Mijn Communities
Help

CAO Informatie YouServe HRYou

Sorteren op:
Deze wijzigingen gaan donderdagmiddag 16 december 2021 in productie. CAO 487 Metalektro Per 01-07-2021 zijn met terugwerkende kracht de salarisschalen gewijzigd. Afhankelijk van het feit of uw organisatie gebruik maakt van deze salarisschalen van de CAO, vindt er een herberekening plaats met ingang van 01-07-2021. Per 01-01-2022 zijn ook alvast de nieuwe salarisschalen aangepast. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de geselecteerde CAO controleren. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Per 01-12-2021 zijn de salarisschalen voor de maand- en uurloners aangepast. De wijziging voor 4-weken bedrijven is ingegaan per 6-12-2021. Afhankelijk van het feit of uw organisatie gebruik maakt van deze salarisschalen van de CAO, vindt er een herberekening plaats met ingang van 01-12-2021 (maandverloning) of 06-12-2021 (vierweken verloning). Per 01-01-2022 zijn bij deze wijziging de minimumlonen al aangepast. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de geselecteerde CAO controleren. Publishing Date : 12/16/2021
Volledig artikel weergeven
16-12-2021 14:50 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 258 Weergaven
CAO 156 Ziekenhuizen Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 12,90. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchises voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 219 Gezondheidscentra Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen Pfzw zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 12,90. Voor de berekening van de pensioensoorten 02 Pensioen PMA incl. PP en 03 Pensioen PMA excl. PP zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchises voor de pensioensoorten 01 Pensioen Pfzw, 02 Pensioen PMA incl. PP, 03 Pensioen PMA excl. PP en 10 AOP Pfzw bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. Als de percentages voor de pensioensoorten 02 Pensioen PMA incl. PP en 03 Pensioen PMA excl. PP bekend zijn, zullen wij ook hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 12,90. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchises voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 306 CAO Kaaspakhuis, Partikuliere Voor de overwerktoeslag is per 01-11-2021 de volgende inrichting toegevoegd, inclusief alternatieve omschrijvingen: (C) Grondslagvariant (Overuren) > Grondslagvariant Overuren 130%: Grondslag 1 uren (C) Percentage incl. toeslag (Overuren) > 130% Overuren Percentage incl. toeslag: 130,00 (C) Percentage toeslag (Overuren) > 130% Overuren Percentage toeslag: 30,00 Grondslag 1 uren (Overuren): Uurloon standaard Grondslag periode (Overuren: Vorige periode Salderen overwerk (Overuren): Nee Uitsplitsen overwerktoeslagen (Overuren: Nee Bijhouden tijd-voor-tijd saldo (Overuren: Ja Daarnaast is de volgende arbeidsvoorwaarde per 01-11-2021 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: BHV Vergoeding: Standaard. Voor Loondoorbetaling ziekte > Uitsplitsing is per 01-11-2021 bij Toepassen maximum dagloon Ja geselecteerd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO, en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO controleren welke inrichting op CAO-niveau is vastgelegd. CAO 317 Gehandicaptenzorg Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 12,90. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchises voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. Als de jaarfranchise en de verdeling van de premie over werkgever en werknemer voor pensioensoort 01 Pensioen bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 427 Tandtechniek Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 8,60 en 17,20. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchises voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 475 Sport, werkgeversorganisatie in de Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 12,90. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchise en de percentages voor variant 0002 in het geval van bescherming bij verlof en werkloosheid voor pensioensoort 01 Pensioen bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. Als de jaarfranchises voor pensioensoort 10 AOP bekend zijn, zullen wij ook hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 721 Huisartsenzorg Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 12,90. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchises voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 1574 Geestelijke Gezondheidszorg (Ggz) Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 12,90. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchises voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 1577 Toneel en Dans Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 10,32 en 15,48. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchises voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Voor pensioensoort 01 Pensioen is de totale premie vastgesteld op 25,80%. Als de jaarfranchise en de verdeling van de premie over werkgever en werknemer voor pensioensoort 01 Pensioen bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. Als de jaarfranchises voor pensioensoort 10 AOP bekend zijn, zullen wij ook hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 2948 Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg Voor de berekening van pensioensoort 01 Pensioen zijn per 01-01-2022 de jaarmaxima gewijzigd in 114.866 en zijn de percentages voor de berekening zonder variant gewijzigd in 12,90. Het afdrachtpercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd 0,50. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchises voor de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. Publishing Date : 11/25/2021
Volledig artikel weergeven
25-11-2021 19:59 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 257 Weergaven
CAO 43 Architectenbureaus Per 01-01-2022 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen de franchises gewijzigd in 15.162 en zijn de maxima gewijzigd in 81.663. De percentages voor medewerkers van 21 jaar en ouder zijn gewijzigd in 11,025 en 13,475. Per 01-01-2022 zijn voor pensioensoort 08 WIA Hiaat de jaarmaxima gewijzigd in 59.706. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel). Voor het Sociaal fonds werkgeverslast is het bedrag van Af te dragen bedrag Soc fonds gewijzigd in 54,00. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO, en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de geselecteerde CAO controleren. CAO 0253 Houtverwerkende industrie Per 01-01-2022 zijn de begindatum en de einddatum voor de berekening van de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling gewijzgd naar de Eerste van de maand van indienstreding c.q. de Eerste van de maand waarop de medewerker de leeftijd van 67 bereikt. Ook is het jaarmaximum voor pensioensoort 01 Pensioen gewijzigd in 59.706. De jaarfranchise voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is gewijzigd in 59.706 en het jaarmaximum is gewijzigd in 114.866. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchise voor pensioensoort 01 bekend is en de percentages voor zowel pensioensoort 01 Pensioen als pensioensoort 02 Pensioen aanvulling bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 306 Kaaspakhuis, Partikuliere Voor de overwerktoeslag is via (C) Overuren) per 01-11-2021 volgende inrichting toegevoegd, inclusief alternatieve omschrijvingen: (C) Grondslagvariant (Overuren): Grondslag 1 uren (C) Percentage incl. toeslag (Overuren): 130,00 (C) Percentage toeslag (Overuren): 30,00 Grondslag periode (Overuren): Vorige periode Salderen overwerk (Overuren): Nee Uitsplitsen overwerktoeslagen (Overuren): Nee Bijhouden tijd-voor-tijd saldo (Overuren): Ja Daarnaast is arbeidsvoorwaarde BHV Vergoeding > Standaard per 01-11-2021 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Voor Loondoorbetaling ziekte > Uitsplitsing is per 01-11-2021 de volgende standaardwaarde toegevoegd: Toepassen maximum dagloon = Ja Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-11-2021 plaatsvinden. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens, de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de geselecteerde CAO controleren. CAO 487 Metalektro Per 01-01-2021 is via pensioensoort 14 Extra fonds 2 inrichting toegevoegd voor de berekening van de premie voor RVU Regeling Vervroegd Uittreden.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u deze inrichting controleren. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Als u de berekening over 2021 wilt laten uitvoeren voor bestaande medewerkers, selecteert u de arbeidsvoorwaarde per 01-01-2021 of de latere datum indienst. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. De alternatieve omschrijving voor de arbeidsvoorwaarde is: RVU Regeling Vervroegd Uittreden 14 487. Voor matrixkolom ExtrFonds2 is RVU wg als alternatieve omschrijving vastgelegd. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u, na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Alternatieve omschrijvingen, de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf alternatieve omschrijvingen heeft vastgelegd voor pensioensoort 14 Extra fonds 2, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de geselecteerde CAO controleren. Als u de berekening via Payroll Business laat uitvoeren, is het ook van belang om de inrichting van de journalisering te controleren en aan te passen. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Per 01-01-2021 is via pensioensoort 14 Extra fonds 2 inrichting toegevoegd voor de berekening van de premie voor RVU Regeling Vervroegd Uittreden.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u deze inrichting controleren. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Als u de berekening over 2021 wilt laten uitvoeren voor bestaande medewerkers, selecteert u de arbeidsvoorwaarde per 01-01-2021 of de latere datum indienst. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. De alternatieve omschrijving voor de arbeidsvoorwaarde is: RVU Regeling Vervroegd Uittreden14 488. Voor matrixkolom ExtrFonds2 is RVU wg als alternatieve omschrijving vastgelegd. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Alternatieve omschrijvingen, de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u zelf alternatieve omschrijvingen heeft vastgelegd voor pensioensoort 14 Extra fonds 2, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de geselecteerde CAO controleren. Als u de berekening via Payroll Business laat uitvoeren, is het ook van belang om de inrichting van de journalisering te controleren, en aan te passen. CAO 679 Taxiververvoer Per 01-01-2022 zijn voor pensioensoort 11 Sociaal fonds de jaarmaxima gewijzigd in 59.706 en zijn de percentages gewijzigd in 0,50 en 0,45. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u deze inrichting controleren. Per 01-07-2022 is de inrichting voor deze berekening verwijderd; de berekening is verwijderd uit de referentietabel, en de arbeidsvoorwaarde is verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 01 Pensioen de productvariant verwijderd. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u deze inrichting controleren. De vraag is om uw inrichting via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen te controleren. Als u hier de productvariant heeft ingericht, verwijdert u deze ook per 01-01-2021. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 3798 Uitgeverijbedrijf, CAO voor het Per 01-12-2021 is arbeidsvoorwaarde Procentuele bruto werkgeversverg. van het SV loon > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij autoselectie niet is aangevinkt. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is: Scholingsbudget. Percentage vergoeding met alternatieve omschrijving Percentage scholingsbudget: 1,00. Toepassen max dagloon SV: Nee Per 01-12-2021 is via Ziektedagen/uren 5 inrichting toegevoegd voor Loondoorbetaling bij ziekte 85% met alternatieve omschrijvingen voor de gegevenselementen Ziektedagen 5, Ziektedagen 5 (dag), Ziekteuren 5 en Ziekteuren 5 (dag). Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 5 > Doorbetalingsperc ziektedagen/uren 85 %: 85,00 Per 01-12-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag Controleren en aanvullend geselecteerd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-12-2021 plaatsvinden. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO, en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de geselecteerde CAO controleren. Publishing Date : 12/15/2021
Volledig artikel weergeven
15-12-2021 16:15 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 282 Weergaven
CAO 0253 Houtverwerkende industrie Per 01-01-2022 zijn de begindatum en de einddatum voor de berekening van de pensioensoorten 01 Pensioen en 02 Pensioen aanvulling gewijzgd naar de Eerste van de maand van indienstreding c.q. de Eerste van de maand waarop de medewerker de leeftijd van 67 bereikt. Ook is het jaarmaximum voor pensioensoort 01 Pensioen gewijzigd in 59.706. De jaarfranchise voor pensioensoort 02 Pensioen aanvulling is ook gewijzigd in 59.706 en het jaarmaximum is gewijzigd in 114.866. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Als de jaarfranchise voor pensioensoort 01 bekend is, en als de percentages voor zowel pensioensoort 01 Pensioen als pensioensoort 02 Pensioen aanvulling bekend zijn, zullen wij hiervoor wijzigingen doorvoeren. CAO 359 Zoetwarenindustrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen in de Participatieschalen per deze datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 405 Kappersbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen die lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Per 01-01-2021 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsvoorwaardencluster: Toeslagen vast > Standaard is verwijderd en vervangen door Toeslagen vast > Uitgebreid, Pensioensoort 04 Pensioen extra is verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Vakantietoeslag > Combinatiemethode is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster omdat deze arbeidsvoorwaardevariant zowel voor de opbouwmethode als voor de peilmethode gebruikt kan worden (afhankelijk van de inrichting van de peilperiode).   Daarnaast zijn een aantal alternatieve omschrijvingen toegevoegd waardoor de CAO-code nu is opgenomen in de naamgeving van de arbeidsvoorwaarde. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de CAO-inrichting overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u de CAO-inrichting controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO, en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen voor medewerkers met een arbeidsbeperking per deze datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt die inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal salarisbedragen per deze datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau: salarisschaal A, salaristreden 20 en 21, categorie 0, en salarisschaal B, salaristrede 21, categorie 0. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 569 Kunststof- , rubber- en lijmindustrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen voor salarisschaal 0 per die datum aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 592 Bloemen en planten detailhandel De salariswijzigingen per 01-01-2022 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. CAO 633 Uitzendkrachten Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen die zijn gebaseerd op het minimumloon per die datum aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 637 Verzekeringsbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen voor groep ML per die datum aangepast aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in - Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal bedragen uit salarisschaal A (voor de leeftijden 18, 19, 20 en 21 jaar) per die datum aangepast. Ook de bedragen uit salarisschaal J ( Participatiewet ) zijn per 01-01-2022 gewijzigd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 679 Taxivervoer Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn voor het niet-rijdend personeel een aantal bedragen per die datum gewijzigd in de salarisschalen B, C, D en E voor de leeftijden van 19 en 20 jaar. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 683 Elektrotechnische detailhandel Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de bedragen aangepast die gelijk zijn aan of lager zijn dan het minimumloon. Ook zijn de lonen voor jeugdigen gewijzigd, die gelijk zijn aan het minimumloon, òf worden berekend op basis van het minimumloon.  Vervolgens zijn de salarisbedragen per 01-04-2022 (opnieuw) ingelezen. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 709 Vleeswarenindustrie  Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de bedragen van de aanloopschaal per die datum aaangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 721 Huisartsenzorg  Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen die lager zijn dan het minimumloon, per die datum aangepast. Ook zijn de bedragen in de leerlingenschaal gewijzigd per 01-01-2022. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 725 Groen, Grond en Infrastructuur (v/h Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen)  Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen die zijn gebaseerd op het minimumloon per die datum aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 727 Retail Non-Food De salariswijzigingen per 01-01-2022 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. CAO 730 Technische groothandel De salariswijzigingen per 01-01-2022 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. CAO 750 Contractcatering branche Per 01-04-2021 is de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Per 01-04-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Maximaal te verg kilometers (enkele reis): 20 Minimum aantal km voor verg (enkele reis): 11 Toepassing minimum aantal km: Boven minimum wordt alleen het meerdere vergoed. Bij (E) Percentage toeslag (Overuren) is de inrichting voor T-v-t- uren op feestdagen verwijderd, omdat in de CAO niet meer over tijd-voor-tijd wordt gesproken. Het gaat om de alternatieve omschrijvingen en om de standaardwaarden. Voor (A) tot en met (E) Overuren zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor Overwerktoeslag en Overwerkvergoeding. Op 17-11-2021 zijn de bedragen voor categorie A schaal A trede 29 per 01-07-2021 en per 01-01-2022 gewijzigd in de per die datum geldende minimumlonen. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-04-2021. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u de CAO-inrichting controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. Hierbij zijn ook de salarisbedragen voor 16 en 17 jaar per 01-07-2021 aangepast: de ingerichte bedragen waren voor de leeftijden van 15 en 16 jaar. Dat is nu gecorrigeerd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 822 M&T Carrossiebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal bedragen per die datum in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast aan het geldende minimumloon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf Ondanks het feit dat in de kerncijfers wordt aangegeven dat men rekent met 38 uren per week, levert de inrichting van de CAO-uren problemen op voor medewerkers voor wie het aantal fulltime-uren <> 38 is.  Daarom is bij de pensioensoorten 01 Pensioen, 03 Pensioen overbrugging > Pensioen-excedent en 04 Pensioen extra > Pensioen-excedent-laag een variant toegevoegd waarbij geen CAO-uren zijn vastgelegd.  Door deze werkwijze wordt voorkomen dat er onverwachte correcties worden vastgesteld voor alle medewerkers voor wie de normuren <> 38 zijn.  Als u gebruik maakt van de benoemde regelingen, en hiervan gebruik wilt maken, kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens per 01-01-2021 of een latere datum op het arbeidsvoorwaardenscherm de variant selecteren. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u na selectie van de CAO de toegevoegde inrichting controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Validatiewaarden de inrichting bij uw bedrijf controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de bedragen in salarisschaal A, voor de salaristreden 16 tot en met 20 én 30 per die datum aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf  Per 01-11-2021 zijn percentages toegevoegd voor (A) tot en met (E) Overuren. Voor (C) Percentage incl. toeslag (Overuren én voor (C) Percentage toeslag (Overuren was dezelfde alternatieve omschrijving vastgelegd, nl. ‘Zaterdaguren perc. incl. toeslag’. De alternatieve omschrijving bij (C) Percentage toeslag (Overuren) is gewijzigd in: Zaterdaguren perc. toeslag. De inrichting van (A) tot en met (E) Overuren is gekoppeld aan Grondslag 1 uren (Overuren) is ongewijzigd: Periodebedrag van grondslag. In de CAO staat o.a. dat toeslagen, bijslagen, onkostenvergoedingen en dergelijke - in het geval van maandsalaris - uiterlijk op de laatste werkdag van de maand ná de maand waarin het salaris is betaald worden vergoed. Bij Grondslag periode (Overuren) is echter Deze periode geselecteerd. Dat is nu niet aangepast. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de CAO-inrichting overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u de CAO-inrichting controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal bedragen per die datum in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast aan het geldende minimumloon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 826 M&T Isolatiebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal bedragen per die datum in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast aan het geldende minimumloon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdheden “SZS” Omdat zowel CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdheden “SZS” als CAO 66 Hiswa (Houten en kunststoffen jachtbouw) per 01-01-2022 is vervallen en is opgenomen in CAO 4202 SZS Hiswa zijn de wijzigingen naar aanleiding van het minimumloon per 01-01-2022 niet doorgevoerd bij CAO 880. Het advies is om uiterlijk per deze datum de inrichting bij uw bedrijf te laten converteren naar CAO 4202 SZS Hiswa. CAO 884 Kantoorvakhandel Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de bedragen die zijn gebaseerd op het minimumloon òf lager zijn dan het minimumloon per die datum aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 924 Reisbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de minimumbedragen voor groep 2 en 3 per die datum aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau.  De salarisbedragen voor de ervaringsjaren 1 en 2 zijn gebaseerd op de minimumbedragen. Daarom zijn ook hiervoor wijzigingen doorgevoerd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 1165 Recreatie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal bedragen per die datum in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen uit salarisschaal A die gelijk zijn aan het minimumloon, in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 1287 Grafimedia Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen die gebaseerd zijn op het minimumloon, in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 1462 DIBEVO NPMB-VMN Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen die zijn gebaseerd op het minimumloon, in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 1496 Bakkersbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen aangepast die lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon.  Ook is per 01-01-2022 weer inrichting toegevoegd voor salarisschaal 1A, in Payroll Business salarisschaal 40. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Validatiewaarden de inrichting van Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal) controleren. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 1629 Detailhandel in Muziekinstrumenten en Bladmuziek, Pianostemmers en Pianotechnic Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen die zijn gebaseerd op het minimumloon, in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 1639 Doe-het-zelfbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen voor salarisschaal A - die zijn gebaseerd op het minimumloon - in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 2297 M&T Technisch Installatiebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal bedragen per die datum in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast aan het geldende minimumloon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 2493 Golfbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de bedragen die zijn gebaseerd op het minimum (jeugd)loon òf die lager zijn dan het minimumloon, per die datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Per 01-07-2021 zijn in de salarisschaal op CAO-niveau een aantal jeugdlonen gewijzigd. De bedragen voor de functiegroepen 2, 3 en 4 (in Payroll Business de salarisschalen B, C en D) waren ten onrechte overgenomen van functiegroep 1, in Payroll Business salarisschaal A. Deze bedragen zijn nu gecorrigeerd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021.  Ten behoeve van de automatische ophoging is salaristrede 30 toegevoegd, met omschrijving Minimum uurloon. Deze inrichting is gelijk aan salaristrede 89. De omschrijving voor salaristrede 89 is gewijzigd van Minimum uurloon in Minimum uurloon tm 31-12-2021.  Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de bedragen die zijn gebaseerd op het minimum (jeugd)loon òf die lager zijn dan het minimumloon, per die datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De inrichting voor salaristrede 89 met omschrijving Minimum uurloon tm 31-12-2021 is verwijderd per 01-01-2022. N.B.: bij de medewerkers voor wie gerekend wordt met het minimum uurloon is het van belang om per 01-07-2021 of later, maar uiterlijk per 01-01-2022, de trede te wijzigen.  In het 2de halfjaar 2021 kunt u aan de omschrijving zien, welke trede u kunt selecteren.  Per 01-01-2022 hebt u slechts één keuzemogelijkheid voor het Minimum uurloon, via salaristrede 30.  Als u zelf inrichting heeft vastgelegd voor Salaristrede (Salarisschaal) kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.  De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting van CAO-niveau zien. CAO 3768 Uitvaartbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 is één salarisbedrag per deze datum aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen aangepast die zijn gebaseerd op het minimumloon òf die lager zijn dan het geldende minimumloon. N.B.: de salarisbedragen uit categorie B zijn inclusief vakantietoeslag. Ten behoeve van een correcte aanlevering van vakantietoeslag aan de loonaangifte is het advies om de bedragen apart te vergoeden: salaris, vakantietoeslag via de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode en een vergoeding voor de vakantiedagen. U kunt de inrichting van de salarisschaal controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 4202 SZS Hiswa Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn per die datum de bedragen aangepast die zijn gebaseerd op het minimumloon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. Let op: zowel CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdheden “SZS” als CAO 66 Hiswa (Houten en kunststoffen jachtbouw) is per 01-01-2022 vervallen.   Publishing Date : 11/24/2021
Volledig artikel weergeven
24-11-2021 16:30 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 295 Weergaven
CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal salarisbedragen per deze datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 306 Kaaspakhuis, Partikuliere Per 01-10-2021 is arbeidsvoorwaarde 30%-regeling > Excl extraterritoriale kosten toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-11-2021 is arbeidsvoorwaardevariant Toeslagen (vast) > Standaard variant vervangen door Toeslagen (vast) > Toeslagen (vast) Uitgebreid, waarbij Autoselectie is aangevinkt.   Per 01-11-2021 is Toeslagen (variabel) > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau hier niet zien. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren. CAO 316 Levensmiddelenbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn een aantal salarisbedragen per deze datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau: salarisschaal A, salaristreden 20 en 21, categorie 0, en salarisschaal B, salaristrede 21, categorie 0. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. CAO 463 Binnenscheepvaart Per 01-10-2021 is arbeidsvoorwaarde 30%-regeling > Excl extraterritoriale kosten toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau hier niet zien. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren. CAO 487 Metalektro Per 01-01-2022 zijn de percentages voor de WIA-premies in de pensioensoorten 08 WIA Hiaat > WIA-bodemverzekering 08 487 en 09 WIA Hiaat extra > WGA-Hiaat verzekering 09 487 aangepast. Als het jaarmaximum voor 2022 bekend is, zal ook dat bedrag worden gewijzigd.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) na selectie van de CAO. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Per 01-01-2022 zijn de percentages voor de WIA-premies in de pensioensoorten 08 WIA Hiaat > WIA-bodemverzekering en 09 WIA Hiaat extra > WGA-Hiaat verzekering aangepast. Als het jaarmaximum voor 2022 bekend is, zal ook dat bedrag worden gewijzigd.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) na selectie van de CAO. CAO 563 Zuivelindustrie Per 01-01-2021 is arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Bedrag (Eenm.uitk. bedrag): 500,00 Bedrag obv deeltijd: Ja Peildatum indienst (Eenm.uitk. bedrag): 2021/07/01 Per 01-01-2022 is deze inrichting weer verwijderd. N.B.: wij kunnen niet ook de datum 2021/01/01 vastleggen, en we kunnen niet naar rato rekenen voor medewerkers die nà 2021/01/01 in dienst zijn getreden.   Per 01-01-2021 is Percentage (Eindejaarsuitk.) gewijzigd in 3,50 en is bij Uitsplitsen werkgeverslasten (Eindejaarsuitk.) Ja geselecteerd. Als gevolg van deze wijziging zijn de percentages bij Ophogingspercentage overig (Pens.) en Ophogingspercentage overig (Pens.aanv.) per 01-01-2021 ook gewijzigd in 3,50. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op de arbeidsvoorwaardenschermen de inrichting van de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau hier niet zien. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth Per 01-01-2022 is arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-01-2022 is bij Bedrag (Eenm.uitk. bedrag) 250,00 vastgelegd, en bij Bedrag obv deeltijd (Eenm.uitk. bedrag) is Ja geselecteerd. Per 01-02-2022 is deze inrichting weer verwijderd. Per 01-07-2021 zijn de de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Toeslagen (variabel) > Standaard variant Toeslagen (vast) > Toeslagen (vast) Uitgebreid en Winstdeling > Combinatie methode. Daarnaast zijn per 01-07-2021 de volgende standaardwaarden toegevoegd: (A) Grondslagvariant (Toesl.vast) met alternatieve omschrijving Grondslagvar. Toeslag textielbrevet: Grondslag vaste toeslag 1 (A) Percentage (Toesl.vast) met alternatieve omschrijving Percentage Toeslag textielbrevet: 100,00 (B) Grondslagvariant (Toesl.vast) met alternatieve omschrijving Grondslagvar. Toeslag chauffeursdiploma: Grondslag vaste toeslag 2 (B) Percentage (Toesl.vast) met alternatieve omschrijving Percentage Toeslag chauffeursdiploma: 100,00 Afwijkende grondslag (Toesl.vast) 1 met alternatieve omschrijving Afw. grondslag Toeslag textielbrevet: 14,00 Afwijkende grondslag (Toesl.vast) 2 met alternatieve omschrijving Afw. grondslag Toeslag chauffeursdiploma: 14,00 Minimum bedrag (Vak.toesl.) is per 01-12-2021 gewijzigd in 1825,00 en per 01-12-2022 gewijzigd in 1871,00. Per 01-07-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toesl. geselecteerd: Controleren en aanvullen Per 01-11-2021 is bij Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.) geselecteerd: Naar rato werkdagen in dienst. De salariswijzigingen per 01-12-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Omdat er geen aparte regel meer is voor de leeftijd van 22 jaar, is Salaristrede 30 vervallen per 01-12-2021. Omdat veel bedragen gelijk zijn aan het minimumloon, zijn de salariswijzigingen per 01-12-2022 niet doorgevoerd. Na de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2022 kunnen die alsnog worden vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau - indien gewenst - overschrijven. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op de arbeidsvoorwaardenschermen de inrichting van de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau hier niet zien. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren. CAO 1944 Open teelten Per 01-10-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden 30%-regeling > Excl extraterritoriale kosten, Aanvulling op Uitkeringen > Standaard en Toeslagen (variabel) > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-09-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toesl. Controleren en aanvullen geselecteerd en per 01-10-2021 is bij Doorbetalingsperc calamiteitenverlof 100,00 vastgelegd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op de arbeidsvoorwaardenschermen de inrichting van de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau hier niet zien. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren. CAO 9999 Geen CAO van toepassing Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-01-2022 zijn de salarisbedragen per deze datum gewijzigd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal na selectie van de CAO. De minimumloonbedragen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon na selectie van doelgroep Nederland - NL. Deze zijn gepubliceerd in Staatscourant Nr. 44177 van 22 oktober 2021. Per 01-10-2021 is arbeidsvoorwaarde 30%-regeling > Excl extraterritoriale kosten toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden  Belaste vergoedingen / inhoudingen > Standaard variant en Onbelaste vergoedingen/inhoudingen > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (Branche, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau hier niet zien. Via Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (klant) kunt u na selectie van de CAO de inrichting op CAO-niveau controleren.   Publishing Date : 11/9/2021
Volledig artikel weergeven
09-11-2021 22:08 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 331 Weergaven
CAO 487 Metalektro Op 6 oktober jl. is via de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode inrichting vastgelegd voor de Eenmalige uitkering per 01-10-2021. Deze inrichting levert problemen op bij een aantal klanten, met betrekking tot het Uitbetalingspercentage én met betrekking tot de datums Reeds in dienst op datum (grat) 01-12-2020, en Nog in dienst op datum (grat) 01-10-2021. Als u gebruik (heeft) gemaakt van deze inrichting en als u ongewenste herberekeningen heeft geconstateerd, kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens per 01-10-2021 of eerder Uitbetalingspercentage (grat) overschrijven. Omdat het niet mogelijk is om de inrichting van beide datums ongedaan te maken, zullen wij aan het eind van de dag de datums verwijderen.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u per 01-10-2021 of eerder op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO bij Reeds in dienst op datum (grat) 01-12-2020 en bij Nog in dienst op datum (grat) 01-10-2021 vastleggen. Per 01-11-2021 kunt u deze inrichting weer verwijderen. Wij bieden u onze excuses aan voor de eventuele overlast. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Op 6 oktober jl. is via de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode inrichting vastgelegd voor de Eenmalige uitkering per 01-10-2021. Deze inrichting levert problemen op bij een aantal klanten, met betrekking tot het Uitbetalingspercentage én met betrekking tot de datums Reeds in dienst op datum (grat) 01-12-2020 en Nog in dienst op datum (grat) 01-10-2021. Als u gebruik (heeft) gemaakt van deze inrichting en als u ongewenste herberekeningen heeft geconstateerd, kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens per 01-10-2021 of eerder Uitbetalingspercentage (grat) overschrijven. Omdat het niet mogelijk is om de inrichting van beide datums ongedaan te maken. zullen wij aan het eind van de dag de datums verwijderen.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u per 01-10-2021 of eerder op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO bij Reeds in dienst op datum (grat) 01-12-2020 en bij Nog in dienst op datum (grat) 01-10-2021 vastleggen. Per 01-11-2021 kunt u deze inrichting weer verwijderen. Wij bieden u onze excuses aan voor de eventuele overlast.   Publishing Date : 10/19/2021
Volledig artikel weergeven
19-10-2021 20:40 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 271 Weergaven
CAO 26 Vleessector Per 01-01-2021 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Belaste vergoedingen / inhoudingen > Standaard variant, Onbelaste vergoedingen/inhoudingen > Standaard variant, en Benefitbudget > Benefitbudgetregeling. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. De werknemer die onverwacht arbeid moet verrichten ten behoeve van dringende werkzaamheden buiten de normale werktijd, verkrijgt per extra opkomst € 1,59 extra en tenminste eenmaal zijn basisuurloon. Helaas bleek het niet mogelijk om voor de vergoeding per extra opkomst bij Berek methode bruto vergoeding 2, 3 en 4 een selectie vast te leggen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: Branche, CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf en/of Bedrijf CAO. CAO 83 Betonproductenindustrie De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde Gratificatie, nl. Eenmalige uitkering september 2021, is op 14 oktober jl. verwijderd. Als u via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de mutatie op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren na het aanvinken van Alternatieve omschrijvingen. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: Branche, CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf en/of Bedrijf CAO. CAO 317 Gehandicaptenzorg De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde Gratificatie, nl. Eenmalige uitkering september 2021, is op 14 oktober jl. verwijderd. Als u via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de mutatie op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren na het aanvinken van Alternatieve omschrijvingen. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: Branche, CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf en/of Bedrijf CAO. CAO 465 Banden- en wielenbranche Per 01-01-2021 is arbeidsvoorwaarde Terugbetaalregeling studie > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Per 01-01-2021 is bij Generatiepact Percentage Doorbetalen vastgelegd: 90,00. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de mutaties op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: Branche, CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf en/of Bedrijf CAO. CAO 721 Huisartsenzorg Per 01-01-2022 is het percentage voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend voor de berekening van de inhouding SPAWW gewijzigd in 0,20. Als het maximum bijdrageloon werknemersverzekeringen voor 2022 bekend is, zullen wij het jaarmaximum in de referentietabel aanpassen. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). CAO 748 Slagersbedrijf Per 01-01-2021 is arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Deze eenmalige uitkering van bruto € 250,00 mag worden vergoed aan de werknemer die op 1 januari 2021 in dienst is en tot 1 oktober 2021 ononderbroken in dienst is gebleven. Er zijn wel een aantal standaardwaarden toegevoegd, maar het is niet mogelijk om zowel 01-01-2021 als 01-10-2021 vast te leggen. Per 01-01-2022 is de inrichting weer verwijderd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de mutaties op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: Branche, CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf en/of Bedrijf CAO. CAO 833 Woondiensten Per 01-01-2022 is het percentage voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend voor de berekening van de inhouding SPAWW gewijzigd in 0,20. Als het maximum bijdrageloon werknemersverzekeringen voor 2022 bekend is, zullen wij het jaarmaximum in de referentietabel aanpassen. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). CAO 2520 Huisarts In Dienst Bij Een Huisarts Hidha Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen Vergoeding per km decl 1: 0,19 Vergoeding per km decl 3: 0,36 Betaalperiode (Eindejaarsuitk.): 11 Percentage (Eindejaarsuitk.): 2,00 Het uitbetalen van 11/12 van de eindejaarsuitkering in november wordt niet door ons ondersteund. Binnen de arbeidsvoorwaarde Eindejaarsuitkering > Opbouw methode is het ook niet mogelijk om het restant van 1/12 van de uitkering in januari te vergoeden. Als u gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde Eindejaarsuitkering vindt de uitbetaling in periode 11 plaats over het hele jaar 2021. In de laatste verloningsperiode van het jaar wordt het bedrag gecorrigeerd dat in periode 11 eventueel teveel of te weinig is verrekend. Ten behoeve van de overwerkvergoeding van 125% is per 01-01-2021 inrichting toegevoegd via (A) Overuren. Er zijn standaardwaarden maar ook alternatieve omschrijvingen vastgelegd. Voor het deelnemen aan de avond-, nacht- en weekenddiensten in de HDS heeft de werknemer per 1 januari 2021 recht op een vergoeding van € 63,06 bruto per uur. Voor deze vergoeding kunt u gebruik maken van (B) (Overige uren tb). Het was helaas niet mogelijk om dit bedrag op CAO-niveau vast te leggen bij (B) Afwijkende grondslag (Overige uren tb), en om Grondslag 1 omr naar fulltime te muteren. Voor de achterwachtdiensten ontvangt de werknemer een vergoeding van € 9,00 bruto per uur. Voor deze vergoeding kunt u gebruik maken van (C) (Overige uren tb). Ook voor deze berekening was het niet mogelijk om dit bedrag op CAO-niveau vast te leggen bij (C) Afwijkende grondslag (Overige uren tb)', en om Grondslag 1 omr naar fulltime te muteren. Ten behoeve van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering ad €18,16 is per 01-01-2021 inrichting toegevoegd via (A) (Toesl. vast), inclusief alternatieve omschrijvingen. Ten behoeve van Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing is per 01-01-2021 inrichting toegevoegd voor Ziektedagen/uren 1 en 2, inclusief alternatieve omschrijvingen. Loondoorbetaling bij ziekte 1 wordt gebruikt voor doorbetaling tegen 100%, en Loondoorbetaling bij ziekte 2 wordt gebruikt voor doorbetaling tegen 70%. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de mutaties op CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de mutaties op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd: Branche, CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf en/of Bedrijf CAO. Publishing Date : 10/18/2021
