Mine områder
Hjelp

Slik setter du opp flexitid i Visma.net Project Management

25-05-2020 09:37 (Sist oppdatert 25-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1269 Visninger

Vedlagt følger oversikt over hvordan man kan benytte Flexitid i Project Management:

 

  • Merk!
    Modulen for avansert timeregistrering kreves for å beregne arbeidstidsbalansen. Denne er tilgjengelig i Premium-pakken og Enterprise-pakken.
  • Etter du har gjort endringer på overtid, arbeidskontrakt, fraværstyper etc må du rekalkulere timebalansen til personene, eventuelt hele organisasjonen. Dette gjøres fra Innstillinger/ Innstillinger for timeregistrering eller fra brukerinnstillinger dersom det kun gjelder for en enkelt person.

Beskrivelse
Arbeidstimebalanse/ flexitid er forskjellen mellom antall registrerte timer og de daglige timene som er spesifisert på en ansattes arbeidsavtale.

Balansen/ flexitid beregnes daglig og vises under som KPI i timeregistering.

Beregning av saldoen krever konfigurering av innstillinger/ Innstillinger for arbeidstid, inkludert startdato, antall timer per dag og  spesisfisert arbeidsuke. En maksimal balanse kan også angis.

Hvis spesifisert, er ferier, betalt permisjon og overtidssatser vurdert i balansen.

Flextid beregner saldoen bare når en aktiv Arbeidskontrakt er på plass.

 

Ferie
Offentlige høytider for ulike land ligger under Innstillinger/ høytider. Her kan man også legge inn flere bevegelige helligdager.

 

Betalt permisjon
Dager merket i kalenderen med betalt permisjonsaktiviteter telles ikke som arbeidsdager, og registrering av timer forventes ikke. Se mer informasjon om betalt permisjon.

 

Overtidssatser
Overtidssatser legges inn under Innstillinger/ overtid. Dersom man for eksempel skal ha 50% overtid legger man inn 150% under multiplikator.

 

ARBEIDSKONTRAKT
En arbeidskontrakt er obligatorisk for å beregne den ansattes arbeidstidsbalanse/flexitid. Arbeidskontrakter med startdato opprettes automatisk for nye ansatte den datoen de legges inn som bruker.

Gå til Verktøy> Brukeradministrasjon for å se detaljer om de enkelte brukerne.

Kontrakten må spesifisere startdato og forventede daglige timer, og hvis en ansatt ikke har en kontrakt eller kontraktens sluttdato er i fortiden, beregnes ikke arbeidstidsbalansen.

 

ARBEIDSTIDBALANSE/FLEXITID
Når det er satt opp en arbeidskontrakt på den ansatte og de daglige timene er registert vil det beregnes flexitid.

 

Bidragsytere
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"