Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Global

Sorter etter:
Har du Visma Global integrert med Visma.net AutoReport så kan du sende MVA Skattemeldingen direkte til Altinn - ferdig signert. Her finner du hjelp til å sette opp dette.
Vis hele artikkelen
29-03-2019 12:08 (Sist oppdatert 19-04-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2599 Visninger
Visma.net Autopay 4 er en nettbasert tjeneste for automatisert betalingsformidling. Visma.net Autopay sender betalinger fra deres Visma Global klient til banken og leser avregninger og returfiler inn i Visma Global. Dere får dermed en alltid oppdatert status på inn- og utbetalinger og oppdatert reskontro.
Vis hele artikkelen
03-07-2017 08:46 (Sist oppdatert 19-04-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 6046 Visninger
I denne artikkelen beskriver vi hvordan du setter opp integrasjonen mellom Visma Global og Visma.net. Installasjon av Visma On Premise Gateway er ikke en del av dette så det forutsettes at dette gjøres først.
Vis hele artikkelen
29-03-2019 12:06 (Sist oppdatert 19-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1713 Visninger
Arbeidsflyter i Visma.net Expense går ut på flyten mellom Visma.net Expense, lønnssystemet og regnskapssystemet. I Visma.net Expense har du valget mellom fire forskjellige arbeidsflyter. Du finner dem under “Innstillinger / Oppsett / Arbeidsflyt”. Hvilke av disse kunden kan bruke er avhengig av hvilke andre systemer som kunden har lisens for. I dokumentet vedlagt beskriver vi de forskjellige arbeidsflytene, går igjennom oppsettet i forbindelse med disse og viser hvordan rutinene gjøres.   Oppsettet forutsetter at VCG allerede er på plass. Se denne community posten dersom du er usikker på hvordan det gjøres. 
Vis hele artikkelen
25-10-2019 15:47 (Sist oppdatert 19-04-2022)
 • 0 Svar
 • 8 liker
 • 2896 Visninger
Visma Cloud Gateway - VCG  For å kunne sette opp Visma Global mot Visma.net må VCG være installert. Dette må gjøres på serveren hvor Visma Global er installert. Forberedelser VCG brukes av Visma Global, Visma Document Center og Visma Lønn for å kommunisere med Visma.net Når du installerer må du være pålogget som administrator på server. Brukeren som legges inn i installasjonen av VCG må være "Customer administrator" i Visma.net - har du ingen "Customer administrator"  kan du sende e-post til lisens (bestilling@visma.com) så vil de kunne oppretteen bruker til deg (kan være lurt å ha en egen bruker for dette - this user) Link til installasjon av VCG finner du under Nedlastninger på Community. Pass på at du har siste versjon! For at  "Visma Cloud Gateway - VCG" skal kunne kommunisere med Visma.net så må følgende være åpnet i brannmur:   Utgående TCP-kommunikasjon til 91.123.56.26:18181 Utgående TCP-kommunikasjon til 91.123.56.26:38181 Utgående TCP-kommunikasjon og SSH-protokoller er tillatt til 91.123.56.26:2233 MEN BRUK HELST DNS odg.visma.net Installasjon Lastet ned og pakk ut zip filen Høyreklikk på installasjonsfilen og velg "Kjøre som administrator" Vi anbefaler at du også installer Visma Update - da vil VCG automatisk oppdateres til siste versjon til enhver tid Neste steg er å legge inn bruker. Her må du legge inn "Customer administrator" Du vil nå få opp kundelisten - velg riktig kundeforhold (samme som du ser i Visma.net Admin) Feilsøking Under installasjonen har du mulighet til å vise utvidet informasjon. Her kan du ha mulighet til å se hvor det feiler i installasjonen VCG har også en egen logg fil. Den finner du her:  C:\ProgramData\Visma\OPGatewayService\6.3\Logging\log Du kan sette loggingen til høyt nivå i filen som heter: Visma.Services.OPGateway.OPGatewayService.exe.Config. Den filen finner du her:  C:\Program Files(x86)\Visma\OnPremisesGateway\OPGatewayService.  SeverityLevel i filen kan settes til Info (default), Error, All. (All bør ikke benyttes som standard da loggene  fylles med meldinger, så husk å endre denne tilbake igjen.)     Det må være et 1-1 forhold mellom Visma Global klienten og Visma.net kunden (en Visma.net Installasjon kan bestå av mange klienter / firma).  Dette betyr at 1 Visma Global klient ikke kan knyttes opp mot 2 ulike Visma.net kunder, eller omvendt.  Kontroller dette ved at kundenr. i Visma Global (lisensinfo) er identisk med det som ligger under lisens i Visma.net.   Relaterte brukertips Hvordan sette opp integrasjonen mellom Visma Global og Visma.net?   