Volledig artikel weergeven
18-10-2021 22:05 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 233 Weergaven
CAO 52 De Bijenkorf CAO Naar aanleiding van de CAO-lijst Belastingdienst 01-2022 is de naam van CAO Bijenkorf per 01-01-2022 gewijzigd in De Bijenkorf CAO. Ook de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster is per dezelfde datum gewijzigd in De Bijenkorf CAO. De omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster ziet u in ieder geval via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters, via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, en op het mutatieverslag. CAO 118 Bitumineuze En Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Per 01-10-2021 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds het percentage werkgever gewijzigd in 3,33. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 487 Metalektro Per 01-12-2020 is via arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode inrichting toegevoegd voor de Eenmalige uitkering die op 01-10-2021 moest worden uitbetaald. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Per 01-12-2020 zijn ook een aantal standaardwaarden vastgelegd, met o.a. het Percentage. Dit percentage is per 01-07-2021 verwijderd. De overige inrichting is verwijderd per 01-11-2021, met uitzondering van de alternatieve omschrijving, omdat deze inrichting niet peildatumgevoelig is. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardenscherm de inrichting van de standaardwaarden controleren, en aanpassen. U kunt er ook voor kiezen om de arbeidsvoorwaarde per 01-06-2021 bij de medewerkers te selecteren. In dat geval wijzigt u het percentage per 01-06-2021 is 16,10 (= 7 * 2,30). Per 01-07-2021 verwijdert u dit percentage. Uiteraard wijzigt u Uitbetalingspercentage (grat) ook in 16,10. Per 01-11-2021 verwijdert u dit percentage.   Helaas is het niet mogelijk om deze berekening automatisch voor iedere medewerker correct uit te voeren. Als u de inrichting per 01-12-2020 gebruikt, gaat het om de volgende situaties: als de deeltijdfactor is gewijzigd tussen 1 december 2020 en 1 juli 2021  als het salarisbedrag en / of de ploegentoeslag en / of de toeslag voor consignatiediensten is gewijzigd tussen 1 december 2020 en 1 juli 2021  als het maximum basissalaris hoger is dan € 4500,00 fulltime. Als u de door u vastgelegde inrichting per 01-06-2021 gebruikt, zal de berekening niet correct zijn voor medewerkers met een maximum basissalaris hoger dan € 4500,00 fulltime. Als u per 4 weken verloont, controleert en wijzigt u de inrichting via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Helaas is het voor ons niet mogelijk om het feitelijke maandsalaris over juni 2021 vast te stellen. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Per 01-12-2020 is via arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode inrichting toegevoegd voor de Eenmalige uitkering die op 01-10-2021 moest worden uitbetaald. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Per 01-12-2020 zijn ook een aantal standaardwaarden vastgelegd, met o.a. het Percentage. Dit percentage is per 01-07-2021 verwijderd. De overige inrichting is verwijderd per 01-11-2021, met uitzondering van de alternatieve omschrijving, omdat deze inrichting niet peildatumgevoelig is. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardenscherm de inrichting van de standaardwaarden controleren, en aanpassen. U kunt er ook voor kiezen om de arbeidsvoorwaarde per 01-06-2021 bij de medewerkers te selecteren. In dat geval wijzigt u het percentage per 01-06-2021 is 16,10 (= 7 * 2,30). Per 01-07-2021 verwijdert u dit percentage. Uiteraard wijzigt u Uitbetalingspercentage (grat) ook in 16,10. Per 01-11-2021 verwijdert u dit percentage.   Helaas is het niet mogelijk om deze berekening automatisch voor iedere medewerker correct uit te voeren. Als u de inrichting per 01-12-2020 gebruikt, gaat het om de volgende situaties: als de deeltijdfactor is gewijzigd tussen 1 december 2020 en 1 juli 2021  als het salarisbedrag en / of de ploegentoeslag en / of de toeslag voor consignatiediensten is gewijzigd tussen 1 december 2020 en 1 juli 2021  als het maximum basissalaris hoger is dan € 4500,00 fulltime. Als u de door u vastgelegde inrichting per 01-06-2021 gebruikt, zal de berekening niet correct zijn voor medewerkers met een maximum basissalaris hoger dan € 4500,00 fulltime. Als u per 4 weken verloont, controleert en wijzigt u de inrichting via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Helaas is het voor ons niet mogelijk om het feitelijke maandsalaris over juni 2021 vast te stellen. CAO 725 Groen, Grond en Infrastructuur Naar aanleiding van de CAOlijst Belastingdienst 01-2022 is de naam van CAO Landbouwwerktuigen expoiterende ondernemingen per 01-01-2022 gewijzigd in Groen, Grond en Infrastructuur. Ook de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster is per dezelfde datum gewijzigd in Groen, Grond en Instrastructuur. De omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster ziet u in ieder geval via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters, via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, en op het mutatieverslag. CAO 730 Technische groothandel Per 01-10-2021 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Kopen, verkopen, verrekenen dagen/Uren > Standaard variant. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Per 01-10-2021 is bij Doorbetalingsperc zorgverlof lang: 0,00 vastgelegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardenscherm deze inrichting controleren, en eventueel aanpassen. CAO 880 Zeilmak., Scheepsben.hndl "SZS" per 01-01-2022 naar 4202 SZS Hiswa Naar aanleiding van de CAOlijst Belastingdienst 01-2022 is de einddatum van de CAO per 01-01-2022 opgenomen in de naam van de CAO, evenals de omschrijving van CAO 4202 waarin de CAO’s 66 HISWA (houten en kunststoffen jachtbouw) en 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS" zijn samengevoegd. Deze wijzigingen zijn per 01-01-2022 ook doorgevoerd in de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster. De omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster ziet u in ieder geval via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters, via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, en op het mutatieverslag. De inrichting van CAO 880 Zeilmak., Scheepsben.hndl "SZS" zal niet meer worden geactualiseerd. Het advies is daarom op de inrichting per 01-01-2022 over te zetten naar de nieuwe CAO 4202 SZS Hiswa. N.B.: deze CAO code zal per 01-01-2022 NIET meer mogen worden aangeleverd aan de Belastingdienst. CAO 1287 Grafimedia Per 01-01-2022 zijn de volgende wijzigingen vastgelegd voor Pensioenen/fondsen benoemd (vast): voor pensioensoort 13 ASF/Opleidingsfonds / variant ASF Opleiding Zeeg/Sign is het percentage werkgever gewijzigd in 0,00. voor pensioensoort 16 ASF/RVU zijn productkenmerk S0557-5001 en productvariant RVU vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer via UPA - koppeling pensioenregelingen voegt u per 01-01-2022 per bedrijf inrichting toe ten behoeve van de aanlevering via UPA. CAO 1989 DNB CAO Naar aanleiding van de CAOlijst Belastingdienst 01-2022 is de naam van de CAO De Nederlandsche Bank NV per 01-01-2022 gewijzigd in DNB CAO. Ook de omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster is per dezelfde datum gewijzigd in DNB CAO. De omschrijving van het arbeidsvoorwaardencluster ziet u in ieder geval via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters, via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden, en op het mutatieverslag. CAO 4202 SZS Hiswa Naar aanleiding van de CAOlijst Belastingdienst 01-2022 is per 01-10-2021 inrichting toegevoegd voor deze CAO waarin de CAO’s 66 HISWA (houten en kunststoffen jachtbouw) en 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS" zijn samengevoegd. De inrichting van CAO 880 Zeilmak., Scheepsben.hndl "SZS" is overgenomen in deze CAO, met 1 uitzondering: de inrichting van pensioensoort 04 Pensioen-excedent-laag PMT is niet toegevoegd aan de nieuwe CAO. De reden hiervoor is, dat in pensioensoort 03 Pensioen-excedent-PMT zowel Pensioen excedent hoog als Pensioen excedent laag zijn opgenomen.   Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u bij pensioensoort 03 Pensioen-excedent PMT bij Pensioen overbrugging variant kiezen voor Opbouw laag. De inrichting van de referentietabellen kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel: Leeftijd percentages (ten behoeve van de berekening van het minimum bedrag voor vakantiegeld) Pensioenen/fondsen benoemd (vast) Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd) ten behoeve van de berekening op basis van Berekeningmethode (WIA Hiaat) en Salarisschaal. Voor alle rapporten kiest u bij de doelgroep voor de CAO. Als deze CAO is gekoppeld aan uw bedrijf, kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren via Rapporten > Overzicht bedrijfsinrichting. U kiest dan wel voor de Bedrijf CAO die is gekoppeld aan CAO 4202. De inrichting van deze CAO kunt u al laten vastleggen en gebruiken per 01-10-2021, waarbij het wel van belang is, dat CAO code 4202 gedurende 2021 nog NIET mag worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Publishing Date : 10/7/2021
Volledig artikel weergeven
07-10-2021 19:00 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 268 Weergaven
  Deze wijzigingen gaan in productie op donderdag 6 januari 2022 aan het eind van de dag. CAO 41 Handel in bouwmaterialen (Hibin) Met ingang van 1-1-2022 zijn de salarisschalen voor jeugdige medewerkers aangepast van vier treden naar twee treden. De treden 17 t/m 20 zijn vervallen. Hiervoor zijn de volgende salaristreden in de plaats gekomen: salaristrede 10 (Jeugdschaal A) salaristrede 11 (Jeugdschaal B) Actie Als u medewerkers heeft ingeschaald in de leeftijdsgroepen 17 t/m 20, moet u per 1 januari 2022 de trede aanpassen naar de trede voor jeugdschaal A of B. Pensioenaanpassingen 2022 Voor de volgende CAO’s passen we per 1-1-2022 de referentietabellen aan: 26 Vleessector 148 Graanbe- en verwerkende industrie 253 Houtverwerkende industrie 316 Levensmiddelbedrijf 463 Binnenscheepvaart 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL 709 Vleeswarenindustrie 748 Slagersbedrijf 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS" 1287 Grafimedia Actie Er is geen actie nodig.
Volledig artikel weergeven
30-12-2021 18:46 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 301 Weergaven
CAO 10 Bouw en Infra Per 01-09-2021 is bij Doorbetalingsperc calamiteitenverlof  100,00 vastgelegd. Per 01-09-2021 is de inrichting bij Minimum controle en correctie verwijderd, omdat er geen Minimum bedrag (Vak.toesl.) is vastgelegd. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In het historiescherm van de arbeidsvoorwaarde kunt u de wijzigingen in de standaardwaarden zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Per 01-09-2021 is de arbeidsvoorwaardevariant 00 Salaris > Salarisschaal toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 316 Levensmiddelenbedrijf Per 01-07-2021 zijn er een 3-tal bedragen aangepast voor zowel maandverloning als voor 4-wekenverloning. Het gaat om de bedragen die eerder zijn aangepast naar het per die datum geldende minimumloon.  Navraag leert dat 1 bedrag voor 20/0 en 2 bedragen voor 21/0 net iets hoger zijn vastgesteld dan het minimumloon. Deze wijzigingen zijn nu doorgevoerd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Bedrijf > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de salarisschaal op CAO-niveau controleren. CAO 405 Kappersbedrijf De salarisschalen op de site van de werkgevers weken soms - minimaal - af van de inrichting naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon.   Naar aanleiding van deze informatie zijn een aantal bedragen in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast, rekening houdend met het per 01-07-2021 geldende minimumloon.  Een voorbeeld van de wijzigingen betreft het uurloon voor medewerkers van 14 jaar. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Bedrijf > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de salarisschaal op CAO-niveau controleren. CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL Per 01-07-2021 zijn er drie bedragen aangepast voor zowel maandverloning als voor 4-wekenverloning. Het gaat om de bedragen die eerder zijn aangepast naar het per die datum geldende minimumloon.  Navraag leert dat 1 bedrag voor 20/0 en 2 bedragen voor 21/0 net iets hoger zijn vastgesteld dan het minimumloon. Deze wijzigingen zijn nu doorgevoerd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Bedrijf > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de salarisschaal op CAO-niveau controleren. CAO 709 Vleeswarenindustrie Per 01-07-2021 zijn een aantal salarisbedragen uit de aanloopschaal aangepast. Er blijken kleine veschillen te zijn tussen de door ons berekende bedragen, en de gepubliceerde bedragen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Bedrijf > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de salarisschaal op CAO-niveau controleren. Per 01-09-2021 is Eindperiode (Vak.toesl.) gewijzigd van 05 in 04. Per 01-09-2021 is bij Correctieperiode (Vak.toesl.) 05 vastgelegd. Per 01-09-2021 is bij Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) In opbouwjaar gewijzigd in Na opbouwjaar. Percentage (Eindejaarsuitk.) met alternatieve omschrijving Percentage Jaaruitkering is per 01-02-2021 gewijzigd van 2,75 in 3,00. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2021. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Het dringende verzoek is om in ieder geval de inrichting van Vakantietoeslag te controleren. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting wordt er in periode 05 van 2022 uitbetaald over 12 maanden in plaats van over 11 maanden. Als u dat niet wilt, kunt u de oorspronkelijke inrichting opnieuw vastleggen. De wijzigingen in de standaardwaarden kunt u zien in het historiescherm van de arbeidsvoorwaarde. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 924 Reisbranche Per 01-07-2021 zijn de bedragen voor het minimum bij groep 2 en groep 3 gewijzigd in het per die datum geldende minimumloon (voor zowel maandloon, 4-wekenloon als uurloon).  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Bedrijf > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de salarisschaal op CAO-niveau controleren. Per 01-09-2021 is de inrichting voor (D) Overuren voor Bijzondere uren 115% verwijderd, evenals de inrichting voor (F) Overuren voor Bijzondere uren 200%. De standaardwaarden zijn verwijderd, evenals de alternatieve omschrijvingen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de alternatieve omschrijvingen van de gegevenselementen opnieuw vastleggen. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In het historiescherm van de arbeidsvoorwaarde kunt u de wijzigingen in de standaardwaarden zien. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 1287 Grafimedia Voor medewerkers die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet is per 01-07-2021 inrichting toegevoegd in de salarisschaal op CAO-niveau, onder Salarisschaal Z, salaristreden 15 tot en met 21. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Bedrijf > Salarisschaal met als doelgroep de CAO kunt u de salarisschaal op CAO-niveau controleren. Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u op niveau Klant of Bedrijf voor de Salarisschaal en/of de Salaristrede de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Per 01-09-2021 is de volgende inrichting toegevoegd, inclusief de alternatieve omschrijvingen van de gegevenselementen: Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 1: 100,00 Toepassen maximum dagloon: Ja U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de alternatieve omschrijvingen van CAO-niveau overschrijven. Ook hier geldt: als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de alternatieve omschrijvingen van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 1944 Open teelten Per 01-09-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag geselecteerd: Controleren en aanvullen. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 3798 Uitgeverijbedrijf Voor de bedrijven die per 01-01-2022 overgaan van CAO 1287 Grafimedia naar CAO 3798 Uitgeverijbedrijf is per 01-09-2021 inrichting toegevoegd bij de pensioensoorten 03 Pensioen overbrugging en 04 Pensioen extra, conform de inrichting bij CAO 1287 Grafimedia.  De uitbreiding betreft de inrichting in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast), het arbeidsvoorwaardencluster, de alternatieve omschrijvingen van de arbeidsvoorwaarden, de waardenlijsten bij Pensioen excedent variant en Pensioen extra variant, en de standaardwaarden. De productkenmerken en productvarianten zijn gelijk gebleven. Rond de jaarwisseling zullen wij controleren, of deze nog gewijzigd moeten worden. Als duidelijk is, welke productkenmerken en productvarianten voor 2022 gebruikt moeten worden, kunt u per 01-01-2022 per bedrijf inrichting toevoegen via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen. Per 01-09-2021 is bij VCR (vast) (Pens.aanv.) Ja geselecteerd. Als u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de mutatie van CAO-niveau niet zien. U kunt deze inrichting controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarden van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO kunt u de inrichting op CAO-niveau controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u op niveau Klant of Bedrijf voor de arbeidsvoorwaarden 03 Pensioen Grafimedia en/of 04 Aanv partnerpensioen Grafimedia de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u op niveau Klant of Bedrijf voor Pensioen overbrugging variant en/of Pensioen extra variant de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Publishing Date : 9/20/2021
Volledig artikel weergeven
20-09-2021 15:44
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 219 Weergaven
