avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Global

Sorter etter:
av norabernhardsen VISMA
I Visma Global under Verktøy / Importer data / Bunt, er det to av valgene for filformat som har støtte for at du samtidig kan få inn kundene. Det er "Fakturajournal: Rubicon standard format", og "Fakturajournal: Global format".     Merk: Du kan lese mer om hvordan filen må være bygget opp, ved å klikke F1 når du står i dette skjermbildet. Se under "Filformat" for de forskjellige formatene. Når et av disse to formatene er valgt, kan du i skjermbildet velge Kunde/adresseoppdatering: "Oppdater eksisterende og legg til nye" eller "Legg til nye".   Velger du "Oppdater eksisterende og legg til nye", blir Navn, Adresse 1 og 2, Postnr. og Poststed oppdatert i kunde- og fakturaadresse-registret. I tillegg blir også nye kunder lagt til. Navnet på fakturaadresseregistret blir ikke oppdatert. Velger du "Legg til nye", legger programmet til nye kunder.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Lene-Marie Aas VISMA ‎18-09-2020 14:58
Det hender at man ikke får registrert seg i Autoinvoice fordi firmaet allerede er tilknyttet et annet aksesspunkt. For å finne ut hvilket aksesspunkt, benytt denne linken Her fyller du inn: ISO identifier:  9908 = Peppol Bis 2,  0192 = Peppol Bis 3 (for Norge) Participant Lookup: Organisasjonsnummer   Her kan du også se hvilke formater de kan ta imot.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎17-09-2020 12:57
I versjon 14.10 av Global ble det introdusert sterkere kryptering av passord i konfigurasjonsfiler. Når du installerer 14.10 eller nyere, så følger det med et verktøy som heter Vaf Security Management som foretar denne krypteringen.
Vis hele artikkelen
av norabernhardsen VISMA
Multirapport ligger lagret i tabellene på hver enkelt klientdatabase.  De må eksporteres, og legges på ..\Programdata\Visma\Global\BaseReports. Deretter kan den enkelte klient startes, og velge "Hent rapport" ved å klikke på ikonet med de tre prikkene. Da søker den på rapporter som ligger i nevnte katalog.   NB: Utvalg blir ikke med ved eksport, så dersom dette ligger i rapporten vil det ikke bli med over til ny klient.  Det kan eventuelt importeres hvis de eksporterer dette til et annet område enn nevnt over. Ved import kommer du i utforsker og kan hente inn filen.   Går du på "Design rapport", som du ser øverst til høyre i bildet, så kan du hente opp rapporten på den klienten den er laget. 1. Velg Design rapport 2. Velg Lagre, finn rapporten og markér den 3. Velg Eksporter 4. Lagre den på området
Vis hele artikkelen
av Lene-Marie Aas VISMA
Innbetalinger kommer ikke inn i Visma Global Sjekk om du ser transaksjonen i Visma.net Autopay - ligger den der betalt? Ligger den med dato i “Nedlastet”? Ja: Forsøk å hake av for å laste ned på nytt Nei: Prøv å laste ned manuelt fra Verktøy / Importer data / OCR  i Visma Global Brukes tidsstyrt satsvis rutine for innlesning?  Sjekk om bunten er oppdatert eller om den ligger i uoppdaterte bunter. Remitteringsretur kommer ikke inn i Visma Global Har betalingen forfalt? Har den kommet til banken? Ligger den som betalt i banken? Er den oppdatert som betalt i Visma.net Autopay? Ligger transaksjonen i “Sendt” mappen i Visma Global? Det er Visma Global som spør Visma.net Autopay etter statusoppdateringer, og det spørres på de betalingene som ligger i "Sendt" mappen. Hvis den ligger under “Oppdatering feilet” eller under “Avvist”, se denne Community posten  Har dere forsøkt å lese inn manuelt fra remitteringsrutinen i Visma Global? Kommer det da noen feilmelding? Sjekk at hovedbokskonto som benyttes ikke har tvungen kosnadsbærere   Dersom du er usikker på oppsettet av Visma.net Autopay kan du følge oppsettet i denne Community posten.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Merete Guttulsrød Andersen1 VISMA ‎04-09-2020 13:32
Ønsker du å legge til vedlegg på artikkelen som fast skal være med på tilbud, innkjøp, salgsordre og faktura, har du nå mulighet til å gjøre det.   Dette gjøres i «Notat» skjermbildet på artikkelen.       Gå til fane 4 «Vedleggsalternativ».       I nedtrekkslisten ‘Filvedlegg’ velger du det vedlegget du ønsker skal være fast. Det er kun de vedleggene som er tilgjengelig i fane 3, som du ser i nedtrekkslisten.     Huk av for hvilken ordretype (Salgsordre, tilbud, Innkjøpsordre, Faktura), du ønsker skal knyttes til artikkelen. NB. Om du huker av for salgsordre, så blir faktura også huket av.     Når dette er gjort, er det bare å klikke på 'disketten' for å lagre. 
