Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Visma Finale og -Boardroom
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
CONTRIBUTOR *

Innløsning av andel i deltakerlignet selskap

Vi har et KS under avvikling. Deltagerne har fått utbetalt sin andel av egenkapitalen ved innløsning av andelene (partiell likvidasjon av selskapet). To deltagere har deretter skutt inn minumumskapital og eier pr 31.12 hele selskapet.

Det er ikke mulig å registrere vederlag ved innløsningene (feltet er sperret), og programmet insisterer på at alle utbetalinger/utdelinger må føres i post 210. Problemet blir da at tidligere underskudd på deltakernes hånd ikke kommer til fradrag ved innløsningen.

Vi ønsker å føre utdelingen som realisasjonsvederlag i post 702 og dermed få fradrag for tidligere underskudd i post 730, men vi finner ingen måte å gjøre dette på. Tips?

4 SVAR 4

Re: Innløsning av andel i deltakerlignet selskap

Vederlag ved overdragelse av ANS-andeler gjelder kun ved overdragelse av andeler fra en selskapsdeltaker til en annen selskapsdeltaker.

Ved innløsning av en andel må vederlaget behandles som en tilbakebetaling av innbetalt kapital eller som utdelinger forøvrig.

Da anvender man samme funksjoner som for utdeling til selskapsdeltakere, som regnskapsføres mot konto 2060 (kontaktuttak) eller 2013 (tilbakebetaling av innbetalt kapital - kontanter).

Deretter registreres innløsning av andel, men uten å registrere vederlag.

CONTRIBUTOR *

Re: Innløsning av andel i deltakerlignet selskap

"Vederlag ved overdragelse av ANS-andeler gjelder kun ved overdragelse av andeler fra en selskapsdeltaker til en annen selskapsdeltaker."

Ifølge rettledningen:
Realisasjon omfatter blant annet at
- deltakeren overdrar andelen eller en del av andelen til en annen
- deltakeren innløser andelen
- deltakeren trer ut av selskapet
- avvikling av selskapet

Ifølge samme rettledning:

730 Ubenyttet fremført underskudd

Dere skal benytte posten for kommandittist eller stille deltaker som har underskudd knyttet til eierandelen som deltakeren ikke tidligere har fått inntektsfradrag for på grunn av fradragsbegrensningen etter  skatteloven § 10 43.
Underskuddet kan bare benyttes ved gevinst ved realisasjon av andel i samme selskap, se skatteloven § 10-43.

Hvis ditt utsagn legges til grunn, vil man ved full eller partiell likvidasjon, eller uttreden av et deltakerlignet selskap, aldri kunne nyttiggjøre seg et tidligere opparbeidet underskudd, da gevinsten ved uttreden aldri vil kunne være høyere enn 0 (fordi vederlaget er 0).

Er dette tolkningen Skatteetaten legger til grunn, eller er det bare din/deres interpresjon av lovverket?

Re: Innløsning av andel i deltakerlignet selskap

For å få til det du her beskriver, må du overstyre innholdet på RF-1233 Deltaker deltakeroppgave, slik at du får fradrag for ubenyttet fremført underskudd.

 

CONTRIBUTOR *

Re: Innløsning av andel i deltakerlignet selskap

Joda,jeg gjorde det. På 36 deltagere. Etter å ha brukt et par dager på å finne en løsning.