cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Ny kode i Visma.net Calendar - Sykt barn-Omsorgspenger med legererklæring

17-06-2020 16:26 (Updated 17-06-2020)
  • 1 Replies
  • 0 kudos
  • 238 Views

Foreldre kan bruke omsorgsdager hvis de må være hjemme fra jobb fordi de har barn som ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med korona.

Du finner mer informasjon om dette på NAV sine sider.

 

Som følge av dette har vi lagt til koden Sykt barn-Omsorgspenger m. legererklæring i Visma.net Calendar som skal benyttes ved slikt fravær. Koden er gyldig for fravær fra 22.04.20.

kode syk.png

Comments
by Jøran Thormodsrød

Skal denne benyttes i de tilfellene hvor barnehage/skole var stengt og man f.eks var hjemme halv dag? Eller finnes det en annen art for dette?

Contributors
Community julekalender 2020
Featured Article