Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Rabatt på innkjøp vises ikke i priskalkulator

av Anonymous

Hvor (bortsett fra på innkjøp) vises produktpris fratrekt den rabatten man har hos en leverandør?

Jeg har registrert avtalerabatter og produktspesifikke rabatter, men når en ansatt (eller jeg selv) skal gjøre et prisoppslag, så står bare produktets fulle pris overalt.

Det kan da umulig være meningen at man må gå inn og manuelt kalkulere for å finne ut kostpris, for derved å se hvor mye rabatt man evt. kan gi i en salgssituasjon.

Når en kunde ringer og ønsker tilbud på et sett produkter, må det jo være en plass der man får umiddelbar oversikt over innkjøpskostnad og bruttomarginer. Hvor er dette?

Lars H

3 SVAR 3

av Øystein Rambøl

Rabatter i leverandørfanen affekterer kun innkjøpslinjen når man legger inn dette produktet i innkjøp på denne leverandøren.

Om dere har prisoppdatering ved bokføring av innkjøp vil denne også ignorere rabatten. Rabatter i innkjøp påvirker kun innkjøpsmodulen så det er innkjøpspris eks. rabatt som benyttes for å oppdatere priser i produktmodulen.

Men i selve lagerbevegelsene kommer den faktiske rabatterte innkjøpsprisen så om dere har satt at kostpris skal baseres på innkjøpspris vil kostpris i ordre bli korrekt.


--
Med vennlig hilsen
Øystein Rambøl
Senior Supportkonsulent
Visma Mamut AS
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hvis vi setter innkjøpspris 100,- i leverandørfanen med en rabatt på 50%, så viser priskalkulator en innkjøpskostnad på 100,-

M.a.o. 50,- for mye. 

Hvis vi da har en margin på 50% blir prisen satt til 200,- mens den egentlig skulle blitt 100,-

Siden Priskalkulator benyttes som utpris på ordre, blir dermed orden feil.

Godkjent løsning
Øystein Rambøl
VISMA

av Øystein Rambøl

Disse rabattene under leverandørfanen brukes kun av innkjøpsmodulen.

Dere kan slå opp i produktregisteret for å se priser eller opprette en ordre mot kunden og legge inn produktene der. Om dere har satt i firmainnstillinger for pris at kostpris skal baseres på innkjøpspris vil ordremodulen vise vise kostpris basert på innprisen på lagerbevegelsene inn.

Men vær oppmerksom på at disse kostprisene er en beregning basert på tallene når ordrelinjen legges inn. De blir ikke låst før varer faktisk går ut fra lager.

Her er et et eksempel på når dette kan bli forskjellig fra ordre til faktura:

1. Man kjøper inne 10 stk. var til pris 100.-

2. Man kjøper inn 10 stk. mer til pris 120.-

3. Man oppretter ordre 1 mot kunde A med 10 stk. Denne varelinjen oppgir at kostpris blir 100.-

4. Man oppretter ordre 2 mot kunde B med 10 stk.   Denne varelinjen oppgir at kostpris blir 120.-

5. Man fakturerer og leverer ordre 2 FØR ordre 1. Denne tar da de første 10 stk. ut av lager og får en kostpris på 100.-

6. Man fakturerer og leverer ordre 1. Denne tar da de neste 10 stk. og får kospris på 120.-

 

Man kan unngå dette over ved å reservere produkter mot ordren men ordremodulen er det beste stedet for å vise prisene ved salg.


--
Med vennlig hilsen
Øystein Rambøl
Senior Supportkonsulent
Visma Mamut AS