Mine områder
Hjelp
Mona Johansen1
CONTRIBUTOR **

Tolldeklarasjon - feil bedrift

av Mona Johansen1

Fører mange inngående utenlandske faktura med varekjøp for kunde. Ser at noen av de ikke kommer med på månedlig deklarasjonsoversikt. Noen er så klart under grense/ikke tollpliktig, men tipper også at det er noen som er deklarert på feil bedrift. Har selv flere poster på deklarasjonsoversikten hver måned som jeg må sende i retur til ulike speditører for å be om omberegning da de ikke tilhører min kunde.

 

Jeg lurer på om det er noen som har hatt slike tilfeller og hva dere i så fall gjør med det? Har altså endel varekjøpfakturaer i Euro eller USD som ikke er tolldeklarert på min kunde, hvem kontakter jeg for å finne ut om de er tolldeklarert eller om de kan være sendt til feil bedrift? Noen som vet?

6 SVAR 6
Sølvi Nielsen
CONTRIBUTOR **

av Sølvi Nielsen

Det hender at vi får tolldeklarasjoner som ikke er våre. Det er ofte i de tilfeller der vi er varemottaker, men ikke faktura mottaker. Vi får faktura fra norsk leverandør, varene blir sendt direkte til oss fra utlandet og med leveringsadresse til oss. Og i sånne tilfeller hender det at speditørene ikke klarer å se hvem som er rette mottaker av tolldeklarasjon. Ikke alltid at papirer som blir sendt med varene fra utlandet er tydelige på verken avsender eller mottaker.

Uansett, det er kunden sitt ansvar at både tolldeklarasjon og at deklarasjonsoversikten stemmer. Er det feil i tolldeklarasjon, må vi (kunden) kontakte ekpeditøren og be om omberegning. Deklarasjonsoversikten skal avstemmes og ale deklarasjoner må innhentes, og evt feil må rettes (omberegning). Mye ekstra-arbeid hvis ikke deres kunde har innhentet nødvendige papirer, dette er det negative med import. 

Mona Johansen1
CONTRIBUTOR **

av Mona Johansen1

Når vi mottar tolldeklarasjoner som ikke er våre er det enklere synes jeg enn hva jeg skal gjøre når vi har fakturaer som jeg ikke finner er tolldeklarert (som da antakelig noen andre feilaktig har fått på sin deklarasjonsoversikt).

Sølvi Nielsen
CONTRIBUTOR **

av Sølvi Nielsen

Hei igjen.

Mangler du faktura som ikke er tolldeklarert, må du eller kunden ta kontakt med leverandør og be om info. De skal ha utførselsdeklarasjon, og da vil det foreligge info om transportør/speditør, slik at dere vet hvor varene er tolldeklarert og hvilken transportør/speditør som har ordnet dette. I vårt tilfelle kjenner vi de fleste leverandørene og vi står selv ansvarlig for det meste av transporten, så vi får tilsendt info på epost når varer blir tolldeklarert (Denne info kan du be deres kunde om å leggge inn allerede i ordren, dvs hvor kopi av alle papirer skal gå). Gode rutiner sparer oss for mye arbeid 🙂 

Bente Heggmo
CONTRIBUTOR **

av Bente Heggmo

Hei,

Det jeg lurer på er om deklarasjonsoversikten korrigeres manuelt, eller vil vi måtte føre sum innførsel selv om den ikke er rett? For så kanskje motta korrigering på neste måneds deklarasjonsoversikt?

 

Sølvi Nielsen
CONTRIBUTOR **

av Sølvi Nielsen
Hei Dersom vi mottar en tolldeklarasjon som er feil (feilt firma) på vår deklarasjonsoversikt, føres ikke den i vårt regnskap. Den aktuelle måned vil vi ha avvik mellom det som er bokført i vårt regnskap og det som oversikten viser, er dette i samme MVA termin, blir det -/+ og total er null. Er det i ulik MVA termin, kan avvik forkares om det blir spørsmål. Så snart vi ser at det er en tolldeklarasjon som er på feil firma, sender vi den i retur til den speditøren som har foretatt feildeklarasjon, og så følger vi opp at dette blir korrigert på neste måned. Vi har en totalavstemming pr. måned, og evt avvik forklares i avstemming.
Bente Heggmo
CONTRIBUTOR **

av Bente Heggmo

Takk for tilbakemelding:-)

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"