Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Aviklingsregnskap ANS og selskapsoppgave i avviklingsåret

av Anonymous

Jeg holder på å avvikle et ansvarlig selskap. Avviklingsregnskapet er satt opp i Finale Årsoppgjør i 2016. Avviklingsregnskapet er satt opp pr 31.8.2016. Endeling slettemelding er rett rundt hjørnet, den kommer så snart kunden har signert protokoller fra selskapsmøtet.

I motsetning til askjeselskap skal det vel her ikke kreves forhåndsligning, men sendes inn ordinær selskapsoppgave for selskapet og deltagerne for 2016. Dette kan vi vel ikke gjøre før ny utgave av Finale er tilgjengelig tett oppunder jul, men da er selskapet slettet.

Vil det være mulig å sende inn ligningspapirer fra Finale Årsoppgjør for et slettet selskap? De ligger jo normalt tilgjengelig i ALtInn hvis vi fjerner en hake i søk etter selskap.

1 SVAR 1

av Hermod Gundersen

Selskapsoppgaven sendes inn elektronisk. Den eller de som har rettigheter på selskapet vil fortsatt ha dette etter sletting. Det vil derfor være mulig å sende skattepapirene fra Visma Finale Årsoppgjør etter at et selskap er slettet. Det er som du helt korrekt påpeker, ikke mulig å sende krav om forhåndsfastsettelse for et ansvarlig selskap.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"