Mine områder
Hjelp

Hvordan håndtere avvikende regnskapsår i Periode & År

22-03-2024 09:28 (Sist oppdatert 22-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 438 Visninger

Generelt

For sesongbaserte virksomheter har man i Periode & År mulighet til å utarbeide årsoppgjør med avvikende regnskapsår. Det kan eksempelvis være en skiresort, hvor man ønsker å ha vintersesongen i sin helhet i et regnskapsår. Regnskapsåret kan da eksempelvis utgjøre perioden fra 1.juli til 30. juni.

 

Årsregnskapsliktige som er filial av, eller datterselskap i Norge av et utenlandsk foretak som benytter et annet regnskapsår enn kalenderåret, kan velge å benytte avvikende regnskapsår for å ha samme regnskapsår som det utenlandske foretaket.

 

Periode & År støtter import av klienter med avvikende regnskapsår fra Total, Finale og Altinn.

Samtlige områder bør gjennomgås etter konvertering til Periode & År, og vi gjør oppmerksom på at enkelte elementer under følgende områder må fylles ut manuelt/kontrolleres:

 

 • Saldobalanse, kontroller alternative koblinger

 • Diverse informasjon - Offentlig støtte, aktuell støtteordning legges til manuelt

 • Eiendom, kontroller kalkulerte formuesverdier fra Skatteetaten

 • Finansielle produkter, kontroller at finansielle produkter vises under rett fane og huk av for fritaks metode dersom det er er aktuelt

 • Drosje - og godstransportnæring, taksametermerke/-type legges til manuelt

 • Overnattings- og serveringssted, eventuelle salgsinntekter i kontanter og kassasystemtype legges til manuelt

 • Konsernbidrag, det må angis tilknytning og behandlingsregel manuelt

 • Formue, overstyrte verdier fra RF-1028 Skattemelding må legges til i feltet Annen formue fra næringsvirksomhet

Lønns- og pensjonskostnader, aktuelle tilleggslinjer for korreksjon av avstemming legges til manuelt.

 

Ved import til et nytt avvikende regnskapsår kan det forekomme at klienten har en saldo på referansekonto 2500 “Betalbar skatt, ikke fastsatt”. Denne saldoen kan gjelde det foregående avvikende regnskapsårets avsatte betalbare skatt som foreløpig ikke har blitt betalt. Dersom det er tilfellet må aktuell saldo omposteres fra referansekonto 2500 “Betalbar skatt, ikke fastsatt” til referansekonto 2510 “Betalbar skatt, fastsatt”. Dette for å unngå feil i årets skattekostnad. 

 

Etter ompostering må du gå til Formue og korrigere det aktuelle beløpet i det manuelle feltet på raden “Kode 2510 Betalbar skatt, fastsatt”. Dette for å unngå at beløpet feilaktig medtas i selskapets formue.

 

Importerer du fra Excel skal formatet for regnskapsperiode være på denne måten i excel-filen 01.03.2022-28.02.2023 (OBS! tilfeldige datoer valgt her)

 

Fremgangsmåte i Periode & År;

Import av regnskapsdata som går over to kalenderår vil Periode & År tolke som avvikende regnskapsår og dette vises under Innstillinger i headingen av importerte data hvor den aktuelle perioden vises, eksempelvis 2023/2024.

 

 Startside går du inn i det avvikende regnskapsåret på samme måte som ved utarbeidelsen av et ordinært årsoppgjør. Når du kommer inn i perioden Årsoppgjør så merk at konstanter og andre beløpsgrenser gjelder for det inntektsåret som det avvikende regnkapsåret utløper. Dette fordi det er skattereglene for det inntektsåret/kalenderåret som det avvikende regnskapsåret utløper som skal benyttes. Dette gjelder eksempelvis avskrivningssatser og øvrige satser/beløpsgrenser som har betydning for fastsettelse av skattegrunnlaget.

 

Utarbeid årsoppgjøret og send inn Årsregnskap så snart dette er ferdigstilt og fastsatt. Når neste årsoppgjørsversjon er klar i Periode & År, kan du sende inn Skattemelding når det åpner opp for innsendelse til Altinn.

 

Vær oppmerksom på at det kan ha kommet endringer i programmet i forbindelse med ny årsoppgjørsversjon som medfører at noe data vil måtte endres for å få likhet mellom tidligere innsendt årsregnskap og fastsettelse av skattemelding.

 

Etter at skattemelding er innsendt for den foregående årsoppgjørsperioden kan du importere neste års avvikende regnskapsår og påbegynne utarbeidelsen av årsoppgjør og innsendelse av årsregnskap.

