Mine områder
Hjelp
postene
CONTRIBUTOR **

SAF-T - Mapping mot næringsoppgaven

av postene

Skatteetaten oppgir at man kan velge om man mapper kontoplanen mot SAF-Ts standardkontoplan (2 eller 4 siffer) eller næringsoppgaven (https://www.skatteetaten.no/globalassets/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og...

 

SAF-T-kontonummeret mappes om på XML-elementet StandardAccountID i SAF-T-fila, mens næringsoppgave og -kode skal inn i XML-elementene GroupingCategory og GroupingCode. Hvilke felter skal brukes i kontoplantabellen for å få brukt opsjonen for næringsoppgave?

 

Det vil være tidsbesparende for alle kunder som avviker fra norsk kontoplan, men har mappet eksisterende kontoplan mot næringsoppgaven i årsavslutningsprogramet.

2 SVAR 2

av Øyvind Årseth

Hei

Det er et godt innspill, så vi legger til mulighet for mapping mot næringsoppgave i versjon 14.10, som kommer i desember.  
Nødvendige felt finnes allerede i kontoplanen i Visma Business f.o.m. ver. 13.10, h.h.vis Grupperingskategori og Grupperingskode. Grupperingskategori må da fylles ut med f.eks. RF-1167, og Grupperingskode med korrekt kode fra kodelisten som tilhører RF-1167. Dette arbeidet kan man mao. begynne på i versjoner f.o.m. 13.10, men innholdet i Grupperingskolonnene blir først eksportert i SAF-T-filen f.o.m. ver. 14.10. 
Hvis det blir etterspørsel etter det vil vi vurdere å legge til f.eks. denne kodelisten i rutinen for foreslått mapping i en fremtidig versjon. Den delen er altså ikke inkludert i ver. 14.10. 

mvh
Øyvind Årseth

Johan O Malm
PARTNER

av Johan O Malm

Hei

Hadde et møte med en revisor fra RSM vedr dette. Han anbefalte IKKE å mappe mot næringsoppgaven. Det skulle evt være i meget spesielle tilfeller.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"