Mijn Communities
Help

CAO Informatie YouServe HRYou

Sorteren op:
CAO 727 Retail-Non Food In aanvulling op het bericht van 02-04-2020 informeren wij u over wijzigingen die per 01-04-2020 zijn doorgevoerd binnen de arbeidsvoorwaarde Overuren. Voor (A) Overuren is in de alternatieve omschrijvingen 25% gewijzigd in 125%. Zowel bij percentage incl. toeslag als bij de toeslag stond 25,00. Bij Overuren 125% percentage incl toeslag staat nu 125,00. Voor (B) Overuren is in de alternatieve omschrijvingen 50% gewijzigd in 150%. Zowel bij percentage incl. toeslag als bij de toeslag stond 50,00. Bij Toeslag 150% percentage incl toeslag staat nu 150,00. Voor (C) Overuren is in de alternatieve omschrijvingen 100% gewijzigd in 200%. Zowel bij percentage incl. toeslag als bij de toeslag stond 100,00. Bij Toeslag 200% percentage incl toeslag staat nu 200,00. Voor (D) Overuren is in de alternatieve omschrijvingen 50% gewijzigd in 150%. Zowel bij percentage incl. toeslag als bij de toeslag stond 50,00. Bij Overuren 150% percentage incl toeslag staat nu 150,00. Voor (E) Overuren is in de alternatieve omschrijvingen 33,33% gewijzigd in 133,33%. Zowel bij percentage incl. toeslag als bij de toeslag stond 33,33. Bij Overuren 133,33% percentage incl toeslag staat nu 133,33. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het historiescherm de wijzigen in de standaardwaarden zien. Indien gewenst kunt u op dit arbeidsvoorwaardenscherm de aanpassingen ongedaan maken. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens en alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf zien én controleren op welk niveau de actieve inrichting is vastgelegd. Als bij het niveau Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO vermeld is, kunt u de wijzigingen van CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. CAO 1612 Kinderopvang voor Kindercentra en gastouderopvang Per 01-01-2020 zijn de percentages in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) gewijzigd: voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages gewijzigd in 10,53 en 12,97. voor pensioensoort 10 AOP zijn de percentages gewijzigd in 0,00 en 0,50. Ook is de inrichting bij de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag uitgebreid. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het historiescherm de wijzigen in de standaardwaarden zien. Indien gewenst kunt u op dit arbeidsvoorwaardenscherm aanpassingen doorvoeren. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf zien, én controleren op welk niveau de actieve inrichting is vastgelegd. Als bij het niveau Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO vermeld is, kunt u de wijzigingen van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de inrichting controleren. Als u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens op het arbeidsvoorwaardenscherm afwijkende percentages heeft vastgelegd, leveren de wijzigingen in de referentietabel bij u geen correcties in de payrollresultaten op. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Publishing Date : 4/6/2020
Volledig artikel weergeven
06-04-2020 15:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 159 Weergaven
CAO 310 Margarine- En Spijsvetindustrie Bij Minimum bedrag (Vak.toesl.) zijn 3 wijzigingen doorgevoerd : Per 01-05-2019 : 1833,17 Per 01-01-2020 : 1838,67 Per 01-05-2020 : 1866,25 Per 01-05-2019 is de volgende inrichting toegevoegd: Betaalperiode (Vak.toesl.) : 05 Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in de historie van het arbeidsvoorwaardescherm de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Indien gewenst kunt u hier zelf wijzigingen doorvoeren. Wanneer u nog een herberekening over ( een deel van ) 2019 wilt laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk, en vragen om een payrollverwerking op te starten per de door u gewenste herberekeningsdatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het huidige jaar 2020. CAO 317 Gehandicaptenzorg Per 01-01-2020 zijn de volgende standaardwaarden gewijzigd : Percentage (Eindejaarsuitk.) : 8,33 Ophogingspercentage overig (AOP) : 8,33 Ophogingspercentage overig (Pens.) : 8,33 Eindafrekening bij uitdienst : Eindejaarsuitk. ) : Ja, deze periode Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in de historie van het arbeidsvoorwaardescherm de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Indien gewenst kunt u hier zelf wijzigingen doorvoeren. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het huidige jaar 2020. CAO 727 Retail-Non Food In de referentietabel Salarisschaal zijn per 01-01-2020 de volgende wijzigingen doorgevoerd : voor Categorie 11, Mode, Juweliers, en Parfumerieën, en Verf en Woninginrichting per 01-01-2020 NIEUW : de maandbedragen voor Categorie 09, Wonen, zijn correcties doorgevoerd in de uurlonen voor de functiejaren 10, 11, 12 en 13 ( in de referentietabel de salaristreden 79, 80, 81 en 82 ) ; deze bedragen waren foutief berekend.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het huidige jaar 2020. CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. Per 01-04-2020 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast) bij pensioensoort 01 Pensioen : er is een regel toegevoegd voor aspirant-deelnemers, met voor de werkgever en de werknemer 0,2 % voor medewerkers vanaf 21 jaar is de eindleeftijd gewijzigd in 68 jaar, peildag en peilmaand zijn gewijzigd in 99 resp. 99, de franchises, de jaarmaxima en de percentages zijn aangepast, en het productkenmerk is verwijderd omdat de gegevens via het PNO Werkgeversportaal moeten worden doorgegeven. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast), met als doelgroep de CAO. Voor deze pensioenregeling hoeft er met ingang van 01-04-2020 geen aanlevering via UPA plaats te vinden. De inrichting voor deze pensioenberekening kunt u per die datum per bedrijf verwijderen via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen. CAO 1574 Geestelijke Gezondheidszorg (Ggz) Per 01-06-2019 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Afrekening bij uitdienst (Vak.toesl.) : Eindafrekening in periode van uitdienst Betaalperiode (Vak.toesl.) : 05 Leeftijdsafhankelijk minimum : Over opgegeven minimum bedrag Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.) : Naar rato werkdagen in dienst Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in de historie van het arbeidsvoorwaardescherm de bij uw bedrijf actieve inrichting zien. Indien gewenst kunt u hier zelf wijzigingen doorvoeren. Wanneer u nog een herberekening over ( een deel van ) 2019 wilt laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk, en vragen om een payrollverwerking op te starten per de door u gewenste herberekeningsdatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het huidige jaar 2020. CAO 1841 Bloembollen, Groothandel in Per 01-01-2020 is het vaststellen van de grondslag gewijzigd bij de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling. Soort grondslag is gewijzigd in 2 Niet in eigen grondslag SV-loon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het huidige jaar 2020. Er kunnen verschillen optreden in de berekening van pensioensoort 01 Pensioen, voor medewerkers in de leeftijd van 21 tot 68 jaar. CAO 1944 Open teelten Per 01-01-2020 is het vaststellen van de grondslag gewijzigd bij de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling. Soort grondslag is gewijzigd in 2 Niet in eigen grondslag SV-loon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het huidige jaar 2020. Er kunnen verschillen optreden in de berekening van pensioensoort 01 Pensioen, voor medewerkers in de leeftijd van 21 tot 68 jaar. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Per 01-05-2019 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in € 1889. Per 01-05-2019 is de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-07-2019 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt : Aanvulling op Uitkeringen > Standaard én Generatiepact > Standaard. Per 01-07-2019 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd : Generatiepact Percentage Werken : 80,00 Generatiepact Percentage Doorbetalen : 90,00 Generatiepact Percentage Pensioenopbouw : 100,00 Kortdurend Zorgverlof doorbet. perc. : 70,00 Doorbetalingsperc. Wachtdagen/uren : 0,00 Per 01-01-2020 is de inrichting voor berekening van vakantietoeslag aangepast volgens de hieronder opgenomen beschrijving. N.B.: Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens graag controleren of hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, òf dat u gebruik maakt van de CAO-inrichting. In het laatste geval is het belangrijk om te bepalen of u deze aanpassing bij uw bedrijf wilt doorvoeren. Betaalperiode (Vak.toesl.) is ongewijzigd 5. De wijzigingen zijn : Eindperiode (Vak.toesl.) is gewijzigd van 12 naar 4, Correctieperiode (Vak.toesl.) is gewijzigd van 12 naar 5, Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) is gewijzigd in: Na opbouwjaar. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in de historie van het arbeidsvoorwaardescherm zien of de aanpassingen ook bij uw bedrijf zijn doorgevoerd. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Wanneer u de oorspronkelijke inrichting wilt blijven hanteren, kunt u op dit arbeidsvoorwaardenscherm per 01-01-2020 de oorspronkelijke inrichting opnieuw vastleggen. Per 27-01-2020, de begindatum van periode 2020-02 voor periodeloners, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Afwijkende grondslag 3 (Toesl.var.) is gewijzigd in 1,04 en Afwijkende grondslag 4 (Toesl.var.) is gewijzigd in 0,43. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in de historie van het arbeidsvoorwaardescherm zien of de aanpassingen ook bij uw bedrijf zijn doorgevoerd. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Wanneer u gebruik maakt van de CAO-inrichting én per maand verloont, is het advies om per 01-01-2020 voor deze afwijkende grondslagen een foutief bedrag vast te leggen, Opslaan, vervolgens per 01-01-2020 de oorspronkelijke bedragen opnieuw te muteren, Opslaan, en tenslotte per 01-02-2020, de begindatum van periode 2020-02 voor maandverloners, de volgende wijzigingen vast te leggen : bij Afwijkende grondslag 3 (Toesl.var.) 1,04 en bij Afwijkende grondslag 4 (Toesl.var.) 0,43. Per 01-05-2020 is arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren , én u kunt zien op welk niveau de inrichting is vastgelegd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de richting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de richting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Wanneer u nog een herberekening over ( een deel van ) 2019 wilt laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk, en vragen om een payrollverwerking op te starten per de door u gewenste herberekeningsdatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het huidige jaar 2020. Publishing Date : 4/3/2020
Volledig artikel weergeven
03-04-2020 13:58
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 160 Weergaven
CAO 730 Technische Groothandel De salariswijzigen per 01-04-2020 zijn doorgevoerd in de salarisschaal. De salaristreden 21 en 22 (voor medewerkers van 21 en 22 jaar) zijn verwijderd per die datum. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. De omschrijving van de salaristreden 30 t/m 38 is gewijzigd van v.a. 23 jaar + in v.a. 21 jaar +. Als u zelf een waardenlijst heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Indien gewenst kunt u via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst aanpassingen doorvoeren voor Element Salaristrede (Salarisschaal). Publishing Date : 3/16/2020
Volledig artikel weergeven
16-03-2020 14:33
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 177 Weergaven
