Mine områder
Hjelp

Midlertidige forskjeller på tilvirkningskontrakter

18-01-2024 09:02 (Sist oppdatert 15-03-2024)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 412 Visninger

Midlertidige forskjeller på tilvirkningskontrakter har følgende referansekontoer som dine regnskapskontoer lenkes til:

Aktuelle kontoer:

Bruk 14xx-kontoer hvis balanseverdi ønskes vist under Varer i arbeid.

Bruk 15xx-kontoer hvis balanseverdi ønskes vist under Kundefordringer.

 

1425/1535 Anleggskontrakter, direkte tilvirkningskostnad
1426/1536 Anleggskontrakter, indirekte kostnader og fortjeneste
1427/1537 Anleggskontrakter, akontofakturert
1428/1539 Anleggskontrakter, overført forskudd fra kunder

2900 Forskudd fra kunder

2986 Avsetning til tap på kontrakter
7860 Tap på kontrakter

 

Midlertidige forskjeller

Under midlertidige forskjeller vil det fremkomme verdier fra følgende balansekontoer i punktet Tilvirkningskontrakt som ikke er fullført ved årsslutt med regnskapsført saldo fra følgende kontoer:

 

Regnskapsmessig verdi

1425/1535 Anleggskontrakter, direkte tilvirkningskostnad
1426/1536 Anleggskontrakter, indirekte kostnader og fortjeneste

 

Skattemessig verdi

1425/1535 Anleggskontrakter, direkte tilvirkningskostnad

 

Forskjell mellom regnskapsmessig verdi og skattemessig verdi utgjør dermed saldo på konto 1426/1536 Anleggskontrakter, indirekte kostnader og fortjeneste


Herav fakturert på kunde føres debet 1537, og kommer ikke frem i forskjeller mellom regnskap og skatt, og medfører 0 i forskjell.

Den samlede endring i saldo på konto 1535, 1536 og 1537 føres mot resultat, der konto i resultatregnskapet er avhengig av hvilket regnskapsprinsipp man anvender. 

Den saldo som gjelder forskuddsfakturering på kunder (prosjekter der fakturering overskrider direkte og indirekte kostnader og evt. fortjeneste), regnskapsføres debet konto 1539 og kredit konto 2900 og påvirker ikke forskjeller mellom regnskap og skatt.

Eventuell avsetninger for tap på tapsprosjekter regnskapsføres debet 7860 tap på kontrakter og kredit 2986 avsetning tap på kontrakter. Denne avsetningen påvirker forskjeller (Tap på kontrakter) i sin helhet.

 

Behandlingen samsvarer med behandlingen i tidligere Finale Årsoppgjør, men med unntak av at Periode & År også har kontoer med referansekonto 1425-1428.

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"