Mine områder
Hjelp

Hvilke rettigheter trengs for å sende inn skattemeldingen for personlige skattytere

09-05-2022 08:57 (Sist oppdatert 09-05-2022)
  • 0 Svar
  • 3 liker
  • 177 Visninger

Her finner du informasjon om roller og rettigheter for RF-1030 Skattemeldingen for personlige skattytere. 

To typer rettigheter, begge rettigheter må eksistere for henting av forhåndsutfylte skattemelding

 

 

Det finnes to ulike typer rettigheter, og man må forholde seg til begge disse rettighetene ved kommunikasjon mellom datasystemer og Altinn. Dette er følgende rettighetstyper:

1. Personlig rettighet (fødselsnummer på 11 sifre)
2. Selskapsrettighet (organisasjonsnummer på 9 siffer)

For å kommunisere mellom Altinn og et datasystem, trenger du alltid en selskapsrettighet.

Dersom det er behov for personlig identifikasjon i tillegg, trenger du en personlig rettighet. Den personlige rettigheten er nødvendig i avsender-programmene i de tilfellene der du får frem signeringsdialogen når du forsøker å gjøre en handling og du ikke er innlogget fra før.

 

Rettighetsmatrise

Handling Personlig rettighet Selskapsrettighet
Hente forhåndsutfylt skattemelding for lønnstaker/pensjonist Begrenset signeringsrett Begrenset signeringsrett
Hente forhåndsutfylt skattemelding for næringsdrivende Begrenset signeringsrett Begrenset signeringsrett
Innsendelse av skattemelding for lønnstaker/pensjonist
med signering
Ikke mulig Ikke mulig
Innsendelse av skattemelding for lønnstaker/pensjonist
uten signering
Rettighet ikke påkrevd Privatperson begrensede rettigheter
Innsendelse av skattemelding for næringsdrivende
med signering
Begrenset signeringsrett Begrenset signeringsrett
Innsendelse av skattemelding for næringsdrivende
uten signering
Rettighet ikke påkrevd Regnskapsmedarbeider
Mulighet for å delegere tildelte personlige rettigheter til selskapsrettighet Tilgangsstyring  
Registrering av datasystem-ID direkte på skattyter Tilgangsstyring  

 

 

 

 

 

 

Bruk av datasystem-ID

Vær oppmerksom på at man kan anvende datasystem-ID fra en av følgende kilder:

  • Fra skattyteren selv
  • Fra regnskapsfører eller revisor
  • Sin egen personlige datasystem-ID
  • Fra en annen person eller selskap der nødvendige rettigheter er delegert

Legg spesielt merke til at man kan bruke sin egen personlige datasystem-ID ved henting av forhåndsutfylt skattemelding og ved innsendelse av skattemelding . Dersom man gjør det, trenger man bare rettigheter som er i kolonnen personlige rettigheter på seg selv, og selskapets rettigheter har ikke betydning.

Hvilke rettigheter er nødvendig?

Rettighetsmatrisen viser at det på et eller annet stadie kan være behov for en av følgende rettigheter:

Begrenset signeringsrett
Regnskapsmedarbeider
Privatperson begrensede rettigheter
Tilgangsstyring

Dersom skattyteren delegerer disse rettighetene til regnskapsmedarbeideren, kan regnskapsmedarbeideren delegere rollene videre til regnskapsbyrået, slik at innsendelse fra datasystemer blir gjort mulig.

Det er verdt å merke seg at delegering av rettigheter aldri gir mulighet til å anvende en datasystem-ID som er registrert på en annen person.

Bidragsytere
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"