avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
 Når en medarbeider slutter sørg for å fjern medarbeider fra lagrede flytgrupper i Visma Documentsenter før du fjerne Epost og Bruker fra medarbeiderkorte.  Da vil du unngå problemer i fremtiden ved aktivering av flyt der medarbeider var involvert. Gjøres i VDC meny Verktøy - flyt  Flytgrupper.  
Vis hele artikkelen
Du kan sette opp regler for hva du ønsker å logge av informasjon om når noen oppretter, endrer og sletter poster. Rutinen gjelder pr. bruker og for alle tabeller. Under rutinen "Endringslogg" kan du se hvilke poster som er endret, av hvem og når. Du kan også slette poster fra endringsloggen etter eget ønske.   Rutinen "Loggregler" finner du på menyen "Verktøy/Administratorfunksjoner/System/Loggregler".  
Vis hele artikkelen
 Dersom du ønsker en infomelding da du registrer en ordre på en bestemt kunde (se bildet under)   Da må du tilføye denne på kundekortet (se bildet under) Info-feltet gir deg også mulighet til å knytte et notat til aktiv kunde, men forskjellen fra Notat er at Info-notat vil vises som en popup-melding når du registrerer ordrer på kunden i ordreregistrering. Denne funksjonaliteten er fin når man har informasjon om kunden som alle som registrerer ordrer bør se.
Vis hele artikkelen
Ved Ut fakturering til Mail direkte fra Global Satsvis eller direkte.  Du kan lage en egendefinert tekst til mailen på utskrift profilen til kunden.  Velg utskrifts profilen på kunde korte.  På linjen til blanket typen velger du Meldings konfigurator. Velg fane 2 og skriv in ønsket tekst som skal komme i epost innhold.    
Vis hele artikkelen
På artikkelkortet kan du huke av for Stopp i Artikkelnavn. Settes det et kryss her vil markøren stoppe i Artikkelnavn-feltet ved registrering på den artikkelen i tilbud,ordre og innkjøp.      
Vis hele artikkelen
 Under Rapportering-Utskrifter og Rapporter har du tilgang til Hovedboksutskrift. Denne gir en utskrift for hele året, dersom du ønsker en utskrift som viser kun Januar, kan du lage et utvalg på dette. Klikk på knappen Endre utvalg og legg inn periode 1 for Januar. 1    
Vis hele artikkelen
 Masseoppdatering i tabell Med rutinen "Masseoppdatering" kan du endre verdien på flere poster samtidig i en tabell. Rutinen gir deg mulighet til å sette en bestemt verdi på flere poster. Du kan kun endre på poster der det er gitt mulighet for dette via F2 (Sett kolonne i endre modus).   Hvordan bruke rutinen Før du benytter rutinen"Masseoppdatering" må du hente inn de postene du skal endre i tabellen. Dette gjør du via utvalgsdialogen eller benytter den blå søkelinjen. Tabellen skal kun inneholde de postene du skal endre og for å kunne endre en verdi må du først aktivisere feltet. Du gjør følgende: Endre den første posten til ønsket verdi ved å: a) Sett fokus i den kolonnen du ønsker å endre b) Trykk F2 c) Endre til ønsket verdi. Tast Enter eller piltast ut av kolonnen. Sett igjen fokus i den kolonnen du skal endre. Kommentar: Fokus skal alltid stå i det feltet du har endret. Velg menyvalget "Sett alle linjer i tabell til verdien for aktuelle linje/kolonne" via høyre musetast. Resultat: Det kommer opp en dialog der du må bekrefte hva du ønsker å oppdatere. Sett kryss i feltet "Ja, jeg skal oppdatere alle", hvis du ønsker å endre verdi i alle linjene. Resultat: Knappen "Oppdater alle" aktiviseres. Trykk på knappen "Oppdater alle". Resultat: Alle postene i den aktive tabellen blir endret til den verdien som står spesifisert i dialogen "Masseoppdatering" Kommentar: Du avbryter rutinen med knappen "Avbryt" Se vedlegg for eksempel med skjermbilder.
