Mijn Communities
Help

CAO Informatie YouServe HRYou

Sorteren op:
CAO 35 Textielverzorging Per 01-07-2019 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de salarisschaal : voor medewerkers van 21 jaar zijn de bedragen gecontrolereerd met het minimumloon voor 36 uur per week, en in de salarisschalen B, C en D aangepast;  voor medewerkers van 22 jaar zijn de regels toegevoegd in de referentietabel voor de salarisschalen B, C, D en E, in de Waardenlijst is Salaristrede 22 voor medewerkers van 22 jaar opnieuw toegevoegd. Per 01-01-2020 zullen de salarisbedragen worden gecontroleerd met het per die datum geldende minimum uurloon voor een wekelijkse arbeidsduur van 36 uur. Per 01-06-2020 zijn enkele wijzigingen doorvoerd in de regel voor medewerkers van 21 jaar, salarisschaal E, én in de regels voor medewerkers van 22 jaar. De inrichting van de salarisschalen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.  Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd voor de Waardenlijst voor Salaristrede zult u de inrichting van CAO-niveau niet kunnen zien.  CAO 41 Bouwmaterialen handel De salariswijzigingen per 01-04-2019 en per 01-07-2019 zijn ingelezen. Per 01-04-2019 vervalt salaristrede 23. Om ongewenste correcties over de afgelopen perioden te voorkomen, is salaristrede 23 nog aanwezig, met de salarisbedragen voor de leeftijd van 22 jaar. Per 01-07-2019 vervallen de salaristreden voor 21 en 22 jaar ( en voor 23 jaar ) . De salaristrede voor 0 functiejaren is vervallen. Wel zijn er aanloopschalen met een minimum en maximum toegevoegd. Salaristrede 30 is gewijzigd van 0 functiejaren in Aanloopschaal min.; Salaristrede 40 is toegevoegd voor Aanloopschaal max. Op basis van de hieronder vermelde definitie zijn salarisschalen voor vierwekensalaris, voor weeksalaris en voor uursalaris toegevoegd. Er is rekenkundig afgerond. Definitie lonen Vierwekensalaris: 92,06% van het maandsalaris. Weeksalaris: 23,015% van het maandsalaris. Uursalaris (fulltime): 0,606% van het maandsalaris. De inrichting van de salarisschalen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.  Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Benefitbudget > Benefitbudget res.via werkgever Per 01-07-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Levensloop bijdrage werkgever > Standaard. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardencluster kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.   Per 01-01-2019 is de volgende inrichting toegevoegd: Kortdurend zorgverlof doorbet. Perc. : 70,00 Voor de dagelementen van Ziektedagen en Ziekteuren 1 en 2 zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd. Voor pensioensoort 01 Pensioen is per 01-01-2019 toetsmoment einde deelname gewijzigd in 4, Begin afrekenperiode.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar plaatsvinden, waarbij er een verschil kan ontstaan voor medewerkers van 67 jaar.  Per 01-01-2020 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen 2080 CAO uren toegevoegd.   Wanneer u gebruik maakt van de benoemde pensioenregeling, en deze aanpassing graag per 01-01-2019 wilt laten uitvoeren, kunt u hierover contact opnemen met het Servicecenter.  Tot nu toe houden wij nl. geen rekening met het feit dat het Pensioenfonds aangeeft dat de voltijds werkweek volgens de CAO 40 uren per week is.  Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  CAO 148 Graanbe- en verwerkende industrie Per 01-01-2019 zijn voor de participatieschalen de salaristreden voor 21 jaar, én voor 22 jaar en ouder toegevoegd. Per 01-06-2019 zijn de salariswijzigingen doorgevoerd; ook is Minimum bedrag (Vak.toesl.) gewijzigd in 2406,92. Vervolgens zijn de participatieschalen per 01-07-2019 op basis van 120% van het minimumloon opnieuw ingelezen. De inrichting van de salarisschalen kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.  De inrichting van Minimum bedrag (Vak.toesl.) kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO > de arbeidsvoorwaarde.  Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd voor dit gegevenselement, zult u de inrichting van CAO-niveau niet kunnen zien.  CAO 190 Drankindustrie en groothandel in dranken In pensioensoort 01 Pensioen  is pensioenvariant 00003 toegevoegd in de referentietabel.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.  CAO 218 Besloten busvervoer Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is niet aangevinkt :  (Boven)wettelijk verlof > Standaard variant. Per 01-07-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster :  Levensloop bijdrage werkgever > Standaard Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardencluster kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.   Per 01-01-2019 is inrichting toegevoegd voor Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing tegen 95% en tegen 90%.  De inrichting kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Bedrijf CAO > de arbeidsvoorwaarde.  De inrichting van de alternatieve omschrijvingen kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Vastleggen > Alternatieve omschrijvingen > Gegevenselement.   Wanneer u hiervoor zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u de inrichting van CAO-niveau niet kunnen zien.  CAO 359 Zoetwarenindustrie In pensioensoort 01 Pensioen  zijn 2 varianten toegevoegd voor 0002 Basisregeling excl. VPL en 0003 VPL afwijkend. In de referentietabel zijn de productvarianten 00002 en 00003 toegevoegd in deze regels.   Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.  CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf Per 01-01-2019 zijn de salarisschalen uitgebreid met de salarisbedragen voor vakantiekrachten ( Categorie A ) en voor vakantiekrachten Hotelschoonmaak ( Categorie B ). Daarnaast zijn de salariswijzigingen per 01-07-2019 doorgevoerd. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.  Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Bovenwettelijk verlof > Standaard variant Per 01-07-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Levensloop bijdrage werkgever > Standaard. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardencluster kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.   CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Per 01-06-2019 is SPAWW Verzekerd op Ja gezet.  U kunt deze inrichting controleren via Instellingen > Berekening > Stichting PAWW na selectie van de Bedrijf CAO.  Op basis van de beschrijving in de Staatscourant kunt u - indien gewenst - de berekening op medewerkerniveau blokkeren via Medewerker > Medewerker > Loonheffingen > Blokkeren deelname SPAWW.  CAO 496 Particuliere Beveiliging Per 01-01-2019 is voor pensioensoort 01 Pensioen variant 0001 toegevoegd voor de berekening van 0001 G4S basispensioenregeling In de referentietabel staat als productvariant 00001. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth.  In pensioensoort 01 Pensioen is pensioenvariant 00002 toegevoegd in de referentietabel.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.  CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf In de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds zijn per 01-01-2019 1976 CAO uren toegevoegd in de referentietabel.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2019 plaatsvinden.  Wanneer de fulltime uren per week voor de medewerker afwijken van 38 uren, zullen er andere resultaten vastgesteld kunnen worden. Deze fulltime uren per week kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens > Uren periode en Bedrijfsuren òf via een Verwerkingseenheid via Medewerker > Contract > Arbeidscontract.   CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf In de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds zijn per 01-01-2019 1976 CAO uren toegevoegd in de referentietabel.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2019 plaatsvinden.  Wanneer de fulltime uren per week voor de medewerker afwijken van 38 uren, zullen er andere resultaten vastgesteld kunnen worden. Deze fulltime uren per week kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens > Uren periode en Bedrijfsuren òf via een Verwerkingseenheid via Medewerker > Contract > Arbeidscontract.   CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf In de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds zijn per 01-01-2019 1976 CAO uren toegevoegd in de referentietabel.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2019 plaatsvinden.  Wanneer de fulltime uren per week voor de medewerker afwijken van 38 uren, zullen er andere resultaten vastgesteld kunnen worden. Deze fulltime uren per week  kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens > Uren periode en Bedrijfsuren òf via een Verwerkingseenheid via Medewerker > Contract > Arbeidscontract.   CAO 826 M&T Isolatiebedrijf In de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds zijn per 01-01-2019 1976 CAO uren toegevoegd in de referentietabel.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2019 plaatsvinden.  Wanneer de fulltime uren per week voor de medewerker afwijken van 38 uren, zullen er andere resultaten vastgesteld kunnen worden. Deze fulltime uren per week  kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens > Uren periode en Bedrijfsuren òf via een Verwerkingseenheid via Medewerker > Contract > Arbeidscontract.   CAO 827 M&T Goud- en zilvernijverheid In de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds zijn per 01-01-2019 1976 CAO uren toegevoegd in de referentietabel.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2019 plaatsvinden.  Wanneer de fulltime uren per week voor de medewerker afwijken van 38 uren, zullen er andere resultaten vastgesteld kunnen worden. Deze fulltime uren per week kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens > Uren periode en Bedrijfsuren òf via een Verwerkingseenheid via Medewerker > Contract > Arbeidscontract.   CAO 838 Wonen In pensioensoort 02 Pensioen aanvullend  is pensioenvariant Productkenmerk U0131-1019 toegevoegd in de referentietabel, evenals productvariant 00002.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.  CAO 924 Reisbranche De salariswijzigingen per 01-07-2019 zijn doorgevoerd in de salarisschaal op CAO-niveau. Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.  Per 01-07-2019 zijn de volgende bedragen gewijzigd: Afwijkende grondslag 2 (Toesl.var.)   14,07   Afwijkende grondslag 3 (Toesl.var.)   41,14   Voor medewerkers aan wie u per periode de vakantietoeslag wilt uitbetalen, is per 01-01-2019 de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, Autoselectie is niet aangevinkt :  Vakantietoeslag > Betaling per periode.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardencluster kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.   CAO 1165 Recreatie Per 01-10-2018 waren de hieronder vermelde salarisbedragen niet correct vastgelegd ( Salarisschaal A periodiek 0 en 1 😞 Lonen vakvolwassen werknemers per 01-10-2018 - vierwekenloon S/T A 30 1.557,11 31 1.604,27 Deze bedragen zijn nu gecorrigeerd. De automatische herberekening wordt alleen uitgevoerd over het huidige jaar. Wanneer u voor de medewerker(s) die het betreft, een herberekening wilt uitvoeren met ingang van 01-10-2018, kunt u een payrollgevoelige mutatie per 01-10-2018 vastleggen ( en na het uitvoeren van een payrollverwerking weer verwijderen ) òf contact opnemen met de servicedesk met de vraag of zij een herberekening met ingang van 01-10-2018 willen opstarten.  Per 01-01-2019 is inrichting toegevoegd voor de Jeugdlonen per uur.  Per 01-07-2019 zijn de salaristreden voor de leeftijd van 22 jaar verwijderd, en uit een aantal tabellen zijn ook de salaristreden voor de leeftijd van 21 jaar verwijderd. Voor de salarisschalen J, K, L en M ten behoeve van de eerste- en tweedejaars leerlingen zijn de salaristreden voor de leeftijd van 21 jaar nog wel aanwezig.  Vervolgens zijn de salarisschalen per 2019-10-01, per 2020-07-01 en per 2020-10-01 ingelezen. Wanneer de wijzigingen in de minimumlonen per 2020-01-01 en per 2020-07-01 bekend zijn gemaakt, zullen de gewenste aanpassingen per die datums worden doorgevoerd. Via (C) Overuren is inrichting toegevoegd voor Uren op feestdagen, volgens het stramien waarmee ook (B) Overuren en (D) Overuren is ingericht.  Per 01-01-2019 is de volgende inrichting toegevoegd: Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.  : 70,00 Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort   Deze inrichting kunt u controleren - en eventueel aanpassen - via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens. Wanneer u zelf inrichting hiervoor heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien.  Voor Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor Ziektedagen en Ziekteuren 1 tot en met 4. Ook voor de alternatieve omschrijvingen geldt: wanneer u zelf inrichting hiervoor heeft vastgelegd, kunt u de inrichting van CAO-niveau niet zien. Indien gewenst kunt u de inrichting van CAO-niveau overschrijven via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt: (Boven)wettelijk verlof > Standaard variant.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardencluster kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.   Voor pensioensoort 01 Pensioen zijn de toetsmomenten per 01-07-2019 aangepast naar 5, Geboortedag. Deze begindatum is gekozen, om herberekeningen over het eerste halfjaar te voorkomen.  Voor pensioensoort 11 Sociaal fonds is per 01-07-2019 inrichting toegevoegd in de referentietabel. De arbeidsvoorwaarde is per die datum opnieuw toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is aangevinkt.  Gedurende een aantal uren is op vrijdag 07-06-2019 inrichting voor het Sociaal fonds met ingang van 01-01-2019 aanwezig geweest. Dit is aan het eind van de middag gecorrigeerd.  De inrichting in de refentietabel kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO.  CAO 1285 Tankstations & Wasbedrijven In pensioensoort 12 Opleidingsfonds - ten behoeve van de berekening van het Sociaal fonds - zijn per 01-01-2019 1976 CAO uren toegevoegd in de referentietabel.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2019 plaatsvinden.  Wanneer de fulltime uren per week voor de medewerker afwijken van 38 uren, zullen er andere resultaten vastgesteld kunnen worden. Deze fulltime uren per week  kunt u controleren via Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens > Uren periode en Bedrijfsuren òf via een Verwerkingseenheid via Medewerker > Contract > Arbeidscontract.   CAO 1841 Bloembollen, Groothandel in Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster , Autoselectie is niet aangevinkt : Benefitbudget > Benefitbudget res.via werkgever Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardencluster kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en eventueel aanpassen.   CAO 2297 M&T Technisch Installatiebedrijf In de pensioensoorten 11 Sociaal fonds en 12 Opleidingsfonds zijn per 01-01-2019 1976 CAO uren toegevoegd in de referentietabel.    Deze inrichting kunt u controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening over het hele jaar 2019 plaatsvinden.  Wanneer de fulltime uren per week voor de medewerker afwijken van 38 uren, zullen er andere resultaten vastgesteld kunnen worden. Deze fulltime uren per week kunt u controlerent via Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens > Uren periode en Bedrijfsuren òf via een Verwerkingseenheid via Medewerker > Contract > Arbeidscontract.   Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 15:44
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 178 Weergaven
CAO 487 Metalektro Per 01-01-2019 zijn de percentages voor 2 fondsen gewijzigd: Pensioensoort 11 Sociaal fonds is gewijzigd in 0,07 Pensioensoort 12 Opleidingsfonds is gewijzigd in 0,2 Het percentage voor pensioensoort 13 is ongewijzigd gebleven op 0,03.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. Voor pensioensoort 12 Opleidingsfonds is de alternatieve omschrijving gewijzigd in Arbeidsmarkt en Opleidingen 12 487 Voor pensioensoort 13 Extra fonds is de alternatieve omschrijving gewijzigd in Secretariaatskosten 13 487 Wanneer u zelf inrichting heeft vastgelegd, zult u deze mutaties op CAO-niveau niet kunnen zien.  Indien gewenst kunt u via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen > Arbeidsvoorwaarde de inrichting van CAO-niveau overschrijven.  CAO 488 Metalektro Hoger Personeel Per 01-01-2019 zijn de percentages voor 2 fondsen gewijzigd: Pensioensoort 11 Sociaal fonds is gewijzigd in 0,07 Pensioensoort 12 Opleidingsfonds is gewijzigd in 0,2 Het percentage voor pensioensoort 13 is ongewijzigd gebleven op 0,03.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (variabel) met als doelgroep de CAO. N.B.: via pensioensoort 12 Opleidingsfonds wordt de afdracht voor Arbeidsmarkt en Opleidingen  berekend, en via pensioensoort 13 Extra fonds wordt de afdracht voor de Secretariaatskosten berekend.  Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 15:43
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 177 Weergaven
CAO 623 Optiekbedrijven Voor pensioensoort 04 Pensioen extra zijn de percentages per 01-01-2019 gewijzigd van 12,35 in 12,85. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden, waarbij er verschillen kunnen optreden. CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth.  Voor pensioensoort 02 Pensioen aanvullend zijn de percentages per 01-01-2019 gewijzigd van 12,35 in 12,85. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een automatische herberekening plaatsvinden, waarbij er verschillen kunnen optreden. CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf Per 01-01-2019 zijn voor de pensioensoorten 06, 07, 08, 09 en 13  1976 CAO-uren toegevoegd in de referentietabel voor benoemde pensioenen/fondsen met vaste grondslag. De achtergrond hiervan is, dat ( ook ) N.V.: Schade rekent met maximaal 38 uren per week.  Wanneer de normuren bij uw bedrijf afwijken van 38 uren per week, kunnen er als gevolg van een ( automatische ) herberekening verschillen ontstaan in deze berekeningen. Wanneer u deze correcties niet meer wilt laten vaststellen gedurende dit verloningsjaar, kunt u op het arbeidsvoorwaardenwaardenscherm op niveau Klant CAO en/of Bedrijf CAO bij de variant kiezen voor ' Peildag 01-01 zonder CAO-uren obv 38 u per wk '.  Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 15:42
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 170 Weergaven
