Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

"Lønns-og trekkoppgave" til de ansatte

av Anonymous

Hva er det vi skal sende ut til de ansatte i år? A-melding oppsummert pr person? Kan denne (eller hva annet vi evt skulle sendt i stedet) sendes ut elektronisk på samme måte som elektroniske lønnsslipper?

10 SVAR 10
Anna Kristine Sætre
CONTRIBUTOR *

av Anna Kristine Sætre

For dei som ikkje ønsker å sende eller motta "årsoppgave" på mail, finnes det blanketter å få kjøpt som passer til dette formålet ? slik som dei gamle lønns/trekkoppgavene ?

Anna Kristine Sætre
CONTRIBUTOR *

av Anna Kristine Sætre

Eg er så ening i at oppsummering A-melding burde vært mykje tydeligere å lese for mottakere. Ein må nesten ha kjennskap til heile lønnsystemet for å forstå desse.

Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *

av Nils Fossum

Helt enig! I forbindelse med lønnsregistrering burde det være mulig å åpne et stort skrivevindu der man kunne skrive ubegrenset med tekst for å forklare hva som egentlig skjer på denne lønnskjøringen. Denne forklaringen burde da bli med som et eget PDF vedlegg ifm. distribusjon av lønnsslippene.

Ser at man ifm. distribusjon av årsoppsummeringen på e-post heller ikke kan velge ut å sende til et utvalg eller til en enkelt ansatt på nytt. Det kan jo skje endringer og dermed behov for å distribuere en korrigert oppgave til noen få. Også her burde det være mulig å skrive et eget vedlegg som da gikk ut likelydende til alle.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Savner i grunnen å kunne sende ut en lengre mailforklaring til ansatte sammen med både årsoppsummering og lønnsslipper, jeg! Med lønnsslippene har man tre linjer - det er ikke nok til å avverge masse spørsmål - særlig ved utbetaling av feriepenger. Så må jeg sende en egen, separat mail med forklaring om hvorfor det er trukket for 25 dager osv.

Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *

av Nils Fossum

Synes også at det som er innberettet i løpet av året skulle stått sortert etter beløpets størrelse og ikke alfabetisk som nå. At forskuddstrekket kommer i bunn er helt greit. Savner også at oppgaven viser feriepengeprosenten og vil at alt som sendes ut til ansatte er klart påført hvor og hvordan de skal henvende seg tilbake om det skulle være noe.

Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *

av Nils Fossum

Helt ening! At oppsummeringen skal sendes ut med et lavere sikkerhetsnivå enn lønnsslippene er ikke bra! Ser at fødselsnummer ikke er med på rapporten men likevel er den svært personsensitiv!

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Utsending fra "historiske", etter overføring til nytt år: Rapporter - A-melding - Elektronisk personoppsummering - År 2016...

Kari Åse Homme
CONTRIBUTOR **

av Kari Åse Homme

Det er ganske så håplaust at elektronisk personoppsummering vart sendt ut utan passordbeskytting. Eg sendte ut personoppsummeringa i dag, og no har eg fått fleire epostar frå fleire ansatte som er oppgitt/irritert over at personoppsummeringa vart sendt ut utan passord.

Eg tok det for gitt at dei vart sendt ut på same måte som lønsslippane, med passord.

Dette må rettast opp til neste år.

Ingunn Vatshelle
CONTRIBUTOR **

av Ingunn Vatshelle

Hei

Hvordan skriver man ut personoppsummeringen elektronisk fra historiske etter overføring til nytt år?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Ja, send oppsummering pr person. Kan sendes elektronisk straks, (men ikke lagres, likt lønnsslippene).

Men kan også sendes senere fra historiske, fikk jeg greie på av support i dag. Også etter overføring til nytt år.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"