Vis hele artikkelen
19-04-2022 11:16 (Sist oppdatert 19-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 270 Visninger
I AutoInvoice-portalen finnes det 3 steder man kan deaktivere varsling:   1.Innstillinger -> Firmainnstillinger -> Firmaopplysninger -> Deaktiver varsling - Denne gjør at alle varslinger på det valgte selskapet deaktiveres for alle brukere.   2. Innstillinger -> Personlige innstillinger -> Detaljer -> Deaktiver varsling av fakturahandlinger - Denne gjør at varslinger man får vedrørende selve fakturaene deaktiveres for den valgte brukeren.   3. Innstillinger -> Personlige innstillinger -> Detaljer -> Deaktiver varsling - Denne gjør at alle varslinger deaktiveres for den valgte brukeren.
Vis hele artikkelen
02-09-2019 10:41 (Sist oppdatert 08-03-2022)
 • 0 Svar
 • 7 liker
 • 885 Visninger
Den nye SAF-T MVA-meldingen er implementert i Visma Global versjon 16.01.   Her følger en beskrivelse av den nye MVA-meldingen for Visma Global.    Ønsker du å se kurs vedr MVA-melding, kan du klikke her.   
Vis hele artikkelen
29-12-2021 15:14
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 3166 Visninger
Hvis du benytter deg av funksjonen, kopiering av innkjøpsordre til salgsordre, så er det fra versjon 16.00 av Visma Global lagt inn mulighet for at salgsordren skal opprettes med kostnadsbærere fra kunden som registreres. Et nytt valg er tilgjengelig når man velger å kopiere til salgsordre: 'Bruk kundens kostnadsbærere'.   Dette gjøres på følgende måte:  1) På kundekortet, legg inn en kostnadsærer. Under ser du at vi har lagt inn kostnadsbærer på avdeling:    2) Etter at du har opprettet innkjøpsorderen, og klikket på avslutt, husk å huk av for 'Kopier til salgsordre'.   3) Da vil du få opp ett nytt vindu, 'Kopiering til ordre'. Her ser du det nye parameteret 'Bruk kundens kostnadsbære', som du huker av for.     4) Går du i ordre-ticker eller på salgsorderen, vil du kunne se at kostnadsbærer avdeling er lagt til i salgsorderen.  
Vis hele artikkelen
03-09-2021 15:02
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 393 Visninger
Til versjon 16.00 er det nå mulig å sette opp automatisk oppdatering av bunter. Den tidsstyrte jobben settes opp under Verktøy / Administrator rutiner / System / Satsvise rutiner tidsstyrt. Under Journaler finner du «Oppdater buntjournal».    Som standard vil den oppdatere kun klargjorte bunter. Dersom du ønsker å oppdatere alle bunter, så er det et nytt parameter under Verktøy / Firmainstillinger / Økonomi. Under Tilleggsinstillinger finner du en ny knapp «Satsvise rutiner». Som standard står det avkrysset for «Oppdater kun klargjorte bunter», men dersom du fjerner haken så vil alle bunter oppdateres automatisk når den tidsstyrte rutinen kjøres. Bunter som ikke går i null, eller av annen årsak feiler, vil ikke bli oppdatert.
Vis hele artikkelen
02-07-2021 15:04
 • 1 Svar
 • 1 liker
 • 837 Visninger
Denne feilmeldingen kommer dersom du sender en faktura via bankens nettverk hvor forfallsdatoen på fakturaen er mindre enn fire arbeidsdager. Fakturaen blir da avvist og forsøkt sendt på e-post.