CAO 10 Bouw en Infra Per 01-01-2019 is bij ' Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag' : Controleren en aanvullen geselecteerd.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag controleren, en zo nodig aanpassen op niveau Bedrijf CAO en/of Klant CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden. CAO 41 Bouwmaterialen handel Per 01-04-2019 zijn 2 bedragen gecorrigeerd in de Salarisschaal die op CAO-niveau is vastgelegd: het bedrag van groep 1 voor de leeftijd van 18 jaar, het bedrag van groep 8 voor de leeftijd van 22 ( en 23 ) jaar is gewijzigd in het bedrag dat in de CAO vermeld is, nl. 2419,93. Vervolgens zijn de salariswijzigingen per 01-07-2019 opnieuw vastgelegd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden. CAO 43 Architectenbureaus De salariswijzigingen per 01-07-2019 , per 01-01-2020 , per 01-07-2020 en per 01-01-2021 zijn doorgevoerd in de salarisschalen op CAO-niveau.  Per 01-03-2019 is de volgende standaardwaarde vastgelegd : Generatiepact Percentage Pensioenopbouw  = 100,00     Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact controleren, en zo nodig aanpassen op niveau Bedrijf CAO en/of Klant CAO.   Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden.  CAO 83 Betonproductenindustrie Als voorbereiding op het activeren van UPA per 01-01-2020 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 productvarianten én 2080 CAO-uren toegevoegd in de referentietabel.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. CAO 182 Horeca- en aanverwante bedrijf De bedragen voor medewerkers van 20 jaar, 19 jaar en 18 jaar die gekoppeld zijn aan salarisschaal I, zijn per 01-07-2019 gewijzigd. De overige salariswijzigingen die het gevolg zijn van de wijzigingen in het minimumloon, zijn al eerder vastgelegd.   U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 233 Houthandel Als voorbereiding op het activeren van UPA per 01-01-2020 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 productvarianten én 2080 CAO-uren toegevoegd in de referentietabel.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO. CAO 301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk Per 01-01-2019 is inrichting toegevoegd voor : Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 1   Doorbet. perc. ziektedagen/uren 100%  100,0   Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 2   Doorbet. perc. ziektedagen/uren 70%  70,00   Doorbetalingspercentage ziektedagen/uren 3   Doorbet. perc. ziektedagen/uren 85%  85,00   Aan het arbeidsvoorwaardencluster zijn de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt:  Aanvulling op Uitkeringen > Standaard Benefitbudget > Benefitbudget res. via werkgever Eenmalige uitkering > Percentage Generatiepact > Standaard Levensloop opname > Standaard variant Levensloop sparen > Standaard variant.  Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van bijv. Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing controleren, en zo nodig aanpassen op niveau Bedrijf CAO en/of Klant CAO.  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden.  CAO 427 Tandtechniek Er is inrichting toegevoegd voor Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing voor ziektedagen / ziekteuren 1, 2 en 3 tegen 100%, 90% en 70%. De alternatieve omschrijvingen zijn toegevoegd voor ziektedagen- en ziekteuren, en de doorbetalingspercentages zijn per 01-01-2019 vastgelegd. Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van bijv. Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing controleren, en zo nodig aanpassen op niveau Bedrijf CAO en/of Klant CAO.  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden. CAO 433 Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf De salarisschalen per 01-01-2020 ,  01-07-2020 en 01-06-2021 zijn ingelezen. N.B.: de salarisbedragen voor de vakantiekrachten van 21 jaar ( Categorieën A en B,  salaristreden S en T ) zijn deels gewijzigd per 01-07-2019 , 01-01-2020 , 01-07-2020 en 01-06-2021. De salarisbedragen uit de loonschalen waren ingelezen, maar zijn achteraf gewijzigd door het minimumloon voor 21-jarigen per 01-07-2019 te vermenigvuldigen met 1,18 c.q. 1,185. Wanneer de salarisbedragen uit de loonschalen hoger zijn dan de berekende bedragen op basis van het minimumloon van 01-07-2019, zijn die hogere bedragen vastgelegd. Wanneer de minimumlonen per 01-01-2020 bekend zijn, zullen de bedragen waar nodig aangepast worden.   Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie niet is aangevinkt : Aanvulling op Uitkeringen Standaard Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  CAO 526 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven Als voorbereiding op het activeren van UPA per 01-01-2020 zijn voor pensioensoort 01 Pensioen per 01-01-2019 productvarianten én 2080 CAO-uren toegevoegd in de referentietabel.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Ook zijn de volgende standaardwaarden ingericht:  Productkenmerk (ANW hiaat)   U0140-1166   Productvariant (ANW hiaat)   MBVW1    Wanneer u gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde ANW hiaat kunt u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van bijvoorbeeld  de arbeidsvoorwaarde ANW hiaat controleren.  CAO 609 Tuincentra  Voor het Sociaal fonds is de eindleeftijd per 01-01-2019 gewijzigd van 67 jaar in de AOW-leeftijd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening hebben plaatsgevonden.  Het betreft een werkgeverslast, dus voor de medewerkers zullen er geen verschillen zichtbaar zijn geworden.  N.B.: houdt u er rekening mee dat wij overwegen om deze CAO per 01-01-2020 niet langer te ondersteunen, omdat de CAO per 01-01-2018 is opgenomen in CAO 727 Fashion, Sport & Lifestyle. CAO 623 Optiekbedrijven Er zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor  (A) Vergoeding (Toesl.var.) → Toeslag 100% vergoeding. Voor Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing is inrichting toegevoegd voor Ziektedagen/ziekteuren 1, 2 en 3 tegen 100%, 70% en 80%.  Bij Toepassen maximum dagloon is vastgelegd : Nee, en bij Korting ziekengeld tonen is ' Ja'  geselecteerd.  Bij Toepassen max uitk dagloon zorgverlof kort is vastgelegd : Nee.  Bij Kortdurend zorgverlof doorbet. perc.  is 70% vastgelegd.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van bijv. Toeslagen (variabel ), Loondoorbetaling bij ziekte > Uitsplitsing en Loondoorbetaling bij verlof > Uitsplitsing controleren, en zo nodig aanpassen op niveau Bedrijf CAO en/of Klant CAO.  