CAO 218 Besloten busvervoer Voor de Onderbrekingstoeslag rijdend personeel zijn per 01-01-2020 en per 01-01-2021 wijzigingen doorgevoerd bij Afwijkende grondslag 1 (Toesl.var.) met alternatieve omschrijving Onderbrek toesl grondsl. Voor de verminderde onderbrekingstoeslag zijn per 01-01-2020 en per 01-01-2021 wijzigingen doorgevoerd bij Afwijkende grondslag 2 (Toesl.var.) met alternatieve omschrijving Onderbrek tsl verm grondsl. Voor de Compensatie rustdag zijn per 01-01-2020 en per 01-01-2021 wijzigingen doorgevoerd bij Bruto vergoeding 1 bedrag met alternatieve omschrijving Intrekken compensatie rustdag dagtarief. Voor Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing is per 01-04-2020 de inrichting verwijderd voor de doorbetaling tegen 80% via Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 3. Ook de alternatieve omschrijvingen van de gegevenselementen voor deze berekening zijn verwijderd. U kunt de inrichting van de diverse standaardwaarden controleren ( via het historiescherm ) - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. De alternatieve omschrijvingen kunt u aanpassen via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen kunt u de bij u actieve inrichting controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. De wijzigingen per 01-01-2020 en per 01-01-2021 in de salarisschaal zijn al eerder doorgevoerd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er als gevolg van de aanpassingen in de standaardwaarden een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. CAO 301 Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening Sociaal Werk Per 01-01-2020 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt : Transitievergoeding > Standaard variant. U kunt de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. CAO 316 Levensmiddelenbedrijf Per 01-04-2019 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Benefitbudget > Benefitbudget res.via werkgever, Generatiepact > Standaard. U kunt de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Per 01-04-2019 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Generatiepact Percentage doorbetalen: 90,00 Generatiepact Percentage Werken: 80,00 U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Per 01-01-2020 zijn de wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal. Per 01-04-2020 zijn de regels voor 22 en 23 jaar, én voor Salarisschaal J verwijderd. Voor deze begindatum is gekozen om te voorkomen dat gedurende een verloning medewerkers door het vervallen van salaristreden plotseling geen salaris meer ontvangen. U heeft nu de gelegenheid om bij medewerkers aanpassingen door te voeren per 01-01-2020. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er als gevolg van de aanpassingen in de salarisschaal een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. CAO 1462 DIBEVO NPMB-VMN Per 01-07-2019 is de volgende standaardwaard toegevoegd: Controleren op wettelijk minimum Vak.toesl.: Controleren en aanvullen. Per 01-07-2019 zijn de standaardwaarden bij Leeftijdsafhankelijk minimum én bij Minimum controle en correctie (Vak.toesl.) verwijderd. Voor het geval u de eenmalige uitkering nog niet heeft verrekend, is de volgende inrichting toegevoegd per 01-07-2019 en verwijderd per 01-02-2020: arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Percentage is toegevoegd aan én verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De volgende standaardwaarden zijn toegevoegd én verwijderd: Peildatum indienst (Eenm.uitk.perc.), Percentage (Eenm.uitk.perc.) en Periode (Eenm.uitk.perc.). U kunt de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. U kunt de inrichting van de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de bij u actieve inrichting controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er als gevolg van de aanpassingen in de standaardwaarden een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. Als u graag wilt dat er een herberekening plaatsvindt met ingang van 01-07-2019 kunt u de Servicedesk vragen om een payrollverwerking met deze herberekeningsdatum in te leggen. CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang Per 01-01-2020 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Fonds Collectieve Belangen (ongeorganiseerd) > Benoemde variant (variabele grondslag). Hiervoor was al inrichting aanwezig in de referentietabel, maar de arbeidsvoorwaarde was nog niet in het standaard arbeidsvoorwaardencluster geselecteerd. U kunt de inrichting bij uw bedrijf controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Publishing Date : 3/12/2020
Volledig artikel weergeven
12-03-2020 18:59
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 159 Weergaven
CAO 190 Drankindustrie en groothandel in dranken Per 01-01-2019 is Minimum bedrag Vak.toeslag gewijzigd in € 1812,36. Per 01-01-2020 is Minimum bedrag Vak.toeslag gewijzigd in € 1857,67. Omdat er een minimum bedrag én referentietabel Leeftijd percentages aanwezig zijn, is per 01-01-2019 Leeftijdsafhankelijk minimum gewijzigd van Niet afhankelijk van leeftijd in Over opgegeven minimum bedrag. Per 01-01-2019 is de inrichting bij Vaste afspraak winstd. gewijzigd van Ja in Nee. In de CAO worden nl. voorwaarden gesteld aan de uitkering, zowel voor de medewerker als voor het bedrijf (een afhankelijkheid van de eventuele winst). Per 01-01-2019 én per 01-01-2020 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Salarisschaal. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam Salarisschaal met als doelgroep de CAO, per de gewenste datum(s). Voor zowel Toeslagen variabel als Overuren is de inrichting per 01-03-2020 gewijzigd van percentages over het maandloon in percentages over het uurloon. Een voorbeeld: 0,58% van het periodeloon is gewijzigd in 100% van het uurloon. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standandaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Ook de alternatieve omschrijvingen zijn gewijzigd. Bij Grondslag 1 uren (Overuren) is per 01-03-2020 Periodebedrag van grondslag gewijzigd in Uurbedrag van grondslag. Voor Toeslagen variabel is Grondslagen var. toeslag 1 gewijzigd van Grondslag var. toeslagen 1 in Grondslag var. toeslagen 2. Grondslag var. toeslagen 1 wordt nl. nog gebruikt voor Toeslag extra reis, een percentage van een periodebedrag. Bij Grondslag var. toeslagen 2 is vastgelegd Uurbedrag van grondslag. Omdat de regeling van BO-toeslag per 01-01-2020 is komen te vervallen, is per 01-03-2020 de inrichting van (A) Toesl. vast verwijderd. Het gaat om zowel de inrichting op het arbeidsvoorwaardenscherm als om alternatieve omschrijvingen. Voor de begindatum 01-03-2020 is gekozen om te voorkomen dat er gedurende de verloning van een periode onverwachte correcties kunnen optreden. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaarden kunt u in de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm de aanpassingen in de standaardwaarden zien. Hier kunt u eventueel de inrichting op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO wijzigen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Het advies in om de inrichting van de arbeidsvoorwaarden Vakantietoeslag en Toeslagen ( variabel ) te controleren. Ook is het advies om via Instellingen > Berekening > Grondslag de inrichting van Toeslagen variabel grondslag 2 te controleren en eventueel aan te passen per 01-03-2020. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens, Grondslagen en Alternatieve omschrijvingen een rapport opvragen waarin u kunt zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. Voor alle aanpassingen geldt: als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting op niveau CAO niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog correcties over 2019 wilt doorvoeren, kunt u de Servicedesk vragen om een payrollverwerking met Herberekeningsdatum 01-01-2019 vast te leggen. CAO 306 Kaaspakhuis, Partikuliere Per 01-01-2020 is voor pensioensoort 01 Pensioen een productkenmerk toegevoegd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Ook is bij 18 Deeltijdfactor franch aftoppen én bij 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen 1 Franchise aftoppen op 1,000000 vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Voor medewerkers met een deeltijdfactor > 1 kunnen er verschillen optreden in de resultaten van de berekening. Ten behoeve van de aanlevering via UPA met ingang van het 2e kwartaal 2020 is het noodzakelijk dat u per bedrijf via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen vastlegt. Via Beheer > Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces vinkt u per de begindatum van periode 2020/04 Periodieke interface UPA aan. CAO 650 Groenten en fruit, Groothandel in - Per 01-01-2020 is voor pensioensoort 01 Pensioen een productkenmerk toegevoegd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Ten behoeve van de aanlevering via UPA met ingang van het 2e kwartaal 2020 is het noodzakelijk dat u per bedrijf via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen vastlegt. Via Beheer > Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces vinkt u per de begindatum van periode 2020/04 Periodieke interface UPA aan. CAO 750 Contractcatering branche Per 01-01-2020 is de inrichting voor pensioensoort 14 Extra Fonds 2 - voor de berekening van Sucon II - verwijderd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Per 01-01-2020 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag Ja vastgelegd. Deze inrichting kunt u op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO op het arbeidsvoorwaardenscherm controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden kunt u deze inrichting op het arbeidsvoorwaardenscherm ook controleren - en eventueel aanpassen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget > Benefitbudget res. via werkgever toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardeclusters. CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf Voor pensioensoort 05 VUT - die op CAO-niveau in verband met het afwijkende ophogingspercentage vakantietoeslag is ingericht voor de pensioenberekening voor 4-wekenverloners - was als standaardwaarde ingericht: Pro rata methode (VUT) = 30 dagen. Deze keuze is echter niet toegestaan voor 4-wekenverloning. Daarom is deze inrichting per 01-01-2020 gewijzigd in: Pro rata methode (VUT) = kalenderdagen. Als u deze pensioensoort gebruikt voor een andere berekening, kunt u deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO op het arbeidsvoorwaardenscherm. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020 plaatsvinden. Voor nieuwe velden in arbeidsvoorwaardenschermen zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd. Als u zelf alternatieve omschrijvingen heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Als u via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting de opties Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen én Validatiewaarden aanvinkt, kunt u de bij uw bedrijf actieve CAO-inrichting zien. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO op het arbeidsvoorwaardenscherm. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Wij verwachten op korte termijn een bijgewerkt CAO-document te publiceren. Hierover zullen wij u informeren via een CAO-bericht. CAO 884 Kantoorvakhandel Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds is het 01-01-2020 het premiepercentage nulgesteld. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Publishing Date : 3/4/2020
Volledig artikel weergeven
04-03-2020 13:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 194 Weergaven