 

Avvikende regnskapsår Periode & År

I Periode & År løses avvikende regnskapsår kun med en klient, som benyttes både til utarbeidelse av årsregnskap og senere innsendelse av skatteinformasjon. Dette til forskjell fra Total, som benyttet to ulike klienter for å oppnå det samme.

 

Innsendelse av skatteinformasjon basert på tidligere utarbeidet årsregnskap (2022/2023)

Dette trinnet har består av

 • Import av tidligere informasjon fra Finale eller Total i startguide

 • Kontroll / justering av skatteinformasjon

Innsending av skattemelding og næringsspesifikasjon

Dersom dette trinnet skal utføres, er det nødvendig at dette gjøres FØR utarbeidelse av et nytt årsoppgjør påbegynnes.

Les mer om Import av historiske data.

 

Utarbeidelse av nytt årsoppgjør (2023/2024)

Dette trinnet har består av

Låsing av tidligere årsoppgjør

 

Før man kan påbegynne prosess for 2023/2024, må eksisterende årsoppgjør (2022/2023) låses. Det gjøres på startsiden. Man kan på senere tidspunkt låse det opp igjen, om nødvendig.

Setting av ERP-kilde og import av 2024

 

Dersom Finale eller Total ble benyttet som datagrunnlag for årsoppgjøret 2023, må nytt ERP-system nå videre angis, f.eks Visma Business. Deretter kan man importere via knapp for import på startsiden.

 

Det er ERP-systemet som definerer påfølgende regnskapsår ved import. Det forutsettes derfor at ERP inneholder riktig definisjon på regnskapsåret, f.eks 01.03.2023 - 29.02.2024. Hvis ERP ikke inneholder korrekte regnskapsår og dette ikke kan justeres, må filbasert Excel-import benyttes i stedet. Da angis regnskapsårets inndeling (dato fra til) der.

Les mer om Import av regnskapsdata.

 
Årsrullering av historisk informasjon

Ved første gangs oppstart av årsoppgjøret etter import av ERP-data, vil årsrullering av historisk informasjon fra forrige årsoppgjør utføres. Dette kan ta noe tid, og pågår i bakgrunnen etter at man kommer inn i klienten.

 
Utarbeidelse av årsoppgjør

Utarbeidelse av årsoppgjør utføres på vanlig måte.

Les mer om Opplysninger og skatt for foretakskategori upersonlig.

Innsendelse av årsregnskap

 

Innsendelse av årsregnskap gjøres på vanlig måte når årsoppgjøret er ferdigstilt.

OBS! Videre fremtidig arbeid med skattemelding

 

Når skatteetaten på et senere tidspunkt (i januar 2025) har klart skattemelding og næringsspesifikasjon for 2024 og Periode & År åpner for innsendelse av dette, skal den samme klienten som det er arbeidet i, benyttes også til dette.

Det vil da foretas en oppgradering av skatte-bildene til 2024-versjon. I normaltilfellene vil dette gå automatisk, men man må påregne noe kontrollarbeid for å påse at områder som er omarbeidet hos skatteetaten fortsatt er korrekt etter oppgradering. I tillegg kan eventuelle programforbedringer i Periode & År for ny årsversjon påvirke noe.

Overgang fra/til avvikende regnskapsår

Det er ulikt regelverk knyttet til lengde på regnskapsår i årsregnskap og skattemelding/næringsspesifikasjon. Selv om den regnskapspliktiges regnskapsår er lengre enn 12 måneder, kan næringsspesifikasjon likevel ikke omfatte mer enn 12 måneder. Det medfører at den regnskapspliktige i slike tilfeller må levere næringsspesifikasjon selv om det ikke er fastsatt et årsregnskap.

Se ulike eksempler hos skatteetaten her: Avvikende regnskapsår – Når må det sendes søknad til Skattedirektoratet?

 

I Periode & År må regnskapsår inndeles slik at det kan utarbeides både nødvendige skattemeldinger/næringsspesifikasjoner og årsregnskap.

 

Ved utarbeidelse av årsregnskap, kan man om ønskelig kombinere tallinformasjon fra ulike regnskapsår presentasjonsmessig.

 

Eksempel fra kalenderår til avvikende:

01.01.2022 - 31.12.2022 (kalenderår)

01.01.2023 - 29.02.2023 (kort år)

01.03.2023 - 28.02.2024 (avvikende)

Eksempel fra avvikende til kalenderår:

01.10.2022 - 30.09.2023 (avvikende)

01.10.2023 - 31.12.2023 (kort)

01.01.2024 - 31.12.2024 (kalenderår)

 

OBS! Ved innsendelse av skattemelding for den korte overgangsperioden, er det viktig at det legges med et vedlegg av kategori “Endring av regnskapsår”, slik at skatteetaten kan skille mellom disse og år av mer ordinær lengde.

 

endre år.jpg

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"