Vis hele artikkelen
Hvordan styres fakturadato i Avtaleordre?   Det er hva som ligger i "Neste dato" på fanen Avtaleordre som bestemmer fakturadato på avtalefaktura når ordren lages.  Neste dato-feltet oppfører seg ulikt avhengig av om det er manuell ordreperiode eller rullerende.  Er det rullerende så benytes forrige dato fra sist gang du fakturerete og den legger til antall dager/mnd eller bruker fast dato hvis det er satt på den rullerende perioden. Eks:  Hvis man fakturerte 15.10 sist gang og har rullerende perioder med 2 dager. Generer så en ny avtaleodre da blir neste dato satt til 17.10, dvs to dager fra forrige dato. Det blir også fakturadatoen.  Har man manuell, blir arbeidsdato i Global benyttet for å sette neste dato og dermed fakturadato. Dette er en hardkodet logikk hvis de velger Lag avtaleordre. Med hake for "Lag standardordre" i stedet for "Lag avtaleordre" på ordremalen vil du få en vanlig ordre og arbeidsdato som fakturadato, om det er satt på behandlingsprofil. Men da får du standard faktura på kunden og ikke blanketten valgt for avtaleordrefakturaen. Da benyttes behandlingsprofilen på kunden til å velge fakturadato-funksjon.
Vis hele artikkelen
Med Visma Global kan du ta hånd om alle banktransaksjoner direkte i økonomisystemet. Modulen Visma.net AutoPay gjør betaling enklere, raskere og sikrere.   Betalingshåndtering direkte i økonomisystemet Istedenfor å logge inn og ut av nettbanken, kan du i dag administrere hele betalingsflyten direkte fra Visma Global. Da sendes alle data knyttet til inn- og utbetalinger automatisk frem og tilbake mellom økonomisystemet og din bank. Du trenger verken å laste opp filer med betalinger i nettbanken din eller laste ned filer med betalingsstatuser fra nettbanken. Isteden sørger systemet for enkel, sikker og rask betalingsformidling, og du sparer tid og penger ved å eliminere tidkrevende manuelle oppgaver. For å koble Visma Global til banken din benytter du modulen Visma.net AutoPay. Da får du:    Full kontroll på inn- og utbetalinger Automatisk dataflyt mellom Visma Global og banken En enkel og trygg prosess for godkjenning og betaling Automatisk matching og bokføring av kundebetalinger Oppdatert kundereskontro Aktivering av Visma.net AutoPay Transaksjonsprisene for Visma.net AutoPay er kr 2,- per utgående betaling. Det er ingen oppstartspris for bruk av tjenesten, og heller ingen faste kostnader. For å aktivere Visma.net AutoPay, fyller du ut skjemaet til høyre. Banken din må også informeres at dere skal å bruke Visma.net Autopay for betalingsformidling. Når Visma.net Autopay blir aktivert, kan du enkelt logge inn i Visma.net og finne avtaleskjemaer for avtaler som skal sendes til banken. Det finner du under Autopay – Avtaler. Følg instruksjonene i “Integrasjonsoppsett” for å sette opp integrasjon mellom Visma.net Autopay og din Visma Global klient.   Har du spørsmål om Visma.net Autopay? Aktiveringsteamet kan hjelpe deg å aktivere tjenesten, du kan kontakte dem på aktivering@visma.com.   Kundesenteret tilbyr 1. Linje support på Visma.net Autopay. Ta kontakt med oss via chat, telefon eller e-post. 09101 og kundesenteret@visma.no   Du kan også kontakte din Visma-partner for bistand.
Vis hele artikkelen
Mange ser fordelen av å sende alle fakturaer via AutoInvoice, og på den måten sikre at fakturaen sendes på best mulig måte. Her følger en oppskrift for hvordan dette aktiveres.
Vis hele artikkelen
 Ønsker du å kopiere et bilag  som er ført tidligere for å føre et tilsvarende på nytt?    Løsning: - Lag en posteringstype - Huk av for Fakturanummer  for Tilleggskoll i bilagsreg - Sett bruksregel Kopiering av linje + de andre settingene du måtte ønske på posteringstypen.    Ved bilagsregistrering velg aktuell posteringstype. Tast enter frem til feltet FakturaNummer - Legg inn bilagsnummer du ønsker å kopiere.  Har bilagsnummer blitt brukt flere ganger tidligerte,  velger du den du øsnker.  Da vil alle linjene til tidligere ført bilagsnummer kopiere seg til den nye bunten din med posteringsdatoen du har i hodet.   
