avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Highlighted
Anonymous
Ikke relevant

Bokføring av Tolldeklarasjonsoversikten ved utførsel

Det står så mye om hvordan vi bokfører innførsels-mva, men veldig lite om utførsels-mva.

Hvordan skal en bokføre Tolldeklarasjonsoversiktens poster for utførsel, gjenutførsel og midlertidig utførsel?

9 SVAR 9
Highlighted

Re: Bokføring av Tolldeklarasjonsoversikten ved utførsel

Utførsel = eksport. Vi fører ikke mva ved eksport og utførselsdeklarajsonene skal ikke føres.

Gjenutførsel = retur av varer. Skal i utgangspunktet ikke mva-håndteres. Her kommer vi borti en utfordring dersom du ikke har fullt mva-fradrag, for da må du jo unngå at allerede ført og ikke fradragsberettiget mva ikke blir en kostnad i regnskapet. Skattedirektoratet har ikke bestemt seg (i alle fall hadde de ikke tatt noen beslutning uka før påske) om hvordan dette skal føres.

Midlertidig utførsel: Snakk med revisor; her kan det variere alt etter hva det dreier seg om.

Highlighted
Anonymous
Ikke relevant

Re: Bokføring av Tolldeklarasjonsoversikten ved utførsel

Skatteetaten sier på forespørsel at alt som står på tolldeklarasjonsoversikten skal føres, slik at grunnlaget blir registrert. Så det må vi nok gjøre. Men det betyr at vår Visma-konsulent ikke har tatt høyde for dette når de laget mva-koder og konti for oss. Da får vi ordne det selv.

Highlighted

Re: Bokføring av Tolldeklarasjonsoversikten ved utførsel

Jeg tror at dette må skyldes en missforståelse og at svaret fra Statteetaten gjelder innførsel av varer og ikke utførsel (eksport).
Vi har fått følgende klare melding rundt utførsel:

"Utførsler og gjenutførsler som fremkommer av deklarasjonsoversikten skal ikke behandles i regnskapet i det hele tatt. Dersom utførselen gjelder et salg, vil dette allerede være behandlet på faktureringstidspunktet." 

Det skal derfor ikke være behov for andre avgiftskoder ved eksport av varer enn avgiftskode 5 i Visma Business.  Denne avgiftskoden sørger for at alt salg til utlandet henføres til den nye post 8 på MVA-meldingen for 2017.

Dersom du fremdeles mener at vi tar feil, vennligst kontakt meg direkte slik at vi kan få diskutert og avklart dette.
Vi vil i så fall legge ut korrigert informasjon i denne tråden.

Highlighted
Anonymous
Ikke relevant

Re: Bokføring av Tolldeklarasjonsoversikten ved utførsel

Jeg tror at heller ikke alle ansatte i Skatteetatenhar helt kontrollen på dette. Vi får ikke svar på alt hos en person, men blir sendt fra den ene til den andre for å diskutere de forskjellige emnene innen mva-meldingen. Jeg stoler på at dere har kontrollen, såvidt jeg forstår har dere vært med i prosessen med utarbeidelsen av meldingen. Takk for hjelpen. 🙂

 

Highlighted
CONTRIBUTOR *

Sv: Bokføring av Tolldeklarasjonsoversikten ved utførsel

Kommunikasjonen på dette temaet er frå 2017. Det ser ut som det på den tida var ulike meiningar om korleis dette skulle gjerast. Har det kome noko avklaring i etterkant?

Eg er avgiftspliktig og måtte returnere ei defekt vare (DOA) til eit land i EU. Eg har fått deklarasjon frå UPS på at den rerurnerte vara er deklarert, og dette er også stadfesta i deklarasjonsoversikta frå tolldirektorartet.  Korleis skal dette bokførast?

 

GA

Highlighted
CONTRIBUTOR *

Sv: Bokføring av Tolldeklarasjonsoversikten ved utførsel

Hei 

 

Har du fått svar på denne? Jeg har også samme problemstilling. retur av defekt vare

Tove 

Highlighted
CONTRIBUTOR *

Sv: Bokføring av Tolldeklarasjonsoversikten ved utførsel

Hei igjen!

Eg har ikkje fått anna svar enn det som vart meldt på sida her i 2017,- nemleg at retur av defekt vare ikkje skal bokførast med tanke på MVA. 

Eg reknar med at dersom det vert snakk om ei kansellering av kjøpet, så må vi i alle fall bokføre kreditnotaen.

- men når det er sagt, så var det vanskeleg å få  eit konkret og klart svar.

