Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp
Tone Dammann1
CONTRIBUTOR *

tilbakeføring av 75% utgifter ved privat bruk av firma bil

av Tone Dammann1

Hei 

I Næringsoppgaven skal beløpet for tilbakeføring av utgifter i forbindelse med privat bruk av firma bil føres i post 7079. (75%) Hvor skal dette beløpet føres i Mamut? Hvilken konto tilhører det?

Takk for hjelpen. 

Mvh Tone

3 SVAR 3

av Stian Sundtjønn1

Hei!

Akkurat hvor det skal føres kan vi ikke svare på da vi ikke har regnskapsteknisk support, men vi kan si hvilke rapporter du kan skrive ut for å finne alle tall som skal legges inn i den. Det er følgende:

1. Balanse

2. Resultatregnskap (en av dem)

3. Saldobalanse Hovedbok

 

For akkurat hvilke kontoer du skal føre mot så anbefaler jeg deg å ta kontakt med en regnkapsfører eller revisor.

 

Mvh

Stian - Mamut Support

Tone Dammann1
CONTRIBUTOR *

av Tone Dammann1

Hei

Jeg har ikke Datax. Men Mamut buisnes softwer. Hvor fører jeg 75% "privat uttak" der?

Jeg er litt dårlig på dette. Er takknemlig om du forklarer litt i detalj.

Tusen, tusen takk!

Mvh Tone

Godkjent løsning
Stian Sundtjønn1
VISMA

av Stian Sundtjønn1

Hei Tone!

Her er det muligens post 7099 du mener som er for privatbruk av næringsbil. Den skal da føres i post 7099 i næringsoppgaven og også føres som privat uttak i post 2075. For å komme inn i Næringsoppgave 1 i datax kan du gå til Næringsregnskap-Status, deretter Fil-Utfylling av Næringsoppgave 1.  I menyen til venstre så kan du gå inn på de forskjellige postene. Legger ved info rundt post 7099 under.

 

Post 7099 Privat bruk av næringsbil

Her tilbakeføres fordel ved privat bruk av næringsbil ved at fordelen beregnes til 30 % av grunnlaget opp til kr 275 700, og tillegges 20 % av overstigende grunnlag. Grunnlaget ved beregningen er i utgangspunktet bilens listepris som ny, men dersom bilen er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller dersom skattyteren godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, er grunnlaget 75 % av bilens listepris som ny. For el-bil er grunnlaget 50 % av bilens listepris som ny. Tilbakeføring for privat bruk skal ikke overstige 75 % av de beregnede samlede kostnadene ved bilholdet. Kostnadene ved bilholdet består av de faktiske driftskostnadene med tillegg av en beregnet årlig saldoavskrivning på 17 % beregnet med utgangspunkt i bilens listepris på tidspunktet for førstegangsregistrering. Beløpet skal også føres som privat uttak i post 2075 på side 4.