Mine områder
Hjelp
K-H
CONTRIBUTOR **

Fraværskode Huldt & lillevik

av K-H

Hei.

 

Vi har en ansatt som har blitt syk. Personen har informert om sykdom, men ikke levert noen sykemelding. Vi vil trolig heller ikke få en sykemelding. Vi får ikke tak i personen, og vet ikke om eller når personen kommer tilbake i arbeid. Hvilken fraværskode skal jeg bruke i Huldt & Lillevik, slik at jeg får rapportert fraværet i a-meldingen?

 

Blir det riktig med "avspassere/fri" eller "velferdspermisjon uten lønn"? Eller er det en annen fraværskode jeg burde bruke?

5 SVAR 5

av Elin Hammerud (Oppdatert ‎02-03-2020 12:18 av Elin Hammerud VISMA )

Hei

 

Arbeidstaker har 14 dager på seg til å levere en eventuell sykmelding. Retten til sykepenger faller bort dersom arbeidsgiveren skal betale sykepenger på grunnlag av legeerklæring (§ 8-7), og legeerklæringen ikke er sendt til arbeidsgiveren innen 14 dager etter at arbeidsgiveren kan kreve slik erklæring. Dersom arbeidstaker har informert om at han er syk, men ikke leverer korrekt dokumentasjon for fraværet innenfor fristen, vil dette være ulovlig fravær. 

 

Det er kun permisjoner og permittering som går inn i A-meldinga, så dette er ikke et fravær du skal rapportere. 

 

K-H
CONTRIBUTOR **

av K-H

Jeg henvendte meg også hos "Spør eksperten" og fikk beskjed om å bruke fraværkode avspassere/fri.

 

https://community.visma.com/t5/Faglig-diskusjon/Fravaerskode-Huldt-amp-Lillevik/m-p/277577#M11493

 

Jeg har forstått det som at hvis jeg har aktive ansatte som jeg ikke rapporterer noe på, så vil jeg få feilmelding i Huldt & Lillevik når jeg rapporterer til altinn. Som hvis man for eksempel glemmer å legge inn sluttdato på en ansatt som har sluttet, og det ikke er kjørt lønn på denne personen i neste lønnskjøring.

 

Men du mener at man ikke skal rapportere om ulovlig fravær?

av Elin Hammerud

Alle ordinære arbeidsforhold blir rapporteret inn i a-meldinga de når du sender den, uavhengig om de har lønn eller ikke.  Arbeidsforholdet blir med i én A-melding etter sluttdato er satt, for å rapporter den. 

Utbetaler du lønn på en som har sluttet, vil siste aktive arbeidsforhold bli med i A-meldinga.

 

Hvis du glemmer å sette sluttdato på en som har status sluttet og ikke får lønn, vil du kunne får feilmelding "108, rapportering av arbeidsforholdet mangler.." på denne ansatte, men da er det bare å sette sluttdato og sende en a-melding med arbeidsforhold for denne ansatte. 

 

Det stemmer at du ikke skal rapportere ulovlig fravær i A-meldinga. Det er kun permisjoner og permitteringer som skal inn i A-meldinga. 

 

Håper dette var oppklarende 🙂 

 

Venke Sørøy
CONTRIBUTOR ***

av Venke Sørøy

Det er vanskelig å vite hva slags kode en skal benytte når det oppstår slike tilfeller. Jeg har av og til brukt koden "skoft" men vet ikke om det blir korrekt. Det er jo ikke permisjon siden det ikke er avtalt og heller ikke sykdom siden vedkommende ikke har levert sykemelding.

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Det er vanskelig å svare på når man ikke vet detaljene i arbeidsforholdet.

Dere sier dere ikke får tak i personen.  Har dere noen pårørende-kontakt på personen?

Det bør alltid være registrert en pårørende på alle ansatte i tillfelle noe uforusett skjer.

Hva er årsaken til at dere tror dere ikke vil få noen sykemelding?

Har dette vært et gjentagende problem?

På hvilke måter har dere prøvd å får tak i den ansatte?

 

 

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"