Mine områder
Hjelp

Forbered deg på den nye skattemeldingen allerede nå!

06-09-2023 15:10 (Sist oppdatert 06-09-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 325 Visninger

I 2024 (inntektsåret 2023) må alle selskap levere den nye skattemeldingen selskapsmeldingen gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. For deg som leverer på vegne av en kunde er det flere forberedelser du kan gjøre allerede nå.

 

I år leverte alle enkeltpersonforetak den nye skattemeldingen. Selskap kunne velge om de ville bruke den nye eller gamle, men ved neste innlevering er det ikke lenger mulig å bruke de gamle RF-skjemaene for skatt i Altinn. – Hvis du ikke allerede har levert den nye skattemeldingen, anbefaler vi at du som leverer på vegne av en kunde starter forberedelsene i god tid, oppfordrer Anette Beichmann. Hun leder prosjektet som utvikler den nye skattemeldingen, og deler to tips som det er lurt å starte med allerede nå:

 

Sjekk med leverandøren din

Periode & År støtter innsending av den nye skattemeldingen. Meld deg på gratis kurs slik at du blir kjent med systemets løsning for ny skattemelding, før du skal ta den i bruk.

 

Rydd i regnskapet Skatteetaten har laget en valideringstjeneste som gir hjelp og veiledning på til innholdet i skattemeldingen. I tillegg får du se en foreløpig skatteberegning før du sender den inn. Du kan validere så mange ganger du vil før innsending.

Tjenesten gir også tilbake- melding på beregninger og differanser i skattemeldingen. Disse vises direkte i regnskaps- eller årsoppgjørssystemet du bruker. 

Valideringstjenesten sjekker at beregningene i skattemeldingen er riktig før du sender inn. Denne nye tjenesten sjekker mer enn det som ble kontrollert i den gamle løsningen. Vi gjør det for å sikre at det blir riktig på første forsøk, slik at du slipper oppfølging etter innlevering. 

Vi har i år erfart at det er noen forhold som det er lurt å ha sett på før du begynner:

Sjekk at underskudd til fremføring i systemet du bruker, er det samme som vises i det siste skatte- oppgjøret. 

 

Det er også lurt å sjekke andre utgående verdier i regnskapet og balanse, som for eksempel at inngående verdi på saldoene og på gevinst- og tapskonto i systemet for inntektsår 2023, stemmer med de utgående verdiene i fastsatt skattemelding for inntektsår 2022. 

 

Periode & År benytter denne valideringstjenesten og validerer forløpende, mens du arbeider. Du får derfor ikke sendt inn om det er feil.

 

Skjemaer som endres i 2024 (inntekstår 2023)

Nytt i 2024 (inntektsåret 2023) er at skjemaer som gjelder særskatteområdene, blir en del av den nye skattemeldingen/selskapsmeldingen.

 

Dette omfatter disse områdene:

 • Kraft
 • Rederi
 • Petroleum
 • NOKUS
 • Samvirkeforetak

I tillegg tas disse skjemaene inn i den nye skattemeldingen:

 • RF-1045 Regnskapsutdrag
 • RF-1109 Uttak fra norsk beskatningsområde
 • RF-1123 Kontrollerte transaksjoner og mellomværender
 • RF-1315 Begrensning av rentefradrag
 • RF-1509 Unntak for rentebegrensing for selskap mv. i konsern

 

Alle andre skjemaer er innarbeidet i ny løsning på et tidligere tidspunkt.

Nye skatteregler for havbruk blir innarbeidet i ny løsning.

 

En liten påminnelse til slutt:

Husk at hvis du skal endre i eldre skattemeldinger, skal du endre i det formatet du leverte den på. Det betyr at hvis du leverte de gamle RF-skjemaene det året du ønsker å endre, er det disse du skal bruke når du du sender inn endret skattemelding. Brukte du ny løsning, så må du endre i den nye løsningen.

 

Du kan lese mer om den nye skattemeldingen på skatteetaten.no:

Ny skattemelding for selskap - Skatteetaten

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"