Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Avvik mellom bokføring lønn og utbetalinsdato

av Anonymous

Hei, kan man bokføre lønn på en annen periode enn a-meldingen. Eks. lønn for september betales ut etterskuddsvis den 15. oktober, men bokføres i  september. A-melding for september sendes inn innen 5. november.

 

Noen som har erfaringer med dette?

7 SVAR 7
Marit Jensen
CONTRIBUTOR **

av Marit Jensen

Vi bokfører lønnen i finansregnskapet den måneden lønnen utbetales, i prosjektregnskapet blir lønnskostnadene bokført den måneden de har oppstått, altså måneden før utbetaling.

I tillegg avsetter vi påløpt lønn for måneden før utbetaling på grunnlag av lønnskjøringsbilaget.  Veldig enkelt.  Det er kun avsetningen for foregående måned og tilbakeføring av avsetningen som blir tilleggsarbeidet ved lønnsføringen.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Ok, da fører du manuelt periodisering hver måned hvis jeg forsto deg rett ?

Marit Jensen
CONTRIBUTOR **

av Marit Jensen

Ja, tar bare den oppdaterte bunten fra lønnskjøringen ut i excel, summerer lønnskostnadene og kostnadsfører mot kto. f.eks. 5001 Påløpt lønn og avsetter mot kto. 2930 som skyldig lønn.  Dette vendes i den måneden lønnen er utbetalt/ført.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Lønn skal rapporteres på A-meldingen den måneden den er utbetalt. Lønn for september som utbetales i oktober skal rapporteres på A-melding for oktober med frist 5.november.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Ja det er riktig, men mener det burde gått an å bokføre det på den perioden lønna gjelder så regnskapet blir mer rett. Innrapporteringen i A-mld må selvfølgelig følge utbetalingstidspunkt. 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Når A-melding ble innført fikk eg beskjed om at det ikkje gikk an. Men det kan kanskje være nye muligheter nå.  Følger..

Lucinda Bjørnset Reksten1
CONTRIBUTOR ***

Hei. Det  er fullt mulig og null problem å bokføre september lønn utbetalt i oktober i regnskapet for september. Gjør dette sjølv for å få rett perioderegnskap. Men må holde tunga beint i munnen for å avstemme aga osv. Men går fint det også.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"