Vis hele artikkelen
02-07-2021 10:41
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 425 Visninger
Noen benytter fremdeles avtaler på Gammelt format i Visma.net AutoPay. Fra 31.12.21 vil det ikke lengre være mulig å remittere via disse. Anbefaler derfor at man endrer slike avtaler til Nytt format ( ISO20022) så snart som mulig.   For mer info, se dette brukertipset
Vis hele artikkelen
11-06-2021 15:50
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 484 Visninger
Ved registrering av salgsordre har du tilgang til alle fakturaer på kunden. Ved å trykke på knappen faktura-arkiv får du fram alle fakturerte ordrelinjer for kunden.     I faktura-arkivet kan du velge mellom å kopiere eller å kreditere alle eller 1 linje.   Hvis faktura-arkiv benyttes, så er det følgende regler som gjelder ved henting av innpris:   Når du krediterer faktura eller krediter linje så hentes innpris fra fakturaarkivet. Ved kreditering har vi valgt å bruke fakturaarkivets innpris da det ofte er en tilbakelevering og da bør det benyttes samme innpris som ved salg.   Når du kopierer linje så hentes beløp fra artikkelregisteret. Det spiller ingen rolle om innpris er 0 eller ikke på artikkelen. Hvis innprisen er 0 på artikkelkortet blir det 0 også på den kopierte linjen, selv om du har overstyrt innpris på den fakturaen de kopierte fra. Grunnen for dette er at når du henter innpris fra artikkel ved "kopiering", så anses dette som en "ny" registrering og det er da mest naturlig å bruke artikkelens innpris.   
Vis hele artikkelen
04-06-2021 12:04 (Sist oppdatert 04-06-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 464 Visninger
I Visma Global har du en knapp på verktøylinjen, som tar deg til de siste skjermbildene du var i. Denne er kjekk å bruke dersom du lukker et skjermbildet, men deretter ønsker å gå tilbake til det.
Vis hele artikkelen
28-05-2021 15:30 (Sist oppdatert 28-05-2021)
 • 0 Svar
 • 5 liker
 • 474 Visninger
I de fleste felter du kan fylle ut på kunder/leverandører/artikler, kan du velge å huke av for "Standardverdi" for en verdi. Da vil denne verdien settes automatisk hver gang du oppretter en ny kunde/leverandør/artikkel.   Ved å sette slike standardverdier i flere felter, der det er hensiktsmessig, vil dette gjøre det enklere og raskere når du skal registrere nye  kunder/leveradører/artikler.   Eksempel: Huk av for "Standardverdi" for landnr 578 - NORGE   Når du neste gang oppretter en kunde eller leverandør vil feltet "Land" være automatisk utfylt med NORGE. Dette kan du selvfølgelig velge å overstyre ved behov.
Vis hele artikkelen
25-05-2021 08:48
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 455 Visninger
Det er viktig at Visma.net AutoPay integrasjonen stoppes o g flyttes på riktig tidspunkt og alltid samtidig med at tilhørende Visma Global database også fly ttes.  Nedenfor beskrives noen av de aktuelle situasjonene og hvordan de løses.   Det er ekstremt viktig å være klar over at hver eneste Visma.net AutoPay kobling i databasen er unik for Visma.net AutoPay sentralen og “Den Elektroniske Motorvei”. Det betyr at en eksisterende Visma.net AutoPay kobling, aldri skal kopieres fra en installasjon til en annen, der Visma.net AutoPay koblingen man kopierer fra, fortsatt skal være i bruk! Det er heller ikke tillatt å kopiere deler av en Visma.net AutoPay kobling til en annen Global database. Dersom noe av dette gjøres vil Visma.net AutoPay ikke kunne virke, og det vil skape store problemer både for “Den Elektroniske Motorvei”. og den installasjonen hvor Visma.net AutoPay kopieres fra. Arbeidet med opprydding etter en slik hendelse vil være belastbart arbeid.   