cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Avvikende periodeslutt i Finale Årsoppgjør

by Christian Cruz

Jeg har lagt inn aktiveringer og avganger pr 31.10 i driftsmiddelkartoteket i finale

 

Finnes det noen måte å få ut en anleggsmiddelrapport som viser tall pr 31.10.XX og ikke pr 31.12.XX?

 

Kan jeg sette en periode stopp slik jeg vill for hele "regnskapapsåret"

 

Regner med at det er mulig hvis en skulle gjøret et årsoppgjør kvartalsvis.

 

 

1 REPLY 1

by Knut Lofsberg (Updated ‎06-12-2018 18:16 by Knut Lofsberg VISMA )

Finale Årsoppgjør er ment brukt til årsavslutning pr 31.12. Derfor vil også alle rapporter og skjemaer være status pr 31.12. Skal du ha periodetall må du benytte et rapporteringssystem som hvor du kan ta ut rapporter pr periodeslutt. Når det gjelder driftsmidelrapporter kan du eksempelvis benytte Visma Finale Rapportering eller Visma Finale Driftsmidler.