CAO 487 Metalektro Per 01-01-2020 is voor de pensioensoorten 02, 03, 08, 09 en 10 per 01-01-2020 in de referentietabel aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met Minimum vakantietoeslag. Voor de pensioensoorten 01 en 04 was dit al ingericht. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en Alternatieve omschrijvingen een rapport opvragen waarin u kunt zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. Voor medewerkers van 21 jaar en ouder voor wie Minimum bedrag (Vak.toesl). hoger is dan de berekende vakantietoeslag op basis van het loon, én voor wie wordt gerekend met de pensioensoorten 08, 09 en 10 voor Pensioenen benoemd (vaste grondslag), kunnen er verschillen optreden in de berekening voor de WIA-premies.     CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven Per 01-01-2020 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de CAO-uren verwijderd uit de referentietabel. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden een rapport opvragen waarin u kunt zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Als u gebruik maakt van deze inrichting op CAO-niveau, kan er, afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 623 Optiekbedrijven Per 01-01-2020 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 03 Pensioen overbrugging de productkenmerken gewijzigd in U0131-1017 c.q. U0131-1019. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en Alternatieve omschrijvingen een rapport opvragen waarin u kunt zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Als u gebruik maakt van deze inrichting op CAO-niveau, wijzigt u de productkenmerken via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 823 M&T Motorvoertuigen & Tweewielerbedrijf Per 01-01-2020 is voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging, variant 0001, het maximum bedrag voor de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar gewijzigd in 110.111. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en Alternatieve omschrijvingen een rapport opvragen waarin u kunt zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 833 Woondiensten Op verzoek zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor gegevenselementen die u op de arbeidsvoorwaardenschermen vindt van pensioensoort 02 Pensioen aanvullend, die wordt gebruikt voor de inhouding van de premie SPAWW. Ook voor Compensatie var. pensioen bedrag (1) op het scherm van de arbeidsvoorwaarde Compensatie Variabel Pensioen is een alternatieve omschrijving toegevoegd, nl. Compensatie inhouding bedrag SPAWW. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen een rapport opvragen waarin u kunt zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd, kunt u de inrichting op niveau CAO niet zien. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS" Per 01-01-2020 is de volgende inrichting toegevoegd: Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren: 0,00 Per 01-03-2020 zijn uit de salarisschaal de regels voor de leeftijden van 22 en 23 jaar verwijderd; ook uit de waardenlijst zijn de salaristreden 22 en 23 verwijderd.  Voor de begindatum 01-03-2020 is gekozen om te voorkomen dat er gedurende de verloning van een periode onverwachte correcties kunnen optreden. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens en Validatiewaarden een rapport opvragen waarin u kunt zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. Voor alle aanpassingen geldt: als u zelf inrichting heeft toegevoegd, kunt u de inrichting op niveau CAO niet zien. Voor de arbeidsvoorwaarde kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. De salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u de inrichting van Salaristrede (Salarisschaal) controleren en eventueel aanpassen. Indien gewenst kunt u via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Salaris > Salarisschaal de Salaristrede per de gewenste begindatum aanpassen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 1547 Bloemen en planten groothandel Per 01-07-2019 is de volgende inrichting toegevoegd: Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen Methode bij in- en uitdienst (Eindejaarsuitk.): Naar rato werkdagen in dienst Generatiepact Percentage Werken: 80,00 Generatiepact Percentage Doorbetalen: 90,00 Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100,00 Doorbetalingsperc Zorgverlof kort: 70,00 Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort: Nee Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 1: 90,00 Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren: 0,00 Er is een alternatieve omschrijving toegevoegd voor Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 1 → Doorbetalingsperc ziektedagen/uren 90,00. Ook zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor de bijbehorende ziektedagen/uren. Per 01-03-2020 is inrichting verwijderd voor (D) Overuren, waar werd gerekend tegen 300 % , of een toeslag van 200 %. Het gaat om de standaardwaarde, én om de bijbehorende alternatieve omschrijvingen. Per 01-03-2020 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en Alternatieve omschrijvingen een rapport opvragen waarin u kunt zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. Voor alle aanpassingen geldt: als u zelf inrichting heeft toegevoegd, kunt u de inrichting op niveau CAO niet zien. Voor de arbeidsvoorwaarden kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de historie van de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel inrichting toevoegen of aanpassen. Alternatieve omschrijvingen kunt u controleren en eventueel aanpassen via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren en eventueel aanpassen via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. Als u nog correcties met ingang van 01-07-2019 wilt laten doorvoeren, kunt u het Service Center vragen om een payrollverwerking uit te voeren met herberekening vanaf 01-07-2019. Publishing Date : 2/18/2020
Volledig artikel weergeven
18-02-2020 19:49
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 188 Weergaven
CAO 233 Houthandel Naar aanleiding van nieuw ontvangen informatie zijn per 01-01-2020 wijzigingen doorgevoerd in de referentietabel Salarisschaal. De belangrijkste wijziging is : bij maandlonen komt er een Startregel bij. De bedragen van de startregel zijn toegevoegd onder salaristrede 30. De bedragen die eerder onder salaristrede 30 waren vermeld, staan nu onder salaristrede 31. Hierdoor is de laatste regel gewijzigd van salaristrede 37 in salaristrede 38. Voor jeugdlonen wijzigt de tekst bij salaristrede 21 van '21 jaar + toetreder' in: toetreder.  Let op: als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Wellicht zult u salaristrede 38 opnieuw moeten toevoegen via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst > Salaristrede. U kunt de inrichting van de salarisschaal controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. CAO 833 Woondiensten Per 01-01-2020 is in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend - met alternatieve omschrijving: SPAWW inhouding - bij 11 Soort dagen en bij 12 Franchise-factor 4 (Walvis) vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Het gevolg van deze aanpassing is, dat het periodemaximum op dezelfde manier wordt vastgesteld als bij de reguliere berekening van de SPAWW premie, nl. het jaarmaximum ad 57.232 / 12 (uitgaande van maandverloning). Publishing Date : 2/12/2020
Volledig artikel weergeven
12-02-2020 13:27
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 161 Weergaven
CAO 709 Vleeswarenindustrie Voor pensioensoort 01 Pensioen, variant 0001 voor 4-wekenverloning, is het toetsmoment gewijzigd in 6, Begin maand voor 4-wekenverloning. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020. CAO 721 Huisartsenzorg Per 01-03-2019 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Levensloop sparen en Levensloop opname. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Inrichting > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. In de referentietabel Salarisschaal zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: per 01-07-2019 is het minimumloon per die datum vastgelegd in de salarisschaal voor Salarisschaal AA en salaristreden 15 en 16. per 01-01-2020 is het minimumloon per die datum vastgelegd in de salarisschaal voor Salarisschaal AA en salaristreden 15 en 16. per 01-04-2020 zijn de salariswijzigingen per die datum doorgevoerd.  Let op: voor salarisschaal M, de leerlingenschaal, zijn de bedragen voor de salaristreden 10 en 11 - voor I en II - niet aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2020. Als u nog correcties over 2019 wilt doorvoeren, kunt u het Service Center vragen om een payrollverwerking met herberekeningsdatum 01-07-2019 uit te voeren. CAO 2297 M&T Technisch installatiebedrijf Voor pensioensoort 05 VUT - die op CAO-niveau in verband met het afwijkende ophogingspercentage vakantietoeslag is ingericht voor de pensioenberekening voor 4-wekenverloners - was als standaardwaarde ingericht: Pro rata methode (VUT) = 30 dagen. Deze keuze is echter niet toegestaan voor 4-wekenverloning. Daarom is deze inrichting per 01-01-2020 gewijzigd in: Pro rata methode (VUT) = kalenderdagen. Als u deze pensioensoort gebruikt voor een andere berekening, kunt u deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO op het arbeidsvoorwaardenscherm. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2020 plaatsvinden. Omdat er nu nog maar één Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB) is, is de inrichting voor variant 0002 per 01-01-2021 verwijderd. Het advies is om de variant voor Koeltechnisch Onderwijs per 01-01-2021 te deselecteren. Om problemen in de berekening te voorkomen, is per 01-01-2020 op CAO-niveau de variant 0001 O&O technisch installatiebedrijf geselecteerd. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO op het arbeidsvoorwaardenscherm. Wanneer u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Het CAO-document op de Portal is bijgewerkt. Dit document publiceren we tegelijk met dit bericht. Voor nieuwe velden in arbeidsvoorwaardenschermen, zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd. Als u zelf alternatieve omschrijvingen heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Als u via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting de opties Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen én Validatiewaarden aanvinkt, kunt u de bij uw bedrijf actieve CAO-inrichting zien. Publishing Date : 2/10/2020
Volledig artikel weergeven
10-02-2020 16:06
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 159 Weergaven
CAO 26 Vleessector Per 01-11-2019 zijn een 3-tal standaardwaarden gewijzigd: Afwijkende grondslag 2 (Toesl.var) → Afsnijderij grondslag is gewijzigd in 1,13 Afwijkende grondslag 3 (Toesl.var) → Stallen grondslag is gewijzigd in 1,92 Afwijkende grondslag 4 (Toesl.var) → Darmbewerking grondslag is gewijzigd in 3,05 U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens na selectie van de Bedrijf CAO. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de wijzigingen op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Per 01-11-2019 zijn ook wijzigingen doorgevoerd in de salarisschalen. Per 01-01-2020 zijn opnieuw een aantal bedragen aangepast in verband met de wijzigingen in het minimumloon per die datum. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het huidige jaar 2020 plaatsvinden. Als u met ingang van 01-11-2019 herberekeningen wilt uitvoeren, kunt u de Servicedesk vragen om een herberekening uit te voeren vanaf deze datum 01-11-2019. CAO 623 Optiekbedrijven Per 01-01-2020 is bij pensioensoort 04 Pensioen extra het productkenmerk gewijzigd in U0131-1022. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Als u gebruik maakt van deze regeling, controleert u via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen of het juiste productkenmerk hier is vastgelegd. Zo nodig wijzigt u hier het productkenmerk van U0131-1023 in U0131-1022. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden. Als u gebruik maakt van deze regeling vindt u na een salarisberekening met ingang van periode 2020/01 productkenmerk U0131-1022 in de payrollelementen. Als u gebruik maakt van referentietabellen Pensioenen/fondsen eigen regeling (variabel) adviseren wij u om de ingerichte productkenmerken te controleren, en eventueel te wijzigen per 01-01-2020. Productkenmerk U0131-1023 leidt tot afkeuring van de UPA en mag daarom niet meer voorkomen in de referentietabellen. CAO 727 Retail Non-Food Per 01-01-2020 zijn wijzigingen doorgevoerd in de salarisschalen. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Omdat er veel inrichting is verwijderd, én toegevoegd, leest u hieronder welke categorieën er per 01-01-2020 zijn vastgelegd: 00 Mode, Juweliers en Parfumerieëen en Verf en Woninginrichting OUD 02 Virtuele loontabel Tuincentra medewerkers indienst per 31-12-2016 06 Tuincentra Nieuw 07 Mode, Juweliers en Parfumerieëen en Verf en Woninginrichting per 01-07-2018 Nieuw 08 Sport en schoenen Nieuw 09 Wonen Nieuw 10 Mode, Juweliers en Parfumerieëen en Verf en Woninginrichting OVERGANG 11 Mode, Juweliers en Parfumerieëen en Verf en Woninginrichting per 01-07-2019 Nieuw 13 Tuincentra Nieuw na 01-07-2019 14 Tuincentra OVERGANG Als u zelf inrichting heeft vastgelegd via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst > Categorie (Salarisschaal) kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden kunt u controleren welke inrichting op welk niveau bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden. Publishing Date : 2/5/2020
