cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Ny bruker skal ha tilgang til klient i Visma Global

09-10-2013 22:30 (Updated 25-04-2019)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 1601 Views

Når en ny medarbeider skal ha tilgang

 1. Gå på "Grunndata / Vedlikehold registre". Trykk på mappen "Medarbeider".
 2. Trykk enter. Da får du tildelt neste ledige medarbeider nummer.
 3. Skriv inn navnet på ny medarbeider og eventuelt annen informasjon.
 4. Pass på at i feltet "Bruker" så må du legge inn windows brukeren til den nye medarbeideren. Ligger ikke windows brukeren inne fra før kan du opprette den direkte her. 

  Ny bruker.PNG
 5. Legg til slutt på e-post adressen på medarbeider kortet.

Ny bruker som ikke er medarbeider

 1. Gå på "Verktøy / Administratorfunksjoner / Adgang / Adgangsgruppeoppsett"
 2. Velg "Ny bruker" - finn igjen windowsbrukeren og velg hvilken adgangsgruppe brukeren skal ligge. 
  Ny bruker 1.PNG

Visma kursoversikt