Vis hele artikkelen
av Lene-Marie Aas VISMA
Først må du legge til extension til Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/authenticator/bhghoamapcdpbohphigoooaddinpkbai?hl=en   Det du nå må gjøre er å : 1. Aktivere to faktor via å bruke Chrome extension 2. Logge inn ved å bruke kode fra Chrome extension 3. Sette opp alternativ pålogging via sms til telefon fra brukeroppsettet 4. Ved neste pålogging kan du klikke for å bruke annen autentisering   Du skal da kunne logge inn med to faktor både med kode fra sms og med chrome extension koden.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Lene-Marie Aas VISMA ‎08-06-2020 12:18
Fra versjon 15.00 er det mulig å forhåndsgodkjenne betalingen i samme steg som man godkjenner fakturaen i Visma.net Approval. Det vil si at når betlaingen sendes fra Visma Global til Visma.net Autopay, så er den allerede ferdig godkjent og vil sendes direkte fra Visma.net Autopay til banken.    Vedlagt dokument viser steg for steg hvordan dette settes opp og gjøres.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaja Lundgaard VISMA ‎23-06-2020 13:18
Hvis du ønsker å jobbe med flere utvalg samtidig i Kontoforespørsel, kan du ha flere mapper med ulike kriterier. Dette gjør du ved å velge "Nytt utvalg" helt nederst i tabellen. I denne kan du sette nye kriterier. Hvis du ønsker å slette et utvalg (en lomme) høyreklikker du på navnet (lommen). Ved å dobbeltklikke på en lomme, kan du gi lommen et nytt navn som gjenspeiler utvalget som er gjort. Den nye lommen (utvalget) blir bare lagret så lenge du har skjermbildet oppe.
Vis hele artikkelen
av norabernhardsen VISMA
Før du gjør noe annet, start med å forsøke å refreshe lisensen. Dersom det ikke fungerer, kan du forsøke disse stegene:   1. Stopp POS Service og lukk POS client. 2. Åpne SQL og POS Server DB, vcrSystemConfig tabell. 3. Sett NULL i LicenseFile og LicenseData kolonnene. 4. Start POS Service. 5. Start POS client.   😊
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Merete Guttulsrød Andersen1 VISMA ‎19-06-2020 15:35
Det er to måter å aktivere lisens på i Visma Global, avhengig av om du har en online eller offline lisens.    For online lisens aktivering:  Ved oppstart av global vil du få beskjed om at lisens ikke er installert riktig. Velg da "aktiver lisens", og legg inn kundenummer og lisensnøkkel. Trykk "aktiver" og restart serverprosess.   For offline aktivering:    Her benyttes lisensfilen du fikk tilsendt fra Visma til å lisensiere installasjonen av Visma Global. Benytt denne framgangsmåten:   Lagre lisensfilen du har fått tilsendt fra Visma i en mappe på serverens lokale stasjon.   Endre navnet på filen til dette formatet: hostnavn.domene_Visma Global.lic Eksempel: Applikasjonsserver1.abc.hakkebakkeskogen.no_Visma Global.lic   Høyreklikk på filen og velg egenskaper - huk av for "read only".   4.Legg filen i mappen: C:\ProgramData\Visma\Global\Config. Pass på at dette er den eneste .LIC filen i mappen. Dersom du har en annen fra før må du rename denne til å slutte på f.eks .LICOLD   5.Restart Visma Global server
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av norabernhardsen VISMA ‎05-06-2020 10:01
Dessverre ser vi at noen brukere har utfordringer med aktivering av 2FA fra remitteringsbildet i Visma Global.   Dere får feilmelding: Loading 2FA. Årsaken kan være problemer med "embedded" (innebygde) sider i Global for Autopay, når de benyttes i kombinasjon med 2FA.  Disse sidene er bygd mot Internet Explorer.   Det jobbes med å erstatte Internet Explorer med Microsoft Edge. Forhåpentligvis blir dette implementert i versjon 15.10.   Workaround blir å logge inn i Visma.Net AutoPay i nettleser utenfor Visma Global.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av norabernhardsen VISMA ‎02-06-2020 14:40
Fra versjon 14.10 av Visma Global, finner du parameteret "Nullstill grunnlagskonti ved avslutning mva-termin" under Verktøy / Firmainnstillinger / 3 Økonomi. Setter du et kryss her så aktiveres denne funksjonaliteten.   Dette vil føre til at rutinen som genererer bunten ved avslutning av mva-terminer, også inkluderer grunnlagskontiene, slik at de nullstilles på samme måte som MVA-kontoene.   Det er kun kontoene som er oppgitt på de ulike klassene som vil bli behandlet. Dette betyr at hvis du har endret grunnlagskonto på én av klassene, er det kun den som nå er oppført som blir automatisk behandlet.   Når du da avslutter en MVA-termin, vil MVA-oppgjørsbunten også inneholde nullstilling av grunnlagskontoene for import og omvendt skatteplikt.   