cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Lagre ved avbryt av skjermbilde i Visma Global.

09-09-2014 21:43 (Updated 25-07-2019)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 253 Views

Det er parameter styrt at man får en melding om man vil lagre eller ikke når man avbryter et skjermbilde.

 

  • Gå på "Verktøy / Aministrator rutiner / Generelt / Administrator generelt"
  • På høyre side er det en avhukingsboks for om man vil ha et spm. om lagre ved avbryt.

 

Lagre ved avbryt.PNG

Visma kursoversikt