Volledig artikel weergeven
05-02-2020 19:47
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 156 Weergaven
CAO 727 Retail-Non Food Op dit moment wordt gewerkt aan het verwerken van de salariswijzigingen per 01-01-2020. U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Als de salariswijzigingen zijn doorgevoerd, publiceren wij hiervoor een CAO-bericht. CAO 750 Contractcateringbranche Per 01-10-2019 zijn de salarissen voor medewerkers in de institutionele sector in dienst nà 1 juli 1994 (Categorie C) aangepast. De bedragen kunt u controleren via Rapporten > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Per 01-04-2019 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag Controleren en aanvullen vastgelegd. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO > de arbeidsvoorwaarde per de gewenste peildatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. Als u correcties over 2019 wilt uitvoeren, kunt u contact opnemen met het Service Center met de vraag om een herberekening met ingang van 01-10-2019 c.q. 01-04-2019 vast te leggen. Publishing Date : 1/29/2020
Volledig artikel weergeven
29-01-2020 15:43
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 161 Weergaven
CAO 26 Vleessector Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 41 Bouwmaterialen handel Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 118 Bitumineuze En Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 125 Groenten- en fruitverwerkende industrie Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 148 Graanbe- en verwerkende industrie Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal: per 01-01-2020 zijn de bedragen voor jeugdig winkelpersoneel van 20 jaar gewijzigd voor de groepen 1b en 2 ( categorie A, salarisschalen B en C, trede 20 ). om te voorkomen dat er tijdens de verloning van periode 2020-01 opeens bedragen verdwijnen, zijn per 01-02-2020 de bedragen voor jeugdig winkelpersoneel van 21 jaar voor de groepen 1b, 2, 3 en 4 ( categorie A, salarisschalen B, C, D en E, trede 21 ) verwijderd. ook zijn per 01-02-2020 de bedragen voor jeugdig winkelpersoneel van 22 jaar voor groep 1a ( categorie A, salarisschaal A, trede 22 ) verwijderd, en trede 22 is verwijderd uit de Waardenlijst op CAO-niveau. Via Rapporten > Inrichting > Salarisschaal kunt u na selectie van de CAO per de gewenste peildatum de salarisschaal controleren. Als u zelf inrichting voor de Waardenlijst > Salaristrede (Salarisschaal) heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. U kunt de aanwezige inrichting, en het niveau van de inrichting dat voor uw bedrijf geldt, controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 187 Bos en natuur raam cao Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Javastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 0253 Houtverwerkende industrie Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 359 Zoetwarenindustrie Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 463 Binnenscheepvaart Per 01-01-2020 zijn de jaarfranchise en het jaarmaximum gewijzigd in 19.909 en 110.111. Ook zijn peildag en peilmaand gewijzigd in 99 / 99. Pro rata methode (Pens.) is gewijzigd in kalenderdagen. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) na selectie van de CAO, en per de gewenste peildatum. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde in het arbeidsvoorwaardenscherm per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. U kunt de aanwezige inrichting, en het niveau van de inrichting dat voor uw bedrijf geldt, controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 465 Banden- en wielenbranche Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 487 Metalektro Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 496 Particuliere beveiliging Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 549 Aardappelen, groenten en fruit detailhandel Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 623 Optiekbedrijven Voor de pensioenregelingen staan er op de site van het pensioenfonds andere productkenmerken dan elders worden getoond. Wanneer wij wijzigingen gaan doorvoeren in deze productkenmerken, zullen wij u nader informeren. Daarna zult u per bedrijf via Inrichting > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen ook moeten aanpassen. Uiteraard zullen wij een CAO-bericht plaatsen als wij de wijzigingen hebben doorgevoerd. U kunt de aanwezige inrichting van CAO-niveau controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) na selectie van de CAO, en per de gewenste peildatum. CAO 633 Uitzendkrachten Per 01-01-2020 zijn een 4-tal standaardwaarden toegevoegd in de pensioenregelingen: bij VCR (vast)(pensioen) en VCR (vast)(Pens.aanv.) is Ja vastgelegd, bij Extra uren mee in pro rata factor (Pens.) en Extra uren mee in pro rata factor (Pens.aanv.) is Ja vastgelegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarden in het arbeidsvoorwaardenscherm per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. U kunt de aanwezige inrichting, en het niveau van de inrichting dat voor uw bedrijf geldt, controleren via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 709 Vleeswarenindustrie Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 748 Slagersbedrijf Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 1287 Grafimedia Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 1496 Bakkersbedrijf Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 1841 Bloembollen, Groothandel in Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 1869 Glastuinbouw Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 1944 Open teelten Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 1945 Productiegerichte Dierhouderij Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Per 01-01-2020 is bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. Ja vastgelegd. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer geven bij het pensioengevend loon van de pensioensoorten 01 tot en met 10, bij de varianten met variabele grondslag. Bij de fondsen, de pensioensoorten 11 tot en met 16, kan de premie PAWW nog wel een verschil veroorzaken tussen bijvoorbeeld het SV-loon en het pensioengevend loon. Via de releasenotes zullen wij u informeren wanneer dit is opgelost. Via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW kunt u na selectie van de Bedrijf CAO de standaardwaarde per de gewenste peildatum controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over 2020 plaatsvinden. Publishing Date : 1/22/2020
Volledig artikel weergeven
22-01-2020 15:45
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 174 Weergaven
CAO 35 Textielverzorging Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 15.947 en 110.111. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 171.635 ; het percentage is ongewijzigd gebleven. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 43 Architectenbureaus Per 01-02-2020 is SPAWW verzekerd op Ja gezet. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW met als doelgroep de Bedrijf CAO. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Voor medewerkers voor wie de berekening volgens de CAO niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerker > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijf  De salariswijzigingen per 01-01-2020 zijn ingelezen.  Voor de weeksalarissen voor leerlingen met een 32-urige werkweek zijn afrondingsverschillen van € 0,01 of € 0,02 per week opgetreden voor de leeftijden van 15, 16 en 17 jaar, en voor de leeftijden van 19 en 20 jaar. De salarisschalen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 218 Besloten busvervoer De salarisschalen zijn aangepast per 01-01-2020 én per 01-01-2021. De salarisschalen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. Wij vragen u om een request in te leggen als u geen gebruik wilt maken van deze voorlopige bedragen, omdat de salarisschalen nog niet Algemeen Verbindend zijn verklaard. CAO 233 Houthandel De salarisschalen zijn nu ingericht per 01-04-2019, en gewijzigd per 01-01-2020. Daarnaast zijn per 01-04-2019 de volgende bedragen gewijzigd : Vergoeding per km decl 1 : van € 0,34 in € 0,36 Vergoeding per km. : van € 0,34 in € 0,36. Per 01-04-2019 is de volgende inrichting toegevoegd : Doorbetalingsperc zorgverlof kort : 70,00 en Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort : Nee Voor pensioensoort 01 Pensioen is Toetsmoment einde deelname per 01-01-2020 gewijzigd in 2, Einde afrekenperiode. De salarisschalen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. De inrichting van de pensioenregeling kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. De inrichting van de arbeidsvoorwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > met als doelgroep de Bedrijf CAO. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Als u een berekening over 2020 heeft opgestart, wordt er niet automatisch een herberekening over 2019 uitgevoerd. Als u deze herberekening wilt laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk, met de vraag om bij een bedrijf een payrollverwerking met herberekeningsdatum 01-04-2019 uit te voeren. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er wél een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk Minimum bedrag (Vak.toesl.)   is per 01-09-2019 gewijzigd in 2033,04 en per 01-07-2020 in 2099,16. Minimum bedrag (Eenm.uitk. perc.) is per 01-09-2019 gewijzigd in 1213,08 en per 01-07-2020 in 1252,56. Per 01-01-2020 is Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. op Ja gezet. De inrichting van de arbeidsvoorwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > met als doelgroep de Bedrijf CAO. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. De aanpassing voor de berekening van pensioenen met een variabele grondslag in verband met de premie PAWW kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW met als doelgroep de Bedrijf CAO. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer opleveren bij het vaststellen van het pensioengevend loon voor de variabele pensioenen. Als u een berekening over 2020 heeft opgestart, wordt er niet automatisch een herberekening over 2019 uitgevoerd. Als u deze herberekening wilt laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk, met de vraag om bij een bedrijf een payrollverwerking met herberekeningsdatum 01-09-2019 uit te voeren. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er wél een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 306 Kaaspakhuis, Partikuliere Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 18.056 en 38.693. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in - Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 16.474 en 38.693. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 750 Contractcateringbranche  De salariswijzigingen per 01-10-2019 en per 01-02-2020 zijn ingelezen.  Per 01-01-2020 is Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. op Ja gezet. De salarisschalen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. De aanpassing voor de berekening van pensioenen met een variabele grondslag in verband met de premie PAWW kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW met als doelgroep de Bedrijf CAO. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Door deze inrichting zal de premie PAWW geen verschil meer opleveren bij het vaststellen van het pensioengevend loon voor de variabele pensioenen. Als u een berekening over 2020 heeft opgestart, wordt er niet automatisch een herberekening over 2019 uitgevoerd. Als u deze herberekening wilt laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk, met de vraag om bij een bedrijf een payrollverwerking met herberekeningsdatum 01-10-2019 uit te voeren. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er wél een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS" Per 01-01-2019 is de referentietabel Leeftijd percentages gewijzigd in: Leeftijd 021 jaar: 100,00000 ( de inrichting was voor de leeftijd 022 jaar : 100,000000% ). Deze referentietabel verwijst naar het Minimum bedrag (Vak.toeslag). Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren > Standaard variant, Autoselectie is niet aangevinkt. Per 01-02-2020 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Levensloop bijdrage werkgever > Standaard. Per 01-01-2020 is inrichting toegevoegd voor Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing. Het gaat om alternatieve omschrijvingen en standaardwaarden voor Ziektedagen/uren 1 en 2 tegen 100% en 90%. De referentietabel kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Het standaard arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters na selectie van het gewenste arbeidsvoorwaardencluster, per de gewenste peildatum. De inrichting van de arbeidsvoorwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > met als doelgroep de Bedrijf CAO. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. De inrichting van de alternatieve omschrijvingen kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen > met als doelgroep de Bedrijf CAO. Als u zelf inrichting voor de gegevenselementen heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Als u een berekening over 2020 heeft opgestart, wordt er niet automatisch een herberekening over 2019 uitgevoerd. Als u deze herberekening wilt laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk, met de vraag om bij een bedrijf een payrollverwerking met herberekeningsdatum 01-01-2019 uit te voeren. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er wél een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 1165 Recreatie Per 01-02-2020 is zowel SPAWW verzekerd als Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. op Ja gezet. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW met als doelgroep de Bedrijf CAO. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Door de inrichting bij Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. zal de premie PAWW geen verschil meer opleveren bij het vaststellen van het pensioengevend loon voor de variabele pensioenen. Voor medewerkers voor wie de berekening volgens de CAO niet uitgevoerd hoeft te worden, kunt u deze berekening blokkeren via Medewerker > Medewerker > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 15.591 en 67.632. Ook is vastgelegd dat de deeltijdfactor voor de berekening van franchise en maximum wordt afgetopt op 1. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum per 01-01-2019 gewijzigd in 67.632. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Als u een berekening over 2020 heeft opgestart, wordt er niet automatisch een herberekening over 2019 uitgevoerd. Als u deze herberekening wilt laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met de Servicedesk, met de vraag om bij een bedrijf een payrollverwerking met herberekeningsdatum 01-01-2019 vast te leggen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er wél een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 15.947 en 110.111. Voor pensioensoort 08 WIA Hiaat is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232 en is het percentage gewijzigd in 0,42. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 171.635 ; het percentage is ongewijzigd gebleven. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, per de gewenste peildatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een automatische herberekening plaatsvinden over 2020. Publishing Date : 1/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-01-2020 14:21
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 163 Weergaven
CAO 233 Houthandel In de salarisschaal zijn de bedragen per 01-01-2020 gewijzigd. De bestaande inrichting geldt voor medewerkers met 23 dagen roostervrij. Op CAO-niveau is de waardenlijst voor Salarisschaal (Salarisschaal) per 01-04-2019 gewijzigd: de omschrijving bij A tot en met H is gewijzigd in: Functiegr.1 ( tot en met 8 ), 23 dgn.roostervrij de omschrijving bij I tot en met P is toegevoegd voor: Functiegr.1 ( tot en met 8 ), 11 dgn.roostervrij de omschrijving bij Q tot en met X is toegevoegd voor: Functiegr.1 ( tot en met 8 ), 0 dgn.roostervrij. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor deze waardenlijst kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Voor de salarisschalen I tot en met P is inrichting toegevoegd voor Maandsalaris per 01-04-2019 en per 01-01-2020. In week 3 hopen wij verdere inrichting toe te voegen voor de Jeugdlonen met 11 dagen roostervrij, én voor de salarisschalen Q tot en met X, voor medewerkers met 0 dagen roostervrij. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO en per de gewenste peildatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. CAO 359 Zoetwarenindustrie Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2020 de jaarmaxima gewijzigd in 60.207. Ook zijn de percentages gewijzigd in 9,20 en 18,40. De jaarfranchises ad 14.167 zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van de eerdere aanpassingen. Voor de pensioensoorten 02 Pensioen aanvulling en 03 Pensioen overbrugging zijn per 01-01-2020 de jaarfranchises gewijzigd in 60.207. De jaarmaxima ad 110.111 en de percentages zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van de eerdere aanpassingen. Voor pensioensoort 11 Sociaal is het eerder gemuteerde jaarmaximum ad 57.232 correct vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO en per de gewenste peildatum. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden met ingang van 01-01-2020. Publishing Date : 1/13/2020
Volledig artikel weergeven
13-01-2020 14:03
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 180 Weergaven
CAO 26 Vleessector Voor pensioensoort 01 Pensioen is de Pro rata methode (Pens.) per 01-01-2020 gewijzigd in: kalenderdagen. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO, op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens nà selectie van de Bedrijf CAO. CAO 148 Graanbe- en verwerkende industrie Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 14.166 resp. 57.232. Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de percentages. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 187 Bos en natuur raam cao Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 85.848. Het percentage is niet aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 190 Drankindustrie en groothandel in dranken Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2020 gewijzigd in 8,1675 en 14,3325. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 199 Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf, Groothandel in- Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2020 de jaarfranchises en de jaarmaxima zijn gewijzigd in 14.167 resp. 57.232. Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de percentages. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 219 Gezondheidscentra Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling ( 02 Pensioen PMA incl. PP ) zijn per 01-01-2020 de jaarfranchises en de jaarmaxima zijn gewijzigd in 14.167 resp. 110.111, en zijn de percentages gewijzigd in 8,82 en 17,64. Voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging ( 03 Pensioen PMA excl. PP ) zijn per 01-01-2020 de jaarfranchises en de jaarmaxima zijn gewijzigd in 14.167 resp. 110.111, en zijn de percentages gewijzigd in 8,03 en 17,64. Voor pensioensoort 04 Pensioen extra ( 04 Pensioen SPOA ) zijn per 01-01-2020 de jaarfranchises en de jaarmaxima zijn gewijzigd in 14.167 resp. 84.046, en zijn de percentages gewijzigd in 8,9 en 17,8. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland Voor pensioensoort 09 WIA Hiaat extra is het percentage per 01-01-2020 gewijzigd in 0,95. Het jaarmaximum ad € 100.000 is ongewijzigd. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in € 85.848. De percentages zijn ongewijzigd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 279 Gemaksvoedingindustrie Voor pensioensoort 01 Pensioen is de Pro rata methode (Pens.) per 01-01-2020 gewijzigd in: kalenderdagen. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO, op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens nà selectie van de Bedrijf CAO. CAO 427 Tandtechniek Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP zijn de percentages gewijzigd. De wijziging betreft het aantal decimalen; de percentages zijn nu gewijzigd van 6 in 3 decimalen. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in € 57.232. Het percentage is ongewijzigd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd vast c.q. variabel, met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 465 Banden- en wielenbranche Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2020 de volgende wijzigingen doorgevoerd: de eindleeftijd is gewijzigd in 68, de jaarfranchises en de jaarmaxima zijn gewijzigd in 12.865 resp. 110.111, de percentages zijn gewijzigd in 10,6 en 15,90 én er zijn 2080 CAO-uren vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 487 Metalektro Voor de pensioensoorten 08 WIA Hiaat ( WIA-Bodemverzekering ), 09 WIA Hiaat extra ( WGA-Hiaatverzekering ) en 10 AOP ( WGA-Hiaatverzekering aanvullend ) zijn per 01-01-2020 de jaarmaxima gewijzigd in 57.232 ; er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de percentages. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Voor de pensioensoorten 08 WIA Hiaat ( WIA-Bodemverzekering ), 09 WIA Hiaat extra ( WGA-Hiaatverzekering ) en 10 AOP ( WGA-Hiaatverzekering aanvullend ) zijn per 01-01-2020 de jaarmaxima gewijzigd in 57.232 ; er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de percentages. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven Voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 13 Extra fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in € 57.232. De percentages zijn ongewijzigd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 573 Pluimveeverwerkende industrie Voor pensioensoort 01 Pensioen is de Pro rata methode (Pens.) per 01-01-2020 gewijzigd in: kalenderdagen. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO, op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens nà selectie van de Bedrijf CAO. CAO 623 Optiekbedrijven Navraag leert dat het productkenmerk voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging ( inzake de Overgangsregeling ) kan worden gewijzigd van U0131-1019 in U0131-1017. Deze wijziging is per 01-01-2020 doorgevoerd. Het percentage blijft ongewijzigd op 0. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in Voor pensioensoort 08 WIA Hiaat zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232. Als er wijzigingen worden gemeld in de percentages zullen wij hiervoor aanpassingen doorvoeren. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds moet de berekening worden uitgevoerd tussen 22 en 62 jaar. Daarom is de aanwezige regel verwijderd, en is een nieuwe regel toegevoegd met de aangepaste begin- en eindleeftijd, en het gewijzigde jaarmaximum ad 57.232. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd vast en variabel, met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 683 Elektrotechnische detailhandel Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds is per 01-01-2020 Einde deelname gewijzigd in de AOW-leeftijd, en is Toets einde deelname gewijzigd in Begin jaar. U kunt de aanwezige inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 709 Vleeswarenindustrie Voor pensioensoort 01 Pensioen is de Pro rata methode (Pens.) per 01-01-2020 gewijzigd in: kalenderdagen. Omdat er geen inrichting meer aanwezig was voor pensioensoort 06 Vroegpensioen, is per 01-01-2020 de volgende inrichting verwijderd: Ophogingspercentage vakantietoeslag (Vroegp.) = 8. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet zien. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO, op het arbeidsvoorwaardenscherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens nà selectie van de Bedrijf CAO. CAO 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 85.848, het percentage is gewijzigd in 0,56. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 748 Slagersbedrijf Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 14.167 resp. 110.111. De percentages zijn gewijzigd in 8,1 en 12,2. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232 en het percentage is gewijzigd in 2. Via pensioensoort 13 Extra fonds is per 01-07-2019 inrichting toegevoegd voor de berekening van SAS - Collectieve financiering Seniorenreg. De arbeidsvoorwaarde is per deze datum toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Ook is een alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde toegevoegd. Per 01-01-2020 is het percentage gewijzigd in 0,5. Als er een wijziging wordt gemeld in het percentage zullen wij hiervoor een aanpassing doorvoeren. U kunt de inrichting van de referentietabellen controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. De inrichting bij uw bedrijf van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Inrichting > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Als u zelf een alternatieve omschrijving heeft vastgelegd voor pensioensoort 13 Extra fonds zult u de CAO-inrichting niet kunnen zien. Via Inrichting > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. CAO 884 Kantoorvakhandel Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds is het percentage per 01-01-2020 gewijzigd in 0,3. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 924 Reisbranche Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 in 57.232. Als de eindleeftijd en/of het percentage wijzigt, zullen wij hiervoor aanpassingen doorvoeren. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 1165 Recreatie Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 11.312 resp. 57.232. De percentages zijn gewijzigd in 10,9. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232. Als er nog wijzigingen worden gemeld in de percentages zullen wij hiervoor aanpassingen doorvoeren. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. Als op de site van de Stichting PAWW in de Publicatie Voortgang meldingen een begindatum van de berekening wordt vermeld, zullen wij per deze begindatum SPAWW Verzekerd op Ja zetten. U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. Hiervoor zullen wij ook een CAO-bericht publiceren. Voor de situaties die in Staatscourant 2019 nr. 61152 in Bijlage 3 worden beschreven, kunt u de berekening blokkeren via Medewerker > Medewerker > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW. CAO 1193 Tentoonstellingsbedrijven Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in € 57.232. De percentages zijn ongewijzigd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 1644 Textiel grootwinkelbedrijven Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de percentages per 01-01-2020 gewijzigd in 0,05 ten laste van de werknemers en 0,15 ten laste van de werkgever. Op verzoek is daarna het Premiepercentage werknemer nulgesteld, en is bij het Premiepercentage werkgever 0,20 vastgelegd. Wij verzoeken u om contact op te nemen met de Servicedesk Als u toch wilt rekenen met de premiepercentages 0,05 en 0,15 die in Staatscourant Nr. 62876 van 13 december 2019 worden vermeld. Dan zullen wij hiervoor een nieuwe pensioensoort inrichten. U kunt de aanwezige inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. De naam van de CAO en van het arbeidsvoorwaardencluster zijn gewijzigd in : Textiel grootwinkelbedrijven per 01-07-2018 naar CAO 727. CAO 1869 Glastuinbouw Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 85.848, het percentage is gewijzigd in 0,71. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 2451 Dagrecreatie Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 11.312 resp. 57.232. De percentages zijn gewijzigd in 10,9. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232. Als er nog wijzigingen worden gemeld in de percentages zullen wij hiervoor aanpassingen doorvoeren. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 3798 Uitgeverijbedrijf, CAO voor het Per 01-01-2020 is Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. op Ja gezet. Deze mutatie is ook vastgelegd voor een aantal oude CAO’s die zijn overgegaan naar CAO 3798. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. CAO 3855 Zwembaden Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 11.312 resp. 57.232. De percentages zijn gewijzigd in 10,9. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. Publishing Date : 1/13/2020
Volledig artikel weergeven
13-01-2020 13:51
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 186 Weergaven
CAO 20 Goederenvervoer Nederland Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 08 WIA Hiaat zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 12.770 resp. 57.232. Het percentage voor pensioensoort 08 is gewijzigd in 0,8. Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232. In de percentages zijn geen wijzigingen doorgevoerd. U kunt de referentietabellen controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd vast c.q. variabel met als doelgroep de CAO en per de gewenste Peildatum. CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 08 WIA Hiaat zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 12.770 resp. 57.232. Het percentage voor pensioensoort 08 is gewijzigd in 0,8. Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232. In de percentages zijn geen wijzigingen doorgevoerd. U kunt de referentietabellen controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd vast c.q. variabel met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 26 Vleessector Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in resp. 12.985 en 68.807. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232. In de percentages zijn geen wijzigingen doorgevoerd. U kunt de referentietabellen controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd vast c.q. variabel met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 41 Bouwmaterialen handel Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 13.094 resp. 45.613. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum gewijzigd in 85.848. In het percentage is geen wijziging doorgevoerd. U kunt de referentietabellen controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd vast c.q. variabel met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 43 Architectenbureaus Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 14.383 resp. 78.223. In de percentages zijn geen wijzigingen doorgevoerd. U kunt de referentietabel controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 49 Verpleeg- En Verzorgingshuizen En Thuiszorg .... Voor pensioensoort 10 AOP zijn de percentages voor werknemer en werkgever per 01-01-2020 gewijzigd in 0,25. Indien gewenst kunt u deze percentages overschrijven op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO en de arbeidsvoorwaarde op de gegevenselementen Afw. premiepercentage wg en/of Afw. premiepercentage wn. U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 50 Apotheken Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling zijn de jaarfranchises per 01-01-2020 gewijzigd in 14.167. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is het percentage werknemer per 01-01-2020 gewijzigd in 8,03. U kunt de referentietabellen controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 66 Hiswa (Houten en kunststoffen jachtbouw) Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 15.951 resp. 57.232. De percentages zijn gewijzigd in 13,6. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is per 01-01-2020 inrichting toegevoegd. De jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 zijn 57.232 resp. 110.111. De ingerichte percentages zijn 14,65. Bij Ophogingspercentage vakantietoeslag is 8,00 vastgelegd. U kunt de inrichting van deze arbeidsvoorwaarde controleren - en eventueel aanpassen - op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO en de arbeidsvoorwaarde. Via Afw. premiepercentage wg en Afw. premiepercentage wn kunt u de ingerichte percentages overschrijven. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is niet aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. U kunt de referentietabellen controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd vast c.q. variabel met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 157 Zuivelindustrie I Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 16.560 resp. 68.066. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 68.066. U kunt de referentietabellen controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO en de arbeidsvoorwaarde kunt u via Afw. premiepercentage wg en Afw. premiepercentage wn de ingerichte percentages overschrijven. CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijf Bij pensioensoort 01 Pensioen is per 01-01-2020 een regel toegevoegd voor de aspirantenregeling. Ook zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima gewijzigd in 11.312 c.q. 38.644. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling ( Nabestaandenpensioen ) is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 110.111. Ook zijn 1976 CAO-uren vastgelegd, waarbij jaarlijks ( niet periodiek ) wordt afgetopt op dit aantal uren. Hoewel deze functionaliteit nog niet beschikbaar is voor pensioensoort 02, zijn de CAO-uren wel vastgelegd zodat de inrichting volledig is op het moment dat deze berekening wordt toegevoegd. De inrichting voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging is per 01-01-2020 verwijderd, omdat de pensioenberekening op basis van SV-loon moet worden uitgevoerd. Dit betreft de referentietabel, maar ook een standaardwaarde voor Pro rata methode (Pens.ovb.). Als u gebruik maakt van de berekening op basis van een vaste grondslag, kunt u dit jaar gebruik maken van pensioensoort 01, op basis van variabele grondslag. U kunt de referentietabellen controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 218 Besloten busvervoer Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 08 WIA Hiaat zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 12.770 resp. 57.232. Voor pensioensoort 08 is het percentage gewijzigd in 0,8. Ook worden de franchise en het maximum afgetopt op deeltijdfactor 1. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 57.232. In de percentages zijn geen wijzigingen doorgevoerd. U kunt de referentietabellen controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd vast c.q. variabel met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 233 Houthandel Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de percentages per 01-01-2020 gewijzigd in 13,2. Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232. Van 02-01-2020 tot en met 07-01-2020 is bij pensioensoort 12 Opleidingsfonds een variant aanwezig geweest voor een berekening tegen 0,33. Deze variant is weer verwijderd omdat de aanlevering aan het fonds altijd tegen 0,35% moet zijn. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 0253 Houtverwerkende industrie Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 15.951 resp. 57.232. De percentages zijn gewijzigd in 13,6. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is per 01-01-2020 inrichting toegevoegd. De jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 zijn 57.232 resp. 110.111. De ingerichte percentages zijn 14,65. Bij Ophogingspercentage vakantietoeslag is 8,00 vastgelegd. U kunt de inrichting van deze arbeidsvoorwaarde controleren - en eventueel aanpassen - op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO en de arbeidsvoorwaarde. Via Afw. premiepercentage wg en Afw. premiepercentage wn kunt u de ingerichte percentages overschrijven. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is niet aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Voor pensioensoort 08 WIA Hiaat zijn de jaarmaxima gewijzigd in 57.232. Het percentage ten laste van de werkgever is gewijzigd in 0,48. U kunt de referentietabellen controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd vast c.q. variabel met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 279 Gemaksvoedingsindustrie Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima gewijzigd in resp. 12.985 resp. 68.807. In de percentages zijn geen wijzigingen doorgevoerd. U kunt de referentietabel controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 316 Levensmiddelenbedrijf Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 15.261 resp. 57.232. Voor de pensioensoorten 02 Pensioen aanvulling en 03 Pensioen overbrugging zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232 resp. 110.111. Voor de pensioensoorten 06 Vroegpensioen en 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232. Ook zijn voor alle pensioensoorten 2080 CAO-uren vastgelegd, waarbij jaarlijks ( niet periodiek ) wordt afgetopt op dit aantal uren. Op dit moment is deze functionaliteit alleen beschikbaar voor pensioensoort 01 Pensioen. De CAO-uren zijn ook vastgelegd voor de overige pensioenensoorten, zodat de inrichting volledig is op het moment dat de berekening wordt toegevoegd. U kunt de referentietabel controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 359 Zoetwarenindustrie Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 14.167 resp. 59.060. De percentages zijn gewijzigd in 10,2 resp. 20,4. Voor de pensioensoorten 02 Pensioen aanvulling en 03 Pensioen overbrugging zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 59.060 resp. 110.111. De percentages kunt u controleren in het rapport met de referentietabellen. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232. Als er nog wijzigingen bekend worden gemaakt in het jaarmaximum en het percentage, zullen wij hiervoor aanpassingen doorvoeren. U kunt de referentietabel controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 496 Particuliere beveiliging Navraag leert dat voor de variant ten behoeve van de basisregeling G4S geen afwijkende inrichting meer nodig is. Daarom is de variant voor pensioensoort 01 Pensioen verwijderd per 01-01-2020. U kunt de reguliere inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 15.261 resp. 57.232. Voor de pensioensoorten 02 Pensioen aanvulling en 03 Pensioen overbrugging zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232 resp. 110.111. Voor de pensioensoorten 06 Vroegpensioen en 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232. Ook zijn voor alle pensioensoorten 2080 CAO-uren vastgelegd, waarbij jaarlijks ( niet periodiek ) wordt afgetopt op dit aantal uren. Op dit moment is deze functionaliteit alleen beschikbaar voor pensioensoort 01 Pensioen. De CAO-uren zijn ook vastgelegd voor de overige pensioenensoorten, zodat de inrichting volledig is op het moment dat de berekening wordt toegevoegd. U kunt de referentietabel controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 563 Zuivelindustrie, Hoger personeel Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 16.560 resp. 68.066. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 68.066. U kunt de referentietabellen controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO en de arbeidsvoorwaarde kunt u via Afw. premiepercentage wg en Afw. premiepercentage wn de ingerichte percentages overschrijven. CAO 569 Kunststof- , rubber- en lijmindustrie Per 01-01-2020 is inrichting toegevoegd voor pensioensoort 01 Pensioen. De arbeidsvoorwaarde Pensioen > Benoemde variant (vaste grondslag ) is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Bij de arbeidsvoorwaardevariant Pensioen > Eigen regeling (vaste grondslag ) is Autoselectie uitgevinkt. Bij Ophogingspercentage vak.toeslag (Pens.) is 8,00 vastgelegd. U kunt de referentietabel controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. De inrichting van de standaardwaarde kunt u controleren - en eventueel aanpassen - op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO en de arbeidsvoorwaarde. CAO 573 Pluimveeverwerkende industrie Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima gewijzigd in 12.985 resp. 68.807. Voor de pensioensoorten 08 WIA Hiaat en 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 57.232. In de percentages zijn geen wijzigingen doorgevoerd. U kunt de referentietabellen controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd vast c.q. variabel met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 679 Taxivervoer Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 12.770 resp. 57.232. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds zijn de jaarmaxima gewijzigd in 57.232. In de percentages zijn geen wijzigingen doorgevoerd. U kunt de referentietabellen controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd vast c.q. variabel met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 709 Vleeswarenindustrie Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima gewijzigd in 12.985 resp. 68.807. In de percentages zijn geen wijzigingen doorgevoerd. U kunt de referentietabel controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 750 Contractcatering Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 11.312 resp. 38.644. Er zijn 2080 CAO-uren vastgelegd, waarbij jaarlijks ( niet periodiek ) wordt afgetopt op dit aantal uren. Voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 13 Extra fonds zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232. Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de percentages. Voor pensioensoorten 14 Extra fonds 2 is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 85.848 en het percentage is gewijzigd in 0,00. U kunt de referentietabellen controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 759 Schilders-, Afwerkings- En Glaszetbedrijf Per 30-12-2019 is de aanwezige inrichting voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling verwijderd in verband met de beginleeftijd van 16 jaar. Per dezelfde datum is inrichting toegevoegd met een beginleeftijd van 16 jaar. De jaarfranchise en het jaarmaximum zijn 14.818 resp. 52.676. Voor beide pensioensoorten is de Pro rata methode per 30-12-2019 gewijzigd in gemiddelde dagen o.b.v. 262 dagen. U kunt de referentietabellen controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO en de arbeidsvoorwaarde. CAO 819 Bereide verf- en drukinktindustrie Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 16.277 resp. 71.540. De percentages zijn gewijzigd in 13,83 resp. 15,02. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. Omdat moet worden gerekend met het werkelijke aantal uren, is de Pro rata methode voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2020 gewijzigd in gemiddelde dagen o.b.v. 262 dagen. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO en de arbeidsvoorwaarde. De inrichting voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is per 01-01-2020 verwijderd (referentietabel, standaardwaarden en standaard arbeidsvoorwaardencluster ). CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 05 VUT zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348. Voor de pensioensoorten 03 Pensioen overbrugging en 04 Pensioen extra zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348 resp. 110.111. Voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging zijn ook de percentages aangepast. Omdat het nu mogelijk is om bij benoemde pensioensoorten een variant vast te leggen, is bij pensioensoort 03 Pensioen overbrugging een variant toegevoegd voor de berekening van Excedent laag. Omdat nu zowel de berekening van Excedent hoog als Excedent laag via deze pensioensoort kan worden uitgevoerd, is de alternatieve omschrijving voor deze pensioensoort gewijzigd in: Pensioen-excedent 03 822. Voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348. De percentages zijn niet aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 823 M&T Motorvoertuigen- & Tweewielerbedrijf Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 05 VUT zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348. De percentages waren vastgelegd met 2 decimalen; deze zijn nu gewijzigd in 10,2786 resp. 17,7014. Voor de pensioensoorten 03 Pensioen overbrugging en 04 Pensioen extra zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348 resp. 110.111. Voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging zijn ook de percentages aangepast. Omdat het nu mogelijk is om bij benoemde pensioensoorten een variant vast te leggen, is bij pensioensoort 03 Pensioen overbrugging een variant toegevoegd voor de berekening van Excedent laag. Omdat nu zowel de berekening van Excedent hoog als Excedent laag via deze pensioensoort kan worden uitgevoerd, is de alternatieve omschrijving voor deze pensioensoort gewijzigd in: Pensioen-excedent 03. Voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 16 Pensioen extra 4 is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348. De percentages zijn niet aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 05 VUT zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348. Voor de pensioensoorten 03 Pensioen overbrugging en 04 Pensioen extra zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348 resp. 110.111. Voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging zijn ook de percentages aangepast. Omdat het nu mogelijk is om bij benoemde pensioensoorten een variant vast te leggen, is bij pensioensoort 03 Pensioen overbrugging een variant toegevoegd voor de berekening van Excedent laag. Omdat nu zowel de berekening van Excedent hoog als Excedent laag via deze pensioensoort kan worden uitgevoerd, is de alternatieve omschrijving voor deze pensioensoort gewijzigd in: Pensioen-excedent 03. Voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348. De percentages zijn niet aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 826 M&T Isolatiebedrijf Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 05 VUT zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348. Voor de pensioensoorten 03 Pensioen overbrugging en 04 Pensioen extra zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348 resp. 110.111. Voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging zijn ook de percentages aangepast. Omdat het nu mogelijk is om bij benoemde pensioensoorten een variant vast te leggen, is bij pensioensoort 03 Pensioen overbrugging een variant toegevoegd voor de berekening van Excedent laag. Omdat nu zowel de berekening van Excedent hoog als Excedent laag via deze pensioensoort kan worden uitgevoerd, is de alternatieve omschrijving voor deze pensioensoort gewijzigd in: Pensioen-excedent 03. Voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348. De percentages zijn niet aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 833 Woondiensten Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 15.178 resp. 110.111. De percentages zijn gewijzigd in 8,44 resp. 18,56. Voor pensioensoort 07 Vroegpensioen extra is het percentage per 01-01-2020 gewijzigd in 3,7. Voor pensioensoort 08 WIA Hiaat zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 57.420. Voor pensioensoort 09 WIA Hiaat extra zijn de jaarfranchises per 01-01-2020 gewijzigd in 57.420. De percentages zijn gewijzigd in 0,72 resp. 0,38. Voor pensioensoort 13 Extra fonds zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 15.178 resp. 110.111. Het percentage is gewijzigd in 1,1. U kunt de referentietabellen controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 17.632 resp. 110.111. De percentages zijn niet aangepast. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 110.111. De percentages zijn niet aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. Omdat moet worden gerekend met het werkelijke aantal uren, is de Pro rata methode voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling per 01-01-2020 gewijzigd in gemiddelde dagen o.b.v. 262 dagen. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO en de arbeidsvoorwaarde. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS" Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 05 VUT zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348. Voor de pensioensoorten 03 Pensioen overbrugging en 04 Pensioen extra zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348 resp. 110.111. Voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging zijn ook de percentages aangepast. Omdat het nu mogelijk is om bij benoemde pensioensoorten een variant vast te leggen, is bij pensioensoort 03 Pensioen overbrugging een variant toegevoegd voor de berekening van Excedent laag. Omdat nu zowel de berekening van Excedent hoog als Excedent laag via deze pensioensoort kan worden uitgevoerd, is de alternatieve omschrijving voor deze pensioensoort gewijzigd in: Pensioen-excedent 03. Voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 14 Extra fonds 2 is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348. De percentages zijn niet aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 1285 Tankstations en Wasbedrijven Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 05 VUT zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348. Voor de pensioensoorten 03 Pensioen overbrugging en 04 Pensioen extra zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348 resp. 110.111. Voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging zijn ook de percentages aangepast. Omdat het nu mogelijk is om bij benoemde pensioensoorten een variant vast te leggen, is bij pensioensoort 03 Pensioen overbrugging een variant toegevoegd voor de berekening van Excedent laag. Omdat nu zowel de berekening van Excedent hoog als Excedent laag via deze pensioensoort kan worden uitgevoerd, is de alternatieve omschrijving voor deze pensioensoort gewijzigd in: Pensioen-excedent 03. Voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 14 Extra fonds 2 is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348. De percentages zijn niet aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 1287 Grafimedia Voor de pensioensoorten 03 Pensioen overbrugging en 04 Pensioen extra zijn de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 15.508 resp. 57.232. De percentages zijn niet aangepast. Voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 13 Extra fonds, 14 Extra fonds 2 en 15 Extra fonds 3 zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232. De percentages zijn niet aangepast. Voor pensioensoort 08 WIA Hiaat is per 01-01-2020 de eindleeftijd gewijzigd in 68, is het jaarmaximum gewijzigd in 57.232 en is het percentage gewijzigd in 0,45. Voor pensioensoort 09 WIA Hiaat extra is per 01-01-2020 de eindleeftijd gewijzigd in 68 en is het jaarmaximum gewijzigd in 57.232. Het toetsmoment Einde deelname is gewijzigd in 5, Geboortedag ( conform pensioensoort 08 WIA Hiaat). Het percentage is niet aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel), met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. Voor pensioensoort 16 Extra fonds 4 zijn per 01-01-2020 2 standaardwaarden verwijderd: Pro rata methode (Extra Fonds 4) en VCR (vast) (Ext.fds.4). U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO en de arbeidsvoorwaarde. CAO 1291 Nederlandse Horeca Gilde (NHG CAO) Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 11.312 c.q. 38.644. Er zijn 1976 CAO-uren vastgelegd, waarbij jaarlijks ( niet periodiek ) wordt afgetopt op dit aantal uren. U kunt de referentietabel controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 1547 Bloemen en Planten groothandel Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2020 de franchises verwijderd en de jaarmaxima gewijzigd in 57.232. De percentages zijn niet aangepast. Voor pensioensoort 09 WIA Hiaat extra zijn de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232 resp. 414.375. Het percentage is gewijzigd in 1,4. Omdat moet worden gerekend met 2080 uren, is de Pro rata methode voor pensioensoort 09 WIA Hiaat extra per 01-01-2020 gewijzigd in gemiddelde dagen o.b.v. 262 dagen. U kunt deze inrichting van de referentietabel controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. Per 01-01-2020 zijn een aantal standaardwaarden aangepast: Premie omrekenen deeltijd (ANW Hiaat) : Nee Verzekerd bedrag (ANW Hiaat) : 18.073 Vaste afspraak (Eindejaarsuitk.) : Nee omdat de medewerker alleen recht heeft op de eindejaarsuitkering als hij in december indienst is. U kunt de standaardwaarden controleren - en eventueel aanpassen - op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO en de arbeidsvoorwaarde. Alternatieve omschrijvingen 130% overwerk zijn gewijzigd in 126% overwerk; hierdoor zijn de omschrijvingen weer in overeenstemming met de ingerichte percentages. Als u zelf alternatieve omschrijvingen heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Indien gewenst kunt u via Inrichting > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen de inrichting van CAO-niveau overschrijven. CAO 1841 Bloembollen, Groothandel in Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 14.167 resp. 57.232. De percentages zijn gewijzigd in 6,61 en 18,39. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232. Het percentage is gewijzigd in 0,00. Per 01-01-2021 is de inrichting voor deze berekening verwijderd. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 85.848. Het percentage is niet aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. Arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard is per 01-01-2020 verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 1944 Open teelten Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 14.167 resp. 57.232. De percentages zijn gewijzigd in 6,61 en 18,39. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232. Het percentage is gewijzigd in 0,00. Per 01-01-2021 is de inrichting voor deze berekening verwijderd. Voor pensioensoort 09 WIA Hiaat extra is het percentage per 01-01-2020 gewijzigd in 0,95. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 85.848. Het percentage is niet aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 1945 Productiegerichte Dierhouderij Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de franchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 14.167 resp. 57.232. De percentages zijn gewijzigd in 6,61 en 18,39. Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232. Het percentage is gewijzigd in 0,00. Per 01-01-2021 is de inrichting voor deze berekening verwijderd. Voor pensioensoort 08 WIA Hiaat is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232. Het percentage is gewijzigd in niet aangepast. Voor pensioensoort 09 WIA Hiaat extra is het percentage per 01-01-2020 gewijzigd in 0,95. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 85.848. Het percentage is niet aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 2297 M&T Technisch Installatiebedrijf Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 05 VUT zijn de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348. Voor de pensioensoorten 03 Pensioen overbrugging en 04 Pensioen extra zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348 resp. 110.111. Voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging zijn ook de percentages aangepast. Omdat het nu mogelijk is om bij benoemde pensioensoorten een variant vast te leggen, is bij pensioensoort 03 Pensioen overbrugging een variant toegevoegd voor de berekening van Excedent laag. Omdat nu zowel de berekening van Excedent hoog als Excedent laag via deze pensioensoort kan worden uitgevoerd, is de alternatieve omschrijving voor deze pensioensoort gewijzigd in: Pensioen-excedent 03. Voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 78.348. De percentages zijn niet aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 2948 Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg Voor pensioensoort 10 AOP zijn de percentages voor werknemer en werkgever per 01-01-2020 gewijzigd in 0,25. Indien gewenst kunt u deze percentages overschrijven op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > na selectie van de Bedrijf CAO en de arbeidsvoorwaarde op de gegevenselementen Afw. premiepercentage wg en/of Afw. premiepercentage wn. U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. CAO 3798 Uitgeverijbedrijf, CAO voor het Voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling zijn de jaarfranchises en de jaarmaxima per 01-01-2020 gewijzigd in 15.543 resp. 79.585. Voor pensioensoort 01 Pensioen is per 01-01-2020 de Pro rata methode gewijzigd in: gemiddelde dagen o.b.v. 262 dagen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > kunt u na selectie van de Bedrijf CAO deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO.   Voor pensioensoort 06 Vroegpensioen zijn per 01-01-2020 de volgende wijzigingen vastgelegd: de eindleeftijd is 68, het jaarmaximum is 57.232, het toetsmoment voor het einde van de berekening is 5, Geboortedag. Ongewijzigd is dat de berekening 24 maanden voor de AOW-leeftijd stopt ( maar uiterlijk op de leeftijd van 68 jaar ). Voor de pensioensoorten 13 Extra fonds en 14 Extra fonds 2 zijn de percentages gewijzigd per 01-01-2020. Als u zelf geen inrichting heeft vastgelegd voor de varianten bij de pensioensoorten, kunt u via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden de CAO-inrichting bij de diverse pensioensoorten terugvinden bij variant onder de diverse pensioensoorten. De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) met als doelgroep de CAO, per de gewenste Peildatum. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de jaarfranchises per 01-01-2020 gewijzigd in 14.167. Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is het jaarmaximum per 01-01-2020 gewijzigd in 57.232. U kunt de referentietabellen controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd vast en variabel met als doelgroep de CAO, en per de gewenste Peildatum. Publishing Date : 1/9/2020
Volledig artikel weergeven
09-01-2020 14:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 207 Weergaven