CAO 41 Bouwmaterialen, handel in De gewijzigde maandsalarissen per 01-07-2021 zijn op 20-07-2021 ingelezen. De wijzigingen in het periodeloon, het weekloon en het uurloon per 01-07-2021 zijn nu ook doorgevoerd.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Per 01-01-2021 de arbeidsvoorwaarde Generatiepact > Standaard toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100,00 Generatiepact Percentage Werken: 80,00 Per 01-09-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag Controleren en aanvullen geselecteerd. Per 01-09-2021 is bij Doorbetalingsperc zorgverlof lang 0,00 vastgelegd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 43 Architectenbureaus Per 01-06-2021 is Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) gewijzigd van In opbouwjaar in: Na opbouwjaar. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting heeft u deze wijziging waarschijnlijk al eerder vastgelegd. Als u zelf mutaties heeft doorgevoerd in het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 157 Zuivelindustrie I Per 01-06-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Jaar betaalperiode (Vak.toesl.): In opbouwjaar Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 243 Hoveniersbedrijf in Nederland De salariswijzigingen per 01-09-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. De gepubliceerde bedragen voor vakantiewerkers zijn voor weekloners soms € 0,05 lager dan het voor de leeftijd geldende minimumloon. In dat geval is het minimumloon gehanteerd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 306 Kaaspakhuis, Partikuliere Naar aanleiding van een aanpassing in het CAO-boekje, is per 01-07-2021 Peildatum indienst (Eenm.uitk. bedrag) gewijzigd in: 2021/07/01. De inrichting van deze berekening is verwijderd per 01-09-2022. Per 01-05-2021 toegevoegd: Afrekening bij uitdienst (Vak.toesl.): Eindafrekening in periode van uitdienst. Eindperiode (Vak.toesl.): 04 Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst Uitsplitsen werkgeverslasten (Vak.toesl.): Ja Per 01-01-2021 toegevoegd: Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren: 0,00  Per 01-01-2021 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt: Sociaal fonds werkgeverslast > Standaard variant. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is: Fonds Kollektieve Belangen. Af te dragen bedrag Soc fonds: 25,00. Er staat geen peildatum vermeld. Het is niet mogelijk om vast te leggen dat de berekening naar rato deeltijd moet plaatsvinden. Voor deeltijders kunt u via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden het Af te dragen bedrag Soc fonds aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de omschrijving van de arbeidsvoorwaarde van CAO-niveau overschrijven. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Als u gebruik maakt van de berekening voor Fonds Kollektieve Belangen, vult u de inrichting op het arbeidsvoorwaardenscherm aan. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 317 Gehandicaptenzorg Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is: Eenmalige uitkering september 2021. Per 01-01-2021 zijn standaardwaarden vastgelegd tegen behoeve van de berekening. De inrichting is per 01-10-2021 verwijderd, met uitzondering van de alternatieve omschrijving, omdat alternatieve omschrijvingen niet peildatum gevoelig zijn. Per 01-01-2021 is bij Uitsplitsen werkgeverslasten (Vak.toesl.): Ja vastgelegd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Het advies is om de inrichting ten behoeve van de Eenmalige uitkering september 2021 te controleren, en eventueel aan te passen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de waarden op CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de omschrijving van de arbeidsvoorwaarde op CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 359 Zoetwarenindustrie De salariswijzigingen per 01-08-2021 en per 01-01-2022 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-08-2021.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 487 Metalektro Per 01-01-2021 zijn de percentages voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds ten behoeve van de heffing voor Arbeidsmarkt en Opleidingen gewijzigd in 0,08 en 0,39. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Het percentage voor pensioensoort 13 Extra fonds ten behoeve van de heffing voor Secretariaatskosten is ongewijzigd gebleven op 0,03. Toch zullen hiervoor vanaf 01-07-2021 verschillen optreden, omdat het percentage per die datum was nulgesteld.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u deze inrichting controleren. Ten behoeve van de aanlevering aan UPA voor 2022 is per 01-01-2022 inrichting toegevoegd in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen (benoemd) vast. Hieronder volgt een overzicht van de inrichting. Voor pensioensoort 01 Pensioen: de berekening zònder variant is bestemd voor PME basis exclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0001 is bestemd voor PME basis inclusief variabele bestanddelen. Op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO kunt u de variant selecteren in het arbeidsvoorwaardenscherm.  Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend voor de berekening van het aanvullend reglement excedent: de berekening zònder variant is bestemd voor Excedent laag exclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0001 is bestemd voor Excedent hoog exclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0002 is bestemd voor Excedent laag inclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0003 is bestemd voor Excedent hoog inclusief variabele bestanddelen Voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging voor de berekening van het aanvullend reglement excedent hoog: de berekening zònder variant is bestemd voor Excedent hoog exclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0001 is bestemd voor Excedent hoog inclusief variabele bestanddelen. Omdat het toetsmoment voor de leeftijdstaffel de leeftijd op 31-12 van het betreffende jaar is, is per 01-01-2022 bij de pensioensoorten 02 Pensioen aanvullend en 03 Pensioen overbrugging bij 03 Toets begin deelname en bij 23 toets einde deelname de inrichting gewijzigd in 1, Einde jaar. In de laatste regel van een berekening is 23 toets einde deelname ongewijzigd gebleven, in verband met het einde van de berekening op de AOW-leeftijd.    Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u per de gewenste peildatum de inrichting van de varianten, de productkenmerken en productvarianten controleren. Deze informatie is de basis voor uw inrichting van de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen, die u op bedrijfsniveau vastlegt via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Validatiewaarden de inrichting van de waardenlijsten bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Per 01-01-2021 zijn de percentages voor de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds ten behoeve van de heffing voor Arbeidsmarkt en Opleidingen gewijzigd in 0,08 en 0,39. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Het percentage voor pensioensoort 13 Extra fonds ten behoeve van de heffing voor Secretariaatskosten is ongewijzigd gebleven op 0,03. Toch zullen hiervoor vanaf 01-07-2021 verschillen optreden, omdat het percentage per die datum was nulgesteld.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) kunt u deze inrichting controleren. Ten behoeve van de aanlevering aan UPA voor 2022 is per 01-01-2022 inrichting toegevoegd in de referentietabel voor Pensioenen/fondsen (benoemd) vast. Hieronder volgt een overzicht van de inrichting. Voor pensioensoort 01 Pensioen: de berekening zònder variant is bestemd voor PME basis inclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0001 is bestemd voor PME basis exclusief variabele bestanddelen. Op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO kunt u de variant selecteren in het arbeidsvoorwaardenscherm.  Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend voor de berekening van het aanvullend reglement excedent: de berekening zònder variant is bestemd voor Excedent laag inclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0001 is bestemd voor Excedent hoog inclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0002 is bestemd voor Excedent laag exclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0003 is bestemd voor Excedent hoog exclusief variabele bestanddelen Voor pensioensoort 03 Pensioen overbrugging voor de berekening van het aanvullend reglement excedent hoog: de berekening zònder variant is bestemd voor Excedent hoog inclusief variabele bestanddelen de berekening met variant 0001 is bestemd voor Excedent hoog exclusief variabele bestanddelen. Omdat het toetsmoment voor de leeftijdstaffel de leeftijd op 31-12 van het betreffende jaar is, is per 01-01-2022 bij de pensioensoorten 02 Pensioen aanvullend en 03 Pensioen overbrugging bij 03 Toets begin deelname en bij 23 toets einde deelname de inrichting gewijzigd in 1, Einde jaar. In de laatste regel van een berekening is 23 toets einde deelname ongewijzigd gebleven, in verband met het einde van de berekening op de AOW-leeftijd.    Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u per de gewenste peildatum de inrichting van de varianten, de productkenmerken en productvarianten controleren. Deze informatie is de basis voor uw inrichting van de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen, die u op bedrijfsniveau vastlegt via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Validatiewaarden de inrichting van de waardenlijsten bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 563 Zuivelindustrie Hoger Personeel Per 01-06-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst. Afrekening bij uitdienst (Eindejaarsuitk.: Ja, deze periode Per 01-01-2021 toegevoegd: Methode bij in- en uitdienst (Eindejaarsuitk.): Naar rato werkdagen in dienst. Per 01-01-2021 zijn de volgende percentages gewijzigd van 3,00 in 3,50: Percentage (Eindejaarsuitk.), Ophogingspercentage overig (Pens. en Ophogingspercentage overig (Pens.aanv.). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kunnen deze wijzigingen leiden tot herberekeningen over het hele jaar 2021. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in Omdat in de CAO niet (meer) wordt gesproken over een peilperiode en er ook geen minimum bedrag vakantietoeslag wordt vermeld, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd per 01-06-2021: Verwijderd: Leeftijdsafhankelijk minimum: Over opgegeven minimum bedrag Minimum bedrag (Vak.toesl.): 1293,94 Minimum controle en correctie (Vak.toesl.): Ja Peilperiode (Vak.toesl.): 5 De referentietabel ‘Leeftijd percentages’ is verwijderd, omdat er geen minimum bedrag meer is. Per 01-06-2021 toegevoegd: Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen Correctieperiode (Vak.toesl.): 05 Jaar betaalperiode (Vak.toesl.): In opbouwjaar Peilperiode (Vak.toesl.): 99 De wijziging van de peilperiode van 05 in 99 is vastgelegd voor het geval er gebruik wordt gemaakt van zowel Peilmomentmethode als Combinatiemethode.  De referentietabel Leeftijd percentages is verwijderd, omdat het minimum bedrag is verwijderd. Ervan uitgaande dat alle medewerkers minimaal het minimumloon verdienen, zal de controle op het wettelijk minimum vakantietoeslag geen andere resultaten mogen opleveren.  Om onverwachte TWK-berekeningen te voorkomen, is de volgende wijziging vastgelegd per 01-09-2021: Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 90,00 Per 01-09-2021 is via Overig verlof 1 inrichting toegevoegd voor het vrijwilligersverlof, inclusief Alternatieve omschrijvingen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de waarden op CAO-niveau niet zien. De vervallen inrichting van referentietabel Leeftijd percentages kunt u per de gewenste peildatum controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 721 Huisartsenzorg In verband met een eenmalige wijziging zijn de percentages bij pensioensoort 05 VUT - voor de berekening van SSFH Sociaal Fonds Huisartsenzorg - per 01-01-2021 gewijzigd in 0,086 en 0,514. Voor de structurele afdracht van 0,7% zijn de percentages per 01-01-2022 weer gewijzigd in 0,1 en 0,6. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u deze inrichting per de gewenste peildatum controleren. Over de private aanvullende WW-verzekering is afgesproken dat werkgevers en werknemers beiden 50% van de premie voor hun rekening nemen. Ten behoeve van deze berekening zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Pensioen aanvulling > Benoemde variant (variabele grondslag) met alternatieve omschrijving: SPAWW inhouding Compensatie Variabel Pensioen > Compensatie Pensioen. Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Compensatie var. pensioen perc. van premie (1) met alternatieve omschrijving Compensatie perc. premie inhouding SPAWW: 100,00 Compensatie var. pensioen premie (1) met alternatieve omschrijving Compensatie premie inhouding SPAWW: Pensioen aanvullend  Omdat de CAO niet op het overzicht van SPAWW vermeld is, is bij de arbeidsvoorwaarden Autoselectie niet aangevinkt. Let op: als de Stichting PAWW een ingangsdatum voor de berekening heeft gepubliceerd, is het van belang om deze inrichting te gebruiken in plaats van de standaard berekening via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW > SPAWW verzekerd = Ja. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de omschrijving van de arbeidsvoorwaarde en de gegevenselementen van CAO-niveau overschrijven. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de waarden op CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 730 Technische groothandel De salariswijzigingen per 01-10-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 1841 Groothandel in bloembollen Per 01-07-2021 is de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode toegevoegd aan het arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-07-2021 is de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-07-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: Bedrag (Eenm.uitk. bedrag): 200,00 Bedrag obv deeltijd (Eenm.uitk. bedrag): Ja Peildatum indienst (Eenm.uitk. bedrag): 2021/12/01 Periode (Eenm.uitk. bedrag): 12 De inrichting van de Eenmalige uitkering is per 01-01-2022 verwijderd. Per 01-07-2021 toegevoegd: Afrekening bij uitdienst (Vak.toesl.): Eindafrekening in periode van uitdienst Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst Uitsplitsen werkgeverslasten (Vak.toesl.): Ja Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u in het arbeidsvoorwaardescherm de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de waarden van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Publishing Date : 9/6/2021
Volledig artikel weergeven
06-09-2021 16:12
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 278 Weergaven
CAO 823 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf Het document met de inrichting van deze CAO kunt u downloaden via deze link. CAO 10 Bouw en infra Per 01-07-2021 is de volgende standaardwaarde vastgelegd: Jaar betaalperiode (Vak.toesl.) = Na opbouwjaar. Via (G) en (H) Toeslagen vast is per 01-01-2021 inrichting toegevoegd voor Ploegendienst Industriële bouw: (G) Percentage (Toesl.vast) → Ploegendienst 6-19 u. Ind Bouw Percentage: 5,00 (H) Percentage (Toesl.vast) → Ploegendienst 19-6 u. Ind Bouw Percentage: 25,00 Ook zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor (A), (C), (G) en (H) Vergoeding (Toesl.vast). Per 01-01-2021 is via de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > opbouwmethode inrichting toegevoegd voor de Eenmalige uitkering 2021. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Als alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is vastgelegd: Eenmalige uitkering 2021. Er zijn diverse standaardwaarden vastgelegd. Per 01-08-2021 is Afrekening bij uitdienst (grat.) gewijzigd van Nooit in Afrekening in periode van uit dienst. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting controleren en eventueel aanpassen. Per 03-01-2022 is de inrichting van de arbeidsvoorwaarde op CAO-niveau verwijderd, met uitzondering van de alternatieve omschrijving omdat de alternatieve omschrijving niet peildatum-gevoelig is.   Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijving de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 26 Vleessector Per 01-01-2022 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de Salarisschaal controleren. Als gevolg van deze wijzigingen is Minimum bedrag (Vak.toesl.) per deze datum gewijzigd in 1744,14. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de arbeidsvoorwaarde controleren en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft toegevoegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 41 Bouwmaterialen handel Als u de Eenmalige uitkering voor juli 2021 nog niet heeft uitbetaald, kunt u gebruik maken van de volgende inrichting: per 01-07-2021 is inrichting toegevoegd voor Eenmalige uitkering > Bedrag. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Ook zijn een 4-tal standaardwaarden ingericht. Helaas is het niet mogelijk om inrichting toe te voegen, waardoor de Eenmalige uitkering automatisch wordt berekend voor medewerkers die tussen 01-01-2021 én per 01-07-2021 indienst zijn gekomen. Daardoor zal het bedrag voor deze groep medewerkers handmatig moeten worden berekend, en gemuteerd.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de arbeidsvoorwaarde controleren en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden en/of Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 83 Betonproductenindustrie Per 01-01-2021 is via de arbeidsvoorwaarde Gratificatie inrichting toegevoegd voor de Eenmalige uitkering september 2021. De arbeidsvoorwaarde is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Als alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is vastgelegd: Eenmalige uitkering september 2021. Er zijn diverse standaardwaarden vastgelegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting controleren en eventueel aanpassen. Per 01-10-2021 is de inrichting van de arbeidsvoorwaarde op CAO-niveau verwijderd, met uitzondering van de alternatieve omschrijving omdat de alternatieve omschrijving niet peildatum-gevoelig is.   Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijving de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 0253 Houtverwerkende industrie Per 01-09-2021 is de inrichting van de salaristreden 30 en 31 verwijderd, evenals de bedragen van salaristrede 32, van salarisschaal A, B en C. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de Salarisschaal controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Validatiewaarden de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO niveau niet zien. CAO 301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk Per 01-01-2021 is Ophogingspercentage vakantietoeslag (AOP) en Ophogingspercentage vakantietoeslag (Pens.) gevuld per 8,00. Als u hiervoor zelf geen inrichting had vastgelegd, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting controleren en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd.   CAO 924 Reisbranche Per 01-05-2021 is SPAWW Verzekerd op Ja gezet. U kunt deze mutatie controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Als u hiervoor zelf geen inrichting had vastgelegd, kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-05-2021. Navraag bij de Stichting PAWW leert dat de Ingangsdatum 05-01-2021 in de Statusupdate d.d. 17-07-2021 die op 18-08-2021 is geplaatst niet correct is. Zie https://spaww.nl/cao-partijen/verzamel-caos/ voor het overzicht. CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven Na controle blijkt dat voor Langdurig zorgverlof het verkeerde gegevenselement is ingericht. Per 01-08-2021 is Langdurig zorgverlof doorbet. perc. = 0,00 verwijderd, en vervangen door Doorbetalingsperc zorgverlof lang = 0,00. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren en eventueel aanpassen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er met ingang van 01-08-2021 een herberekening plaatsvinden. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.  CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang Op 08-07-2021 is voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2021 de inrichting bij Deeltijd franchise aftoppen én Deeltijd maximum aftoppen gewijzigd in 0 Niet aftoppen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel >Pensioenen fondsen benoemd (vast) kunt u de inrichting van CAO-niveau controleren. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar zijn uitgevoerd, als u gebruik maakt van de benoemde regeling. Voor medewerkers voor wie de deeltijdfactor > 1 kunnen er verschillen zijn opgetreden in de berekening. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Als u de Eenmalige uitkering voor augustus 2021 nog niet heeft uitbetaald, kunt u gebruik maken van de volgende inrichting: Per 01-08-2020 is de arbeidsvoorwaarde Winstdeling toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Als alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is vastgelegd: Eenmalige uitkering augustus 2021. er is geen percentage vastgelegd. Het advies is om per 01-08-2020 via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens het percentage toe te voegen, en de overige inrichting te controleren en eventueel aan te passen. Om te voorkomen dat er na 01-08-2021 nog een opbouw plaatsvindt, verwijdert u het percentage per 01-08-2021, waarbij u het Uitbetalingspercentage vastlegt. Per 01-09-2021 is de inrichting van de arbeidsvoorwaarde op CAO-niveau verwijderd, met uitzondering van de alternatieve omschrijving omdat de alternatieve omschrijving niet peildatum-gevoelig is.   Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijving de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. In de Algemeen Verbindend Verklaring staat 0,6% als heffingspercentage voor het Sociaal Fonds. Navraag leert dat het percentage ad 0,30 dat op de site https://www.pensioenfondsmitt.nl/over-het-fonds/actuele-cijfers/kerncijfers/ staat, correct is. Jeugdloonschalen, tot en met 31 december 2021 Voor 37 uren per week, voor de leeftijd van 20 jaar was het berekende uurloon 8,50 (het gemiddelde van de bedragen voor 36 u. en voor 38 u.). Op basis van de informatie in de Staatscourant is dit bedrag per 01-07-2021 gewijzigd in 8,49 voor Salarisschalen A, B, C, D, Categorie 37, voor de leeftijd van 20 jaar. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. Als u een correctie wilt voorkomen, kunt u voor deze medewerkers via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Salarisschaal  Afwijkend salaris muteren met 8,50. Bij de volgende salariswijziging zult u dit bedrag wel moeten verwijderen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u na selectie van de CAO de inrichting van de Salarisschaal controleren. Publishing Date : 8/19/2021
Volledig artikel weergeven
19-08-2021 20:32
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 269 Weergaven
CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Ten behoeve van de werknemer, die opdracht heeft gekregen zich beschikbaar te houden voor te verrichten werkzaamheden, is Afwijkende grondslag 3 (Toesl.var.) met alternatieve omschrijving Bereikbaarheidsdienst Afw. grondslag per 01-07-2021 gewijzigd in 2,78 en per 01-01-2022 gewijzigd in 2,87. Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Terugbetaalregeling studie > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Bij Terugbetaalregeling studie 1 Afbouwpercentage tabel 1 is Afbouwpercentage tabel 1 geselecteerd. Ook is referentietabel Afbouw terugbetaling studie regeling 1 ingericht.  Aantal maanden* Terugbetalings % 00 75,00 12 50,00 24 25,00 36 0,00 De salarisschalen voor medewerkers die voorheen onder de CAO Goederenvervoer Nederland vielen - in Payroll Business met Categorie (Salarisschaal) = 1 - zijn aangepast voor de bedragen per 01-07-2021. De salarisschalen voor medewerkers die voorheen ook onder de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen vielen - in Payroll Business zònder  Categorie (Salarisschaal) - zijn aangepast voor de bedragen per 01-01-2022. Naar aanleiding van deze wijziging is Minimum bedrag (Vak.toesl.) per 01-01-2022 gewijzigd in 2252,12. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal c.q. Afbouw terugbetaling studie tabel 1 kunt u de inrichting controleren na selectie van de CAO. Ten behoeve van medewerkers aan wie vakantietoeslag per periode wordt vergoed, is de volgende arbeidsvoorwaarde per 01-01-2021 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie NIET is aangevinkt: Vakantietoeslag Betaling per periode De standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel aanpassen - op het arbeidsvoorwaardescherm via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De alternatieve omschrijvingen van CAO-niveau kunt u overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen en na selectie van de Bedrijf CAO de inrichting controleren die bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Wanneer u zelf waarden heeft toegevoegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 41 Bouwmaterialen handel Per 01-07-2021 zijn de salariswijzigingen voor maandverloners doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Wanneer wij informatie over de overige wijzigingen ontvangen, zullen wij de bedragen per 4 weken, per week en per uur ook aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-07-2021. CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf Het document met de CAO-inrichting vind je in de community, klik hier. CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf Het document met de CAO-inrichting vind je in de community, klik hier. Publishing Date : 7/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-07-2021 16:45
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 242 Weergaven
CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Per 01-07-2021 zijn de salarisschalen op CAO-niveau gewijzigd. Bij de jeugdlonen voor Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen - zònder Categorie (Salarisschaal) - zijn de regels voor de leeftijd van 21 jaar verwijderd.  De omschrijving voor de vakbekwame jeugdigen is gewijzigd. Daarom zijn de salarisschalen K, L en M toegevoegd. Voor deze groep medewerkers - zònder Categorie (Salarisschaal) - zijn de salarisschalen A1, A, B, C, en D vervallen. Ook de weeklonen en de uurlonen zijn verwijderd. Let op: voor medewerkers bij wie Categorie (Salarisschaal) = 1 is geselecteerd, zijn alleen de salarisbedragen bij de salarisschalen I (Niet vakbekwame jeugdigen) en J (Min-treden) aangepast. Dit betreft medewerkers die horen onder CAO Goederenvervoer Nederland.  U kunt de inrichting van de salarisschaal controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Validatiewaarden de inrichting van de waardenlijst voor Salarisschaal (Salarisschaal), Salaristrede (Salarisschaal) en Categorie (Salarisschaal) controleren. Per 01-07-2021 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 2181,24. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting controleren die bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 83 Betonproductenindustrie Per 01-07-2021 is de volgende standaardwaarde toegevoegd: Vergoeding per km: 0,12. Helaas bleek het nog niet mogelijk om de wijziging voor gegevenselement Maximaal te verg kilometers (enkele reis) op CAO-niveau vast te leggen. Per 01-07-2021 is de volgende standaardwaarde toegevoegd: Onbelaste vergoeding 1 bedrag met alternatieve omschrijving Onbel. verg. werkschoeisel per dag: 0,14. Let op: Berek.methode onbelaste vergoedingen 1: Op te geven aantal òf werkdagen is nog niet geselecteerd. Ook zijn de alternatieve omschrijvingen vastgelegd, die horen bij deze berekening. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting controleren die bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 156 Ziekenhuizen Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven, zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 219 Gezondheidscentra Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening en Sociaal werk Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 317 Gehandicaptenzorg Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 427 Tandtechniek Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf In ons CAO-bericht van 30-06-2021 hebben wij u doorgegeven dat per 01-06-2021 via Bruto vergoeding 1 inrichting was toegevoegd voor de berekening van Reisuren per opkomst. Omdat deze inrichting problemen opleverde voor een klant, zijn de toegevoegde standaardwaarden per 01-06-2021 verwijderd. Ook zijn de alternatieve omschrijvingen voor deze berekening via Bruto vergoeding 1 verwijderd. Vervolgens is per 01-06-2021 via Bruto vergoeding 11 inrichting toegevoegd voor de berekening van Reisuren per opkomst. Er is een standaardwaarde gemuteerd, en er zijn alternatieve omschrijvingen voor deze berekening vastgelegd: Bruto vergoeding 11 bedrag met alternatieve omschrijving ‘Reisuren per opkomst bedrag’: 1,50. N.B.: Helaas bleek het niet mogelijk om op CAO-niveau bij Berek methode Bruto Vergoeding_11 ‘Op te geven aantal’ te selecteren. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-06-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u op het arbeidsvoorwaardenscherm de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting controleren die bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 475 Sport, Werkgeversorganisatie in de Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 487 Metalektro Per 01-07-2021 is het percentage voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds nulgesteld. De achtergrond is, dat via romcao.nl geen advies kan worden gegeven over de inrichting per 01-07-2021 voor Arbeidsmarkt en Opleidingen, omdat er nog geen nieuwe CAO’s zijn afgesproken. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Per 01-07-2021 is het percentage voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds nulgesteld. De achtergrond is, dat via romcao.nl geen advies kan worden gegeven over de inrichting per 01-07-2021 voor Arbeidsmarkt en Opleidingen, omdat er nog geen nieuwe CAO’s zijn afgesproken. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. CAO 721 Huisartsenzorg Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP), (VUT) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagenkalenderdagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP), (VUT) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 1496 Bakkersbedrijf Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds het foutieve productkenmerk U0122-1052 vervangen door S0122-1052. Bij Berek Dgn (21 Berekeningsdagen) is 4 werkdagen afrekeningsjaar geselecteerd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Het advies is om uw inrichting via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen op bedrijfsniveau te controleren. Als u daar het foutieve productkenmerk heeft vastgelegd, wijzigt u dit productkenmerk per 01-01-2021 in S0122-1052. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Als de productkenmerken in de referentietabel op CAO-niveau én in UPA - koppeling pensioenregelingen aan elkaar gelijk zijn, zullen er correcties worden aangemaakt voor de aanlevering aan het pensioenfonds. CAO 1574 Geestelijke Gezondheidszorg (Ggz) Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 1577 Toneel en Dans Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang Per 01-09-2020 is de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Als alternatieve omschrijving van deze arbeidsvoorwaarde is vastgelegd: Eenmalige uitkering 01-09-2021. Per 01-09-2020 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Eindeperiode (grat): 08 Jaar betaalperiode (grat): Na opbouwjaar Nog in dienst op datum (grat): 01-09-2021 Percentage (grat): 0,50 Vaste afspraak (grat): Nee Per 01-09-2021 zijn de volgende mutaties vastgelegd: Percentage (grat): 0,00 Uitbetalingspercentage (grat): 0,50 Per 01-10-2021 is de volledige inrichting verwijderd, met uitzondering van de alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde, omdat de alternatieve omschrijvingen niet peildatumgevoelig zijn. Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en de CAO-inrichting eventueel overschrijven. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 2143 Nederlandse Podia Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 2948 Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 8105 KNMT - avw regeling Tandheelkundige Praktijken Op basis van de Statuten en reglementen 2021 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Versie juli 2021 zijn op 09-07-2021 per 01-01-2021: de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) gewijzigd van kalenderdagen in 30 dagen in de referentietabel voor pensioensoort 01 Pensioen 18 Deeltijdfactor franchise aftoppen én 24 Deeltijdfactor maximum aftoppen gewijzigd in: Nee Omdat de gewijzigde pro rata methoden niet het gewenste resultaat geven zijn de Pro rata methoden (AOP) en (Pensioen) op 14-07-2021 weer gewijzigd in: kalenderdagen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening met ingang van 01-01-2021 worden uitgevoerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO en het aanvinken van Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf, Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Publishing Date : 7/15/2021
Volledig artikel weergeven
15-07-2021 22:23
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 260 Weergaven
CAO 26 Vleessector Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). Per 01-01-2021 is de selectie ‘Ja’ bij PAWW in grondslag variabel pensioen (aftrekbaar) verwijderd. Dit veld heeft alleen invloed op de pensioensoorten 01 Pensioen tot en met 10 AOP. Omdat de berekening van pensioensoort 01 Pensioen bij deze CAO is vastgelegd bij Pensioenen/fondsen benoemd (vast) is deze inrichting nu verwijderd. U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 41 Bouwmaterialen handel Naar aanleiding van klantmeldingen is per 01-01-2021 bij PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar): ‘Ja’ geselecteerd. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). Per 01-01-2021 is de selectie ‘Ja’ bij PAWW in grondslag variabel pensioen (aftrekbaar) verwijderd. Dit veld heeft alleen invloed op de pensioensoorten 01 Pensioen tot en met 10 AOP. Omdat de berekening van pensioensoort 01 Pensioen bij deze CAO is vastgelegd bij Pensioenen/fondsen benoemd (vast) is deze inrichting nu verwijderd. U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 199 Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf, Groothandel in- Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 254 Afbouw Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). Per 01-01-2021 is de selectie ‘Ja’ bij PAWW in grondslag variabel pensioen (aftrekbaar) verwijderd. Dit veld heeft alleen invloed op de pensioensoorten 01 Pensioen tot en met 10 AOP. Omdat de berekening van de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bij deze CAO zijn vastgelegd bij Pensioenen/fondsen benoemd (vast) is deze inrichting nu verwijderd. U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 359 Zoetwarenindustrie Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf Per 01-06-2021 is via Bruto Vergoeding_1 inrichting toegevoegd voor de berekening van Reisuren, per opkomst. Per 01-07-2021 is de volgende inrichting verwijderd omdat er naast de alternatieve omschrijving en naast de inrichting van de grondslag geen standaardwaarde meer is vastgelegd voor de berekening van Leidinggevendtoeslag vergoeding: (B) Vergoeding (Toesl.vast) Grondslag 1 basis (Toesl.vast): periodebedrag van grondslag. Voor de berekening van Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing is de volgende inrichting per 01-07-2021 verwijderd: Toepassen maximum dagloon: Ja Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardenscherm controleren, en eventueel aanpassen. In de historie van het scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is (geweest). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. N.B.: als u Grondslag 1 basis (Toesl.vast) gebruikt voor andere berekeningen, is het advies om de inrichting van deze grondslag opnieuw vast te leggen, op niveau Klant CAO en/of niveau Bedrijf CAO. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u alternatieve omschrijvingen toevoegen. Via Rapporten > Instellingen > Overzichtbedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen aanvinken. In het rapport kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. Ook kunt u in dit rapport zien, op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 465 Banden- en wielenbranche Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 549 Aardappelen, groenten en fruit detailhandel Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 709 Vleeswarenindustrie Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). Per 01-01-2021 is de selectie ‘Ja’ bij PAWW in grondslag variabel pensioen (aftrekbaar) verwijderd. Dit veld heeft alleen invloed op de pensioensoorten 01 Pensioen tot en met 10 AOP. Omdat de berekening van pensioensoort 01 Pensioen bij deze CAO is vastgelegd bij Pensioenen/fondsen benoemd (vast) is deze inrichting nu verwijderd. U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 748 Slagersbedrijf Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 750 Contractcatering branche Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 1165 Recreatie Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. Per 01-06-2021 is onder Salarisschaal (Salarisschaal) = N inrichting toegevoegd voor hulpkrachten en medewerkers Participatiewet.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u na selectie van de CAO deze inrichting controleren. Per 09-06-2021 is de volgende inrichting verwijderd omdat de woorden stagebegeleider, stage, begeleider en het bedrag ad 50,00 niet meer voorkomen in de tekst van de CAO: (A) Grondslagvariant (Toesl.vast) > Stagebegeleider grondslagvariant: Grondslag vaste toeslag 1 (A) Percentage (Toesl.vast) > Stagebegeleider percentage: 100,000000  Afwijkende grondslag 1 (toesl.vast): 50,00 Grondslag 1 basis (Toesl.vast): periodebedrag van grondslag. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardenscherm controleren, en eventueel aanpassen. In de historie van het scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is (geweest). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u alternatieve omschrijvingen toevoegen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden aanvinken. In het rapport kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. Ook kunt u in dit rapport zien, op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 1462 DIBEVO NPMB-VMN Per 01-01-2021 is onder Salarisschaal (Salarisschaal) = F, Salaristrede = 40, inrichting toegevoegd voor Pianostemmers, Loongroep B.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u na selectie van de CAO deze inrichting controleren. Per 01-07-2021 is de arbeidsvoorwaarde Toeslagen (vast) > Toeslagen vast (Uitgebreid) toegevoegd aan het arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Per 01-07-2021 is inrichting toegevoegd voor (A) tot en met (H) Toeslagen vast voor de berekening van de prestatietoeslagen, de stemvaardigheidstoeslag en de ervaringstoeslagen. Dit betreft de alternatieve omschrijvingen, en de standaardwaarden voor de genoemde toeslagen (A) tot en met (H), en voor Grondslag 1 basis (Toesl.vast). Per 01-07-2021 is de inrichting van Doorbetalingspercentagen wachtdagen/uren = 0,00 op CAO-niveau verwijderd, omdat hierover niets meer in de Algemeen Verbindendverklaring te vinden is. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardenscherm controleren, en eventueel aanpassen. In de historie van het scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is (geweest). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. N.B.: als u gebruik wilt maken van de toegevoegde berekeningen is het mogelijk dat u bij Grondslag 1 basis (Toesl.vast) een andere selectie heeft vastgelegd dan ‘Periodebedrag van grondslag’ òf een andere grondslag heeft ingericht dan u wilt gebruiken voor de nu toegevoegde berekeningen. In dat geval adviseren wij u om bij toegevoegde berekeningen een andere grondslag te selecteren, op niveau Klant CAO en/of niveau Bedrijf CAO. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Dit geldt voor de alternatieve omschrijvingen, én voor de standaardwaarden. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting kunt u na selectie van de Bedrijf CAO Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden aanvinken. In het rapport kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf actief is. Ook kunt u in dit rapport zien, op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de alternatieve omschrijvingen van CAO-niveau overschrijven. CAO 1496 Bakkersbedrijf Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). Per 01-01-2021 is de selectie ‘Ja’ bij PAWW in grondslag variabel pensioen (aftrekbaar) verwijderd. Dit veld heeft alleen invloed op de pensioensoorten 01 Pensioen tot en met 10 AOP. Omdat de berekening van de pensioensoorten 01 Pensioen en 10 AOP bij deze CAO zijn vastgelegd bij Pensioenen/fondsen benoemd (vast) is deze inrichting nu verwijderd. U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 1944 Open teelten Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 3798 Uitgeverijbedrijf Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. N.B.: deze aanpassing is ook vastgelegd bij de CAO’s die per 01-01-2017 zijn vervallen omdat ze zijn opgenomen in CAO 3798 Uitgeverijbedrijf. Als u nog gebruik maakt van deze vervallen CAO’s is het dringende advies om uiterlijk 01-01-2022 de inrichting bij uw bedrijf te laten overzetten naar CAO 3798. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. CAO 3855 Zwembaden Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar)= Ja. Hierdoor wordt PAWW premie werknemer niet meer gecorrigeerd op het pensioengevend loon voor de fondsen (de pensioensoorten 11 Sociaal fonds, 12 Opleidingsfonds en 13 tot en met 16 Extra fondsen). PAWW in grondslag variabel pensioen (aftrekbaar) = Ja. Dit veld heeft invloed op de pensioensoorten 01 Pensioen, 02 Pensioen aanvullend tot en met 10 AOP. U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW. In het historiescherm kunt u zien wat de inrichting bij uw bedrijf is (geweest). Als u zelf een mutatie heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Een eventuele correctie vindt u op de afrekenmatrix onder de Eenmalige beloningen. Publishing Date : 7/2/2021
Volledig artikel weergeven
02-07-2021 14:59
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 218 Weergaven