 

Helsing

Gunnar

 

 

 

Highlighted
CHAMPION ***

Sv: Bokføring av Tolldeklarasjonsoversikten ved utførsel

Jeg lurer også på dette

hvordan Utførsel skal føres i Visma Business..  

Finner lett import konto og koder, men ikke for utførsel. 

 

Er det enighet om at kommentaren fra 2017 gjelder - at retur/utførsel av varer ikke skal føres som utførsel på mva oppgaven?

 

Highlighted
CONTRIBUTOR **

Sv: Bokføring av Tolldeklarasjonsoversikten ved utførsel

Fra 2017 fikk vi nye regler for innrapportering, beregning og betaling av merverdiavgift ved innførsel av varer til Norge. Kort sagt innebærer det at merverdiavgiftspliktige virksomheter selv skal beregne innførselsmerverdiavgift ved innførsel av varer og innrapportere dette i egne poster i skattemeldingen for merverdiavgift.

 

Deklarasjonsoversikten

Alle virksomheter som har deklarert varer til Tolletaten får en månedlig oversikt (deklarasjonsoversikt) i Altinn som viser alle tolldeklarasjoner tilhørende egen virksomhet. Alle virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret vil motta denne oversikten, både avgiftspliktige og ikke-avgiftspliktige virksomheter. Deklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig andre virkedag etter en avsluttet måned, og inneholder alle tolldeklarasjoner fra den forrige måneden.

Deklarasjonsoversikten inneholder opplysninger om både varer som er innført til landet og varer som er sendt ut av landet, og det vil fremgå både ordinære og midlertidige innførsler, gjeninnførsler, utførsler og gjenutførsler. Det er kun opplysningene om innførsler og gjeninnførsler som danner grunnlag for beregning av innførselsmerverdiavgift. Selv om deklarasjonsoversikten inneholder opplysninger om utførsel og gjenutførsel skal disse ikke behandles i regnskapet eller mva.-meldingen i det hele tatt. Utførsel av varer som skal innrapporteres i mva.-meldingens post 2 og 8 baserer seg på salgsdokumentasjon/faktura, og ikke utførelsesdeklarasjonen. Gjenutførsel er ikke en omsetning og skal heller ikke innberettes i post 8.

 

Gjenutførsel

Gjenutførsel er når en vare er innført til landet for reparasjon, bearbeiding eller midlertidig bruk og deretter sendes ut igjen i samme eller bearbeidet stand. Det er kun ved innførselen det skal beregnes innførselsmerverdiavgift, det er altså ingen beregning av merverdiavgift ved gjenutførselen. Når varen innføres vil dette fremgå som innførsel på deklarasjonsoversikten. Hvilken verdi og mva.-sats som skal legges til grunn ved beregning av innførselsmerverdiavgiften avhenger av type vare og årsaken til at varen er midlertidig innført. Dette vil ikke bli nærmere gjennomgått i denne artikkelen. 

 

Gjeninnførsel

Gjeninnførsel er når en vare er sendt ut av landet for reparasjon, bearbeiding eller midlertidig bruk og deretter tas inn igjen i samme eller bearbeidet stand. I disse tilfellene skal utførselen altså ikke behandles i regnskapet eller mva.-meldingen. Ved gjeninnførselen skal det som regel beregnes innførselsmerverdiavgift med mindre det foreligger et fritak, for eksempel ved gjeninnførsel i uforandret stand. Grunnlaget skal likevel alltid oppgis i mva.-meldingen. Når varen gjeninnføres vil dette fremgå som gjeninnførsel på deklarasjonsoversikten. Også her vil verdien som skal legges til grunn ved beregning av innførselsmerverdiavgiften være avhengig av årsaken til at varen er gjeninnført. Dette vil ikke bli nærmere gjennomgått i denne artikkelen.

 

Oppbevaring av tolldeklarasjoner

Vær oppmerksom på at avgiftsfri eksport av varer skal dokumenteres med tolldeklarasjon og attest for utførsel, slik at disse utførselsdokumentene uansett blir oppbevaringspliktig regnskapsmateriale. I henhold til tollforskriften skal tolldeklarasjoner og grunnlagsdokumenter knyttet til slike deklarasjoner oppbevares i 10 år etter utgangen av det året deklarasjonen ble mottatt av avgiftsmyndighetene. Grunnlagsdokumenter omfatter alle relevante dokumenter i forbindelse med innførsel og utførsel av varer. Ordre, aksept, kontrakt, faktura og betalingsdokumenter er eksempler på de mest relevante dokumentene, men også transportdokumenter, tillatelser og lisenser vil være omfattet.

 

(Kilde: https://www.sticos.no/fagstoff/mva-meldingen-hva-med-utf248rsel-og-gjenutf248rsel )