Mine områder
Hjelp

Tips til fraværsregistrering i forbindelse med Covid-19 viruset

27-03-2020 15:28 (Sist oppdatert 01-04-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1216 Visninger

I forbindelse med Covid-19 viruset er det kommet nye regler om retten til omsorgspenger ved stenging av barnehager og skoler og pemittering. 

Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Dette kan for eksempel være omsetningssvikt, mangel på tilgang til råvarer mm.

 

I forbindelse med Covid-19 vedtok Regjeringen 20. mars å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager, og å oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Les mer på regjeringen.no.

 

Nedenfor finner du fremgangsmåten for hvordan dette kan føres i Visma.net Project Management.

 

Du begynner med å opprette fraværskodene som skal benyttes.

 

Innstillinger | Prosjekt | Aktivitetstyper 

Fyll inn navn på fraværsarten, kode hvis du har integrasjon mot lønn/fraværssystem, sett inn Kategori fravær og velg ikon Privat. 

Permittering skal ikke ha hake for Betalt fravær, mens Syk Barn - Omsorgspenger er betalt fravær, enten om du som arbeidsgiver forskutterer omsorgspengene, eller om de ansatte mottar denne ytelsen direkte fra NAV. 

 

Covid 1.PNG

 

Etter at de nye fraværsartene er opprettet må du logge ut og inn igjen av systemet før de vil være tilgjengelig for registrering under Timer & Utlegg. 

 

Covid 2.PNG

 

Fyll inn navn på fraværet (obligatorisk) og vel fraværstype. Definer om det er fravær hele dagen eller deler av dagen. Ved bruk av hele dagen har du mulighet til å registrere fraværet over flere dager, mens ved deler av dagen må det fylles ut samme informasjon en gang pr dag. 

 

Covid 3.PNG

 

Rapport over fraværet finner du under Rapporter | Timer&Utlegg | Andre timetyper.

 

Covid 4.PNG

 

NB!

Dersom du har integrasjon med Visma Lønn fører dere fravær på internt prosjekt der jobbtyper er knyttet til lønnsarter i Visma Lønn. 

Dere kan da opprette eventuelle jobbtyper med samme kode som lønnsarten i Visma Lønn. 

 

 

 

Her får du en oversiktt over aktuelle linker:

 

https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Fagomrade-Lonn-HR/Coronaviruset-nye-regler-for-permittering...

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

 

https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/permittering-og-omstilling/permittering-og-oppsigelse

 

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/stengte-skoler-og-barnehager-g...

 

 

Bidragsytere
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"