Mine områder
Hjelp

Konsernbidrag i Periode & År (vs Finale)

23-03-2023 09:54 (Sist oppdatert 23-03-2023)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 320 Visninger

Når det gjelder konsernbidrag, så har vi endret funksjonen i forhold til det som skjer i Finale. Den viktigste endringen er at all regnskapsføring er automatisert, og ut fra registrering av konsernbidraget foretas posteringer automatisk.

Når det gjelder behandlingen i Finale var denne litt på siden av det som har være "bransjenormen" eller anbefalingen fra blant annet revisorforeningen, og litt på siden av hvordan det ellers ble gjort ved at vi benyttet konto 8304 til skatt på konsernbidrag, og vi får i Finale en indirekte påvirkning av konto 2500, mens vi i Periode & År posterer skatt på konsernbidraget direkte mot konto 2500, slik som eksempler fra både revisorforeningen og Sticos.

Skattekostnaden på konto 8300 skal alltid vise skattekostnad upåvirket av konsernbidraget unntatt tilfeller der konsernbidraget regnskapsføres som finansinntekt.

Vi har løftet funksjonaliteten ved at alt gjøres automatisk.

Her er et eksempel på hvordan forhold ble i Finale og i Periode & År med et enkelt eksempel:

Stiftet AS med 30 000 i aksjekapital og kr 100 000 i inntekt og hele inntekten gis som konsernbidrag:

D 1920 Bank K 2000 Aksjekapital kr 30 000
D 1920 Bank K 3900 Andre inntekter kr 100 000

Postering av konsernbidrag i Finale:
Konsernbidrag
D 8935 Avgitt konsernbidrag K 2921 Skyldig konsernbidrag kr 100 000 (Manuell)
Skatt
D 8304 Skattekostnad D 8935 Avgitt konsernbidrag kr 22 000 (Auto)

Posteringer i Periode & År (automatiske posteringer)
Konsernbidrag
D 8935 Avgitt konsernbidrag kr 78 000
D 2500 Betalbar skatt kr 22 000
K 2921 Avgitt konsernbidrag kr 100 000
Skatt
D 8300 Betalbar skatt K 2500 Betalbar skatt kr 22 000

Dette er to ulike veier mot samme resultat, som her i dette eksempelet for begge løsningene vil gi:
D 1920 Bank kr 130 000
K 2000 Aksjekapital kr 30 000
K 2921 Avgitt konsernbidrag kr 100 000
K 3900 Andre inntekter kr 100 000
D 8300 Betalbar skatt (Periode & År) kr 22 000
D 8304 Skatt på konsernbidrag (Finale) kr 22 000
D 8935 Avgitt konsernbidrag kr 78 000

Tilsvarende gjelder for øvrige konsernbidrag.

Begrunnelsen for at vi har valgt å endre i forhold til Finale er for å harmonisere vår løsning mot de løsningsforslagene som er angitt blant annet av Sticos Oppslag, og et ønske om å ha en automatisert løsning, der data som i Finale måtte registreres manuelt nå er automatisert.

Vi har i vår løsning også tatt høyde for tilfeller der det er ikke regnskapsført utsatt skattefordel og tilfeller der konsernbidraget går mot utsatt skattefordel eller har innvirkning på utsatt skatt.

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"