Mine områder
Hjelp
Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *

Det er for lett at transer faller ut av kjøringene slik HL er pr. i dag

av Nils Fossum

Hei,

Vi erfarer ofte at transer vi har lagt inn eller importert inn, likevel ikke kommer med på kjøringen. Synes dette både er irriterende og frustrerende men vet selvfølgelig årsaken til det. Det skyldes at personen det er registrert på ikke kommer med på kjøringen pga. sin status på personkoretet.

Jeg tenker at dette er en lei snubletråd vi som jobber med lønn gjerne skulle sluppet å forholde oss til! Er noen enig med meg? Men tror det skal være mulig å gjøre systemet tryggere for oss ved at det gjøres noen endringer på det. Her er mine forslag til disse:

- få mulighet til å sette en ansatt som midlertidig ansatt ifm. at meldingen om status som dukker opp ifm. registreringen (dette får man da bare glede av ved manuell registrering, ikke import av transer)

- lønnsarten for sluttoppgjør feriepenger bør komme med på kjøringen uavhengig av den ansattes status

- lønnsarten for refusjon fra NAV bør komme med på kjøringen uavhengig av den ansattes status

- ifm. lønnsberegning bør vi presenteres for en rapport over transer som ligger på personer som ikke kommer med på kjøringen. Det vil hjelpe oss med å få slettet disse for personer som har sluttet og vil trolig avdekke mange slike feil som er i ferd med å skje.

Alle disse utviklingsønskene er sendt til Visma men de føler ikke at de kan prioriteres. Men det kan de sikkert revurdere om mange nok kommer med lignende ønsker.

Lønnsarten for frivillig forskuddstrekk burde heller aldri komme med på en kjøring om den kommer alene på en person. Dumt at en slik lønnsart skal skape negativ lønn og dermed merarbeid ifm. lønnsberegningen.

Mvh
Nils Fossum

3 SVAR 3
Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *

av Nils Fossum

Veldig hyggelig å lese dette svaret Wenche 🙂 Om det er teknisk mulig også å la lønnsarten for sluttoppgjør feriepenger og refusjon fra NAV alltid slippe igjen uavhengig av status, tror vi det kunne være en fordel da dette er to lønnsarter som ofte dukker opp etter at man har endret den ansattes status til sluttet.

 

Mvh
Nils Fossum

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

 

Hei.

Det er opprettet en sak på utvikling for å løse noen av de utfordringene du nevner her.

Løsningen går ut på at alle ansatte med variable transaksjoner skal fremkomme i lønnsberegningsvinduet uavhengig av status på den ansatte.  Deretter kan du velge om du skal ta med eller utelukke den ansatte fra beregningen.

Vi tror og håper det vil hjelpe deg i forhold til utfordringene du her nevner.

Vårt mål er at dette skal komme med i versjon 5.16 4 som kommer i desember.

 

Med vennlig hilsen

Wenche Jacobsen

 

Product Manager 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Jeg er enig med deg, og synes forslagene til endring er gode.

 

Mvh

Lillian Bergan

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"