Mine områder
Hjelp

Formue av skip i ny skattemelding

23-08-2023 10:32
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 221 Visninger

Oppsummering av regelverk

Skip med kjent kostpris

Nybygde skip skal i leveringsåret (år 1) verdsettes til 85 prosent av kostpris uansett når i året de leveres, og verdi reduseres deretter med 15 % av restverdien for hvert år. Skip eldre enn 15 år verdsettes til 10 % av kostpris. Selv om et skip skifter eier, skal skipets kostpris som nytt legges til grunn for beregningen.

Skip med ukjent kostpris

Ved kjøp av skip hvor det ikke er mulig å fastslå byggeprisen, kan det tas utgangspunkt i 85 prosent av kjøpers kostpris. Det gis videre 15 prosent årlig reduksjon av gjenværende formuesverdi inntil skipet har nådd en alder på 15 år fra det var ferdigbygd. Restverdien blir stående videre som skattemessig formuesverdi.

Påkostninger

En påkostning over 20 % av kostpris / byggekostnad, regnes som betydelig, og skal medtas i formuesverdien. Slike påkostninger skal verdsettes på samme måte som et nytt skip

Nedjustering til markedsverdi

Nedjustering av verdi til markedsverdi kan gjøres, se takseringsreglene.

Eksempler

Nybygd skip

Skip nybygd i 2015 til kr 10 000 000 regnes som 8 år gammelt, og verdsettes etter tabellen til 26 % av kostprisen.

                                                                          Byggekostnad kr 10 000 000 * 26 %         2 600 000

                                                                                                Samlet formuesverdi         2 600 000

En påkostning foretatt i 2020 til kr 4 000 000 regnes som 3 år gammelt, og verdsettes til 61 % av påkostningsbeløpet.

                                                                          Byggekostnad kr 10 000 000 * 26 %         2 600 000

                                                                                 Påkostning kr 4 000 000 * 61 %         2 440 000

                                                                                                Samlet formuesverdi         5 040 000

Skip med ukjent kostpris

Skip anskaffet i 2020 til kr 1 000 000, byggeår 2013, byggekostnad ukjent.

Skipet er 10 år ved anskaffelsen, tilsvarende 19 % av estimert byggekostnad i tabellen over, og skal verdsettes til 12 % av estimert byggekostnad:

                                                                 Anskaffelseskost 1 000 000 / 26% * 12 %         730 769

                                                                                                Samlet formuesverdi         730 769

En påkostning foretatt i 2020 til kr 4 000 000 regnes som 3 år gammelt, og verdsettes til 61 % av påkostningsbeløpet.

                                                  Anskaffelseskost 2020 gir 1 000 000 / 26 % * 19 %         730 769

                                                                        Påkostning 2020 kr 4 000 000 * 61 %         2 440 000

                                                                                                Samlet formuesverdi         3 170 769

Alternativ beregning

Det kan også tenkes at man innenfor reglene skal kunne beregne prosentvis reduksjon etter øvre del av tabellen inntil skipet er 15 år gammelt, som vil gi følgende beregning (avvik kun fordi det anvendes avrundede prosentverdier):

                                                                            Anskaffelseskost 1 000 000 * 61 %         610 000

                                                                                                Samlet formuesverdi         610 000

Avrunding av prosentverdiene gir store utslag sent i levetiden, derfor dette avviket mellom 610 000 og 730 769.

Registrering i skattemeldingen

Avgrensning: Skattemelding for personlige skattytere. Upersonlige skattytere og selskap med deltakerfastsetting registrerer dette sammen med øvrig formue.

Oppdeling av påkostninger som egne objekter

Byggepris / kostpris og påkostning må for gjeldende inntektsår registreres hver for seg som om det er to eller flere skip. Det er ikke mulig å registrere både byggepris/kostpris og påkostningen i samme skjermbilde.

Feil i Skatteetatens beregning for skip med ukjent kostpris

Det er en feil i Skatteetatens beregninger av skip med ukjent byggepris, og der man heller anvender kostpris. Feilen består i at det ikke er mulig å registrere anskaffelsesåret, noe som gir en feil beregning ved at det gis 15 % reduksjon i hele perioden fra byggeåret til gjeldende år. Verdien som skulle vært begrenset tilo 631 579, alternativt 610 000 blir beregnet til 190 000.

For å få korrekt verdi, må det derfor for gjeldende inntektsår gjøres følgende hjelpeberegning og registrering:

  • Kostpris kr 1 000 000 oppgrosses til verdi i byggeåret.
  • Anskaffelse i 2020 er det åttende året, verdsatt tl 26 %
  • Beregnet verdi i byggeåret kr 1 000 000 / 26 % = 3 846 154
  • Verdsettelsen gjøres i gjeldende inntektsår, som er det 10. året, dvs. verdsettelse til 19 % av estimert byggekostnad.

                                                                  Estimert byggekostnad 3 846 154 * 19 %         730 769

                                                                                                Samlet formuesverdi         730 769

 

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"