cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Anonymous
Not applicable

Samlefaktura ved flere avdelinger

by Anonymous

Vi har flere avdelinger, elektro, rør, ventilasjon og sender samlefaktura (akonto) månedsvis. Dette gjelder på større jobebr over lang tid der kunden vil ha 1 stk månedlig faktura hvor det er spesifisert hvor mye som kommer fra hver avdeling.

Når vi da oppretter samlefaktura må vi velge avdeling for denne "hovedfakturaen", og det er kun mulig å velge en avdeling, noe som betyr at alle intektene blir registrert på denne avdelingen. 

Er det mulig å gjøre dette på annen måte slik at inntektene fra blir fordelt på der delfakturaene kommer fra?

 

Er hovedordre noe som burde vært benytett i denne sammenheng? (vet ikke hva funksjon denne har og benytter den ikke idag)

2 REPLIES 2
Accepted solution
VISMA

by Anne Haagensen

Hei!

Jeg har snakket med John Trygg som har svart deg, men legger ut svaret her hvis flere er interessert i løsningen.

Hovedordre kan benyttes dersom man ønsker en rapport som summerer alle ordre tilknyttet samme hovedordre. Dersom du spør på hovedordren viser den kun det som er registrert på selve hovedordre. Benyttes av noen få kunder som har et stort anlegg, mange ordre og har et ønske om å summere noen av ordrene til en rapport. 

Når det gjelder avdeling skal det fungere. På regningsjobber bokføres inntekten på den avdelingen kostnaden er ført. På akonto og fastpris fakturaer må avdelingen bestemmes ved registrering av linja. Avdelingen i hode kan rettes når du står på linje. 
Har lagt med et dokument som viser til dette, håper det kan hjelpe.
CONTRIBUTOR *

Hei.

Hvilken rapport bør jeg bruke for å få en oversikt over hovedordre og underlagte ordrer?