Mine områder
Hjelp
Grete Sandøy
CONTRIBUTOR ***

Kapasitetsoversikt i internadministrasjon

av Grete Sandøy

Jeg får ikke kapasitetsoversikten til å stemme, jeg får alt for få timer i "planlagt arbeid". Jeg trodde dette ble styrt av avtalt leveringsdato i planlagte arbeidsoppgaver, men når jeg trekker ut timene i tabellen oppdragsjournal får jeg et mye høyere antall som også virker riktig. Er det noen som vet hvilke felter som påvirker feltet?

1 SVAR 1

av Einar Fjørtoft

Det er helt riktig slik du sier at det er "Avtalt leveringsdato" som er utgangspunktet for dette.  Imidlertid er det slik at oppdateringen av statistikken er en kompleks rutine som skal gjennom mye data i mange tabeller for å få alt på plass i statistikken.  I tillegg er det slik at den starter på "scratch" hver gang og bygger opp alt på nytt hver gang.  Det for å være sikker på at det som genereres alltid er riktig ut fra de grunnleggende data som finnes. 

For å øke hastigheten har vi derfor valgt å legge ut år og periode fra "Avtalt leveringsdato" i feltet "Opplysning 4" på den enkelte arbeidsoppgave i formatet ÅÅÅÅMM.  Dersom det av en eller annen grunn ligge blank verdi i dette feltet eller feil verdi, så vil også statistikken bli feil.  
Vi har konstantert at det i hovedsak var blanke verdier som forårsaket dette problemet hos deg på en enkelt ansatt.  
For å rette opp i dette må du derfor ta utvalg på "Avtalt leveringsdato" måned for måned på alle arbeidsoppgaver med periode ulik blank (0) og sett inn riktig År/periode på alle linjene i feltet "Oppslynsing 4".  Det kan også tenkes at noen arbeidsoppgaver har feil verdi i ÅR/periode.  Også det må rettes slik at det alltid er samsvar mellom "Avtalt leveringsdato" og "Oppslynsing 4" på alle rader i tabellen "Oppdragsjournal" hvor feltet "Periode" er ulik 0. 

Det er første gang jeg er borte i akkurat dette problemet.  Skal derfor sjekke om det kan være en programfeil ute og går.  

Fint dersom andre som eventuelt har opplevd det samme problemet kan gi meg tilbakemelding.        

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"