CAO 833 Woondiensten Het document met de CAO-inrichting per 01-05-2021 wordt op de community geplaatst. CAO 26 Vleessector Pro rata methode (Pens.) is per 01-01-2021 30 dagen. Op basis van het pensioenreglement is de Pro rata methode (Pens.) op 2 en 3 juni 2021 gedurende korte tijd kalenderdagen geweest. Het pensioenreglement is echter niet actueel. De eerdere inrichting was wél correct. Daarom is Pro rata methode (Pens.) op 03-06-2021 weer gewijzigd in 30 dagen. Let op: als u per 4 weken verloont, is het advies om bij Pro rata methode (Pens.) ‘kalenderdagen’ vast te leggen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Hier kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. In de historie van dit scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf wordt gebruikt. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar. CAO 83 Betonproductentenindustrie Per 01-07-2021 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Hierbij zijn de regels voor de leeftijden van 21 en 22 jaar verwijderd.  Per 01-06-2021 is de volgende inrichting aangepast: Leeftijdsafhankelijk minimum: Over opgegeven minimum bedrag is verwijderd Minimum bedrag (Vak.toesl.): 1712,00 is verwijderd Minimum controle en correctie: Ja is verwijderd Referentietabel Leeftijd percentages is verwijderd Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen is toegevoegd. Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Aanvulling op Uitkeringen > Standaard toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.  Per 01-06-2021 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.  Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u de inrichting van de Salarisschaal en Leeftijd percentages controleren, na selectie van de CAO. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. In de historie van dit scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf wordt gebruikt. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Validatiewaarden kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Als u zelf inrichting heeft vastgelegd via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst, kunt u bij Salaristrede (Salarisschaal) de regels voor de leeftijden van 21 en 22 jaar verwijderen per 01-07-2021. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-06-2021. CAO 233 Houthandel Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Pro rata methode (Pens.): gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen Pro rata methode (Pens.aanv.): gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen VCR (vast) (Pens.): Ja VCR (vast) (Pens.aanv.): Ja Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. Let op: de pro rata methode ‘gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen’ is niet toegestaan voor week- en 4-wekenverloners. Het advies is om hier te kiezen voor ‘Werkdagen’. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 0253 Houtverwerkende industrie Per 01-12-2021 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, en per 01-04-2022 verwijderd: Eenmalige uitkering > Bedrag, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. De volgende standaardwaarden zijn ook toegevoegd per 01-12-2021 en per 01-04-2022 verwijderd: Bedrag (Eenm.uitk.bedrag): 100,00 Bedrag obv. deeltijd (Eenm.uitk.bedrag): Ja Peildatum indienst (Eenm.uitk.bedrag): 2022/03/01 Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Pro rata methode (Pens.): gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen Pro rata methode (Pens.aanv.): gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen VCR (vast) (Pens.): Ja VCR (vast) (Pens.aanv.): Ja Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. Let op: de pro rata methode gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen is niet toegestaan voor week- en 4-wekenverloners. Het advies is om hier te kiezen voor Werkdagen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 592 Bloemen en planten detailhandel De salariswijzigingen per 01-07-2021 zijn doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. CAO 632 Banken CAO Per 01-07-2021 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Aanvulling op Uitkeringen > Standaard toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt.  Per 01-06-2021 is bij Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 100,00 vastgelegd.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel kunt u de inrichting van de Salarisschaal controleren, na selectie van de CAO. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. In de historie van dit scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf wordt gebruikt. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-06-2021. CAO 633 Uitzendkrachten De salariswijzigingen per 01-07-2021 zijn doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in - Per 01-01-2021 is variant 0001 toegevoegd bij pensioen soort 01 Pensioen in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast). Het enige verschil met de al bestaande regel is de productvariant voor de Groothandel in aardappelen: AVP. Als alle medewerkers gebruik maken van deze variant, kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaarden na selectie van de Bedrijf CAO in het arbeidsvoorwaardenscherm de variant selecteren bij 'Pensioen variant”. Na deze selectie is de variant zichtbaar bij alle medewerkers die gekoppeld zijn aan deze CAO, tenzij u zelf via Inrichting> Vastlegging > Waardenlijst inrichting heeft vastgelegd. Als niet alle medewerkers gebruik maken van de nieuwe variant, kunt u via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden in het arbeidsvoorwaardenscherm de variant selecteren bij Pensioen variant. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd via Inrichting> Vastlegging > Waardenlijst kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen voegt u een regel toe voor Product variant AVP. Als u geen gebruik meer maakt van de eerder ingerichte Product variant GFVP, kunt u de bestaande regel ook wijzigen. De salariswijzigingen per 01-07-2021 zijn doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. CAO 709 Vleeswarenindustrie Pro rata methode (Pens.) is per 01-01-2021 30 dagen. Op basis van het pensioenreglement is de Pro rata methode (Pens.) op 02-06-2021 gewijzigd in kalenderdagen. Het pensioenreglement is echter niet actueel. De eerdere inrichting was wél correct. Daarom is Pro rata methode (Pens.) op 03-06-2021 weer gewijzigd in 30 dagen. Let op: als u per 4 weken verloont, is het advies om bij Pro rata methode (Pens.) kalenderdagen vast te leggen via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Hier kunt u de bij uw bedrijf actieve inrichting controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. In de historie van dit scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf wordt gebruikt. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf, kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar. CAO 727 Retail Non-Food De salariswijzigingen per 01-07-2021 zijn doorgevoerd in de referentietabel op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. CAO 1193 Tentoonstellingsbedrijven Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Pro rata methode (Pens.): gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen Pro rata methode (Pens.aanv.): gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen VCR (vast) (Pens.): Ja VCR (vast) (Pens.aanv.): Ja Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, aanvullen en zo nodig aanpassen. Let op: de pro rata methode gemiddelde dagen o.b.v. jaardagen is niet toegestaan voor week- en 4-wekenverloners. Het advies is om hier te kiezen voor Werkdagen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 1287 Grafimedia Per 01-01-2021 is via pensioensoort 16 Extra Fonds 4 inrichting toegevoegd voor de berekening van de premie voor het RVU-fonds. De alternatieve omschrijving van de arbeidsvoorwaarde is: 16 ASF/RVU-fonds. Arbeidsvoorwaarde 16 ASF/RVU-fonds is per 01-01-2021 toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt. Met ingang van dezelfde datum zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Ophogingspercentage vakantietoeslag (Extra Fonds 4: 8,00 Pro rata methode (Extra Fonds 4): kalenderdagen VCR (vast) (Ext.fds.4): Ja Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, en eventueel aanpassen. In de historie van dit scherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf wordt gebruikt. Per 01-01-2021 is inrichting toegevoegd in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast), waarbij geen percentage is vastgelegd. Per 01-04-2021 is het percentage ten laste van de werkgever gewijzigd in 0,2. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast), met als doelgroep de CAO, en na selectie van de peildatum. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u na selectie van de Peildatum en van de Bedrijf CAO de inrichting bij uw bedrijf controleren. U kunt hier ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). Deze inrichting is nu vastgelegd per 01-01-2021 omdat er nog resultaten van een berekening uit voorgaande jaren van pensioensoort 16 Extra fonds 4 kunnen voorkomen in de payrollelementen. Door de arbeidsvoorwaarde per deze datum te selecteren, worden de aanwezige payrollresultaten overschreven. De RVU-regeling is in 2021 gekoppeld aan de regeling ASF Gezondheidszorg. Dit kan doordat alle deelnemers met deelname aan het ASF Gezondheidszorg automatisch ook deelnemen aan de RVU Grafimedia. De inrichting voor ASF Gezondheidszorg is op CAO-niveau vastgelegd bij pensioensoort 15, Extra Fonds 3, met alternatieve omschrijving 15 ASF/Gezondheidszorg. Het is in 2021 niet nodig om voor 2021 inrichting toe te voegen voor pensioensoort 16, 16 ASF/RVU-fonds via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen. In 2022 krijgt de RVU Grafimedia wel een eigen regelingkenmerk. Informatie hierover volgt in het laatste kwartaal van 2021. Publishing Date : 6/15/2021
Volledig artikel weergeven
15-06-2021 19:05
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 237 Weergaven
CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de salarisbedragen die zijn gekoppeld aan het minimumloon, per die datum aangepast. Het gaat om de eerste regel in beide salarisschalen, én om de jeugdlonen (zònder getuigschrift van vakbekwaamheid).   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 26 Vleessector Per 01-07-2020 is het maandbedrag voor H8 gewijzigd van 3542,66 in 3524,66 in de salarisschaal op CAO-niveau. Per 01-03-2021 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn daarna nog aanvullende wijzigingen vastgelegd.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. Per 01-03-2021 zijn ook een aantal standaardwaarden aangepast: Minimum bedrag (Vak.toesl.): 1726,88 Afwijkende grondslag 2 (Toesl.var.) > Afsnijderij grondslag: 1,15 Afwijkende grondslag 3 (Toesl.var.) > Stallen grondslag: 1,94 Afwijkende grondslag 4 (Toesl.var.) > Darmbewerking grondslag: 3,09 Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, en eventueel aanpassen. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021 c.q. met ingang van 01-03-2021. Over 2020 wordt niet automatisch herberekend. Door een financiële mutatie per 01-07-2020 of een latere datum indienst vast te leggen voor de medewerker(s) die het betreft, kunt u een herberekening triggeren. U kunt ook contact opnemen met het Service Center met de vraag om een berekening uit te voeren voor het hele bedrijf met herberekeningsdatum 01-07-2020. CAO 35 Textielverzorging Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de salarisbedragen die lager zijn dan het geldende minimumloon, per die datum aangepast. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 50 Apotheken Per 01-04-2021 is bij Grondslag 1 basis (Toesl.vast) Periodebedrag van grondslag geselecteerd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u deze inrichting controleren, en eventueel aanpassen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-04-2021. Wellicht ten overvloede vermelden wij dat de arbeidsvoorwaarden voor levensloop per 01-11-2021 zijn verwijderd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn een 8-tal regels per die datum aangepast waarvoor wordt verwezen naar het minimumloon, én waarvan het gepubliceerde bedrag lager is dan het geldende minimumloon.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 148 Graanbe- en verwerkende industrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen van de participatieschaal aangepast. Ook zijn een aantal bedragen voor jeugdig winkelpersoneel per 01-07-2021 gewijzigd, die lager zijn dan het per die datum geldende minimumloon.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 157 Zuivelindustrie I Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen voor medewerkers met een beperking per die datum aangepast.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd bij de salarisbedragen die gekoppeld zijn aan het minimumloon. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 190 Drankindustrie en groothandel in dranken Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen voor medewerkers met een arbeidsbeperking (salarisschaal M) per die datum aangepast.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 243 Hoveniersbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen voor hulpkrachten (Categorie G) en medewerkers met een arbeidsbeperking (Categorie H) per die datum aangepast.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 253 Houtverwerkende industrie Per 01-01-2021 is in de salarisschaal op CAO-niveau inrichting toegevoegd voor arbeidsbeperkten onder Salarisschaal (Salarisschaal) F ( 100%), G (110%) en H (120%) voor de treden 15 t/m 21. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen per die datum aangepast. De salariswijzigingen per 01-06-2021, 01-09-2021 en 01-12-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. Als u zelf geen waardenlijst heeft vastgelegd voor Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal) kunt u de inrichting van CAO-niveau controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden. Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u via Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal) inrichting toevoegen of aanpassen. Voor de berekening van de WGA-gat verzekering is per 01-01-2021 bij pensioensoort 08 WIA Hiaat het percentage werkgever gewijzigd in 0,58 en is de eindleeftijd gewijzigd in de AOW-leeftijd, toetsmoment = 5, geboortedag. Berekeningsdagen is gewijzigd in 4, werkdagen afrekeningsjaar.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabele grondslag) kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Per 01-01-2021 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: Benefitbudget > Benefitbudget res.via werkgever. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Per 01-06-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Doorbetalingsperc onbetaald verlof: 0,00 Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 70,00 Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort: Nee Per 01-07-2021 is de inrichting van (B) Berekend over (Overige uren tb)  > Onbetaald verlof uren berekend over: Grondslag 1 uren huidige periode verwijderd. Voor deze berekening kunt u nu nu gebruik maken van de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing. Bij gebruik van die arbeidsvoorwaarde wordt ook Incidentele inkomstenvermindering = Onbetaald verlof door de payroll vastgesteld, en aangeleverd aan de belastingdienst. Bij gebruik van de huidige inrichting moet u dit via Medewerker > Medewerker > Interfaces > Loonaangifte zelf muteren. Als u gebruik maakt van (B) Uren (Overige uren tb) zal de inrichting van de grondslag Uren loonaangifte eenmalig zijn aangepast voor het correct berekend van de verloonde uren. Per 01-07-2021 is de inrichting bij Leeftijdsafhankelijk minimum: Niet afhankelijk van leeftijd verwijderd omdat er geen minimumbedrag voor vakantietoeslag (meer) wordt genoemd. Per 01-07-2021 is de volgende standaardwaarde toegevoegd: Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag: Controleren en aanvullen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Via het historiescherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf is gebruikt. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Alternatieve omschrijvingen, Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Validatiewaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 316 Levensmiddelenbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen in 3 regels per die datum aangepast. Het gaat om de regel voor 20/0 en om 2 regels voor 21/0. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 359 Zoetwarenindustrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen voor de Participatieschaal per die datum aangepast.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 405 Kapperbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen per die datum gewijzigd die lager zijn dan het geldende minimumloon.  N.B.: er zijn ook wijzigingen doorgevoerd in de salaristreden: de treden 21, 22, 30 t/m 35 zijn gewijzigd in 30 t/m 37:  21: was 21 jaar 22: was 22 jaar 30 t/m 35: waren 0 t/m 5 ervaringsjaren.  Per 01-07-2021 is dit gewijzigd in 30 t/m 37: 0 t/m 7 ervaringsjaren.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. Als u zelf geen waardenlijst heeft vastgelegd voor Salaristrede (Salarisschaal) kunt u de inrichting van CAO-niveau controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden. CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf Per 01-07-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 70,00 Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort: Nee Doorbetalingsperc zorgverlof lang: 0,00 Het is helaas nog niet mogelijk om de standaardwaarden voor het aanvullend geboorteverlof op CAO-niveau vast te leggen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Via het historiescherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf is gebruikt. Via Rapporten > Instellingen > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven De salariswijzigingen per 01-05-2021 en per 01-09-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.  Per 01-01-2021 is in de salarisschaal op CAO-niveau inrichting toegevoegd voor arbeidsbeperkten onder Salarisschaal (Salarisschaal) G. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen per die datum aangepast. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. Als u zelf geen waardenlijst heeft vastgelegd voor Salaristrede (Salarisschaal) kunt u de inrichting van CAO-niveau controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden. Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u inrichting voor Salaristrede (Salarisschaal) toevoegen of aanpassen. Per 01-06-2021 is (D) Percentage (Toesl.var.) > Verschoven uren percentage gewijzigd van 15,000000 in 50,000000. De alternatieve omschrijvingen zijn gewijzigd van Verschoven uren in Verschoven uren nacht. Per 01-07-2021 is Eindperiode (Vak.toesl.) gewijzigd van 06 in 05. Deze inrichting stemt overeen met de beschrijving in de CAO. Het dringende advies is om deze inrichting te controleren. Als u gebruikt maakt van de CAO-inrichting wordt in 2022 vakantietoeslag afgerekend over 11 maanden / 12 perioden in plaats van over een heel jaar. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Via het historiescherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf is gebruikt. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd (CAO, Klant, Klant CAO, Bedrijf of Bedrijf CAO). CAO 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen in 3 regels per die datum aangepast. Het gaat om de regel voor 20/0 en om 2 regels voor 21/0. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 569 Kunststof- rubber- en lijmindustrie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum de bedragen van Functiegroep 0 - in Payroll Business Salarisschaal (Salarisschaal) Z - aangepast. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 592 Bloemen en Planten detailhandel Voor de berekening van pensioensoort 02 Pensioen aanvullend (Pensioen zonder percentages) is de eindleeftijd per 01-01-2021 gewijzigd in 67 jaar, en zijn de Berekeningsdagen gewijzigd in 2, 261 dagen.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabele grondslag) kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 633 Uitzendkrachten Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum de bedragen van de functiegroepen 1, 2 en 3 -in Payroll Business Salaristrede (Salarisschaal) 31, 32 en 33- aangepast. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 637 Verzekeringsbedrijf, CAO voor het Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum de bedragen van groep ML -in Payroll Business Salarisschaal (Salarisschaal) A- aangepast. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in Voor de Loonschaal Participatiewet zijn de bedragen per 01-01-2021 gewijzigd in de door de werkgevers gepubliceerde bedragen. Het gaat om afrondingsverschillen tussen de berekende bedragen op basis van het per die datum geldende minimumloon, en de afgeronde gepubliceerde bedragen.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Per 01-07-2021 zijn salarisbedragen voor medewerkers van 18, 19, 20 en 21 aangepast aan de per die datum geldende minimumlonen. De maandbedragen zijn afgerond op hele euro's. Ook de bedragen voor de Loonschaal Participatiewet zijn aangepast, waarbij de maandbedragen rekenkundig zijn afgerond op hele euro's, de 4-wekenbedragen zijn afgerond op 10 cent, en de weekbedragen zijn afgerond op 5 cent.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 683 Elektrotechnische detailhandel Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum een 3-tal regels aangepast: voor salarisschaal A, de treden 30, 31 en 32. Daarnaast zijn de lonen voor de jeugdigen gewijzigd per 01-07-2021.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 709 Vleeswarenindustrie Per 01-01-2021 zijn de bedragen van de Aanloopschaal (op basis van het minimumloon) aangepast door de minimumloonbedragen te vermenigvuldigen  met 1,05 voor de leeftijden van 19 en 20 jaar c.q. 1,10 voor de leeftijden t/m 18 jaar.  Per 01-02-2021 zijn de wijzigingen op basis van de loontabellen per die datum doorgevoerd in de salarisschaal. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de bedragen van de Aanloopschaal per die datum aangepast. Voor de leeftijden van 19 en 20 jaar zijn de nieuwe minimumloonbedragen vermenigvuldigd met 1,05, en voor de leeftijden van 16, 17 en 18 jaar zijn de nieuwe minimumloonbedragen vermenigvuldigd met 1,10. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 721 Huisartsenzorg De salariswijzigingen per 01-06-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschaal. Hierbij zijn de salaristreden 10 en 11 (Leerjaar I en II) vervangen door de salaristreden 70 t/m 76, voor de leeftijden 15 jaar t/m 21 jaar en ouder voor BBL. De voor die leeftijden geldende minimumlonen zijn vastgelegd, met voor 18 t/m 20 jaar de speciale minimumlonen voor BBL.  Ook zijn de bedragen die verwijzen naar het minimumloon per 01-07-2021 aangepast.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. Als u zelf geen waardenlijst heeft vastgelegd voor Salaristrede (Salarisschaal) kunt u de inrichting van CAO-niveau controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden. Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u inrichting voor Salaristrede (Salarisschaal) toevoegen of aanpassen. CAO 725 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in salarisschaal K.   De wijzigingen in de salarisbedragen per 01-07-2021 en per 19-07-2021 zijn al eerder vastgelegd. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 727 Retail Non-Food Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum de bedragen aangepast die lager zijn dan het minimumloon. Alleen voor Categorie (Salarisschaal) 02 (Virtuele loontabel Tuincentra) zijn nog geen wijzigingen doorgevoerd.