Mine områder
Hjelp
Frode Antun
CHAMPION *

Feil i Visma Business

av Frode Antun

Forrige søndag skrev jeg om hvordan jeg synes Visma Business (VBus) bør være. I dag skriver jeg om hvordan Visma mener VBus bør være; eller nærmere bestemt problem­stillinger hvor Visma mener (les: erkjenner) at det er feil i VBus.

 

Alle systemer har feil. Det er ikke til å unngå. Noen feil ligger i grenselandet mot brukerfeil. Noen er slik at konsekvensene av feilen er små og enkle å rette opp. Noen feil er slik at de rammer svært få brukere. Noen er slik at de er enkle å unngå; hvor det finnes det vi på nynorsk kaller en work around. Vi må erkjenne at også i spørsmålet om hvor raskt en feil skal rettes – og om den skal rettes – så vil det ligge en kost/nytte-vurdering. Man kan være enig eller uenig i den vurdering som blir foretatt, men det kan være greit å ha i bakhodet at ikke alle feil vil bli rettet.

 

Finner du feil i VBus, så ta deg tid til å lage en presis beskrivelse av feilen. Tenk på det som en løk og forsøk å skrelle løken til du sitter igjen med en svært enkel og lettfattelig beskrivelse av feilen – hvor alt irrelevant er fjernet. Jo klarere beskrivelsen er, jo raskere kan den bli rettet.

 

Alle forhandlere har tilgang på saker som er klassifisert som feil uavhengig av hvem som har meldt dem inn. Det vil si; en del av dem. Jeg har listet opp de sakene jeg har meldt inn som fremdeles står uløst. Av disse er fem tilgjengeliggjort for andre forhandlere. Disse fem er merket med *. Resten av dem er skjult for andre enn Vitari. Når jeg skriver om disse i dag er det fordi jeg mener at det er vesentlige feil som Visma bør rette opp. Om ikke straks, så uten ugrunnet opphold.

 

Les  frode.antun.no/VBus/blogg/Feil.htm 

0 SVAR 0
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"