Mine områder
Hjelp

Forfallsinnstillinger i Visma.net Approval

17-07-2019 15:23 (Sist oppdatert 17-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1381 Visninger

I vinduet Forfallsinnstillinger kan du definere innstillingene for hvilke forfallsdatoer for dokumenter og oppgaver er basert på hvis de ikke leveres fra den andre tjenesten.

 

Merk! Denne funksjonen er kun tilgjengelig for systemadministratorer. Dette vinduet er ikke tilgjengelig hvis du bare bruker Visma Document Center, fordi forfallsinnstillingene bestemmes fra Visma Document Center.

 

Antall dager for å ferdigstille oppgaven

Dette definerer hvor mange virkedager hver godkjenner har for å ferdigstille sin oppgave. Hver godkjenner gis det samme antallet dager, og antallet dager som er brukt av en tidligere godkjenner, har ingen innvirkning på den neste godkjenneren.

 

Hvis en godkjenner ikke gjør sin oppgave ferdig innen dette antallet dager, blir oppgaven merket forfalt i vedkommendes oppgaveliste. Oppgaven er også med i e-postmeldingen med nært forestående forfall. Godkjenneren kan definere om og når disse e-postene skal mottas i vinduet Mine e-postinnstillinger

Antall dager før det sendes varsel dokumentets forfall

Forfallsdatoen for dokumentet gis enten av tjenesten dokumentet sendes fra, eller stilles inn nedenfor. Du bruker denne innstillingen for å spesifisere hvor mange virkedager som skal gå før dokumentet forfalle dokumentet må være merket som snart forfalt.

 

Når et dokument er nærmer seg forfall, merkes datoen rødt i meddelelses-e-posten.

Et dokument forfaller

Her angir du når du ønsker at et dokument skal forfalle, hvis dette ikke er angitt av tjenesten dokumentet sendes fra.

Det er to forskjellige måter for å definere når dokumentet forfaller:

 

  • På en bestemt dag i måneden
    Bruk dette alternativet hvis du alltid ønsker at dokumenter forfaller på den samme dagen i måneden. For eksempel merkes dokumenter alltid som forfalt den 14. Hvis du alltid ønsker å bruke den siste dagen i måneden, innstiller du på den 31. I måneder som ikke har 31 dager, brukes den siste dagen i måneden automatisk.
  • Etter et fast antall av dager etter mottak
    Du kan også velge et spesifikt antall dager frem til et dokument forfaller. Du kan for eksempel definere at alle dokumenter forfaller etter 3 uker (21 dager).

 

Bidragsytere
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"