Flytting av eksisterende avtaler til ny lisens Denne problemstillingen oppstår i følgende tilfeller : Bedriften/klienten skal bytte regnskapskontor og fo rtsette å bruke Visma.net AutoPay. Bedriften har benyttet Visma.net AutoPay på egen installasjon, og skal nå gå over til regnskapskontor. Bedriften har benyttet Visma.net AutoPay via regnskapsbyrå, og skal nå over på egen løsning. Dersom situasjonen er som beskrevet ovenfor, er det viktige å være klar over følgende: Du skal ikke involvere banken ved en slik endring. Avtalene i banken eksisterer fra før og er uavhengi g av hvor du kjører Visma.net AutoPay fra. Nødvendig betalingshistorikk vi l finnes i Visma Global . Når du skal i gang med Visma.net AutoPay på ny lisens, må du passe på følgende: De siste gangene du remitterer via Visma.net AutoPay fra gam mel linsens, passer du på kun å ta med fakturaer som forfaller før flytting.   Dette for å unngå at det blir liggende igjen betalinger  i forfallsregisteret i bank/Nets med belastingsdato etter flyttedato . Visma.net AutoPay kan kun levere returdata på utbetalinger til den lisensen der utbetalingene ble sendt fra. Dersom du stopper avtalen i Visma.net AutoPay på gammel lisens før alle returdata på sendte betalinger er mottatt og oppdatert, vil manglende returdata måtte registreres manuelt i Visma Global. .Kontroller at alle returdata er oppdatert i Visma Global ("Sendt" mappen skal da i utgagnspunket være tom), og at ingen betalinger ligger igjen i forfallsregisteret i banken. Kontroller at innbetalinger fra Visma.net AutoPay er oppdatert i Visma Global. Det kan da være greit å kjøre en manuell innhenting. Gå inn i avtalebildet i Visma.net AutoPay og sett avtalen på aktuell klient på gammel lisens som “Ikke aktiv” ved å ta bort haken for “Aktiv” i avtalebildet. Avinstaller Visma Cloud Gateway (VCG) og installer den på nytt mot ny lisens. Det er nå klart for oppretting av avtale på samme bankkonto på ny lisens. La det gå minst en halv time før ny avtale registreres på nytt kundeforhold. Innbetalinger som kommer til Visma.net AutoPay sentralen for aktuell bankkonto mellom det tidspunktet avtalen ble deaktivert på gammelt sted, og oppretting av ny avtale skjer på nytt sted, vil bli liggende trygt på vent i Visma.net AutoPay sentralen. Når ny avtale er opprettet vil alle innbetalinger som ligger på vent, være klare for å bli lastet inn i Visma Global. Med andre ord, ingen innbetalingstransaksjoner blir borte på veien så lenge du deaktiverer avtalen på gammelt kundeforhold som beskrevet ovenfor. Det er nå bare å sette i gang på ny lisens! Installasjon av ny server der AutoPay er i bruk Merk! Visma.net AutoPay koblingene i databaen kan ikke flyttes fra en server til en annen uten at hele databasen flyttes og ikke lenger skal benyttes på gammel server! Ved installasjon på ny server gjør man følgende: Installer Visma Global og Visma Cloud Gateway  Ta backup av Visma Global databasen Restore databasen på ny server. Avinstaller Visma Cloud Gateway og slett Visma.net AutoPay koblingene i gammel database. Det vil si at du skal fjerne informasjonen i disse feltene: ODPClientUUID AutoPaySigningKey ODPCompanyUUID   For mer informasjon vedrørende flytting av kundeforhold og databaser med Visma.net integrasjon kan du se denne communityposten: Hvordan flytter vi Visma.net tjenestene fra en kunde til en annen?  
Vis hele artikkelen
10-05-2021 14:55 (Sist oppdatert 30-04-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 618 Visninger
Fra versjon 15.10 av Visma Global, har du mulighet til å få kundenummer og kundenavn i egen kolonne ved kopiering til Microsoft Excel fra Statis-Ticker.    Gå til Statis-Ticker. Hent frem ønsket rapport. I tabellen  høyreklikker du - der vil du se at du har to nye valg: Kopier tabellinnhold til Excel (Nr/Navn i to kolonner) Kopier merkede linjer Excel (Nr/Navn i to kolonner)  Over ser du kundenummer og kundenavn i en kolonne. Ved at du velger Kopier tabellinnhold til Excel, vil kundenummer/kundenavn være splitt til to kolonner i Excel, se bilde under:     
Vis hele artikkelen
30-04-2021 09:53 (Sist oppdatert 30-04-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 494 Visninger
