avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Jakobkollandsrud ‎19-07-2019 13:33 )
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 272 Visninger

Når man bruker utvalg på forespørsel, rapporter mm i Visma Global er verdi et felt man må ta stilling til.

Følgende matrise kan være kjekk å ha tilgang til når verdi kriterier skal settes:

Verdi

I kolonnen "Verdi" angir du kriteriet som skal gjelde for det valgte feltet. Hvis du for eksempel kun ønsker å se kunde 10000, velger du felt "Kundenr" og verdi "10000".

Du kan angi verdien på følgende formater:

1

returnerer kun de forekomster med "1" i feltet

1,2,3

returnerer de forekomstene som har "1", "2" eller "3" i feltet

1:3

returnerer de forekomstene som har verdien "1", "2" og "3" i feltet (1-3 kan brukes men kun på numeriske felt)

a:d

returnerer de forekomstene som har en verdi som begynner på "a", "b" eller "c" (OBS "d" blir ikke med her)

1x

returnerer de forekomstene som har verdien mellom "10" og "19" i feltet

<>1

returnerer de forekomstene som har en annen verdi enn "1" i feltet

<>1,2

returnerer de forekomstene som har en annen verdi enn "1" og "2" i feltet

>1

returnerer de forekomstene som har en verdi større enn "1" i feltet

>=1

returnerer de forekomstene som har en verdi større enn eller lik "1" i feltet

<1

returnerer de forekomstene som har en verdi mindre enn "1" i feltet

<=1

returnerer de forekomstene som har en verdi mindre enn eller lik "1" i feltet

<>Null

returnerer alle forekomster som har en verdi i feltet (gjelder alfanumeriske felt)

=Null

returnerer alle forekomster som ikke har en verdi i feltet (gjelder alfanumeriske felt)

ab*

returnerer de forekomstene som har en verdi som begynner med "ab", eventuelt. *ab* returnerer alle som inneholder "ab" og *ab returnerer alle som slutter på "ab"

Datoer må du oppgi på formatet "dd.mm.åå". I noen felter er datoen lagret med både dato og klokkeslett. For å sette utvalg på forekomster på en gitt dato i disse tilfellene må du sette filteret til [datofelt]>=[datoen] og [datofelt]<[neste dato].