avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Bruker du billagsnrserie pr år .  Husk å opprett billagsnrserie for 2018.  Viktig med tanke på autopay avregningsretur og innbetalinger.   
Vis hele artikkelen
Hvis dere ønsker å få ut et kontoutdrag på en kunde med valuta, kan dette hentes fra,  Rapportering - utskrifter - valuta.  Der finner dere Kontoutrdag kunder valuta. 
Vis hele artikkelen
Når du registrer vanlig ordre og bruker F12 artikkelsøk aktivt med å markere linje og trekke inn ønsket artikkel fra søket til ordrelinje kan dette tipset være til hjelp.    Når du står i artikkelsøkbildet  marker linjen og trykk på linjenr. Tast deretter antall artikler det ønskes av den artikkelen.  Gjenta det samme på alle artiklene som ønskes og legg til ordren. Stå på siste artikkel  og trekk linjene inn til ordren. Se vedlagte bilde. I linje 9  og 11  har det blitt tastet inn 3 for antall.   
Vis hele artikkelen
Fra første Januar 2018 så endres Lav merverdi sats fra 10 til 12 %.   Husk å legg til ny linje med nye % sats på avgiftsklassen.    Meny : Verktøy - Firma instillinger - Fane 7 Avgift   Velg aktuell avgiftsklasse som er merket lav.  I tabbelen som angir % sats fra dato still deg på siste linje enter gjennom linjen så får du en ny linje og kan registrere dato 01.01.18  % sats 12  slik du ser det står 10 på linjen over entre deg gjennom til du kommer på neste ledige linje før du lagrer. Som vist på vedlegget.    Les mer om gjeldende  satser for merverdiavgift og særavgifter på denne linken https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/avgiftssatser-2018/id2575160/  
Vis hele artikkelen
 Et dashbord er et skjermbilde hvor du kan samle ulik informasjon fra klienten på et sted. Det finnes dashbord for egenkapital, likviditet, lønnsomhet og  ordre. Man kan aktivere slik at et dashbord automatisk blir lastet da klienten starter.    Man kan også opprette egene dashbord dersom man har tilgang til dette, se mer om dette under "Verktøy" - "dashbord administrator". 
Vis hele artikkelen
Dersom du aktiverer parameteret "Vis artikkelens farge" under Ordre/Innkjøp i menypunktet Verktøy/Firmainnstillinger - fanen Logistikk, så vises hele ordrelinjen for artikkelen i den utvalgte fargen. Dette kan gjøre det enklere å jobbe med ordrebehandling da øynene kan søke etter farge og ikke være begrenset til tekst.   Merk: Ordrelinjer med rest markeres i ordreregistrering med gul farge. Denne funksjonaliteten overstyrer artikkelfargen. Dette betyr at selv om du har satt opp artikkelen med grønn farge, kan den vises i ordreregistrering som gul hvis linjen har en rest.
Vis hele artikkelen
Ønsker du å få ut rapporten for flere mnd.  I Dynamisk Rapportering og rapport Enkel balanserapport.  Etter at du har valgt Innhold i rapportkolonner - klikker du på Vedlikehold av rapportkolloner.  Der kan du legge inn ett nytt år elle mnd ved å legge til en ny kolonne og ved å selektere på Aktuell år - 2. Da får du 2 år tilbake.   
Vis hele artikkelen
 Dersom du har en ordre hvor du skal levere 10, men bare får levert 8, hvordan få en oversikt over hva som ikke har blitt levert på ordren?   En slik oversikt finner du under: Rapportering/Utskrifter/Rapporter/Ordrestatistikk/I ordre pr. artikkelnummer
Vis hele artikkelen
 Dersom du har avsluttet en termin og oversendt skattemeldingen til Autoreport, men så får du en feilmelding i Autoreport. Hvordan får du da sendt skattemeldingen på nytt?   Får å sende inn en allerede avsluttet oppgave må du velge erstatningsoppgave.
Vis hele artikkelen
 Når en medarbeider slutter sørg for å fjern medarbeider fra lagrede flytgrupper i Visma Documentsenter før du fjerne Epost og Bruker fra medarbeiderkorte.  Da vil du unngå problemer i fremtiden ved aktivering av flyt der medarbeider var involvert. Gjøres i VDC meny Verktøy - flyt  Flytgrupper.  