Noen ganger kan en faktura feile i Autoinvoice med feilmelding: "Error SEND ERROR (REASON: Sending to PEPPOL failed: XML Invalid | [NO-R-001]-For Norwegian suppliers, a VAT number MUST be the country code prefix NO followed by a valid Norwegian organization number (nine numbers) followed by the letters MVA."   Denne viser til Mva reg.nr på Firmaopplysninger på klienten/avsender, og ikke til kundekortet/mottaker.   Vi forstår at dette ikke alltid gir helt mening, ettersom noen fakturaer sendes uten feil, og andre ikke. Dette er forklaringen: ​ Et absolutt krav er at MVA ligger bak org.nr i reg.nr-feltet. Hvis det også ligger NO foran og står skrevet slik: NOxxxxxxxxxMVA, og fakturaen sendes med Visma XML, så vil den bli sendt. Men om de har begynt å sende med Visma UBL, så vil den feile. Dette fordi NO automatisk legges ut i filen ved Visma UBL, og det da vil komme som "NONO...". Her kan det ligge ulike formater på ulike kunder, og derfor lar noen fakturaer seg sende og andre ikke.   Selv om det er viktig med MVA bak org.nr, og at fakturaen vil feile hvis ikke, så kan det allikevel oppstå tilfeller hvor en faktura går gjennom. I tilfellene vi har sett av dette, så er årsaken at fakturaen sendes internt i Autoinvoice som den er, og dermed blir den ikke sendt via Peppol-systemet og konvertert. Hadde den istedenfor gått via Peppol-nettverket, hadde den feilet. ​ Det som nå da anbefales, er å fjerne NO foran og kun ha org.nummer + MVA. Da vil det bli riktig ved alle XML-formater. Benytter de kun Visma XML, så er det ikke nødvendig å gjøre noe. Problemet oppstår først når de begynner å benytte Visma UBL. Da er det aller beste å fjerne NO foran, slik at Autoinvoice rydder opp i dette for avsender. Men dette blir rettet til versjon 16. Så hvis dere idag kun bruker Visma XML, kan dere fint la det stå som det er og mest sannsynlig har dere ikke opplevd problemer som dette. Hvis dere begynner å benytte Visma UBL på tidligere versjoner enn 16.xx, så bør NO fjernes 😊
Vis hele artikkelen
19-04-2021 08:33
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 603 Visninger
Vi har til versjon 15.10 av Visma Global fått et nytt parameter som heter «Ikke valider nye ordrenummer».    Dette parameteret finner du under Firmainnstillinger og Logistikk:     Dette parameteret vil validere de ulike ordrenummerseriene. Du vil da få et varsel dersom du forsøker å opprette et nummer som er innenfor intervall for en annen ordretype. Under ser du et eksempel, når tilbudsnummerserien er høyere enn ordrenummerserien.      Dette er kun et varsel og du kan fortsette å opprette ordre/tilbud ved å ignorere varselet, men det er viktig at du går gjennom nummerserier i Firmainnstillinger for å unngå at det opprettes forskjellige ordretyper innenfor samme nummerserie/interval. Meldingen kan slås av ved å krysse av for parameteret.
Vis hele artikkelen
24-03-2021 11:54 (Sist oppdatert 24-03-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 578 Visninger
Denne funksjonaliteten er nå tilgjengelig fra versjon 15.10 av Visma Global.   Dette ble implementert på bakgrunn av en  idé her på Community, som vi så at mange ønsket seg.   For å opprette et tilbud går du inn på kundekortet, henter opp den aktuelle kunden, og deretter høyreklikker du i skjermbildet for å få frem et nytt tilbud. Da vil tilbudsregistrering åpne seg, og du kan da reistrere et nytt tilbud på den aktuelle kunden.
Vis hele artikkelen
19-03-2021 12:04 (Sist oppdatert 19-03-2021)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 515 Visninger
Nytt til versjon 15.10 av Global, er at du nå kan resende faktura til Visma.net Autoinvoice.   Hvis du går inn på Forespørsel / Fakturakopi i Global, så vil du nå se denne knappen “Send til Autoinvoice”. Det er altså mulig å resende fakturaer som allerede er sendt til AutoInvoice - samme muligheten som du har fra Aktiv Edi-Sentral. I tillegg så er det mulig å sende faktura på nytt dersom den av ulike årsaker har feilet og da ikke ligger i Aktiv Edi-sentral. Tidligere så måtte du kreditere og fakturere når fakturaen ikke var overført til Aktiv EDI-sentral, så nå kan du da velge å sende til AutoInvoice på nytt, og XML-filen vil da genereres. Men denne knappen, «Send til AutoInvoice», vil kun være aktiv dersom det er en faktura som er registrert med en EDI-profil.    
Vis hele artikkelen
12-03-2021 15:35
 • 1 Svar
 • 1 liker
 • 920 Visninger