cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Hvordan registrerer jeg sykemelding? Visma.net Time & Absence

28-09-2018 13:38 (Updated 21-01-2020)
  • 2 Replies
  • 0 kudos
  • 1640 Views

Logg deg på: connect.visma.com

1. Du vil få opp en menyen der du som ansatt kan velge; Calendar | Expense | Payslip | Community

For å registrere sykemelding, trykk "calendar"

1 hvordan registrere timer.PNG

 

2. Hvis det er første gang du bruker Calendar vil du få opp en guide som viser kort hvordan du kan bruke calendar. Trykk lukk når du er ferdig.
2.PNG

 

3. Du vil få opp kalenderen for den aktuelle måneden. Du kan selv gå både frem og tilbake i tid ved pilene i venstre hjørne.

3.PNG

 

4. For å registrere sykemelding trykker du på den dagen sykemeldingen gjelder fra. Da vil du få opp en meny, her velger du "ikke på jobb" og "annet fravær". 

1.png

 

5. Her endrer du kode til syk og huker av for "sykemeldingen gjelder fra"

syk.png

 

 

6. Nå kan du sette inn datoen sykemeldingen gjelder fra og sykemeldingsprosenten din. Trykk deretter "lagre".  

syk2.png

 

MERK:

Ved delvis sykemelding må det registreres riktig verdi i feltet "Prosent" og i "Sykmeldingsprosent" for å få korrekt antall fraværstimer. Som standard er "Hel dag" valgt

syk.png

 

7. Du vil nå få opp at sykemeldingen er registrert i calendar. 

syk3.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments
CONTRIBUTOR *
by Elin Herlofsen

Ha betyr denne feilmelding 

 

har kun lagt inn 70% sykemeldt på en ansatt.. 

 

 

 

Exception of type 'Visma.Absence.Exceptions.ValidationException' was thrown. validationErrors:Arbeidstiden er kortere enn antall registrerte timer

 

 

PARTNER
by Ranja Midtun

Hei

jeg får også feilmelding :Arbeidstiden er kortere enn antall registrerte timer, når jeg skal registrere sykemelding og har krysset av for hel dag.

 

 

Community julekalender 2020
Featured Article