Vis hele artikkelen
Du kan sette opp regler for hva du ønsker å logge av informasjon om når noen oppretter, endrer og sletter poster. Rutinen gjelder pr. bruker og for alle tabeller. Under rutinen "Endringslogg" kan du se hvilke poster som er endret, av hvem og når. Du kan også slette poster fra endringsloggen etter eget ønske.   Rutinen "Loggregler" finner du på menyen "Verktøy/Administratorfunksjoner/System/Loggregler".  
Vis hele artikkelen
 Dersom du ønsker en infomelding da du registrer en ordre på en bestemt kunde (se bildet under)   Da må du tilføye denne på kundekortet (se bildet under) Info-feltet gir deg også mulighet til å knytte et notat til aktiv kunde, men forskjellen fra Notat er at Info-notat vil vises som en popup-melding når du registrerer ordrer på kunden i ordreregistrering. Denne funksjonaliteten er fin når man har informasjon om kunden som alle som registrerer ordrer bør se.
Vis hele artikkelen
Ved Ut fakturering til Mail direkte fra Global Satsvis eller direkte.  Du kan lage en egendefinert tekst til mailen på utskrift profilen til kunden.  Velg utskrifts profilen på kunde korte.  På linjen til blanket typen velger du Meldings konfigurator. Velg fane 2 og skriv in ønsket tekst som skal komme i epost innhold.    
Vis hele artikkelen
På artikkelkortet kan du huke av for Stopp i Artikkelnavn. Settes det et kryss her vil markøren stoppe i Artikkelnavn-feltet ved registrering på den artikkelen i tilbud,ordre og innkjøp.      
Vis hele artikkelen
 Under Rapportering-Utskrifter og Rapporter har du tilgang til Hovedboksutskrift. Denne gir en utskrift for hele året, dersom du ønsker en utskrift som viser kun Januar, kan du lage et utvalg på dette. Klikk på knappen Endre utvalg og legg inn periode 1 for Januar. 1    
Vis hele artikkelen
 Masseoppdatering i tabell Med rutinen "Masseoppdatering" kan du endre verdien på flere poster samtidig i en tabell. Rutinen gir deg mulighet til å sette en bestemt verdi på flere poster. Du kan kun endre på poster der det er gitt mulighet for dette via F2 (Sett kolonne i endre modus).   Hvordan bruke rutinen Før du benytter rutinen"Masseoppdatering" må du hente inn de postene du skal endre i tabellen. Dette gjør du via utvalgsdialogen eller benytter den blå søkelinjen. Tabellen skal kun inneholde de postene du skal endre og for å kunne endre en verdi må du først aktivisere feltet. Du gjør følgende: Endre den første posten til ønsket verdi ved å: a) Sett fokus i den kolonnen du ønsker å endre b) Trykk F2 c) Endre til ønsket verdi. Tast Enter eller piltast ut av kolonnen. Sett igjen fokus i den kolonnen du skal endre. Kommentar: Fokus skal alltid stå i det feltet du har endret. Velg menyvalget "Sett alle linjer i tabell til verdien for aktuelle linje/kolonne" via høyre musetast. Resultat: Det kommer opp en dialog der du må bekrefte hva du ønsker å oppdatere. Sett kryss i feltet "Ja, jeg skal oppdatere alle", hvis du ønsker å endre verdi i alle linjene. Resultat: Knappen "Oppdater alle" aktiviseres. Trykk på knappen "Oppdater alle". Resultat: Alle postene i den aktive tabellen blir endret til den verdien som står spesifisert i dialogen "Masseoppdatering" Kommentar: Du avbryter rutinen med knappen "Avbryt" Se vedlegg for eksempel med skjermbilder.