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden.  N.B.: voor deze CAO is een nieuw CAO document beschikbaar, dat u via ............................... kunt opvragen.    CAO 727 Fashion, Sport & Lifestyle Voor het Sociaal fonds is de eindleeftijd per 01-01-2019 gewijzigd van 67 jaar in de AOW-leeftijd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening hebben plaatsgevonden.  Het betreft een werkgeverslast, dus voor de medewerkers zullen er geen verschillen zichtbaar zijn geworden.  CAO 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth De salariswijzigingen per 01-08-2019 zijn doorgevoerd, na controle met de minimumlonen die geldig zijn met ingang van 01-07-2019. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO.  CAO 819 Bereide verf- en drukinktindustrie Aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster zijn per 01-01-2019 de volgende arbeidsvoorwaarden toegevoegd, Autoselectie is niet aangevinkt: Benefitbudget Benefitbudget res.via werkgever Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren Standaard variant Voor de vakantietoeslag geldt voor vakvolwassen werknemers van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019 een minimum bedrag van € 2.083,97. Per 01-07-2018 is het volgende bedrag gewijzigd: Minimum bedrag (Vak.toesl.)   2083,97   Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag controleren, en zo nodig aanpassen op niveau Bedrijf CAO en/of Klant CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden.  CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf Voor de berekening van de premie SWWM via pensioensoort 06 Vroegpensioen zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor de looncomponenten die uit deze regeling ( kunnen ) worden vastgesteld : SWWM premie én SWWM premie wg ( hoewel deze laatste berekening nu niet relevant is ).  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf In de salarisschaal op CAO-niveau zijn salariswijzigingen doorgevoerd per 01-02-2019, per 01-07-2019 en per 01-02-2020. Wanneer de minimumlonen per 01-01-2020 bekend zijn, zullen de relevante wijzigingen alsnog doorgevoerd worden. Wanneer u gebruik maakt van de salarisschaal op CAO-niveau zullen er per 01-02-2019 met name correcties kunnen optreden voor medewerkers met maandverloning voor wie het loon direct of indirect is gekoppeld aan het minimumloon. Er zijn geen verschillen tussen de salarisschalen A en AA. Om te voorkomen dat er medewerkers moeten worden omgezet naar een andere salarisschaal, hebben wij beide salarisschalen naast elkaar laten bestaan.   Voor 4-wekenverloners zijn er nu wijzigingen doorgevoerd per 01-02-2019. Ook de nieuwe tabel voor uurloners is toegevoegd per 01-02-2019. Minimum bedrag (Vak.toesl.) ad € 1958,28 is per 01-02-2019 gewijzigd in : € 2036,04. Per 01-02-2020 is dit bedrag gewijzigd in € 2115,72. N.B.: dit bedrag geldt voor maandverloning. Wanneer u per 4 weken verloont, adviseren wij u om dit bedrag te controleren, en zo nodig te wijzigen.  In de referentietabel Leeftijd percentages is de leeftijd van 023 jaar per 01-01-2019 gewijzigd in 021 jaar.  Omdat het niet mogelijk is om de AOW-leeftijd als eindleeftijd vast te leggen, is per 01-01-2019 bij de leeftijd van 067 jaar 0,00 % vastgelegd. Gedurende de looptijd van deze CAO wordt de AOW-leeftijd niet hoger dan 67 jaar. Per 01-01-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster : Benefitbudget Benefitbudget res.via werkgever Per 01-01-2019 is de volgende standaardwaarde vastgelegd: Generatiepact Percentage Pensioenopbouw  : 100,00 Per 01-07-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster : Levensloop bijdrage werkgever Standaard Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van bijvoorbeeld Vakantietoeslag of het Generatiepact controleren, en zo nodig aanpassen op niveau Bedrijf CAO en/of Klant CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden.  Voor de berekening van de premie SWWM via pensioensoort 06 Vroegpensioen zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor de looncomponenten die uit deze regeling ( kunnen ) worden vastgesteld : SWWM premie én SWWM premie wg ( hoewel deze laatste berekening nu niet relevant is ).  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Ten behoeve van 4-wekenverloners is voor pensioensoort 06 variant 0001 ( Peildag < > 01-01 ( 4-weken ) )  het percentage per 01-07-2019 gewijzigd in 0,15 en per 15-07-2019 opnieuw gewijzigd in 0,30. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden.  CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf Voor de berekening van de premie SWWM via pensioensoort 06 Vroegpensioen zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor de looncomponenten die uit deze regeling ( kunnen ) worden vastgesteld : SWWM premie én SWWM premie wg ( hoewel deze laatste berekening nu niet relevant is ).  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Ten behoeve van 4-wekenverloners is voor pensioensoort 06 variant 0001 ( Peildag < > 01-01 ( 4-weken ) )  het percentage per 01-07-2019 gewijzigd in 0,15 en per 15-07-2019 opnieuw gewijzigd in 0,30. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden.  CAO 826 M&T Isolatiebedrijf Voor de berekening van de premie SWWM via pensioensoort 06 Vroegpensioen zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor de looncomponenten die uit deze regeling ( kunnen ) worden vastgesteld : SWWM premie én SWWM premie wg ( hoewel deze laatste berekening nu niet relevant is ).  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  CAO 838 Wonen  Voor het Sociaal fonds is de eindleeftijd per 01-01-2019 gewijzigd van 67 jaar in de AOW-leeftijd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening hebben plaatsgevonden.  Het betreft een werkgeverslast, dus voor de medewerkers zullen er geen verschillen zichtbaar zijn geworden.  N.B.: houdt u er rekening mee dat wij overwegen om deze CAO per 01-01-2020 niet langer te ondersteunen, omdat de CAO per 01-01-2018 is opgenomen in CAO 727 Fashion, Sport & Lifestyle. CAO 924 Reisbranche Als voorbereiding op het activeren van UPA per 01-01-2020 zijn voor de pensioensoorten 01 Pensioen én 11 Sociaal fonds per 01-01-2020 productvarianten én 2080 CAO-uren toegevoegd in de referentietabel.