avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
 Ønsker du å kopiere et bilag  som er ført tidligere for å føre et tilsvarende på nytt?    Løsning: - Lag en posteringstype - Huk av for Fakturanummer  for Tilleggskoll i bilagsreg - Sett bruksregel Kopiering av linje + de andre settingene du måtte ønske på posteringstypen.    Ved bilagsregistrering velg aktuell posteringstype. Tast enter frem til feltet FakturaNummer - Legg inn bilagsnummer du ønsker å kopiere.  Har bilagsnummer blitt brukt flere ganger tidligerte,  velger du den du øsnker.  Da vil alle linjene til tidligere ført bilagsnummer kopiere seg til den nye bunten din med posteringsdatoen du har i hodet.   
Vis hele artikkelen
Noen opplever at skriften på faner kan være for stor til selve feltet    Løsning: Det kan være fordi du har fontstørrelse 125 % på skjermen.  Høyreklikk på skrivebordet og velg skjerminnstillinger. Der finner du et valg som heter Lag tekst og andre bilder større. Der kan du velge mellom 100%, 125% eller 150 %.  Velg 100% og Global vil fungere optimalt.    
Vis hele artikkelen
  Vi har ikke noen forfallsdato på inkassovarselblanketten. Løsningen er evt. å lage en blankettekst på inkassovarselet som sier f.eks. at de må betale innen 14 dager fra dato på dette varsel. Grunnen til at du ikke får beregnet disse 14 dagene, er at forfallsdato i Global beregnes utifra definert betalingsbetingelse på kunden. Du må altså løse det med tekst, og velge om du vil ha teksten både på giroen og lenger opp på blanketten. Hvis du vil ha teksten oppe på blanketten, kan du bruke rutinen for blankettekst inne på blankettprofilen. Hvis du vil ha tekst på selve giroen, må du hardkode det på blanketten i design studio som din Visma Partner evt. kan hjelpe deg med.
Vis hele artikkelen
Nyttår nærmer seg med stormskritt og det kan være lurt og starte forberedelsene allerede nå.   Hvis du kjører med bilagsnummer serie pr år, må du definere nummerserie for 2018. Hvis ikke vil du få feilmelding om at nummer serie ikke er satt. Bilagsnummerserie er koblet til bilagsart.  Grunndata / vedlikehold registre / kostnadsbærere / bilagsart / bilagsgruppe Trykk F12 for å se dine bilagsgrupper. Gå så inn på hver enkelt og sett inn rett år og hvilken nummerserie du vil bruke
Vis hele artikkelen
Hurtigtaster er implementert i systemet for å gjøre det enklere og raskere for deg og bruke systemet.  I alle menypunkter og skjermbilder er det lagt inn snarveier for å kunne nå funksjonen direkte fra tastaturet ved å trykke "Alt"-tasten og bokstaven som er markert med understreking.  I tillegg til dette finnes det funksjonstaster og andre hurtigtaster. Les mer om dette i hjelpen i Global(funksjonstast: F1) om dette!
Vis hele artikkelen
 Dersom et bilag skal periodiseres over flere måneder, kan det enkelt gjøres ved å sette "p" foran beløpet i bilagsregistreringen, du får da opp en boks hvor du definerer antall perioder    
Vis hele artikkelen
Dersom du ønsker at det skal være gebyr på betalingsvarsel 2 gjøres dette ved å gå inn på Kundekortet - Inkassoprofil - Legg inn gebyr på 'Gebyr på betalingsvarsel 2'      Dersom du ønkser at det skal være gebyr på betalingsvarsel 3:  I Norge er det lov å kreve gebyr på kun to betalingsvarsler pr. faktura, derfor har du ikke mulighet for å legge inn gebyr på varsel 3.  Se forøvrig følgende link:  https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Regnskap-og-revisjon/Purring-og-inkasso/
Vis hele artikkelen
Spørsmål: Er det mulig å gjennoprette en slettet bunt, slik kunden slipper å punsje opp igjen alle linjene. Vi ser på journalen at linjene ligger der, så lurer bare på om det er mulig å få bunten over til ikke oppdatert igjen.  Svar: Det er ingen muligheter for å gjenopprette en slettet bunt. Du kan eventuelt tilpasse en CSV fil og importere bunt. Eksempel på hvordan en csv fil skal bygges opp ligger under hjelpefilen i Visma Global (F1). Din Visma partner kan eventuelt bistå om nødvendig.   