En forutsetning for denne funksjonaliteten er at kontiene som er satt opp som grunnlagskonti på de ulike avgiftsklassene, ikke endres underveis.   Tips: Ønsker du å nulle ut tidligere terminers grunnlagskonti, eller tidligere oppgjør på en termin, så kan dette gjøres ved at de nødvendige linjene legges inn manuelt i en mva-oppgjørsbunt under de genererte linjene. Benytt da mva-kodene som slutter på 8 og 9, slik at du ved oppdatering av bunten ikke får satt momsrapportkode på disse linjene. Dette er viktig for at disse linjene ikke skal blandes med vanlige føringer på mva-oppgaven. Husk også på å endre posteringsdato/bilagsdato tilbake til den aktuelle perioden.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaja Lundgaard VISMA ‎15-05-2020 15:35
I Visma Global må alle hovedbokskontoer være tilknyttet en SAF-T konto, det kan derfor være lurt å sette opp en valideringsregel som sier at når du oppretter en ny hovedbokskonto, så må du også legge inn SAF-T konto. Dette gjør du ved å gå på Verktøy - Administrator rutiner og Valideringsregler. Her oppretter du en ny regel ved å klikke enter. Velg tabellen Hovedbok og sett "Må fylles ut" på SAF-T kontonr. Huk også av for "Gjelder for alle" oppe til høyre i skjermbildet. Du vil da få en melding om at SAF-T kontonr. må fylles ut neste gang du opretter en ny hovedbokskonto   
Vis hele artikkelen
av Merete Guttulsrød Andersen1 VISMA
I Visma Global har du anledning til å legge inn kontraktsnummer. Kontraktsnummeret kan du knytte til ordren og det vil da komme med i EHF filen.   Om du har behov for å sende med kontraktsummer, så kan dette gjøres på følgende måte:    Opprett kontraktsnummer i Visma Globa ved å på: Grunndata / Vedlikehold register / Kontrakt.    Her kan du opprette flere kontrakter.   På ordren kan du legge til kontraktsnummer ved enten å skrive nummeret eller benytte F12 for å velge riktig kontrakt.        Om du ikke har kontraktsnummer fremme i ordreregistrering, må feltet hentes inn. I Design Studio dra inn feltet Kontraktsnr (objektid 3874) og evt. Kontraktsnavn (objektid 3875) til ordreregistreringsbildet.     Merk: Husk at det, som tidligere, er Kontraktsnavnet tilhørende kontrakten som sendes til AutoInvoice og som konverteres til EHF/PeppolBIS.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Lene-Marie Aas VISMA ‎05-05-2020 13:40
I vedlagt dokument finner du en beskrivelse av lagerstyringsrutiner i Visma Global
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎30-04-2020 12:53
Avhengig av hvilken epostklient som benyttes på brukers arbeidsstasjon/terminalserver så kan det oppstå problemer med standardinnstilling for e-post format (Outlook Enhanced Email Format). Dersom du opplever problemer ved utsending på e-post kan det være fornuftig å forsøke gammelt e-post format (MAPI).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Kaja Lundgaard VISMA ‎24-04-2020 10:51
Dersom du har vedlegg på ordre som sendes til Visma.net Autoinvoice, kommer ikke vedlegget med dersom du har XML 5.3 på EDI - profilen. Denne må du da endre til XML 6.0   EDI - profilen finner du på kundekortet i Visma Global, under ordreregler. Dobbeltklikk på EDI - profilen og velg Visma XML- format 6.0 under faktura format  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av norabernhardsen VISMA ‎23-04-2020 13:52
På inkassoprofilen på kundekortet, finnes det en huke for "Betalingsvarsel per e-post". Avkryss denne hvis eventuelle betalingsvarsler skal sendes per e-post til de kundene som har denne inkassoprofilen. Hvis du velger betalingsvarsel pr. e-post, vil betalingsvarsler sendes med e-post til de kunder som har registrert e-postadresse. For kunder uten e-postadresse registrert i kunderegisteret, får du beskjed om dette og muligheten til å skrive ut blankettene til skriver.     Prioritering: Alt annet enn faktura går til e-postadressen under "Annen selskapsinfo", men det overstyres av den e-postadressen som settes under "Purring" under "Andre kontaktpersoner" på kundekortet. Du kan for eksempel legge en kontaktperson der, med samme e-postadresse som på fakturadresse.   Dersom både kunden og kundens hovedkontaktperson er registrert med e-postadresse, vil hovedkontaktpersonen motta e-posten. Dersom bare kunden er registrert med e-postadresse, sendes e-posten til denne adressen.
Vis hele artikkelen
av Merete Guttulsrød Andersen1 VISMA
Vedlagt følger en beskrivelse av hvordan bestillingsforslagsrutinen fungerer. 
Vis hele artikkelen
Visma kursoversikt