Vis hele artikkelen
Noen opplever at skriften på faner kan være for stor til selve feltet    Løsning: Det kan være fordi du har fontstørrelse 125 % på skjermen.  Høyreklikk på skrivebordet og velg skjerminnstillinger. Der finner du et valg som heter Lag tekst og andre bilder større. Der kan du velge mellom 100%, 125% eller 150 %.  Velg 100% og Global vil fungere optimalt.    
Vis hele artikkelen
  Vi har ikke noen forfallsdato på inkassovarselblanketten. Løsningen er evt. å lage en blankettekst på inkassovarselet som sier f.eks. at de må betale innen 14 dager fra dato på dette varsel. Grunnen til at du ikke får beregnet disse 14 dagene, er at forfallsdato i Global beregnes utifra definert betalingsbetingelse på kunden. Du må altså løse det med tekst, og velge om du vil ha teksten både på giroen og lenger opp på blanketten. Hvis du vil ha teksten oppe på blanketten, kan du bruke rutinen for blankettekst inne på blankettprofilen. Hvis du vil ha tekst på selve giroen, må du hardkode det på blanketten i design studio som din Visma Partner evt. kan hjelpe deg med.
Vis hele artikkelen
Nyttår nærmer seg med stormskritt og det kan være lurt og starte forberedelsene allerede nå.   Hvis du kjører med bilagsnummer serie pr år, må du definere nummerserie for 2018. Hvis ikke vil du få feilmelding om at nummer serie ikke er satt. Bilagsnummerserie er koblet til bilagsart.  Grunndata / vedlikehold registre / kostnadsbærere / bilagsart / bilagsgruppe Trykk F12 for å se dine bilagsgrupper. Gå så inn på hver enkelt og sett inn rett år og hvilken nummerserie du vil bruke
Vis hele artikkelen
Hurtigtaster er implementert i systemet for å gjøre det enklere og raskere for deg og bruke systemet.  I alle menypunkter og skjermbilder er det lagt inn snarveier for å kunne nå funksjonen direkte fra tastaturet ved å trykke "Alt"-tasten og bokstaven som er markert med understreking.  I tillegg til dette finnes det funksjonstaster og andre hurtigtaster. Les mer om dette i hjelpen i Global(funksjonstast: F1) om dette!
Vis hele artikkelen
 Dersom et bilag skal periodiseres over flere måneder, kan det enkelt gjøres ved å sette "p" foran beløpet i bilagsregistreringen, du får da opp en boks hvor du definerer antall perioder    
Vis hele artikkelen
Dersom du ønsker at det skal være gebyr på betalingsvarsel 2 gjøres dette ved å gå inn på Kundekortet - Inkassoprofil - Legg inn gebyr på 'Gebyr på betalingsvarsel 2'      Dersom du ønkser at det skal være gebyr på betalingsvarsel 3:  I Norge er det lov å kreve gebyr på kun to betalingsvarsler pr. faktura, derfor har du ikke mulighet for å legge inn gebyr på varsel 3.  Se forøvrig følgende link:  https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Regnskap-og-revisjon/Purring-og-inkasso/
Vis hele artikkelen
Spørsmål: Er det mulig å gjennoprette en slettet bunt, slik kunden slipper å punsje opp igjen alle linjene. Vi ser på journalen at linjene ligger der, så lurer bare på om det er mulig å få bunten over til ikke oppdatert igjen.  Svar: Det er ingen muligheter for å gjenopprette en slettet bunt. Du kan eventuelt tilpasse en CSV fil og importere bunt. Eksempel på hvordan en csv fil skal bygges opp ligger under hjelpefilen i Visma Global (F1). Din Visma partner kan eventuelt bistå om nødvendig.   
Vis hele artikkelen
Under menyvalget Rapportering, Utskrift og Rapporter har du mulighet til å få ut en fakturaliste under Fakturahistorikk. Dersom du ønsker at denne listen kun skal vise kreditnotaer, kan du lage et utvalg på dette:      
Vis hele artikkelen
Spørsmål E r det mulig å få med tekslinjer fra ordre i Global til en faktura som sendes vi AI på EHF - format? Eventuelt hvordan gjøres dette? Svar   Legg inn tekst i artikkelnavn feltet, så skal det vises i XML fil og i EHF faktura
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Påloggede brukere (493)