Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Bokføre edokumenter

av Anonymous
Vi får efaktura fra en del leverandører, som vi bokfører ihht til dette: http://help.mamut.com/no/onlinedesktop/rtm/mod/edocuments/edocs_import_acc_task.htm Men jeg regner med at jeg gjør dette veldig tungvindt - når importen er ferdig ihht bruksanvisningen må jeg først skrive ut fakturaen fra Mamut Online, og så gå inn i hovedboken for å se hvilken bilagsnummer det har fått før jeg setter det i permen? Blir dette lagret på noen måte i Mamut så jeg kunne slippe dette? mvh Jørn-Thomas
3 SVAR 3
Morten Heide
VISMA

av Morten Heide

Hei

Altinn sier følgende om dette:
"Regnskapsmaterialet skal kunne fremlegges for offentlig kontrollmyndighet i hele oppbevaringstiden i en form som muliggjør etterkontroll. Det stilles ingen formatkrav til oppbevaringsmedium. Hvis regnskapsmaterialet er oppbevart elektronisk, må du ha en sikkerhetskopi som oppbevares atskilt fra originalen. Det skal foreligge en fortegnelse over regnskapsmateriale som er sikkerhetskopiert, hvor ofte sikkerhetskopiering gjennomføres og hvor originalen og sikkerhetskopien oppbevares.

Regnskapsmateriale som originalt er på papir og som overføres til elektronisk medium, skal oppbevares til det er tatt sikkerhetskopi.

Elektronisk regnskapsmateriale skal være tilgjengelig i lesbar form og skal kunne skrives ut på papir i hele oppbevaringsperioden. All papirdokumentasjon kan dermed kastes etter at dokumentasjonen er skannet og det er tatt sikkerhetskopi. "

Når du importerer vil det bli opprettet et bilag. Du velger om du vil gå via bilagsregistrering eller om det skal direkte til hovedbok.
Om du overfører direkte eller via bilagsreg. til hovedbok, så vil bilaget ligge der og kunne skrives ut via flere rapporter slik som bilagsjournal hovedbok (med utvalg på det enkelt bilaget eller mer om ønskelig).

mvh
Morten Heide
Visma Mamut Support

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Takk for svar - det gjorde det litt enklere.

Men man må fortsatt skrive ut bilagene?
Eller er det godkjent å ha et hull i bilagspermen og vise til arkivet på Mamut Online?

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei


Når fakturaen er importert til Mamut får statusen Importert i Mamut Online. Hvilket bilagsnummer den har fått kan sees ved å klikke på Gå til eDokument i innboksen og kommentarer under Logginformasjon.
Om du velger å importere til bilagsregistreringen - så vil det jo lages en posteringsjournal når du overfører til hovedbok.

Se også denne artikkelen om hvordan håndtere en mottatt eFaktura i Mamut Online:
https://community.visma.com/no/mamut/Produkter/Mamut-One/Supportressurser/Supportartikler-Mamut-Business-Software/Diverse/Hvordan-handterer-jeg-en-mottatt-eFaktura-i-Mamut-Online/

 

Mvh 
Turi M Sørensen
Mamut Support
Seniro Konsulent Support