Mine områder
Hjelp

Markedsverdi / Takstverdi på eiendom i Norge

08-09-2023 14:53 (Sist oppdatert 15-09-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 272 Visninger

Får du problemer med innsending av skattemeldingen og i enkelte tilfeller mangler en konkret valideringsmelding fra skatteetaten. Da kan løsningen ofte ligge på år for markedsverdi/Takstverdi om dette er benyttet. Her er det likevel viktig å merke seg at det er 2 metoder å benytte markedsverdi på. Det ene er Dokumentert markedsverdi og det andre er Markedsverdi siste 5 år.

 

KnutLofsberg_0-1694761753871.png

 

 

På skatteetaten sin veiledning til bruk av takstverdi står det dette.

 

Data for dokumentert markedsverdi

Her legger du inn datoen da eiendommen ble taksert eller verdivurdert, eller datoen for dokumentasjon av observerbar markedsverdi for eiendommen din eller tilsvarende eiendom i samme område (som en kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen framgår).

Taksten, verdivurderingen eller dokumentasjonen av observerbar markedsverdi må være av nyere dato og ikke eldre enn fra 1. juli i inntektsåret.

 

Dokumentert markedsverdi

Her legger du inn markedsverdien du har fått fra en takstmann eller eiendomsmegler. Du kan også bruke en observerbar markedsverdi for eiendommen din eller tilsvarende eiendom i samme område (som en kjøpekontrakt eller lignende der salgssum fremkommer).

Du må legge ved dokumentasjon av markedsverdien.

 

Markedsverdi siste 5 år

Benytter du derimot Markedsverdi siste 5 år, legger du inn markedsverdien og år for markedsverdi, inntil 5 år tilbake i tid)  Du må da også legge inn prosentvis reduksjon av formuesverdi basert på tidligere års registrerte markedsverdi.

 

Det forholdsmessige fradraget, som reduserer formuesverdien for de neste fem inntektsårene, tilsvarer det prosentvise avviket mellom beregnet utleieverdi og dokumentert omsetningsverdi.

Dersom avviket utgjorde 20 prosent ved fastsettingen i 2022, kan den beregnede utleieverdien for de fem påfølgende inntektsårene (til og med 2027) reduseres med 20 prosent.

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"