Mine områder
Hjelp
Mamut One
Mamut One Mamut One expand navigation
Anonymous
Ikke relevant

Refusjon av telefonutgifter

av Anonymous

Hei

Hos oss er det vanlig at bedriften betaler telefonabopnnementet til våre ansatte og blir beskattet av dette ved lønnsart 547 med 366 pr måned, totalt 4392 pr år.

Nå får vi en ny ansatt som skal betale abonnementet sitt selv og få telefonutgiftene refundert av firmaet... Og iforhold til dette lurer jeg på hvordan jeg skal føre dette korrekt i lønn og Amelding..

Sånn som jeg ser det må jeg bruke to lønnsarter..? For denne ytelsen skal jo innberettes, skatteleges og betales aga av, men kun opp til 4392 pr år. Og i som jeg har forstått så overstiger abonnmentet han dette pr år.. 

Blir det korrekt hvis jeg bruker to lønnsarter hver månedslønnkjøring for han? Først for selve refuderingen som er en kontantytelse som ikke skal hverken innberettes, skattelegges eller være med i Ameldingen..  Og deretter brukes den vanlige lønnsart 547 for hele det refunderte beløpet frem til summen kommer opp i 4392..?

Jeg kan ikke se at det finnes noen standard lønnsart i Mamut for refusjon av telefonugifter..? Må jeg lage denne selv? Hva skal isåfall instillingene være?

Hilsen Beate

7 SVAR 7
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

God morgen

Tack for meget bra svar. Du svarer alltid så bra Jørn!

Den måte jeg beskrev fungerer meget bra, siden alle felt er blanke. Det blir inget trekk, men en innberetning.

MEN, din måte er enklere! Jeg har aldri gått in på fanen standardlønn. Selvfølgelig er det der som fordelen skal registreres.

Keep up the good work!

Med vennlig hilsen

Fredrik Roswall

Print Supplies

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Frederik

 

Den rutinen du legger opp her er for trekk av påleggstrekk osv.

 

Men Innberetning av fri mobiltelefon skal ikke trekkes, men innberettes og komme med i skattegrunnlaget.

 

Så riktig fremgansmåte er å la lønnsart 547 være satt opp slik som er standard, men i formalfeltet kan du skrive 366,-

 

Så går du til lønnsregistrering, klikker på fannen standard lønn.

Her legger du inn lønnsart 547, og andre lønnsarter du vil skal være med hver måned.

 

Når du legger inn lønnsart 547 under fanen standardlønn, kommer beløpet 366 automatisk.

 

Når du så skal kjøre lønn kommer lønnsarten og beløpet opp automatisk.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei igjen

Jeg fant en løsning! 

1. gi lønnsart 547 rutinenr 9 og angi Formel til 366

2. på hver ansatt legge til Andre trekk - trekktype Andre trekk - Lønnsart 547 - alle felt blanke - fra 1.1.2017 til 31.12.2017

Med dette oppsett inkluderes fordelsbeskatning fri telefon når jeg klikker på "Kopier Std. Lønn" i lønnsregistreringen.

Håper dette kan hjelpe noen annen 🙂

Med vennlig hilsen

Fredrik Roswall

Daglig leder, Print Supplies AS

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Jørn

Finns det noen mulighet å registrere 547 som en fast post som automatiskt blir med når man klikker Kopier Std. lønn?

Jeg har prøvd med å endre lønnsarten 547 så den får rutinenr 9 og formel divtrk1, for å siden på hver ansatt registrere

Andre trekk - Lønnsartsnr 547 - Totalt trekkbeløp 4.392kr, fast trekkbeløp 366kr, restbeløp 0kr - fra dato 1.1.2017, trekekt avsluttes når restbeløp er null.

Det blir feil. Jeg har prøvd å registrere alle beløpene som negative tall. Det går ikke.

Hvordan kan jeg lage ett oppset som automatiskt registrerer fordel 547 med 366kr/mån på de ansatte som har fri telefon?

Med vennlig hilsen

Fredrik Roswall

daglig leder, Print Supplies AS

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Ja du kan bare endre lønnsarten. Men da må du sende ny A-melding for de månedene du har sendt inn med feil innstillin.

 

Slik at det blir riktig det som skal innrapporteres.

 

Med vennlig hilsen

Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Ser at elektronisk kommunikasjon har blitt lagt inn som utgiftsgodtgjørelse på lønnsart 547. Fakturaen for mobiltelefon er stilet til firmaet så det er jo naturalytelse. Kan jeg bar endre det på lønnsart 547 før neste lønnskjøring eller må jeg opprette ny lønnsart ?

 

Vennlig hilsen

Inger

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det stemmer du må håndtere de forskjellig med de som firmaet betaler, og der hvor den ansatte betaler og får refundert etter regning.

 

Dupliser lønnsart 547 Elektronisk kommunikasjon skp.andel til eks. lønnsart 548.

For å duplisere en lønnsart, markerer du lønnsart 547 og tykker på ikonet dupliser.

 

Innstillingene blir da følgende i tillegg til de som ligger på lønnsart 547.

 

Balanse konto 2910 Skyldig lønn (hvis du utbetaler det via lønn, hvis ikke har du samme som lønnsart 547.

kryss av for Utbetalt lønn.

Under fanekortet Innstiling for A-melding veler du kode i A-melding: inntekt - utgiftsgodtgjørelse Elektronsikkommunikasjon.

 

Med vennlig hilsen

Jørn Karlsen