Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Mer om A-mld/tilbakemeldinger/feilmeldinger/avstemming

av Anonymous

Hei,

 

Jeg sitter og skal avstemme A-meldinger for 2015. Får da opp litt "motstridende" meldinger. Vi har jo fått beskjed om at kun de A-mld med utropstegn bak skal sendes på nytt. Når jeg går inn på Lønn - Periodiske lister - A-melding oversikt ser alt fint ut. Ingen utropstegn eller feilmeldinger, og alle har status "godkjent", og tekst i feltet for "Tilbakemelding tekst".

 

Derimot når jeg går inn på Lønn - Spørring - A-meldinger avstemming skatt og AGA, får jeg opp feilmelding på alle måneder bortsett fra desember (januar-november 2015): "Ingen tilbakemelding på a-melding innhentet for valg periode." Dette medfører at jeg får en differanse på Avsatt hovedbok i forhold til A-melding tilbakemelding.

 

Hva gjør jeg? 🙂 (Jeg har oppdatert til 5.41.02)

10 SVAR 10
Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Så bra, takk for hyggelig tilbakemelding til Pierre:)

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Da fant jeg ut av dette, takket være god hjelp på telefonen av Pierre. Jeg måtte rett og slett danne og sende nye a-meldinger for å få dem med på oversikten.

 

Takk for hjelp 🙂

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Jeg må spørre litt videre her jeg - tilbake til mitt opprinnelige spørsmål:
Jeg har nå kjørt konteringslister for januar-november 2015, og fikk hentet tilbakemeldinger fra Altinn. Det løste "nesten" hele problemet på avstemmingen også, men ikke helt. Nå ser det slik ut:

 

Når jeg går på avstemming a-mld (osv) ser det bra ut i oppsummeringsruten. Jeg får opp tall på "A-mld - tilbakemelding", "Avsatt hovedbok" og på de fleste poster står det 0,- på "Differanse". Jeg har derimot noen små differanser på noen måneder.

 

Når jeg da klikker på "Vis detaljer", er feltet for "A-melding sendt" tomt, mens "Avsatt hovedbok" har tall. Dette medfører at under feltet "differanse" på detaljedelen blir hele summet fra avsatt hovedbok ført som differanse. Uten tall på feltet for "A-melding sendt" blir det vanskelig å finne ut hvor differansen fra "oppsummeringsfeltet" øverst kommer fra.

 

Må jeg likevel sende inn a-mld for januar-november på nytt, selv om de sto uten feil eller utropstegn? Desember er ok, og har dannet tall i alle kolonnene.

 

Ble dette forståelig? 🙂 Jeg kan vel ikke kjøre årsoppgaver før jeg har funnet ut av avvikene, så jeg er jo litt seint ute her i forhold til fristen...

Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Bra:)

Ingrid Bekkeli
CONTRIBUTOR ***

av Ingrid Bekkeli

Ja, den er rapportert med minus

Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Hei igjen!

Om dere er sikker på at det bare er avstemmingen som er feil, så er det ikke noe problem. Men, vi har ikke hatt noen feil ved danning av disse tallene som er utbedret. Våre tester på refusjon sykelønn går korrekt, også når vi ser på data fra andre kunder.

Ville dobbeltsjekket i A-meldingen at "Fradrag i grunnlaget" virkelig er rapportert med minus.
Er den det, så er alt såre vel 🙂
Ingrid Bekkeli
CONTRIBUTOR ***

av Ingrid Bekkeli

Avstemming forskuddstrekk og aga

Bare periode 12 2015, øverst aga A-meld tilb. melding kr 20359, hovedbok 20.358, diff -1,-

Det er under detaljer det er feil

A-melding sendt - grunnlag kr 191.508,50 kr 27.002,70

Avsatt hovedbok - grunnlag kr 144.388,50 kr 20.358,78

Differanse - grunnlag minus kr 47.120 beløp minus 6.643,92

 

Det er bare avstemming som er feil, A-melding sendt og regnskap er riktig

Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Hei!

Hvor er det "lagt til og ikke trukket fra" ? 

I regnskap - eller i A-melding?
Det skal ikke vise differanse på grunn av refusjon sykelønn.
A-melding skal ved normal refusjon, sende refusjon sykelønn som negativt beløp. Da ser man ett minustegn om man ser på A-meldingen og enheten "Fradrag i grunnlaget".
Ingrid Bekkeli
CONTRIBUTOR ***

av Ingrid Bekkeli

Hei!

Skjønner ikke helt oppskriften på det her for å få med alle måneder, satster på å bruke denne avstemmingen fra 2016.

Men, jeg prøvde å gå i dybden på desember på et av firmaene og fant differanse som skyldes refusjon sykepenger.

Grunnlag A-melding sendt og grunnlag avsatt hovedbok diff. kr 47.120 -. Det vil si at refusjon sykepenger kr 23.560 er lagt til og ikke trukket fra. Jeg regner med at det er en systemfeil som vil bli rettet opp.

Vi har versjon 5.41.03

Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Hei!

A-Melding... Dette er et stort system som har blitt laget med mange endringer første år.  Dette er naturlig, sånn må det bli da både vi og Altinn har måtte finne gode løsninger.

Avstemming for skatt og aga var ikke på plass på starten av året og de månedene du ikke har kjørt konteringsliste på etter denne endringen mangler tall. Da må du gå inn på Lønn-Utlønning-Utlønningslister, huke av for "Ta med avsluttede kjøringer".  Ta ut en konteringsliste på månedene du ikke har tall på.  Så må alle mådener ha en godkjent tilbakemelding hentet etter dette programmet kom inn. Mangler du noe der går du inn og trykker på "hent tilbakemelding" så skal du få med alle måneder.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"