Vis hele artikkelen
Under menyvalget Rapportering, Utskrift og Rapporter har du mulighet til å få ut en fakturaliste under Fakturahistorikk. Dersom du ønsker at denne listen kun skal vise kreditnotaer, kan du lage et utvalg på dette:      
Vis hele artikkelen
Spørsmål E r det mulig å få med tekslinjer fra ordre i Global til en faktura som sendes vi AI på EHF - format? Eventuelt hvordan gjøres dette? Svar   Legg inn tekst i artikkelnavn feltet, så skal det vises i XML fil og i EHF faktura
Vis hele artikkelen
 I Global kan det bygge seg opp ordrehoder og ordrelinjer uten tilhørende partner.  Dette kan skape treghet og heng ved generering og oppdatering av ordre.   Dette kan forebygges ved at man gjevnlig kjører servicerutiner som rydder i dette. For å gjøre dette navigerer du deg til:   Verktøy - Administrator rutiner... - Vedlikehold av data - Servicerutiner    Kjør disse to servicerutinene:  - Slett ordre uten linjer  - Slett ordrelinjer uten hode   Dette kan også utføres for tilbud!   
Vis hele artikkelen
 Dersom d ynamisk rapportering tar med transaksjoner for fjorår i kolonnen Hittil i år bør du sjekke disse punktene:   - Kan det være at denne klienten satt oppmed avvikende regnskapsår. Se i Firmainnstillinger, Økonomi om det står 1 i Første regn. periode. Det er bare om de faktisk skal rapportere med avvikende regnskapsår at de skal ha noe annet enn 1 her.  - Se om de av vanvare har kommet til å sette hake for "Regnskap starter i foregående år" i Firmainnstillinger, Økonomi? Der skal de bare ha hake om de har avvikende regnskapsår som starter i foregående år.  - Sjekk at kontene du har fått med er definert som driftskonti. Sjekk Firmainnstillinger, Kontoavgr. Kontoer som ikke står som driftskonti vil komme som IB på nytt år De regnes da altså som balansekontoer.
Vis hele artikkelen
Dersom man ved sending av remittering via autopay, opplever at alle transer får samme belastningsdato, og ikke den egentlig forfallsdatoen for den enkelte faktura skyldes dette at mest sannsynlig huket av for bruk laveste forfallsdato på avtalen i Autopay. Fjern denne, og man får forfallsdato for hver enkelt faktura. 
Vis hele artikkelen
Dersom man ønsker høyt loggnivå for Global klienten f.eks i forbindelse med feilsøk må dette endres i Windows registry.    Endre følgende registrykey fra 7 til 15 (decimal)   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Rubicon\Global-Profiles\Application\LogLevel
Vis hele artikkelen
 Inkasso-Etter at antall varsel er oppdatert, hvordan få utskrift av betalingsvarselet på en gitt dato?   I inkasso arkiv, gå på trakten og hent frem INKASSO DATO. Legg inn ønsket dato, så vil du kunne få utskrift av betalingsvarsel
Vis hele artikkelen
Hvis man bruker artikkelstruktur og ønsker at beløp fra hovedkomponenet skal vises på faktura, må det være hake på ”Påvirk. Salg” på hovedkomponenten.   Påvirker salg: Du krysser i feltet "Påvirker salg på nivå 1" på de artiklene som skal styre omsetningen for artikkelstrukturen. Hvis du krysser i feltet "Påvirker salg på nivå 1" er det ikke mulig å merke for det samme på nivå 2. Dette fordi både hovedkomponentens verdi (samlet verdi av alle komponenter) og underkomponentenes verdi ikke skal regnes samtidig, det vil si dobbelt opp. Hvis du lar underkomponentene styre omsetningen kan du unnta de linjene du måtte ønske fra omsetningen. Statis-Ticker baserer seg på tall fra tabellen Statistikk og denne tabellen blir oppdatert på følgende måte: Ikke kryss i Påvirker salg: - Antall blir oppdatert - Innpris og salgspris blir ikke akkumulert til tabellen Kryss i Påvirker salg: - Antall blir oppdatere - Innpris og salgspris blir akkumulert til tabellen
Vis hele artikkelen
 Dersom du opplever at verdiene under Akkumulert transaksjons informasjon ikke stemmer. (De har f.eks doblet seg)   Da kan det hjelpe å kjøre rutinen Regenerer driftsmiddel saldoer. Denne finner du under Verktøy og Administrator rutiner:    
Vis hele artikkelen
 Dersom du får feilmelding i aktiv EDI sentral ved sending til Autoinvoice: "Validering av summer feilet (nåværende avvik: 0.01)!" Da må du på Firmainnstillinger-Logistikk under EDI. Her kan du sette maks avvik. Vi anbefaler at denne settes til 1.
Vis hele artikkelen
 Dersom du får feilmelding om nettverksfeil ved sending av EDI til Visma Autoinvoice, må du sjekke EDI-leverandør. Gå til kundekortet, EDI profil, dobbeltklikk på EDI-leverandør Her må du legge inn Visma Autoinvoice.    
Vis hele artikkelen
Skal man ha en fakturakopi, kan man enkelt finne dette ved å klikke på FORESPØRSEL og FAKTURAKOPI.   Hvis man har behov for å vite om fakturaen er sendt for eksempel pr post eller Autoinvoice. Kan man se dette ved å hente frem utskriftsprofil i tabelloppsettet etter at man klikket F12 i feltet fakturakopi.    
Vis hele artikkelen
Relevante linker