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen Vanaf 1 januari 2021 is de verplichte bijdrage aan de levensloopregeling vervallen. Daarom is per 01-06-2021 de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Ook is Levensloop % vaste bijdrage: 3,50 per die datum verwijderd. De arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant zijn al eerder per 01-11-2021 verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Via het historiescherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf is gebruikt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u controleren welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd voor standaardwaarden kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. CAO 822 M en T Carrosseriebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 823 Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 824 M en T Metaalbewerkingsbedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 826 M en T Isolatiebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 833 Woondiensten Per 01-07-2021 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd in de referentietabel. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Per 01-07-2021 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de standaardwaarden: Afwijkende grondslag 1 (Toesl.var.): 18,18 Afwijkende grondslag 2 (Toesl.var.): 45,39 Afwijkende grondslag 3 (Toesl.var.): 181,66 Per 01-04-2021 is de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Bedrag toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per dezelfde datum zijn de volgende standaardwaarden vastgelegd: Bedrag (Eenm.uitk.bedrag): 550,00 Bedrag obv. deeltijd (Eenm.uitk.bedrag): Ja Peildatum indienst (Eenm.uitk.bedrag): 2021/04/01 Als u dit bedrag nog wilt uitkeren, is het advies om deze inrichting via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens te controleren, en eventueel aan te vullen of aan te passen. Per 01-06-2021 is de inrichting voor deze eenmalige uitkering weer verwijderd. Per 01-05-2021 is de inrichting verwijderd voor de berekening van Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 3 > Doorbetalingsperc. ziektedagen/uren 90% met als standaardwaarde: 90,00. Ook de bijbehorende alternatieve omschrijvingen zijn verwijderd. Per 01-05-2021 is de inrichting bij Leeftijdsafhankelijk minimum > Niet afhankelijk van leeftijd verwijderd, omdat er geen minimum bedrag (meer) is vastgelegd. Per 01-05-2021 is bij Jaar betaalperiode (Vak.toesl.): In opbouwjaar geselecteerd. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-05-2021. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de standaardwaarden controleren, en eventueel aanpassen. Via het historiescherm kunt u zien welke inrichting bij uw bedrijf is gebruikt. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven, en verwijderde CAO-inrichting opnieuw toevoegen. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden kunt u controleren welke inrichting bij uw bedrijf actief is. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd voor standaardwaarden, alternatieve omschrijvingen en/of via de Waardenlijst kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Op korte termijn zullen wij een aangepast CAO-document publiceren. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel “SZS” Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 884 Boekhandel en Kantoorvakhandel Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.   Volgers van de CAO selecteren Categorie (Salarisschaal): A. Deze tabel wordt alleen naar aanleiding van een Algemeen Verbindend Verklaring aangepast. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 1165 Recreatie Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft Jeugdlonen voor 20-jarigen én leerlingen voor het eerste en vanaf het tweede leerjaar. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 1285 Tankstations en Wasbedrijven Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft lonen voor Functie 1, in Payroll Business Salarisschaal A. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 1287 Grafimedia Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft lonen voor de aanloopschaal, in Payroll Business Salaristrede 25. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. Per 01-01-2021 is bij pensioensoort 11 Sociaal fonds het jaarmaximum gewijzigd in € 70.881,00. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) kunt u deze inrichting controleren. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 1462 Detailhandel in dierenspeciaalzaken, aquariumspeciaalzaken en hengelsportspeciaalzaken Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft bedragen die zijn gekoppeld aan het minimumloon, voor Functiegroep 1, en voor de leeftijden van 17 t/m 21 jaar. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 1496 Bakkersbedrijf In de salarisschalen Categorie F en H, Salarisschaal 1, Salaristrede 30, is het bedrag per 01-06-2021 verwijderd. Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de bedragen aangepast die lager zijn dan het geldende minimumloon.  Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. De arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant zijn al eerder per 01-11-2021 verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster.   Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen. CAO 1629 Detailhandel in Muziekinstrumenten en Bladmuziek, Pianostemmers en Pianotechnic Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft bedragen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, voor Functiegroep 1, en voor de leeftijden van 17 t/m 21 jaar. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 1639 Doe-het-zelfbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft bedragen die zijn gekoppeld aan het minimumloon, voor Functiegroep 1, in Payroll Business Salarisschaal A. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 1869 Glastuinbouw Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft bedragen die lager zijn dan het minimumloon, en bedragen die zijn gekoppeld aan het minimumloon. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 2297 M en T Technisch Installatiebedrijf Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau.   Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 2493 Golfbranche Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn per die datum aanpassingen doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Het betreft bedragen die lager zijn dan het minimumloon. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Na een controle van de salarisschalen per 01-01-2021 zijn voor de leeftijden van 19 en 20 jaar enkele wijzigingen doorgevoerd. Vervolgens zijn de wijzigingen per 01-07-2021 doorgevoerd in de referentietabel. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de salarisbedragen per die datum aangepast. Het betreft de bedragen die gekoppeld zijn aan het minimumloon òf die lager zijn dan het minimumloon. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. CAO 9999 Geen reguliere CAO van toepassing Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2021 zijn de salarisbedragen per die datum aangepast. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u deze inrichting controleren na selectie van de CAO. Het minimumloon kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Minimum(jeugd)loon. Publishing Date : 6/3/2021
Volledig artikel weergeven
03-06-2021 15:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 239 Weergaven
CAO 20 Goederenvervoer Nederland Per 01-01-2021 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 2107,45. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 49 Verpleeg- en verzorgingstehuizen Omdat deze CAO is opgegaan in CAO VVT is de inrichting van zowel pensioensoort 01 Pensioen als van pensioensoort 10 AOP per 01-05-2021 verwijderd, evenals de inrichting van referentietabel Leeftijd percentages . U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Ook zijn de aanwezige standaardwaarden per 01-05-2021 verwijderd. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Validatiewaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Voor het geval u tòch gebruik maakt van deze CAO inclusief CAO-inrichting, adviseren wij u om contact op te nemen met onze afdeling Planning met de vraag om de inrichting bij uw bedrijf te laten overzetten naar CAO 2948 Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg. CAO 125 Groenten- en fruitverwerkende industrie Per 01-11-2020 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 1987,70. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 152 Baksteenindustrie, Nederlandse Per 01-01-2021 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 2192,00. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 199 Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf, Groothandel in- Per 01-03-2021 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 1945,00 en per 01-09-2021 is dit bedrag gewijzigd in 1964,00. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-03-2021. CAO 310 Margarine- En Spijsvetindustrie Per 01-11-2020 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 1894,24 en per 01-05-2021 is dit bedrag gewijzigd in 1903,71. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 569 Kunststof-, rubber- en lijmindustrie De salariswijzigingen per 01-01-2021 en per 04-01-2021 zijn doorgevoerd in de Salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.   Minimum bedrag (Vak.toesl.)  ad 1760,00 is per 01-05-2020 gewijzigd in 1781,12. Per 01-01-2021 is de arbeidsvoorwaarde Sociaal fonds werkgeverslast > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie NIET is aangevinkt. Bij Af te dragen bedrag Soc fonds is 21,50 vastgelegd. Per 01-01-2021 is bij Doorbetalingspercentage wachtdagen/uren 0,00 vastgelegd. Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden ingericht: Generatiepact Percentage Doorbetalen = 90,00 Generatiepact Percentage Pensioenopbouw = 100,00  Generatiepact Percentage Werken = 80,00. Per 01-01-2021 is bij Bedrag (Eenm.uitk. bedrag) 250,00 vastgelegd. Per 01-01-2021 is de standaardwaarde 01 verwijderd bij Periode (Eenm.uitk. bedrag).   Per 01-01-2021 is bij Correctieperiode (Vak.toesl.) 05 vastgelegd. Na het einde van het rechtjaar (in de huidige inrichting) is per 01-06-2021 Eindperiode (Vak.toesl.) gewijzigd in 04. Per 01-05-2021 is de volgende inrichting verwijderd, inclusief de bijbehorende alternatieve omschrijvingen: (C) Grondslagvariant (Toesl.vast) > Tweeploegendienst nacht grondslagvariant: Grondslag vaste toeslag 1   (C) Percentage (Toesl.vast) > Tweeploegendienst nacht percentage: 16,000000 (C) Blokkeren (Toesl.vast) > Tweeploegendienst nacht blokkeren: Ja       Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Het advies is om in ieder geval de inrichting bij de arbeidsvoorwaarden Eenmalige uitkering > Bedrag én Vakantietoeslag te controleren, en eventueel te wijzigen of aan te vullen. Voor de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag is het van belang om te bepalen of u wilt rekenen met Eindperiode 04. Als u gebruik maakt van de CAO-inrichting, houdt dit in dat u in 2022 vakantietoeslag verrekent over 11 maanden in plaats van 12 maanden. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u de berekening van Sociaal fonds werkgeverslast bij bestaande medewerkers wilt laten uitvoeren, selecteert u de arbeidsvoorwaarde per 01-01-2021 of een latere datum indienst. CAO 573 Pluimveeverwerkende industrie Per 01-01-2020 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 2148,75 en per 01-04-2020 is dit bedrag gewijzigd in 2203,43. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van het CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in - Voor de leeftijden tot en met 21 jaar waren de meeste salarisbedragen gewijzigd per 01-01-2021. Deze wijzigingen zijn nu doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 709 Vleeswarenindustrie Per 04-01-2021 zijn bij pensioensoort 01 Pensioen voor variant 0001 - ten behoeve van 4-wekenverloners - de franchises en de jaarmaxima gewijzigd in 13.256 en 70.244. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele verloningsjaar 2021. CAO 833 Woondiensten Per 01-01-2020 is de de salarisschaal op CAO-niveau toegevoegd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Via Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden kunt u de waardenlijsten voor Salarisschaal (Salarisschaal), Salaristrede (Salarisschaal) en Categorie (Salarisschaal) bij uw bedrijf controleren. Als u hiervoor zelf geen inrichting heeft vastgelegd, kunt u de waardenlijsten op CAO-niveau zien. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdhedenhandel "SZS" In de CAO-tekst staat o.a. dat de premie voor het Sociaal Fonds voor de Metaal en Techniek voor de periode tot en met 31 december 2021 0,25% van de loonsom bedraagt.   Op www.vakraad.nl/regelingen/vijf-bedrijfstakarbeidsvoorwaarden-caos staat echter dat de premie 0,20% is. Navraag bij de werkgevers leert echter dat de premie voor het Sociaal Fonds Metaal & Techniek inderdaad 0,2% is. Het in de CAO genoemde percentage van 0,25% is derhalve niet correct. Zij zullen de leden hierover informeren. Op basis van deze informatie is in Payroll Business geen wijziging doorgevoerd. CAO 1077 Schoen- en lederwarenindustrie reg Omdat deze CAO niet meer wordt vernieuwd en de inrichting bij deze CAO volgens onze informatie niet meer wordt gebruikt, zijn drie standaardwaarden van de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag per 01-05-2021 verwijderd. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Voor het geval u tòch gebruik maakt van deze CAO inclusief CAO-inrichting, adviseren wij u om contact op te nemen met onze afdeling planning met de vraag om de inrichting bij uw bedrijf te laten overzetten naar een andere CAO. CAO 1214 Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven Omdat deze CAO niet meer wordt vernieuwd, en de inrichting bij deze CAO volgens onze informatie niet meer wordt gebruikt, zijn de standaardwaarden per 01-05-2021 verwijderd. De meeste alternatieve omschrijvingen zijn blijven staan. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Voor het geval u tòch gebruik maakt van deze CAO inclusief CAO-inrichting, adviseren wij u om contact op te nemen met onze afdeling planning met de vraag om de inrichting bij uw bedrijf te laten overzetten naar een andere CAO. CAO 1296 Kunststof- , rubber- en lijmindustrie Per 01-05-2021 is de arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering > Percentage verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Per 01-01-2020 is de arbeidsvoorwaarde Gratificatie > Opbouwmethode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie NIET is aangevinkt. Voor de arbeidsvoorwaarde is als alternatieve omschrijving Doelenuitkering vastgelegd. Per 01-01-2020 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Eindperiode (grat): 12 Jaar betaalperiode (grat): Na opbouwjaar Percentage (grat): 3,40 Uitsplitsen werkgeverslasten (grat): Ja Vaste afspraak (grat): Nee Via Uitbetalingspercentage (grat) kan een afwijkend uitbetalingspercentage worden vastgelegd, maar door het activeren van de regeling kan er een grondslag opgebouwd over een jaar ten behoeve van de uitbetaling in het volgende jaar. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Bij de werkgevers is navraag gedaan over: 11. Grensbedrag II. In de CAO staat: Grensbedrag II was per 1 januari 2020 € 69.492, - en is per 1 januari 2020 vastgesteld op € 70.881, -. Dit grensbedrag kan gevolgen hebben voor het jaarmaximum bij pensioensoort 11 Sociaal fonds.  Als het antwoord op deze vraag leidt tot een wijziging, zullen wij u hierover via een CAO-bericht informeren.  De inrichting van het arbeidsvoorwaardencluster kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de omschrijving van de arbeidsvoorwaarde op CAO-niveau overschrijven. De inrichting van de standaardwaarden kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Als u de berekening van Doelenuitkering bij bestaande medewerkers wilt laten uitvoeren, selecteert u de arbeidsvoorwaarde per 01-01-2020 of een latere datum indienst in 2020 (ten behoeve van een eventuele uitbetaling in 2021), per 01-01-2021 òf een latere datum indienst in 2021 (ten behoeve van een eventuele uitbetaling in 2022). CAO 1945 Productiegerichte Dierhouderij Per 01-01-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vakantietoeslag geselecteerd: Controleren en aanvullen. Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel wijzigen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. In de historie van het arbeidsvoorwaardenscherm kunt u de historie van de inrichting bij uw bedrijf zien. Als u zelf mutaties heeft vastgelegd, kunt u de standaardwaarde(n) van het CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In het rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 2297 Technisch installatiebedrijf Per 04-01-2021 is bij pensioensoort 06 Vroegpensioen (met alternatieve omschrijving: Stichting SWWM) voor variant 0001 - ten behoeve van 4-wekenverloners - 3 Toets begin deelname gewijzigd in: 6 Begin maand (4 wk). Vervolgens is de wijziging van 19-02-2021 per 06-02-2021 opnieuw doorgevoerd in kolom 23 Toets einde deelname: 3 Begin jaar. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele verloningsjaar 2021. Publishing Date : 4/28/2021
Volledig artikel weergeven
28-04-2021 19:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 245 Weergaven
CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg Per 01-07-2020 is in de salarisschaal op CAO-niveau het maandbedrag voor H8 - in Payroll Business salarisschaal H, trede 18 - gewijzigd van 3542,66 in 3524,66.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over 2021 een herberekening plaatsvinden, als u gebruik maakt van deze salarisschaal. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u de inrichting op CAO-niveau controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting van de Waardenlijsten voor Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal) controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 157 Ziekenhuizen Per 01-04-2021 is de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag > Betaling per periode toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaarden cluster. Autoselectie is niet aangevinkt. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u op niveau klant of bedrijf de inrichting bij uw bedrijf controleren en wijzigen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 197 Suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie Als u gebruik maakt van deze CAO, is het advies om de inrichting - bijvoorbeeld per 01-01-2022 - over te zetten naar CAO 359 Zoetwarenindustrie. De reden hiervoor is het feit dat CAO 197 is opgegaan in CAO Zoetwarenindustrie. Voor de conversie kunt u via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting de voor uw bedrijf actieve inrichting vastleggen. U kunt de opties aanvinken die voor u van belang zijn. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via https://community.raet.com/producten/payroll-business/cao-informatie/w/cao-inrichting vindt u een CAO-document van oktober 2019 voor CAO 359. Hierin kunt u een indruk krijgen van de CAO-inrichting die is vastgelegd voor CAO Zoetwarenindustrie, waarbij bedragen en percentages uiteraard gewijzigd kunnen zijn na het vastleggen van dit document. CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven Bij controle bleek in de salarisschaal op CAO-niveau het weekbedrag voor de leeftijd van 16 jaar 202,23 te zijn. Per 01-07-2019 is dit weekbedrag gewijzigd in 202,33 en het periodebedrag in 809,32.  Daarnaast zijn een paar bedragen voor de leeftijd van 20 en 21 jaar aangepast, en is de omschrijving voor Salarisschaal F gewijzigd van BBL in B1.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over 2021 een herberekening plaatsvinden, als u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u de inrichting op CAO-niveau controleren. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting van de Waardenlijst voor Salarisschaal (Salarisschaal) controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf een Waardenlijst heeft toegevoegd, kunt u de inrichting op CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u op niveau klant of bedrijf inrichting in het Nederlands, Engels, Duits en/of Frans toevoegen of wijzigen. CAO 636 Verzekeringsbedrijf buitendienst Per 01-01-2021 is Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren gewijzigd van 90% in 85%. Dit geldt voor de alternatieve omschrijvingen én voor de standaardwaarde. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardescherm controleren en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over 2021 een herberekening plaatsvinden. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u op niveau klant of bedrijf de inrichting bij uw bedrijf controleren en wijzigen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 637 Verzekeringsbedrijf Per 01-01-2021 is Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren gewijzigd van 90% in 85%. Dit geldt voor de alternatieve omschrijvingen én voor de standaardwaarde. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardescherm controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Per 01-02-2021 en per 01-07-2021 zijn de salarisbedragen aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau.  Om te voorkomen dat er tijdens de salarisverwerking onverwacht geen loon wordt berekend voor de 21-jarigen, zijn de regels voor de leeftijd van 21 jaar per 01-05-2021 verwijderd. Salarisschaal E en Salaristrede 21 zijn per deze datum verwijderd uit de waardenlijsten op CAO-niveau.  Bij het doorvoeren van deze aanpassingen bleek dat er regels in de salarisschaal voorkwamen voor Salarisschaal F en volgende (Groep 1 t/m 4), salaristrede 30 en volgende (0 t/m 13 ervaringsjaren) zònder een Categorie (Salarisschaal). Per 01-02-2020 zijn deze regels verwijderd. Als u gebruik maakte van deze inrichting, kunt u bij de arbeidsvoorwaarde van de medewerker Categorie (Salarisschaal) K met omschrijving Max. gem. selecteren.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over 2021 een herberekening plaatsvinden, als u gebruik maakt van Ziektedagen/uren 4 en/of de salarisschaal op CAO-niveau. Via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal kunt u de inrichting op CAO-niveau controleren. Via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst kunt u op niveau klant of bedrijf inrichting in het Nederlands, Engels, Duits en/of Frans toevoegen of wijzigen. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u op niveau klant of bedrijf de inrichting bij uw bedrijf controleren, en wijzigen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 650 Groenten en fruit, groothandel in- Per 01-01-2021 is voor het Sociaal fonds de regel met beginleeftijd 022 en eindleeftijd 62 verwijderd. Per dezelfde datum is een regel toegevoegd met beginleeftijd 000 en eindleeftijd 99, waarbij peildag en peilmaand 01 > 01 zijn gewijzigd in 99 > 99. Ook wordt het maximum niet meer vermenigvuldigd met de deeltijdfactor, conform de berekeningen voor de sociale verzekeringen. Ter info: de loonsom is het op de werknemers betrekking hebbende vaste salaris in geld inclusief de vakantietoeslag en de vaste eindejaarsuitkering, met als maximum het voor de werknemer geldende maximum SV loon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. CAO 880 Zeilmakerijen, Scheepsbenodigdheden “SZS” Per 01-01-2021 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Eindperiode (Vak.toesl.): 05 Afrekening bij uitdienst (Vak.toesl.): Eindafrekening in periode van uitdienst Methode bij in- en uitdienst (Vak.toesl.): Naar rato werkdagen in dienst Uitsplitsen werkgeverslasten (Vak.toesl.): Ja Per 01-01-2021 is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 1925,00. Per 01-01-2021 is de volgende inrichting toegevoegd voor de standaardwaarden én de alternatieve omschrijvingen: Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 3 > Doorbet. perc. ziektedagen/uren 70%: 70,00 Per 01-03-2021 zijn de salarisbedragen aangepast in de salarisschaal op CAO-niveau. Voor BBL is salarisschaal AA vastgelegd. Per 01-05-2021 zijn de salarisschalen I, J en K verwijderd voor de functieniveaus 9, 10 en 11. Per 01-04-2021 is de volgende inrichting toegevoegd voor de standaardwaarden én de alternatieve omschrijvingen: (A) Grondslagvariant (Overuren) > Grondslagvariant Overuren 150%: Grondslag 1 uren (A) Percentage incl. toeslag (Overuren) > Overuren 150% Percentage incl. toeslag: 150,00 (A) Percentage toeslag (Overuren) > Overuren 150% Percentage toeslag: 50,00 Grondslag 1 uren (Overuren): Uurbedrag van grondslag Grondslag periode (Overuren): Deze periode Generatiepact Percentage (Doorbetalen): 90,00 Generatiepact Percentage Pensioenopbouw: 100 Generatiepact Percentage Werken: 80,00 Helaas bleek het niet mogelijk om de inrichting voor gegevenselement Maximaal te verg kilometers (enkele reis) op CAO-niveau vast te leggen. Omdat ook Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) wordt beschreven in de CAO, is hiervoor per 01-01-2021 inrichting toegevoegd via de pensioensoorten 02 Pensioen aanvullend en 05 VUT. Voor de berekening inzake het Sociaal Fonds Metaal en Techniek is inrichting aanwezig via pensioensoort 11 Sociaal fonds. In de CAO staat een premie van 0,25% terwijl op de site van het fonds 0,20% staat. Dit laatste percentage is eerder vastgelegd; hiervoor is nu geen wijziging doorgevoerd. De werkgevers hebben aangegeven dat de premie voor het Sociaal Fonds Metaal & Techniek inderdaad 0,2% is. Het in de CAO genoemde percentage van 0,25% is daarom niet correct. Voor de berekening inzake het Sociaal Fonds Hiswa is inrichting toegevoegd via pensioensoort 15 Extra fonds 3, pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Voor de berekening inzake het Opleidings & Arbeidsmarktfonds SZS is inrichting toegevoegd via pensioensoort 14 Extra fonds 2, pensioenen/fondsen benoemd (variabel). O&O fonds Metaal en Techniek is ten onrechte ingericht via pensioensoort 12, Opleidingsfonds. Deze inrichting is per 01-01-2022 verwijderd. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel) en/of Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardescherm controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er over 2021 een herberekening plaatsvinden. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen > Standaard variant verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u op niveau klant of bedrijf de inrichting bij uw bedrijf controleren en wijzigen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens, Alternatieve omschrijvingen en/of Validatiewaarden kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. CAO 1390 Theater - per 01-01-2016 naar CAO 1577 Op de CAOlijst van de Belastingdienst staat voor cao 1390 Theater 31-12-2015 als einddatum vermeld. U kunt deze lijst opvragen via https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/meer-over-cbs-enquetes/codelijst-cao-s-en-overige-arbeidsvoorwaardenregelingen. Omdat er sinds 1 april 2021 via de loonaangifte geen correcties over 2015 meer mogen worden aangeleverd, willen wij de inrichting van deze CAO per 01-04-2021 verwijderen. Bij controle blijkt dat er over 2021 nog verloningen plaatsvinden voor medewerkers die gekoppeld zijn aan deze CAO. Het dringende advies is om per 01-01-2016 inrichting vast te (laten) leggen voor CAO 1577 Toneel en Dans via Klant CAO en Bedrijf CAO. Als er ooit een heraanlevering van de loonaangifte over één van de jaren 2016 t/m 2020 nodig is, zijn de gegevens van CAO 1577 in ieder geval beschikbaar. In dat geval kan de bedrijf CAO alsnog worden geselecteerd bij de medewerkers, en kan er een CAO-code worden aangeleverd. In ieder geval over de jaren 2016 t/m 2019 zal de payroll geen herberekening meer uitvoeren; het gaat dan alleen om de aan te leveren CAO-code.  Bij CAO 1577 is gekozen voor begindatum 01-01-2016, omdat de inrichting van de CAO niet peildatum-gevoelig is. Als CAO 1390 wordt verwijderd per 01-04-2021 blijkt de inrichting per de begindatum van de CAO uit de applicatie te worden verwijderd. Deze begindatum is vaak 01-01-2001. Als CAO 1390 is verwijderd per 01-04-2021 - in de praktijk dus per 01-01-2001 - zal er bij heraanleveringen over 2016 t/m 2021 geen CAO-code meer aangeleverd kunnen worden voor medewerkers die aan CAO 1390 zijn gekoppeld. Voor de conversie kunt u via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting de voor uw bedrijf actieve inrichting vastleggen. U kunt de opties aanvinken die voor u van belang zijn. CAO 1497 Uitvaartverzorging - per 01-01-2016 naar CAO 3768 Op de CAO-lijst van de Belastingdienst staat voor CAO 1497 Uitvaartverzorging 31-12-2015 als einddatum vermeld. U kunt deze lijst opvragen via https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/meer-over-cbs-enquetes/codelijst-cao-s-en-overige-arbeidsvoorwaardenregelingen Omdat er sinds 1 april 2021 via de loonaangifte geen correcties over 2015 meer mogen worden aangeleverd, willen wij de inrichting van deze CAO per 01-04-2021 verwijderen. Bij controle blijkt dat er over 2021 nog verloningen plaatsvinden voor medewerkers die gekoppeld zijn aan deze CAO. Het dringende advies is om per 01-01-2016 inrichting vast te (laten) leggen voor CAO 3768 Uitvaartbranche via Klant CAO en Bedrijf CAO. Als er ooit een heraanlevering van de loonaangifte over één van de jaren 2016 t/m 2020 nodig is, zijn de gegevens van CAO 3768 in ieder geval beschikbaar. In dat geval kan de bedrijf CAO alsnog worden geselecteerd bij de medewerkers, en kan er een CAO-code worden aangeleverd. In ieder geval over de jaren 2016 t/m 2019 zal de payroll geen herberekening meer uitvoeren; het gaat dan alleen om de aan te leveren CAO-code.  Bij CAO 3768 is gekozen voor begindatum 01-01-2016, omdat de inrichting van de CAO niet peildatum-gevoelig is. Als CAO 1497 wordt verwijderd per 01-04-2021 blijkt de inrichting per de begindatum van de CAO uit de applicatie te worden verwijderd. Deze begindatum is vaak 01-01-2001. Als CAO 1497 is verwijderd per 01-04-2021 - in de praktijk dus per 01-01-2001 - zal er bij heraanleveringen over 2016 t/m 2021 geen CAO-code meer aangeleverd kunnen worden voor medewerkers die aan CAO 1497 zijn gekoppeld. Voor de conversie kunt u via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting de voor uw bedrijf actieve inrichting vastleggen. U kunt de opties aanvinken die voor u van belang zijn. In de historie van de arbeidsvoorwaardeschermen kunt u zien dat het overgrote deel van de standaardwaarden die voor CAO 1497 zijn vastgelegd, per 01-01-2022 is verwijderd. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. Via https://community.raet.com/producten/payroll-business/cao-informatie/w/cao-inrichting vindt u een CAO-document van mei 2018 voor CAO 3768. Hierin kunt u een indruk krijgen van de CAO-inrichting die is vastgelegd voor CAO Uitvaartbranche, waarbij bedragen en percentages uiteraard gewijzigd kunnen zijn na het vastleggen van dit document. CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang Per 01-04-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: Doorbetalingspercentage zwangerschapsdagen/uren: 100,00 Uitsplitsen werkgeverslasten (Vak.toesl.): Ja (A) Grondslagvariant (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Grondslagvar Werkurentsl ma tm vr 19-07 u: Grondslag var toeslagen 1 (A) Percentage (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Percentage Werkurentsl ma tm vr 19-07 u: 20,000 (B) Grondslagvariant (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Grondslagvar Werkurentsl zaterdag 07-19 u: Grondslag var toeslagen 1 (B) Percentage (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Percentage Werkurentsl zaterdag 07-19 u: 30,000 (C) Grondslagvariant (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Grondslagvar Werkurentsl zaterdag 19-07 u: Grondslag var toeslagen 1 (C) Percentage (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Percentage Werkurentsl zaterdag 19-07 u: 40,000 (D) Grondslagvariant (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Grondslagvar Werkurentsl zon feestdg 07-19 u: Grondslag var toeslagen 1 (D) Percentage (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Percentage Werkurentsl zon feestdg 07-19 u: 45,000 (E) Grondslagvariant (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Grondslagvar Werkurentsl zon feestdg 19-07 u: Grondslag var toeslagen 1 (E) Percentage (Toesl.var.) → alternatieve omschrijving Percentage Werkurentsl zon feestdg 19-07 u: 45,000 Per 01-04-2021 is de volgende inrichting verwijderd omdat het percentage niet meer in de CAO wordt genoemd: Levensloop % vaste bijdrage: 0,50  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardescherm controleren, en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er met ingang van 01-04-2021 een herberekening plaatsvinden. Per 01-11-2021 zijn de volgende arbeidsvoorwaarden verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, Levensloop opname > Standaard variant en Levensloop sparen > Standaard variant. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u op niveau klant of bedrijf de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens en/of Alternatieve omschrijvingen kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Als u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de CAO-inrichting niet zien. CAO 1945 Productiegerichte Dierhouderij Per 01-04-2021 is arbeidsvoorwaarde Reiskosten > Standaard variant toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaarden cluster. Autoselectie is niet aangevinkt. Helaas was het niet mogelijk om op CAO-niveau inrichting vast te leggen bij Maximaal te verg kilometers (enkele reis). Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u op niveau klant of bedrijf de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel wijzigen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting op het arbeidsvoorwaardescherm controleren, en eventueel aanpassen. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de voor uw bedrijf actieve inrichting controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau deze inrichting is vastgelegd. Publishing Date : 4/13/2021
Volledig artikel weergeven
13-04-2021 17:03
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 211 Weergaven
CAO 26 Vleessector Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 01 Pensioen én voor pensioensoort 11 Sociaal fonds het aantal CAO-uren verwijderd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Er kunnen verschillen optreden bij medewerkers voor wie de normuren per week ongelijk zijn aan het aantal uren per week dat in de CAO wordt genoemd. U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel). CAO 50 Apotheken Per 01-05-2021 zijn de salarisbedragen in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast.  Per 01-04-2021 is het percentage bij (C) Percentage incl. toeslag (Overuren) met alternatieve omschrijving Bereikbaarh comp perc incl toeslag gewijzigd van 100,00 in 25,00. Via (E) Toeslagen (variabel) is inrichting aanwezig voor Toeslagen bereikbaarh. U kunt deze inrichting gebruiken voor het verrekenen van deze toeslag. Wanneer u via deze arbeidsvoorwaarde ook het loon vergoedt, adviseren wij u om gebruik te maken van een arbeidsvoorwaarde als Overuren of Overige uren, zodat het aantal verloonde uren correct kan worden doorgegeven aan de fiscus. Per 01-04-2021 is de volgende inrichting toegevoegd: Doorbetalingsperc zorgverlof kort: 100,00 Maximaal te verg kilometers (enkele reis): 35,00 Minimum aantal km voor verg (enkele reis): 5,10 Toepassing minimum aantal km: Boven minimum wordt alles vergoed (A) Grondslagvariant (Toesl.vast): Grondslag vaste toeslag 1 (A) Percentage (Toesl.vast): 2,00 Levensloop % vaste bijdrage: 2,00 De arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt. Per 01-11-2021 is de inrichting voor Levensloop % vaste bijdrage weer verwijderd. De arbeidsvoorwaarde is per die datum ook verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Als u de vaste vergoeding van 2% voor alle medewerkers verrekent via de arbeidsvoorwaarde  Levensloop bijdrage werkgever > Standaard, is het advies om de berichtgeving over het vervallen van de levensloopregeling per 01-11-2021 in de gaten te houden. Het is mogelijk dat de berekening via deze  arbeidsvoorwaarde per 01-11-2021 - of per 08-11-2021 - wordt beëindigd. In dat geval zult u met ingang van 01-11-2021 gebruik moeten maken van de arbeidsvoorwaarde Toeslagen (vast) > Standaard variant die per 01-04-2021 is toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster.   Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden op het arbeidsvoorwaardenscherm controleren - en eventueel aanpassen. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. De salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaardegegevens c.q. Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 279 Gemaksvoedingindustrie Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 01 Pensioen het aantal CAO-uren verwijderd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Er kunnen verschillen optreden bij medewerkers voor wie de normuren per week ongelijk zijn aan het aantal uren per week dat in de CAO wordt genoemd. U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). CAO 549 Aardappelen, groenten en fruit, detailhandel Per 01-04-2021 is bij Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag Controleren en aanvullen geselecteerd. Per 01-11-2021 zijn de arbeidsvoorwaarden Levensloop opname en Levensloop sparen (Standaard variant) verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren en eventueel aanpassen. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de standaardwaarden op het arbeidsvoorwaardenscherm controleren - en eventueel aanpassen. Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Arbeidsvoorwaarden c.q. Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 573 Pluimveeverwerkende industrie Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 01 Pensioen het aantal CAO-uren verwijderd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Er kunnen verschillen optreden bij medewerkers voor wie de normuren per week ongelijk zijn aan het aantal uren per week dat in de CAO wordt genoemd. U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). CAO 709 Vleeswarenindustrie Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 01 Pensioen én voor pensioensoort 11 Sociaal fonds het aantal CAO-uren verwijderd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. Er kunnen verschillen optreden bij medewerkers voor wie de normuren per week ongelijk zijn aan het aantal uren per week dat in de CAO wordt genoemd. U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) c.q. (variabel). CAO 924 Reisbranche Per 01-01-2021 is voor pensioensoort 11 Sociaal fonds kolom 21 Einde deelname gewijzigd van 2 AOW-leeftijd in 1 Vaste eindleeftijd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast). CAO 1165 Recreatie Per 01-01-2021 is uit de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) de regel verwijderd voor pensioensoort 01 Pensioen met betrekking tot medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen mag pensioensoort 01 Pensioen voor deze CAO maar 1 keer geselecteerd zijn. CAO 1639 Doe-het-zelfbranche Per 01-02-2021 zijn de salarisbedragen in de salarisschaal op CAO-niveau aangepast.  Om te voorkomen dat er tijdens de salarisverwerking onverwacht geen salaris meer wordt uitbetaald, zijn de bedragen voor salarisschaal A bij de treden 22 en 30 ongewijzigd gebleven.  Om dezelfde reden zijn de bedragen voor salarisschaal B trede 32, salarisschaal C trede 34 en salarisschaal D trede 36 per 01-02-2021 ingevoerd met de bedragen van de bovenliggende trede.  Per 01-04-2021 zijn de hierboven genoemde regels verwijderd:  voor salarisschaal A de treden 22 en 30, voor salarisschaal B trede 32, voor  salarisschaal C trede 34 en voor salarisschaal D trede 36.  Per 01-02-2021 zijn de waardenlijsten voor Salarisschaal (Salarisschaal) en Salaristrede (Salarisschaal) in overeenstemming gebracht met de informatie in de nieuwe loonschalen per deze datum. Wanneer u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau en hiervoor zelf waardenlijsten heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden met ingang van 01-02-2021. Als de Algemeen Verbindend Verklaring van de CAO is gepubliceerd, zullen wij de aanwezige CAO-inrichting controleren met de informatie in de betreffende Staatscourant. Wij zullen u informeren wanneer wij naar aanleiding hiervan wijzigingen doorvoeren. De salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. De inrichting van de waardenlijsten kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting > Validatiewaarden. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 1869 Glastuinbouw Per 01-01-2021 is inrichting toegevoegd aan de salarisschaal op CAO-niveau voor BBL: Categorie C en Salarisschaal I, salaristreden 20, 19 en 18 voor de respectievelijke leeftijden.  Ook de waardenlijsten voor Salarisschaal (Salarisschaal) en Categorie (Salarisschaal) zijn hiervoor uitgebreid. Wanneer u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau en hiervoor zelf waardenlijsten heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.  De salarisschaal kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. De inrichting van de waardenlijsten kunt u controleren via Rapporten > Instellingen > Overzicht bedrijfsinrichting >Validatiewaarden. In dit rapport kunt u ook zien op welk niveau de inrichting bij uw bedrijf is vastgelegd. CAO 2451 Dagrecreatie Per 01-01-2021 is uit de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) de regel verwijderd voor pensioensoort 01 Pensioen met betrekking tot medewerkers die jonger zijn dan 20 jaar. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden over het hele jaar 2021. U kunt de inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel). Via Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > UPA - koppeling pensioenregelingen mag pensioensoort 01 Pensioen voor deze CAO maar 1 keer geselecteerd zijn. Publishing Date : 4/1/2021
Volledig artikel weergeven
01-04-2021 19:10
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 236 Weergaven