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  CAO 1165 Recreatie Ten behoeve van de berekening van pensioensoort 11 Sociaal fonds ( met ingang van 01-07-2019 ) is Soort grondslag gewijzigd van 2 in 1, van 2 Niet in eigen grondslag SV-loon in 1 In eigen grondslag SV-loon. Door deze aanpassing zullen Loon werkgever / werknemer (Soc.fds.) en Grondslag cum wg/wn (Soc.fds.) gelijk zijn aan de waarde van Loonstaat (8) - SV loon periode.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening met ingang van 01-07-2019 plaatsvinden.  CAO 1285 Tankstations en Wasbedrijven Voor de berekening van de premie SWWM via pensioensoort 06 Vroegpensioen zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor de looncomponenten die uit deze regeling ( kunnen ) worden vastgesteld : SWWM premie én SWWM premie wg ( hoewel deze laatste berekening nu niet relevant is ).  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  CAO 1464 Detailhandel in Juweliersartikelen  Voor het Sociaal fonds is de eindleeftijd per 01-01-2019 gewijzigd van 67 jaar in de AOW-leeftijd. Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening hebben plaatsgevonden.  Het betreft een werkgeverslast, dus voor de medewerkers zullen er geen verschillen zichtbaar zijn geworden.  N.B.: houdt u er rekening mee dat wij overwegen om deze CAO per 01-01-2020 niet langer te ondersteunen, omdat de CAO per 01-01-2018 is opgenomen in CAO 727 Fashion, Sport & Lifestyle. CAO 1496  Bakkersbedrijf Per 01-04-2019 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. De aanpassingen zijn een verlaging van 0,01 van een paar bedragen die zijn gebaseerd op het ( minimum ) uurloon. 8,35 is gewijzigd in 8,34 en 9,82 is gewijzigd in 9,81. Wanneer u deze correctie niet wilt laten doorvoeren bij uw medewerker, kunt u via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Salaris > Salarisschaal, Afwijkend salaris de gewenste mutatie vastleggen per 01-04-2019; per 01-07-2019 kunt u deze mutatie met delete verwijderen.   Ook zijn de salariswijzigingen per 01-07-2019 ingelezen, waarbij de niet meer gebruikte categorieën A, B, C en D zijn verwijderd.  Vervolgens zijn de salarisschalen per 01-01-2020 ingelezen.  N.B.: het is helaas niet mogelijk om uurlonen voor maandverloners met een andere begindatum in te lezen dan de wijzigingen in de uurlonen voor 4-wekenverloners. Er is gekozen voor het vastleggen van de wijzigingen per 01-07-2019 en per 01-01-2020. Per 01-04-2019 is de volgende standaarde vastgelegd: Generatiepact Percentage Pensioenopbouw   100,00   Per 01-07-2019 is de volgende arbeidsvoorwaarde verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster: Levensloop bijdrage werkgever Standaard Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van bijvoorbeeld het Generatiepact controleren, en zo nodig aanpassen op niveau Bedrijf CAO en/of Klant CAO.  CAO 1869 Glastuinbouw Per 01-01-2019 is de Salarisschaal ingericht: de referentietabel is toegevoegd, evenals de inrichting van de waardenlijsten voor de Categorieëen A en B, voor de Salarisschalen en de Salaristreden.  Naar aanleiding van de wijzigingen in het minimumloon per 01-07-2019 zijn salarisbedragen per die datum aangepast.  Per 01-01-2019 zijn de volgende standaardwaarden toegevoegd: Generatiepact Percentage Doorbetalen   90,00   Generatiepact Percentage Pensioenopbouw   90,00   Generatiepact Percentage Werken   80,00   Per 01-07-2019 is de arbeidsvoorwaarde Levensloop bijdrage werkgever > Standaard verwijderd uit het standaard arbeidsvoorwaardencluster, omdat het woord ‘ Levensloop ‘ niet meer voorkomt in de CAO. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens kunt u de inrichting van bijvoorbeeld het Generatiepact controleren, en zo nodig aanpassen op niveau Bedrijf CAO en/of Klant CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden.  CAO 1945 Productiegerichte Dierhouderij Ten behoeve van de berekening van de WGA-hiaatverzekering is pensioensoort 08 toegevoegd, met WGA-hiaatverzekering 08 1945 als alternatieve omschrijving. Als eindleeftijd is de AOW-leeftijd vastgelegd. Ten behoeve van de berekening van Sazas Plus incl. WGA-hiaat dekking is pensioensoort 09 toegevoegd, met Sazas Plus incl. WGA-hiaat dekking 09 1945 als alternatieve omschrijving. De eindleeftijd is 6 maanden voor de AOW-leeftijd. Via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  CAO 2297 CAO Technisch Installatiebedrijf Voor de berekening van de premie SWWM via pensioensoort 06 Vroegpensioen zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor de looncomponenten die uit deze regeling ( kunnen ) worden vastgesteld : SWWM premie én SWWM premie wg ( hoewel deze laatste berekening nu niet relevant is ).  Via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kunt u de inrichting bij uw bedrijf controleren, en zo nodig aanpassen.  Ten behoeve van 4-wekenverloners is voor pensioensoort 06 variant 0001 ( Peildag < > 01-01 ( 4-weken ) )  het percentage per 01-07-2019 gewijzigd in 0,15 en per 15-07-2019 opnieuw gewijzigd in 0,30. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Pensioenen/fondsen benoemd (vast) met als doelgroep de CAO.  Afhankelijk van de inrichting bij uw bedrijf kan er een herberekening plaatsvinden.  CAO 9999 Geen CAO van toepassing Per 01-07-2019 zijn de wijzingen als gevolg van de aanpassingen in het minimumloon eerder ingelezen.  Salaristrede 22 is daarbij verwijderd, omdat het volledige minimumloon per 01-07-2019 geldt voor medewerkers van 21 jaar en ouder. Op verzoek is salaristrede 22 opnieuw toegevoegd per 01-07-2019.  Het advies is om vòòr 01-01-2020 medewerkers van 22 jaar en ouder over te zetten naar salaristrede 21.  Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 15:38
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 186 Weergaven
