z rapport)-prosessen.  
Vis hele artikkelen
Visma kursoversikt