Vis hele artikkelen
Hvordan styres fakturadato i Avtaleordre?   Det er hva som ligger i "Neste dato" på fanen Avtaleordre som bestemmer fakturadato på avtalefaktura når ordren lages.  Neste dato-feltet oppfører seg ulikt avhengig av om det er manuell ordreperiode eller rullerende.  Er det rullerende så benytes forrige dato fra sist gang du fakturerete og den legger til antall dager/mnd eller bruker fast dato hvis det er satt på den rullerende perioden. Eks:  Hvis man fakturerte 15.10 sist gang og har rullerende perioder med 2 dager. Generer så en ny avtaleodre da blir neste dato satt til 17.10, dvs to dager fra forrige dato. Det blir også fakturadatoen.  Har man manuell, blir arbeidsdato i Global benyttet for å sette neste dato og dermed fakturadato. Dette er en hardkodet logikk hvis de velger Lag avtaleordre. Med hake for "Lag standardordre" i stedet for "Lag avtaleordre" på ordremalen vil du få en vanlig ordre og arbeidsdato som fakturadato, om det er satt på behandlingsprofil. Men da får du standard faktura på kunden og ikke blanketten valgt for avtaleordrefakturaen. Da benyttes behandlingsprofilen på kunden til å velge fakturadato-funksjon.
Vis hele artikkelen
Med Visma Global kan du ta hånd om alle banktransaksjoner direkte i økonomisystemet. Modulen Visma.net AutoPay gjør betaling enklere, raskere og sikrere.   Betalingshåndtering direkte i økonomisystemet Istedenfor å logge inn og ut av nettbanken, kan du i dag administrere hele betalingsflyten direkte fra Visma Global. Da sendes alle data knyttet til inn- og utbetalinger automatisk frem og tilbake mellom økonomisystemet og din bank. Du trenger verken å laste opp filer med betalinger i nettbanken din eller laste ned filer med betalingsstatuser fra nettbanken. Isteden sørger systemet for enkel, sikker og rask betalingsformidling, og du sparer tid og penger ved å eliminere tidkrevende manuelle oppgaver. For å koble Visma Global til banken din benytter du modulen Visma.net AutoPay. Da får du:    Full kontroll på inn- og utbetalinger Automatisk dataflyt mellom Visma Global og banken En enkel og trygg prosess for godkjenning og betaling Automatisk matching og bokføring av kundebetalinger Oppdatert kundereskontro Aktivering av Visma.net AutoPay Transaksjonsprisene for Visma.net AutoPay er kr 2,- per utgående betaling. Det er ingen oppstartspris for bruk av tjenesten, og heller ingen faste kostnader. For å aktivere Visma.net AutoPay, fyller du ut skjemaet til høyre. Banken din må også informeres at dere skal å bruke Visma.net Autopay for betalingsformidling. Når Visma.net Autopay blir aktivert, kan du enkelt logge inn i Visma.net og finne avtaleskjemaer for avtaler som skal sendes til banken. Det finner du under Autopay – Avtaler. Følg instruksjonene i “Integrasjonsoppsett” for å sette opp integrasjon mellom Visma.net Autopay og din Visma Global klient.   Har du spørsmål om Visma.net Autopay? Aktiveringsteamet kan hjelpe deg å aktivere tjenesten, du kan kontakte dem på aktivering@visma.com.   Kundesenteret tilbyr 1. Linje support på Visma.net Autopay. Ta kontakt med oss via chat, telefon eller e-post. 09101 og kundesenteret@visma.no   Du kan også kontakte din Visma-partner for bistand.
Vis hele artikkelen
Mange ser fordelen av å sende alle fakturaer via AutoInvoice, og på den måten sikre at fakturaen sendes på best mulig måte. Her følger en oppskrift for hvordan dette aktiveres.
Vis hele artikkelen
 Ønsker du å kopiere et bilag  som er ført tidligere for å føre et tilsvarende på nytt?    Løsning: - Lag en posteringstype - Huk av for Fakturanummer  for Tilleggskoll i bilagsreg - Sett bruksregel Kopiering av linje + de andre settingene du måtte ønske på posteringstypen.    Ved bilagsregistrering velg aktuell posteringstype. Tast enter frem til feltet FakturaNummer - Legg inn bilagsnummer du ønsker å kopiere.  Har bilagsnummer blitt brukt flere ganger tidligerte,  velger du den du øsnker.  Da vil alle linjene til tidligere ført bilagsnummer kopiere seg til den nye bunten din med posteringsdatoen du har i hodet.   
Vis hele artikkelen
Relevante linker