CAO 43 Architectenbureaus Naar aanleiding van terugkoppelingen van het pensioenfonds is Pro rata methode (Pens.)   per 01-01-2019 gewijzigd in: 30 dagen. Wanneer u per week of per 4 weken verloont, is het advies om een pro rata methode vast te leggen, die wel is toegestaan voor deze periodiciteiten. CAO 83 Betonproductenindustrie Omdat Centric meldt dat we in 2020 geen productvarianten hoeven aan te leveren, zijn de productvarianten per 01-01-2020 verwijderd.  Ten behoeve van de inrichting voor de UPA-interface zijn er per 01-01-2020 2080 CAO uren vastgelegd. CAO 233 Houthandel Omdat Centric meldt dat we in 2020 geen productvarianten hoeven aan te leveren, zijn de productvarianten per 01-01-2020 verwijderd.  CAO 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven Omdat de inrichting van 2080 CAO uren ongewenste herberekeningen opleverde, zijn de 2080 CAO-uren weer verwijderd per 01-01-2019. In de informatie van Centric wordt aangegeven, dat er voor 2020 wordt gerekend met 2080 uren ( 40 uren per week ) , terwijl in de CAO voor 2018 / 2019 fulltime gelijk is aan 37,50 uren per week. Naar aanleiding van de mededeling van Centric dat er in 2020 geen productvariant aangeleverd hoeft te worden, is de productvariant per 01-01-2020 verwijderd.  Ten behoeve van de inrichting voor de UPA-interface zijn er per 01-01-2020 2080 CAO uren vastgelegd. CAO 721 Huisartsenzorg De salariswijzigingen per 01-07-2019 zijn ingelezen in de referentietabel. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 727 Fashion, Sport & Lifestyle (vh Mode- en Sport Detailhandel) De salariswijzigingen per 01-07-2019 zijn ingelezen in de referentietabel.  Voor functiegroep 14 is inrichting toegevoegd via Salaristrede 43 c.q. 83 ( voor Wonen ).  Salaristrede 22 is niet verwijderd, om te voorkomen dat er tijdens de verloning van periode 2019/07 ongewenste correcties plaatsvinden. De bedragen voor medewerkers van 22 jaar zijn gelijk aan de bedragen voor medewerkers van 21 jaar. Het advies is om te controleren of u voor medewerkers van 22 jaar nog gebruik wilt maken van deze salaristrede.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. CAO 822 M&T Carrosseriebedrijf  Als gevolg van wijzigingen in de release voor juli 2019 zijn er aanvullende mutaties gedaan per 01-01-2019 : * Berekeningsmethode (WIA hiaat)  : in maanden voor aow leeftijd ,  * de referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd ) is ingericht én * in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast ) is 62 maanden voor AOW leeftijd gewijzigd in 24 maanden voor AOW leeftijd. Door deze inrichting is het niet meer noodzakelijk om pensioensoort 09 te selecteren voor de berekening van 62 maanden voor AOW-leeftijd tot 24 maanden voor AOW leeftijd. N.B.: wanneer u gebruik maakt van pensioensoort 08 WIA Hiaat > Eigen regeling (vaste grondslag) heeft de wijziging van Berekeningsmethode (WIA hiaat) ook voor u mogelijk gevolgen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit veld te controleren. Wanneer u de referentietabel ' Pensioenen/fondsen maanden voor AOW ' niet heeft ingericht, is het advies om de inrichting bij Berekeningsmethode (WIA hiaat) weer te wijzigen in Standaard (leeftijd in jaren).   CAO 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf  Als gevolg van wijzigingen in de release voor juli 2019 zijn er aanvullende mutaties gedaan per 01-01-2019 : * Berekeningsmethode (WIA hiaat)  : in maanden voor aow leeftijd ,  * de referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd ) is ingericht én * in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast ) is 62 maanden voor AOW leeftijd gewijzigd in 24 maanden voor AOW leeftijd. Door deze inrichting is het niet meer noodzakelijk om pensioensoort 09 te selecteren voor de berekening van 62 maanden voor AOW-leeftijd tot 24 maanden voor AOW leeftijd. N.B.: wanneer u gebruik maakt van pensioensoort 08 WIA Hiaat > Eigen regeling (vaste grondslag) heeft de wijziging van Berekeningsmethode (WIA hiaat) ook voor u mogelijk gevolgen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit veld te controleren. Wanneer u de referentietabel ' Pensioenen/fondsen maanden voor AOW ' niet heeft ingericht, is het advies om de inrichting bij Berekeningsmethode (WIA hiaat) weer te wijzigen in Standaard (leeftijd in jaren). CAO 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf   Als gevolg van wijzigingen in de release voor juli 2019 zijn er aanvullende mutaties gedaan per 01-01-2019 : * Berekeningsmethode (WIA hiaat)  : in maanden voor aow leeftijd ,  * de referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd ) is ingericht én * in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast ) is 62 maanden voor AOW leeftijd gewijzigd in 24 maanden voor AOW leeftijd. Door deze inrichting is het niet meer noodzakelijk om pensioensoort 09 te selecteren voor de berekening van 62 maanden voor AOW-leeftijd tot 24 maanden voor AOW leeftijd. N.B.: wanneer u gebruik maakt van pensioensoort 08 WIA Hiaat > Eigen regeling (vaste grondslag) heeft de wijziging van Berekeningsmethode (WIA hiaat) ook voor u mogelijk gevolgen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit veld te controleren. Wanneer u de referentietabel ' Pensioenen/fondsen maanden voor AOW ' niet heeft ingericht, is het advies om de inrichting bij Berekeningsmethode (WIA hiaat) weer te wijzigen in Standaard (leeftijd in jaren). Omdat pensioensoort 06 Vroegpensioen bij sommige klanten niet meer beschikbaar is voor de berekening van de premie SWWM, is pensioensoort  AOP voor die klanten ingericht als de tweede mogelijkheid om deze premie te berekenen. De referentietabel is ingericht, evenals de standaardwaarden. Ook is de arbeidsvoorwaarde toegevoegd aan het standaard arbeidsvoorwaardencluster, waarbij Autoselectie is niet aangevinkt. En, er zijn alternatieve omschrijvingen toegevoegd voor de arbeidsvoorwaarde, én voor de looncomponenten. N.B.: wanneer u pensioensoort 10 AOP > Eigen regeling (vaste grondslag) gebruikt voor een andere berekening, adviseren wij u om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit scherm te controleren ( als de ophogingsfactor voor vakantietoeslag; én VCR rekenen staat op Ja ) , evenals de alternatieve omschrijvingen voor de arbeidsvoorwaarde en de looncomponenten. CAO 826 M&T Isolatiebedrijf   Als gevolg van wijzigingen in de release voor juli 2019 zijn er aanvullende mutaties gedaan per 01-01-2019 : * Berekeningsmethode (WIA hiaat)  : in maanden voor aow leeftijd ,  * de referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd ) is ingericht én * in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast ) is 62 maanden voor AOW leeftijd gewijzigd in 24 maanden voor AOW leeftijd. Door deze inrichting is het niet meer noodzakelijk om pensioensoort 09 te selecteren voor de berekening van 62 maanden voor AOW-leeftijd tot 24 maanden voor AOW leeftijd. N.B.: wanneer u gebruik maakt van pensioensoort 08 WIA Hiaat > Eigen regeling (vaste grondslag) heeft de wijziging van Berekeningsmethode (WIA hiaat) ook voor u mogelijk gevolgen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit veld te controleren. Wanneer u de referentietabel ' Pensioenen/fondsen maanden voor AOW ' niet heeft ingericht, is het advies om de inrichting bij Berekeningsmethode (WIA hiaat) weer te wijzigen in Standaard (leeftijd in jaren). CAO 884 Boekhandel en Kantoorvakhandel Wanneer u gebruik wilt maken van de bedragen uit de salarisschaal voor CAO Boek- en Kantoorvakhandel 2017-2018, kunt u met ingang van 01-01-2019 via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Salaris variant Salarisschaal via Categorie (Salarisschaal) de ingerichte categorie Categorie selecteren. In dat geval wordt gerekend met de ' oude ' bedragen, die wel zijn aangepast aan de minimumlonen per 01-01-2019 en per 01-07-2019. Wanneer u gebruik wilt maken van de salarisbedragen die voor 2019 zijn bekendgemaakt, hoeft u geen Categorie te selecteren. CAO 924 Reisbranche Omdat Centric meldt dat we in 2020 geen productvarianten hoeven aan te leveren, zijn de productvarianten per 01-01-2020 verwijderd.  Ten behoeve van de inrichting voor de UPA-interface zijn per 01-01-2020 2028 CAO uren vastgelegd. CAO 1165 Recreatie In afwijking van de informatie in het uittreksel van de nieuwe CAO meldt het pensioenfonds dat de berekening blijft starten op de eerste dag van de maand waarin een medewerker 21 jaar wordt, en eindigt op de eerste dag van de maand waarin een medewerker 67 jaar wordt. Daarom is per 01-07-2019 opnieuw vastgelegd dat de berekening start op de eerste dag van de maand waarin een medewerker 21 jaar wordt, en eindigt op de eerste dag van de maand waarin een medewerker 67 jaar wordt. CAO 1285 Tankstations en wasbedrijven   Als gevolg van wijzigingen in de release voor juli 2019 zijn er aanvullende mutaties gedaan per 01-01-2019 : * Berekeningsmethode (WIA hiaat)  : in maanden voor aow leeftijd, * de referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd ) is ingericht én * in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast ) is 62 maanden voor AOW leeftijd gewijzigd in 24 maanden voor AOW leeftijd. Door deze inrichting is het niet meer noodzakelijk om pensioensoort 09 te selecteren voor de berekening van 62 maanden voor AOW-leeftijd tot 24 maanden voor AOW leeftijd. N.B.: wanneer u gebruik maakt van pensioensoort 08 WIA Hiaat > Eigen regeling (vaste grondslag) heeft de wijziging van Berekeningsmethode (WIA hiaat) ook voor u mogelijk gevolgen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit veld te controleren. Wanneer u de referentietabel ' Pensioenen/fondsen maanden voor AOW ' niet heeft ingericht, is het advies om de inrichting bij Berekeningsmethode (WIA hiaat) weer te wijzigen in Standaard (leeftijd in jaren).   Bij pensioensoort 06 Vroegpensioen - ten behoeve van de berekening van de premie SWWM - is het jaarmaximum werkgever in de referentietabel toegevoegd per 01-01-2019. Vervolgens is per 01-07-2019 het percentage 0,3 opnieuw vastgelegd. Wanneer u via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens een Afw. premiepercentage wg én een Afw. premiepercentage wn heeft vastgelegd, wordt bij het vaststellen van de premie werkgever in het vervolg ook met het jaarmaximum gerekend. CAO 2297 M&T Technisch installatiebedrijf   Als gevolg van wijzigingen in de release voor juli 2019 zijn er aanvullende mutaties gedaan per 01-01-2019 : * Berekeningsmethode (WIA hiaat)  : in maanden voor aow leeftijd ,  * de referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (benoemd ) is ingericht én * in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast ) is 62 maanden voor AOW leeftijd gewijzigd in 24 maanden voor AOW leeftijd. Door deze inrichting is het niet meer noodzakelijk om pensioensoort 09 te selecteren voor de berekening van 62 maanden voor AOW-leeftijd tot 24 maanden voor AOW leeftijd. N.B.: wanneer u gebruik maakt van pensioensoort 08 WIA Hiaat > Eigen regeling (vaste grondslag) heeft de wijziging van Berekeningsmethode (WIA hiaat) ook voor u mogelijk gevolgen. Het advies is om via Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens de inrichting van dit veld te controleren. Wanneer u de referentietabel ' Pensioenen/fondsen maanden voor AOW ' niet heeft ingericht, is het advies om de inrichting bij Berekeningsmethode (WIA hiaat) weer te wijzigen in Standaard (leeftijd in jaren). CAO 2535 Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie Per 01-01-2019 zijn er in de referentietabel Salarisschaal wijzigingen doorgevoerd in een aantal jeugdlonen voor medewerkers van 20, 21 en 22 jaar. Het minimumloon voor medewerkers die 37 u. per week werken, is vastgesteld op het gemiddelde van het minimumloon voor medewerkers die 36 u. én die 38 u. per week werken. Vervolgens zijn de salariswijzigingen per 01-07-2019 én per 01-01-2020 doorgevoerd. Per 01-07-2019 is de salaristrede voor medewerkers van 23 jaar verwijderd ; de salaristrede voor medewerkers van 22 jaar is niet verwijderd om te voorkomen dat er tijdens de verloning van periode 2019/07 ongewenste correcties plaatsvinden. De bedragen voor medewerkers van 22 jaar zijn gelijk aan de bedragen voor medewerkers van 21 jaar. Het advies is om te controleren of u voor medewerkers van 22 jaar nog gebruik wilt maken van deze salaristrede.  Per 01-01-2020 is de salaristrede voor medewerkers van 22 jaar verwijderd.   U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Salarisschaal met als doelgroep de CAO. De CAO is toegevoegd aan de lijst van CAO’s waarvoor wijzigingen moeten worden doorgevoerd wanneer het minimum(jeugd)loon wordt gewijzigd, in de regel per 01-01 en per 01-07. Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
23-07-2019 13:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 192 Weergaven